26.08.2016

Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку селища Гребінки за 6 місяців 2016 року

Від адміністрація

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

від  12 липня 2016 року                                                                    № 105-V-VIІ

смт Гребінки

 

Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку селища

Гребінки за 6 місяців 2016 року

            Заслухавши та обговоривши інформацію заступника селищного голови Руденка В.М. про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку селища Гребінки за 6 місяців 2014 року, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань соціально – економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів,

селищна  рада

ВИРІШИЛА :

 1. Інформацію заступника селищного голови Руденка В.М. про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку селища Гребінки за 6 місяців 2016 року взяти до відома (додається).
 2. Виконавчому комітету селищної ради спільно з керівниками підприємств, організацій та установ селища вжити заходів щодо виконання програмних показників в цілому за 2016 рік.
 3. Рекомендувати адміністрації ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” (голова правління Майструк Ю.Б.):

– привести в належний стан водопровідні та каналізаційні мережі для передачі до КП “Гребінківське ЖКГ”;

– прискорити передачу житлового фонду до КП “Гребінківське ЖКГ”.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально – економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів (голова Бондаренко А.І.).

 

Селищний голова                                               Н.С.Збаращенко

 

                                                                      

 

 

                                                               Додаток № 1

                                                             до рішення  сесії селищної ради

                                                                  від  12 линя 2016 року № 105-VVII

Програма соціально-економічного розвитку селища Гребінки на 2016 рік затверджена рішенням сесії Гребінківської селищної ради від 15.02.2016 року № 45-III-VI. Стан виконання за 6 місяців пріоритетних завдань, визначених  Програмою, наступний.

Бюджет

Бюджет Гребінківської селищної ради на 2016 р. ( надалі – бюджет ) затверджений рішенням сесії від 29.12.2015 р. за  № 372 – XXVI – VI  по доходах в сумі 7322100 .00  грн. у т.ч. : загальний фонд – 7272100.00 грн. та спеціальний фонд -50000.00 грн.

Доходи загального фонду селищного бюджету за 1 півріччя 2016р. виконані у сумі 5156074,00 грн. і становить 178 % до затверджених річних призначень та 71 %  затверджених показників на 12 місяців. Доходи спеціального фонду  виконано в сумі 1843982,00 грн. і становить 82% до затверджених річних призначень та 45,2 % затверджених показників  на 12 місяців.

Найбільшим джерелом  формування закріплених доходів селищного бюджету є акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів , на долю якого припадає 1521141,00 грн загальної суми зазначених доходів. Доходна частина селищного бюджету виконана  по місцеві податки – 202 %, по єдиний податок – 141% ,     Виконання доходної частини селищного бюджету  у 2016 р. характеризується  показниками, наведеними в таблиці:

 

№ п/п   Найменування доходів згідно  бюджетною

Класифікацією

Затверджено на

Перше півріччя

Фактичне надходж.

за станом  на 30.06.16р

Виконання

%

  11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 100 2000 200
  1300000 Рентна плата за використання інших природних ресурсів 1300 4356 335
  13020200

 

Збір за спеціальне водокористування місцевого значення   2155 200
  13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 400 1681 420
  13020400 Надходження рентної плати 900 520 0,58
  14040000 Внутрішні податки на товари та послуги 1100000 1521141 138
  14040000 Акцизний податок 1100000 1521141 138
  18000000 Місцеві податки 1746700 3532775 202
    Земельний податик 1025700 2516578 245
  18010100 Податок на майно віддемне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 1400 7461 533
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений особами, які є власниками житлової нерухомості 100 0 0
  18010400 Податок на майно відмінне від земельної, сплачений юридичними особами які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 105000 165664 158
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб 180000 228636 127
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб 600000 1910530 318
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб 43000 30197 0,70
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб 96000 167839 175
  18011100 Транспортний податок з фізичних осіб   6250 100
  18011000 Транспортний податок з юридичних осіб 0 0 0
  18030000 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 300 -3548  
  18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 300 977 326
  18040100 Збір за провадження торгівельної діяльності(роздрібна торгівля(, сплачений фізичними особами що справлявся до 01.01.2015р   -875  
  18040200 Збір за провадження торгівельної діяльності(роздрібна торгівля(, сплачений юридичними особами що справлявся до 01.01.2015р   -3350  
  18050000 Єдиний податок 721000 1019445 141
  18050100 Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року   -5675  
  18050200 Єдиний податок з фізичними осіб, нарахований до 1 січня 2011 року   -147  
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 55000 132621 241
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 482000 796554 165
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75% 184000 96092 052
  22000000 Адміністративні збори 6000 8991 150
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 6000 8879 148
  22012600 Адміністративні збори за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень   112  
  22090000 Державне мито 45100 86811 192
  22090100 Державне мито що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів на спадщину і дарування 45000 83543 38543
  22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   9  
  22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 100 0 0
  22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань   820  
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції   2440  
    ВСЬОГО 2899100 5156074 178 
           

Спеціальний фонд

1. Податок з власників транспортних засобів      
2. Бюджет розвитку      
3. Плата за оренду майна бюджетних установ 50000 49646 0,99
10. Благодійні внески ,гранти та дарунки 28920 8200 0,28
  Всього доходів спеціального фонду

 

78920 57846 073
  Разом загальний і спеціальний фонди 2978020 5213920 175

 

Видатки селищного бюджету склали за 1 півріччя 2016 р. 2832165,00 грн., в тому числі видатки загального фонду – 1639756,00 що складає 0,56 % до затверджених річних призначень 22%  , спеціального фонду –1192409 ,00 грн. – 0,96 % до затверджених річних призначень

Виконання видаткової частини селищного бюджету характеризується даними , наведеними в таблиці № 2.

№ п/п                    Найменування показника Затверджено на

звітний період

Фактичне виконання Виконання

%

1 Органи місцевого самоврядування 1018995 683165 0,67
Соціальний захист населення 46000 22100 0,48
Благоустрій 2103494 905807 0,43
Інші субвенції 219323    
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 50000 0 0
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 60000 9300 0,15
землеустрій 20000 0 0
Інші видатки      
Проведення навчально- тренувальних зборів 60000 14267 0,24
  Всього видатків загального фонду 3278489 1634639 0,50

 

Спеціальний фонд

Видотки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією ремонтом та утриманням автомобільних доріг 1266878 1007949 0,79
Капітальні вкладення 2059261 89738 0,22
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 100000 0 0
Благоустрій міст 28920 0 0
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 0 0 0
Землеустрій 150000 0 0
Благоустрій (7) 100000 55967 0,56
Органи місцевого самоврядування(7) 27000 24485 0,91
Органи місцевого самоврядування 50000 14270 0,28
  Всього видатки спеціального фонду 3782059 1192409 0,32

 

         Державне управління.   За 1  перше півріччя  2016 р. на утримання органів суправління затвердженні асигнування в сумі 1018995,00грн. , фактичні видатки становлять 683165,00 грн. або 0, 67 %. Із загальної суми поточних видатків на зарплату та нарахування використано 493971,00 грн. або 0,33 % фінансування , розрахунки за енергоносії направлено 65262,00 грн. або 0,47 %  від  загальної суми фінансування.

На протязі півріччя працював комітет з конкурсних торгів. В зв’язку з запровадженням в Київській області електронної системи державних закупівель товарів, робіт та послуг, виконавчим комітетом заключено з Товариством з обмеженою відповідальністю “Держзакупівлі.Онлайн” договір про приєданання до Регламенту авторизованого електронного майданчику “Держзакупівлі.Онлайн”.

 

Благоустрій

Робота по благоустрою селища проводилась згідно Плану благоустрою. Згідно рішення виконавчого комітету від 29 березня 2016 року № 24 в селищі з 1 квітня по 1 червня 2016  року за активної участі підприємств, організацій та установ селища, громадськості та жителів селища проведено двомісячник по благоустрою, озелененню та санітарній очистці селища.

8-10 квітня першими активними учасниками двомісячника благоустрою стали мешканці  багатоквартироного  житлового будинку № 48 по проспекту Науки. Вони за власні кошти і своїми силами викорчували кущі, встановили та пофарбували новий паркан, загорнули ями та спланували територію за парканом. Їх ініціативу підхопили мешканці будинків №№26,28. Дякуючи їх старанням проспект Науки став ще чистішим і красивішим

14 квітня виконавчим комітетом було організовано проведення робіт по  побілці дерев по проспекту Науки та  центрального селищного парку. До цієї роботи долучилися учні та вчителі Гребінківської гімназії, ПАТ “Саливонківський цукровий завод”, ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”, ТОВ “Агронерудремпостач”, КП “Гребінківське ЖКГ”, працівники Гребінківської лікарні, ДНЗ “Казочка” і “Дзвіночок”, філій відділу пенсійного забезпечення Пенсійного Фонду України та Управління соціального захисту населення Васильківської РДА, ЦДЮТ, працівники дорослої та дитячої бібліотек. Працівники ДП ДГ “Саливінківське” привели в належний санітарний стан парк навпроти контори господарства по вулиці Білоцерківська та побілили в ньому дерева. Не прийняли участь у побілці дерев КП “Гребінківський ККП”, Гребінківське споживче товариство та ПРАТ “Гребінки-Хлібопродукт”.

19 квітня було організовано та проведено роботи по приведенню в належний санітарний стан території Меморіалу жертвам голодомору 1932-1933 років. Активну участь у проведенні робіт взяли працівники ПАТ “Саливонківський цукровий завод”, ЗОШ І-ІІІ ст., гімназії, ДНЗ “Казочка” і “Дзвіночок”, дитячої бібліотеки та бібліотеки для дорослих, виконавчого комітету селищної ради, МНВК “Гребінківський”, ЦДЮТ. Учні та вчителі гімназії під орудою свого директора обсадили алею на меморіалі чудовими ірисами, що принесли з дому.

Цього ж дня  працівниками Гребінківської селищної ради на новій ритуальній площадці селищного кладовища було висаджено 20 туй, 20 кущів самшиту, підготовлені клумби для висадки квітів, а учні та вчителі Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів побілили парк біля цукрового заводу.

20 квітня на Меморіалі жертвам голодомору 1932-33 років було висаджено 300 кущів спіреї, 20 кущів ялівцю, та 15 декоративних дерев. На новому кладовищі висаджено 150 кущів спіреї. Активну участь у цій акції взяли працівники селищної ради, вчителі Гребінківської гімназії, ТОВ “Агронерудпремпостач”, працівники Гребінківської лікарні, ДНЗ “Казочка” і “Дзвіночок”,  дорослої та дитячої бібліотек.

Адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ” проводиться робота по заключенню договорів на централізований вивіз сміття з вулиць селища. З цією метою на ряді вулиць селища, зокрема Шевченка, Ярова, Святопокровська, Урожайна, Перемоги та прилеглих до них вулиць проведено сходи жителів за участю відповідальних працівників виконкому, депутатів селищної ради, директорів  КП “Гребінківське ЖКГ” та КП “Гребінківський ККП”.  Адміністрацією КП “Гребінківський ККП” (директор Даниленко П.А.) проводиться безкоштовний прийом сміття від населення на селищному сміттєзвалищі. Адміністрацією ПАТ “Саливонківський цукровий завод” (в.о. виконавчого директора Сідлецький О.М.) безкоштовно виділено 10 тон вапна.

З метою утримання мережі доріг вулиць селища, вуличного освітлення, водопровідних та каналізаційних мереж комунальної власності селищної ради у належному стані проведено:

– капітальний ремонт під’їзної дороги на селищному кладовищі в смт Гребінки Васильківського району Київської області на суму 998552 грн.;

– роботи по встановленню ритуальної площадки на території Гребінківського кладовища на суму 31400 грн.;

– поточний ремонт  туалету на Гребінківському кладовищі на суму 52556,13 грн.;

– поточний ремонт ліній вуличного освітлення по пров. ІІ Партизанський та І Партизанський з живленням від ТП-424, по пров. 8 Березня, з живленням від ТП-618 на суму 25093,60 грн.

– поточний ремонт мережі вуличного освітлення по проспекту Науки на суму 14000 грн.;

– поточний ремонт ВРЩ-0,4 кВ по усуненню виявлених невідповідностей згідно акта-вимоги № 011733 на суму 8000 грн.;

–  поточний ремонт ліній вуличного освітлення по пров. ІІ Партизанський та І Партизанський з живленням від ТП-424, по пров. 8 Березня, з живленням від ТП-618 на суму 25093,60 грн.;

– поточний ремонт дороги по провулку Франка на суму 198750 грн.;

– поточний ремонт дороги по вулиці Лугова на суму 105000 грн.;

– поточний ремонт дороги по вулиці Партизанська на суму 198000 грн.;

– поточний ремонт дороги по вулиці Індустріальна на суму 90000 грн. (кошти АБЗ “Гребінківський”);

– поточний ремонт існуючої артсвердловини на території Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 50000 грн. (кошти районного бюджету);

– поточний ремонт існуючої артсвердловини на території Гребінківської районної лікарні на суму 50000 грн. (кошти районного бюджету).

В рамках проведення двомісячника по благоустрою,озелененню та санітарній очистці селища закуплено і висаджено:

–  петунії на суму 18750 грн.;

–  кущі (спірея, ялівець козацький, ялівець, самшит) на суму 8490 грн.;

–  дерева (горобина, сумах, верба, туя) на суму 10252 грн.

З метою забезпечення проведення робіт по благоустрою, утримання об’єктів благоустрою придбано:

–  мотокосу FS450 та газонокосарку Viking MB 650,1 VM на суму 34527,10 грн.;

– голівку косильну  Stihl AutoCut FS 450, комплект захисного пристрою, струну косильну квадратну на суму 2309,40 грн.;

–  масло для 2-х тактних двигунів, змазку літієвої універсальної на суму 469,80 грн.;

– насосний агрегат ЕЦВ 6-10-140 на суму 21440,00 грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано експертні звіти (позитивні), Декларації про початок виконання будівельних робіт в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області капітальному ремонту доріг:

– вулиці Молодіжна на суму 396311 грн.;

– вулиці Світанкова на суму 299578 грн.

За кошти виконавчого комітету виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано експертний звіт (позитивний), Декларацію про початок виконання будівельних робіт в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Лесі Українки. Капітальний ремонт дороги по вулиці Лесі Українки включено до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 07 червня 2016 року № 129-05-VІІ. Загальна вартість проведення робіт складає 1070 344 грн. З метою співфінансування проведення робіт між Гребінківською селищною радою та Київською обласною радою укладено договір на співфінансуваня, згідно якого селищна рада передає у 2016 році на засадах міжтрансферного трансферту 107030 грн. Київській обласній раді.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано експертні звіти (позитивні), Декларації про початок виконання будівельних робіт в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області на проведення реконструкції мереж вуличного освітлення вулиць:

– Урожайна на суму 434000 грн.;

– Пушкіна, Корольова, Європейська, 8 Бе резня на суму 410309 тис.грн.;

– Соборної на суму 146580 грн.

Також в І півріччі 2016 року виконано, але не проведено оплату за виконання наступних робіт:

– встановлення огорожі біля приміщення виконкому селищної ради на суму 148987, 19 грн.;

– поточний ремонт Меморіалу загиблим в роки війни 1941-1945 років односельчанам на суму 199682,45 грн.;

– поточний ремонт під’їзних доріг до будинків №№ 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 про проспекту Науки на суму 198999,60 грн.

 

Гребінківська районна лікарня

 

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

 1. В стаціонарі проліковано 863 хворих, в денному стаціонарі – 400.
 2. В поліклініці всіма вузькими спеціалістами прийнято близько 34 000 пацієнтів.
 3. Ліжковий фонд лікарні в І півріччі залишався незмінним – 60 ліжок.
 4. В червні місяці скорочені деякі посади працівників (масажисти, стоматологи).
 5. Заробітна плата виплачувалась своєчасно, в повному обсязі, 2 рази на місяць, але через дефіцит бюджетних коштів на заробітну плату працівники були вимушені брати відпустки без збереження заробітної плати.
 6. По цій причині (в тому числі) не функціонувало хірургічне відділення протягом одного місяця – з 16.05.2016 року по 14.06.2016 року.

ІНШІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ

 

 1. Проведена акредитація лікарні, на данний час лікарня має всі установчі документи (ліцензії на діяльність, сертифікат акредитації, Положення, право власності на споруди).
 2. Проведена великовитратна робота на отримання реєстрації дозволу роботи ліфта.
 3. Проведена оплата на функціонування скважини на території лікарні.
 4. Поставлені 2 вікна в терапевтичному відділенні.
 5. Проведена вентиляція в клініко-діагностичній лабораторії.
 6. Проведені ремонти на харчоблоці, на пачечній, невдовзі розпочнеться ремонт в терапевтичному відділенні.
 7. Ліквідована заборгованість на енергоносії за 2015 рік (газ).

 

 

СЛД № 2 ПАТ “Укртелеком”

Станційно-лінійна дільниця № 2 обслуговує 14 населених пунктів колишнього Гребінківського району, з травня місяця добавилися села Порадівка, Митниця, Пшеничне. Кількість працівників 8 чоловік. Кількість абонентів ТМЗАК (телефонної мережі загального користування) – 2600, 740 абонентів послуги “Інтернет”, кількість абонентів проводового мовлення – 318 (з них 304 – Гребінки). Протяжність ліній ТМЗК налічує 445 км, проводового мовлення – 250 км. В І півріччі 2016 року виконано поточний ремонт ліній ТМЗК – 40 км, капітальний ремонт – 15 км. Велику шкоду приносять крадії металу. В червні цього року було викрадено 380 м кабелю ТПП 50?2 (район цукрового заводу), через що 140 абонентів (жителі вулиць Білоцерківська, Південна, Заводська) не могли користуватися послугами телефонного зв’язку та інтернетом. В даний час зв’язок відновлено. Також було викрадено два куски кабелю ТПП2?20 по 10 метрів і один кусок кабелю ТПП10?2, через що на даний час відключено 40 абонентів вулиць Урожайна, Польова, Київська. По даним фактам відкрито слідчі провадження, але зловмисники не встановлені. Працівники дільниці прикладають всі зусилля для надання якісних послуг зв’язку, проводового мовлення та інтернету.

 

Освіта

Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст.

 

Педагогічний колектив Гребінківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у своїй роботі керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про середній загальноосвітній заклад”, Указами Президента щодо освіти, Концепцією загальної середньої освіти , власним Статутом.

У 2015-2016 навчальному році в школі в 28-ми класах навчалося 655 учні.

З них у школі І ступеня          –        307    учні;

ІІ ступеня         –        289    учні;

ІІІступеня        –        57     учнів.

Інклюзивне навчання             –           4     учні

Індивідуальне навчання        –           3    учні (Гушла А., Задоєнко О., Дем’яненко М.)

Гребінківську середню загальноосвітню школу очолюють:

Ковальчук Валентина Михайлівна – директор школи, 1955 року народження, вчитель української  мови і літератури, педагогічний стаж 39 років, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, відмінник освіти України.

Гук Ганна Григорівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1961 року народження, вчитель історії, педагогічний стаж 35 років, спеціаліст вищої категорії,  учитель-методист , відмінник освіти України.

Корнієнко Юлія Анатоліївна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1980 року народження , вчитель математики, педагогічний стаж  17 років, спеціаліст І  категорії.

Кушніренко Олена Вікторівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1970  року народження, вчитель початкових класів, педагогічний стаж 24 роки, спеціаліст ІІ категорії.

Жила Леонід Васильович – заступник директора  по господарській частині.

Соціальний педагог – Ахмедгараєва Наталія Рінатівна, педагог-організатор – Котухова Ксенія Заудіновна, практичний психолог – Перекупенко Вероніка Леонідівна.

Педагогічний колектив складається з 58-ти вчителів. З них 52 основних працівників, 6 сумісників.

Якісний склад педагогічних працівників такий:

Кваліфікаційна категорія « Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Вчитель-методист»:   (25%)

 1. Ковальчук В.М. Радзієвська Н.А.
 2. Бойченко Л.І. Яковенко Т.В
 3. Круглик С.В.           Бура В.М..
 4. Линник Л.М.           Гук Г.Г.
 5. Пащенко Ю.Г.           Лисюченко Р.І.
 6. Мельник О.М. Москалюк Н.В.
 7. Марченко Л.А.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої  категорії», педагогічне звання «Старший вчитель»;     (23%)

 1. Пархоменко Л.І. 7. Руденко Н.М.
 2. Сергієнко С.А. 8. Гонор Т.А.
 3. Желяк М.О. Столяренко В.А.
 4. Забарна Р.В. Кучеренко С.М.
 5. Ковальчук В.О. Невзгляденко Л.О.
 6. Корнієнко І.С. Сілецька О.В.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»: (6%)

 1. Войтенко С.І.
 2. Волошина Т.М.
 3. Мушта В.О.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст І категорії» –    (17%)

 1. Кириленко Ю.Б. Руденко Н.О.
 2. Зуб Н.М. Рожкова Т.І.
 3. Куценко О.А. Котухова К.З.
 4. Корнієнко Ю.А.
 5. Строкач Т.П.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ІІ категорії» (8%)

 1. Кушніренко О.В. 3. Пльондер О.А.
 2. Олійник С.Ф.                          4. Численок Ю.Ф.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст»    (23%)

 1. Савчук Т.Г.                           Савченко Л.О.
 2. Усенко Л.І. Ковтуненко О.Ю.
 3. Ковальчук О.В. Одинцова Н.В.
 4. Варениця М.П. Перекупенко В.Л.
 5. Яворський О.Ю. Ахмедгараєва Н.Р.
 6. Тимощук В.В.

 

Із основних вчителів   мають вищу освіту – 47 чоловік. Четверо  вчителів мають середню спеціальну освіту і  один – середню освіту та навчається у КПУ імені М.П.Драгоманова.

В основному школа укомплектована педагогічними кадрами.

У школі  працює 30 чоловіки  обслуговуючого персоналу.

Школа працює за кабінетною системою: обладнані 2 кабінети інформатики,  фізики, математики, біології, географії, хімії, історії, англійської мови, кабінет психолога та соціального педагога, кабінет логопеда, обслуговуючої праці, майстерні по обробці дерева і металу. Працює спортивний зал, їдальня.

Робочий навчальний план школи включає інваріантну та варіативну складову. Всі години варіативної складової використовувались на ведення профільного навчання, додаткових предметів та курсів за вибором.

 

Організація допрофільного навчання у 8, 9-х  класах

З урахуванням кадрово-методичного забезпечення та умов навчально-технічної бази, згідно бажань учнів та їх батьків введено курс  за вибором та факультативів, а саме:

 • у 8-А класі введено  курс за вибором «Уроки для  стійкого розвитку » (Лист МОНУ від 06.08.2010 №1/11-7504, автор О.Пометун. Збірник навчальних програм   спецкурсів,  курсів за вибором та факультативів для допрофільної підготовки та профільного навчання за  заг.ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010.) – 1 година на тиждень;
 • у 8-А класі введено факультативний курс «Хімія в побуті» (Лист МОНУ від 20.11.2009 №1/11-9438, автор О.Замулко. Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії, варіативна складова Типових навчальних планів 5-12 класів. Тернопіль: Мандрівець – 2010) – 1 година на тиждень;
 • у 8-Б класі введено курс за вибором «Зелений пакет» (Наказ МОНУ від 28.10.2010 №1021. Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч.І. – К.: ВАТ «Поліграф-книга», 2010.) – 1 година на тиждень;
 • у 8-Б класі,  введено курс за вибором «Визначні постаті України середини ХУІ ст.- ХУІІІ ст.» (Лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11-1652, автори Н.Лівун, В.Островський. Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму. Київ –) – 1 година на тиждень ;
 • у 8-х класах введено факультативний курс «У світі поетичного слова». (Лист МОНмолодьспорту України №1.4/18-Г-507 від 30.06.2011, автор В.І.Цимбалюк. Навчальний посібник для факультативних занять 8-9 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2012.) – по 0.5 години на тиждень;
  • у 9-А класі  введено курс  за вибором  «Мікробіологія з основами вірусології» (Лист МОНУ від 21.10.2008 №1/11-5142, автори М.Левченко, І.Матущенко. Збірник навчальних програм, курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання упор. В.Курсон, С.Фіцайло, С.Яценко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009.) –  0,5 години на тиждень;
  • у 9-Б класі введено курс за вибором «Рідний край» (Наказ МОНУ від 28.10.2010 №1021, автори: Г.В.Андрусяк, Т.Г.Гільберг. Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч.І. – К.: ВАТ «Поліграф-книга», 2010.) – 0,5 години на тиждень;

В робочий навчальний план 9-В класу до варіативної складової введено 1 годину російської мови для підсилення філологічного напряму.

 

Організація профільного навчання

 • у 10-му класі, з метою профільного навчання введено курс за вибором «Історія України ХХ ст. в особах» (Лист МОНУ від 12.02.2010 №1/11-1652, автор Т.Чубукова. Збірник навчальних програм  для учнів 10-11-х класів суспільно-гуманітарного напрямку Київ, 2010.) – 1 година на тиждень;
 • у 10-му класі, з метою формування у школярів основних знань про права і свободи людини, розвитку громадянської і правової компетентності учнів введено курс за вибором «Права людини» (Лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11-1652, автори Т.Ремех, О.Пометун. Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11х класів суспільно-гуманітарного напрямку Київ, 2010.) – 1 година на тиждень;
 • у 10-му класі, з метою поглиблення знань учнів з питань культури рідного слова введено факультативний курс «Ділова українська мова» (Лист МОНУ від 10.08.2010 №1/9-538, автор О.Оперчук. Програма факультативного курсу для 10- (11) класу універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів // Методичні діалоги. – 2006.) –  1 година на тиждень;
 • у 11-му класі введено курс за вибором «Українське відродження у ХХ столітті» (Лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11-1652, автор І.Мацейків. Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11-х класів суспільно-гуманітарного напрямку. – Київ, 2010.) – 1 година на тиждень;
 • у 11-му класі з метою ознайомлення учнів із основними ліричними жанрами в українській літературі та з кращими зразками сучасної української поезії введено факультативний курс «Чарівний світ поезії» (Лист МОНмолодьспорт України № 1.4/18-Г-362 від 29.06.2010, автор В.І.Цимбалюк. Програма курсів за вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи / За заг. ред. К.В.Таранік-Ткачук. – К.: Грамота, 2011) –  5 години на тиждень;
 • у 11-му класі з метою формування навичок взаємодії старшокласників з різноманітним соціокультурним і природним середовищем введено курс за вибором «Історія української філософської думки ХХ століття» (Лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11-1652, автор В.М.Поздняков. Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11-х класів суспільно-гуманітарного напряму. –Київ. 2010.) – 1 година на тиждень.

 

Поділ класів на групи

Поділ класів на групи при  вивченні  української мови, англійської мови, інформатики здійснюється відповідно до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня в виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та  Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 р. за №229/6517 (зі змінами)».

– англійська мова   1-В, 3-В, 4-А, 4-В, 8-А, 10 клас;

– українська мова   8-А, 10-й класи;

– інформатика –  2-7-мі класи; 9-11 класи.

У всіх 5-9 класах, де навчається 20 і більше чоловік, здійснюється поділ класів на групи  для проведення уроків трудового навчання  згідно  дозволу Васильківської районної санітарно-епідемічної станції  та  керуючись  Державними санітарними нормами і правилами  влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного  процесу 5.5.2.008-01 (п.8.3, 9.16) В 2.2-4-97.

У 10-11 класах для вивчення предмету «Захист Вітчизни» здійснюється поділ на групи ДПЮ та медико-санітарної підготовки. Даний поділ регламентовано нормативами , затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002  №128 .

 

Організація індивідуального навчання

Згідно положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року №732, та на підставі медичних довідок      організовано  індивідуальне навчання для учнів  3-го  і 4-го класів. Три учні навчалися  індивідуально. Для 4-х учнів у 2015-2016 навчальному році організовано інклюзивне навчання.

 

Організація викладання предметів варіативної частини

З урахуванням інтересів і потреб учнів, а також можливостей кадрово – методичного забезпечення визначено такі предмети за вибором, факультативи та спецкурси .

 • у 1-3-х класах, з метою розвитку творчого мислення, різних видів пам’яті, уяви введено курс за вибором «Розвиток творчих здібностей» (Лист МОНмолодьспорт України від 18.10.2011 №1.4/18-Г757, автор Л.Чмильова. Програма курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів, варіативна складова Базового навчального плану 1-4 класів. – Тернопіль: Мандрівець, 2012.);
 • у 4-х класах, з метою створення сприятливих умов для творчої діяльності, виховання художнього смаку та естетичної культури учнів введено курс за вибором «Поетика» ( Лист МОНУ від 20.08.2010 №1.4/18-3322, автор Т.Петровська. Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів, варіативна складова Типових навчальних планів 1-4 класів. – Тернопіль: Мандрівець, 2009.);
 • для забезпечення  синхронності у навчанні читання й письма в букварний період за рішенням педагогічної ради та ради Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на навчання української мови у 1-х класах виділено 1 годину з варіативної складової навчального плану, за програмою (Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2012.);
 • у 5-х та 6-А класах введено факультативний курс «Математичний калейдоскоп» (Протокол МОН України №4 від 24.06.2010, автор О.В.Гартфіль. Збірник програм з математики для допорофільної підготовки та профільного навчання (у 2-х частинах). – Ч.І. Допрофільна підготовка / Упор. Н.С.Прокопенко, О.П.Вашуленко, О.В.Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – с.15-22.) – по 1 годині на тиждень;
 • у 6-Б класі введено курс за вибором «Російська мова» (Лист МОНУ від 06.08.2010 №1/ІІ-7504, автор Т.Я.Фролова. Освітній портал КОІПОПК (електронний ресурс). – режим доступу: http://kristti.com. ua/detail_ content. php?id=46&level3=2& level2=3&level1=1) – 1 година на тиждень;
 • у 7-х класах введено факультативний курс «Лексика сучасної української літературної мови» з метою засвоєння учнями лексики рідної мови відповідно до норм сучасної української літературної мови. (Лист МОНмолодьспорт України від 20.06.2011 №1/9-483, автори О.Глазова, Ю.Кузнєцов. Лексика української мови: програма факультативного курсу для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів // Методичні діалоги. – 2006. – №1 – по 1 годині на тиждень;

Адміністрація школи велику увагу приділяє атестації та курсовій перепідготовці педпрацівників, що дає змогу підвищити та підтвердити вчителям фаховий рівень та виявити їх професійну підготовку , відповідність посаді. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України „Про освіту” (ст.54) на основі Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України №930 від 06.10.2010 року зі змінами затвердженими наказом МОН №1479 від 20.12.2011.   наказу № 109 від 01 квітня 2015 року по відділу освіти Васильківської РДА «Про підсумки проведення атестації педпрацівників у 2015-2016 н.р.».

Проатестувалось у 2015-2016 навчальному році – 10 педпрацівників.

Педагогічний колектив школи у 2015-2016 навчальному році розпочав працювати над науково-методичною проблемою „Впровадження ефективних педагогічних технологій як засіб досягнення високої результативності навчально-виховної роботи”.

Реалізуючи науково-методичну проблему, переважна більшість вчителів школи постійно перебувають в пошуку конкретних розробок, нових форм та методів роботи.

Працюють методичні об’єднання вчителів та методична рада школи, якою керую заступник директора з навчально-виховної роботи Гук Г.Г. Проведено 5 засідань методичної ради, 10 засідань педагогічної ради.

У 2015/2016 навчальному році в школі  проводиться інноваційна діяльність за програмами всеукраїнського рівня – «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку шляхом запровадження інклюзивного навчання»; медико-педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров’я» («ПіснеЗнайко»); програма всебічного розвитку дитини «Крок за кроком»; програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» та національний інноваційний  проект «Освіта для стійкого розвитку в дії».

Вчителі англійської мови працюють за підручником британських видань.

Слід відзначити участь учителів у підготовці та проведенні педагогічної виставки «Освіта Васильківщини-2016». Для участі в ній були підготовлені роботи з таких номінацій:

 

  №

п/п

Назва номінації Тема

матеріалів

Прізвище, ім’я, по батькові

вчителя, фах

Примітка
1. Початкова освіта Системність у формуванні навичок самостійної роботи учнів початкових класів на уроках математики Марченко Лариса Андріївна, вчитель початкових класів  
Формування загально навчальних компетентностей молодших школярів засобами інтерактивного навчання Желяк Марія Олексіївна, вчитель початкових класів  
Урок фізичної культури  як основна форма організації навчання при формуванні здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів Численок Юлія Федорівна, вчитель початкових класів  
2. Гуманітар-на освіта:

-Українська мова і література;

 

-Іноземна мова;

 

 

-Світова література;

Формування мовленнєвих компетентностей учнів 5-11 класів на уроках української мови та літератури засобами інтерактивних методів навчання

 

Мушта Валентина Олексіївна, вчитель української мови та літератури  
Використання проектних технологій для формування мовленнєвих здібностей учнів при вивченні англійської мови Мельник Олена Миколаївна, вчитель англійської мови  
Розвиток культурологічної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури Кучеренко Світлана Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови  
3. Природни-чо-матема-тична освіта:

-Матема-тика

 

–  Географія

 

 

 

–  Біологія та основи здоров’я

Використання інноваційних методів для ефективності навчально-виховного процесу на уроках математики в умовах особистісно зорієнтованого навчання. Пльондер Олена Артемівна, вчитель математики, інформатики  
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії шляхом впровадження інноваційних технологій Пащенко Юлія Георгіївна вчитель географії, економіки  
Впровадження ефективних  методів навчання та виховання для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках природничого циклу Зуб Наталія Миколаївна, вчитель біології, географії  
4. Трудове навчання.

Фізична культура.

Основи безпеки життєдіяль-ності.

Впровадження ефективних педагогічних технологій у формуванні навичок здорового способу життя на уроках та в позаурочний час у 5-9 класах Москалюк Наталія Віталіївна, вчитель фізичної культури, валеології  

 

Вивчення та узагальнення системи роботи вчителів проходило на належному рівні. Вчителі школи були активними учасниками виставки «Освіта Васильківщини-2016». Методистами районного  методичного кабінету були  відзначені кращі виступи вчителів школи, які презентували свої методичні доробки під час проведення секційних засідань:

 • української мови та літератури Мушта В.О.;
 • російської мови та зарубіжної літератури Кучеренко С.М.;
 • іноземної мови Мельник О.М.;
 • фізичної культури Москалюк Н.В.

Результативним був семінар, проведений для заступників директорів школи з виховної роботи «Національно-патріотичне виховання учнів засобами позакласної та позашкільної освіти». На високому рівні були проведені три засідання районної школи передового педагогічного досвіду для вчителів початкових класів (керівник Руденко Н.М.), а також  засідання обласної школи передового педагогічного досвіду для вчителів образотворчого  мистецтва (керівник Круглик С.В.). Вчителі початкових класів Гонор Т.А., Волошина Т.М., Усенко Л.І. взяли участь у педагогічній практиці вчителів початкових класів, слухачів авторських курсів Ткаченко Л.П., продемонструвавши високу майстерність у проведенні уроків і позаурочних заходів.

Педагоги стали активними учасниками районних педагогічних читань та засідань районних методичних об’єднань.

На превеликий жаль у цьому навчальному  році учениця 11 класу Шендерівська Ірина претендувала за Золоту медаль, але історію здала на 8 балів і медалі не отримала.

У цьому році свідоцтво особливого зразка отримало 9 учнів-випускників 9-х класів, що на троє учнів більше, ніж у попередньому навчальному році.

Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні у 2015-2016 навчальному році нагороджено 71 учень, що на 4 учні більше ніж за минулий навчальний рік.

Педагогічний колектив приділяє  увагу організації  роботи з обдарованими дітьми. Були проведені шкільні предметні олімпіади з базових  дисциплін. Учні школи взяли активну участь у районному ІІ та обласному ІІІ турі олімпіад та показали стабільно хороші результати з предметів з базових дисциплін.

У 2013-2014 навчальному році  28 учнів стали переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

У ІІІ обласному етапі  учень 11-А класу, Любченко Олександр посів ІІ місце Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства та ІІІ місце з економіки і географії. Учениця 10-А класу – Линник Наталія посіла ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з світової літератури.

У 2014/2015 навчальному році учні школи вибороли 17 призових місць у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. З них Линник Наталія (11-А клас) – українська мова і література, географія, історія; Галіца Владислав (7-Б клас) – математика; Линник Юлія (9-Б клас) – російська мова і література; Корнієнко Оксана (9-А клас) – географія; Невзгляденко Юлія (11-А клас) – правознавство; Савчук Максим (8-В клас) – географія були переможцями ІІ етапу та учасниками ІІІ (обласного) етапу.

Зведена таблиця дає змогу зробити аналіз результативності школи на рівні району по кожному з предметів. Шкільна команда здобула високі результати з таких предметів:

 

№ п/п Предмет ПІП учасників районного туру Клас Місце Вчитель, що готував до олімпіади
1. Українська мова  і література Черниш Вікторія 11-А ІІІ Мушта В.О.
Шевченко Софія 8-Б ІІІ Корнієнко І.С.
Пльондр Дарина 7-В ІІІ Мушта В.О.
2. Математика Гутник Анастасія 6-А ІІ Пльондер О.А.
3. Англійська мова Рябцева Анастасія 8-А І Радзієвська Н.А.
Абдель Кадер Симон 10 ІІ Мельник О.М.
4. Географія Корнієнко Оксана 10 І Пащенко Ю.Г.
5. Історія Артемчук Єлизавета 10

 

ІІІ Забарна Р.В.
6. Економіки Москв’як Антон 11 ІІІ Пащенко Ю.Г.
7. Трудове навчання (технічна праця) Горбаченко Артем 9-В І Ковальчук В.О.
8. Російська мова і література Стрикало Марія 10 ІІ Сергієнко С.А.
9. Правознавство Семиволос Світлана

Корнієнко Оксана

Адаменко Мар’яна

9-В

10

11

І

І

І

Гук Г.Г.

Гук Г.Г.

Гук Г.г.

15 учнів школи стали переможцями та призерами, які вибороли І-ІІІ місця. З них  учениця 10 класу Артемчук Єлизавета посіла І місце з історії у ІІ етапі та була учасником ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, учень 9-В класу Горбаченко Артем став переможцем  районного етапу олімпіади з трудового навчання та був учасником ІІІ етапу. А учениця 9-В класу Семиволос Світлана посіла І місце в районного та  обласному етапах з правознавства. Учениця 11 класу Адаменко Маріанна здобула перемогу в ІІ етапі олімпіади з правознавства і була учасником ІІІ етапу, а учениця 10 класу Корнієнко Оксана посіла І місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства та ІІІ місце в ІІІ (обласному) етапі олімпіад з правознавства.

Учні брали активну участь:

 • У Всеукраїнському конкурсі з природознавства «Колосок»:

–  2013-2014 н.р. – 64 учасники, з них 26 учнів – золото, 38 учнів – срібло.

– 2014-2015 н.р. – 90 учасники – 22 учнів – золото, 58 учнів – срібло.

– 2015-2016 н.р. – 73 учасники, з них 47 «Золотий колосок», 9 – «Срібний колосок».

 • У Всеукраїнському конкурсі суспільних дисциплін і громадянської освіти «Лелека»:

–  2013-2014 н.р. – 33 учасники з них 3 золотий, 13 срібний, 9 бронзовий;

– 2014-2015 н.р. – 29 учасників, з них 2 золотих, 7 срібних, 13 бронзових призерів;

–  2015-2016 н.р. – 47 учасників, з них 5- золото, 14 – срібло, 15- бронзових;

 • У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»:

– 2013-2014 н.р. – 68 учаників, зних 29 відмінний, 32 добрий.

– 2014-2015 н.р. – 94 учасники, з них 37 відмінних, 29 добрих результатів;

– 2015-2016 н.р.- 35 учасників, з них 19 відмінний, 4- добрих;

 • У Міжнародному конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика:

–  2013-2014 н.р. – 60 учасників, з них Гутник А. (4 клас), Линник Ю. (8 клас) І місце.

– 2014-2015 н.р. –  64 учасники, з них Луценко Анна учениця 3-А класу стала переможцем  ІІ туру та учасником  ІІІ туру;

2015-2016 н.р. – 65 учасників, з них Дзекан Альона (4-Б клас), Сторонська Дарія (6-А клас), Артемчук Єлизавета (10 клас), Виштак Вероніка (9-А клас) були учасниками ІІ етапу- переможець ІІ та учасник ІІІ туру, Денисюк Олександра 7-А клас;

 • У Міжнародному конкурсі з фізики «Левеня»:

– 2013-2014 н.р. – 22 учасники

– 2014-2015 н.р. – 23 учасники, з них 5 відмінних, 7 добрих результатів.

– 2015-2016 н.р. – 11 учасників, з них 3 добрі результати

 • Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»
 • 2013-2014 н.р. – 35 учасників з них 5 – диплом переможця
 • 2014-2015 н.р. – 36 учасників з них 3 – диплом переможця, 14-диплом ІІ ступеня,  – диплом ІІІ ступеня.
 • 2015-2016 н.р. – 14 учасників, з них – 4 диплом переможця, 3-дипломІІ ступеня, 2 – диплом ІІІ ступеня.
 • Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус»
 • 2013-2014 н.р. – 27 учасників, з них 4 диплом І ступеня всеукраїнського рівня;
 • 2014-2015 н.р. – 20 учасників, з них 3 диплом І ступеня всеукраїнського рівня; 12 – диплом ІІ ступеня обласного рівня.
 • 2015-2016 н.р. – 13 учасників, з них 1 диплом І ступеня всеукраїнського рівня, 3 дипломи ІІ ступеня обласного рівня.
 • Мовно-літературний конкурс імені Т.Г.Шевченка
 • 2013-2014 н.р. – 45 учеників, з них Семиволос С. ( 7-В)– ІІ місце, Линник Н. (10-А ) – І місце.
 • 2014-2015 н.р. – 40 учеників, з них Семиволос С. ( 8-В)– І місце в ІІ етапі та була учасником ІІІ етапу.
 • 2015-2016 н.р. – 44 учасники, з них Овдієнко О.(7-А), Урчик С. (8-Б), Линник Ю. (10) – були учаниками ІІ етапу.

Робота   у секціях МАН:

У  2013-2014 н.р. – у шкільному науковому товаристві МАН «Пошук» працювало 8 учнів. Керівниками секцій шкільного осередку МАН призначено вчителів Зуб Н.М., Дорогу-Іванюк О.О., Мушта В.О., Круглик С.В., Олійник С.Ф., Забарну Р.В. У І(районному) кетапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України брала участь учениця 9-А класу Шендерівська І. (керівник Мушта В.О.) і посіла І місце та була учасником ІІ(обласного) етапу. Учениця 11-А класу Желяк А.(керівник Забарна Р.В.) посіла ІІ місце у І районному етапі.

У 2014-2015 н.р. до  шкільного наукового товариства МАН «Пошук» залучалися обдаровані діти за їх інтересами. Керівниками секцій шкільного осередку МАН призначено вчителів Зуб Н.М.., Круглик С.В., Яковенко Т.В., У (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту найково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України брав участь учень 10 класу  Калініченко Олександр (керівник Зуб Н.М.) і посів ІІ місце, а  учениці 9-А класу Кондратенко Валерія та Кондратенко Владислава (керівник Круглик С.В.) стали переможцями і були учасниками ІІ обласного етапу.

У 2015-2016 н.р. у шкільному товаристві МАН «Пошук» працювало 5 учнів. Керівниками секцій шкільного осередку МАН призначено вчителів Корнієнко І.С., Яковенко Т.В., Буру В.М. У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України брала участь учениця 9-А класу Корнієнко Руслана. Її робота була відзначена журі та знаходиться на доопрацюванні.

Керуючись законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Конвенцією ООН про права дитини, Концепцією національно-патріотичного виховання молоді,  Програмою  «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України» школа  працює за програмою виховної роботи «Через систему цінностей до формування ключових життєвих  компетентностей».

Метою програми є систематизація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої, творчої особистості, з громадською позицією, здатною до життєтворчості і самореалізації у різних сферах життєдіяльності.

Згідно програми розроблено план організації позакласної, позашкільної навчально-виховної роботи. План поділений  на 9 тематичних місячників  та 7 блоків.

До кожного блоку, який є напрямком виховної системи, входять традиційні і нетрадиційні форми та методи роботи з класними колективами:  години спілкування, бесіди, круглі столи, творчі проекти, конкурси,  тренінги, вікторини, ток-шоу, конференції,  ігри, акції, ярмарки, виставки, змагання.

Виконуючи завдання родинного блоку в школі були проведені такі виховні  заходи: традиційні свята Першого і Останнього дзвоника; загальношкільні батьківські збори на тему: «Співпраця батьків, учителів, дітей: досвід і проблеми», «Роль сім’ї у формуванні ціннісного ставлення до праці», родинне свято «І у вас, і у нас все буде гаразд», свята до 8-Березня та Дня Матері;  фольклорні дійства «Варвара-вишивальниця», «Подарунки від Святого Миколая», «Прийди, весно, з радістю!», «Великодні гаївки»,  виховна година «З повагою до старших»,   день відкритих дверей для батьків;  вечір зустрічі з випускниками школи; майстер-клас із мамами-рукодільницями; родинні посиденьки; презентація авторських казок (спільний проект батьків і учнів); випускні вечори

Найважливішим напрямком виховної роботи у 2015-2016 н.р. було національно-патріотичне виховання учнів: усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини,  формування активної громадської позиції. Працюючи над виконанням  завдання громадсько-патріотичного блоку, в закладі проводилась така робота:  акція «Грані добра»;  благодійні ярмарки-продаж, передача продуктів харчування і теплих речей для поранених у зоні АТО (Київський військовий госпіталь); збір коштів для випускника школи, пораненого в зоні АТО; святкування Дня Прапора, Дня незалежності, 403-річниці селища Гребінок; мітинг-рексвієм по вшануванню пам’яті жертв Голодомору, жертв Чорнобильської катастрофи, жертв нацизму;  зустріч з заступником батальйону  «Айдар» В.Дворецькою, уроки мужності і звитяги, виховний захід по вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні «Не зорі падають із неба, зірки ідуть на небеса»; виховний захід «Афганістан: події і факти»  та зустріч із головою Ради ветеранів Афганістану В.М.Кияницею; святкування Дня Збройних Сил України, Дня українського козацтва та Дня захисника Вітчизни, Дня Пам’яті і примирення, Дня Перемоги: акція «Голуб миру» та  «Хай завжди буде мир», участь у І і ІІ етапі ВПГ «Джура», обласній краєзнавчій конференції.

Виконуючи завдання оздоровчо-спортивного блоку, протягом року проведено: акцію «Увага! Діти на дорозі», змагання з техніки пішохідного туризму у закритих приміщеннях; місячника «Територія безпеки» (міні-проект «Порадник», колаж «Енергія здоров’я», анкета громадської думки «Друзі та вороги здоров’я»); профілактичні бесіди; бесіди-інструктажі; інтерактивне заняття «Благаю: живи!»; малу спортивну арену; участь у відкритому чемпіонаті Київської області з водного та велосипедного туризму.

Учні школи  взяли участь  у всіх спортивних змаганнях району: з легкої атлетики; футболу; баскетболу; естафеті до Дня Перемоги; зональних змаганнях з міні-футболу присвячених пам’яті І.А.Вереньова; районних змаганнях з настільного тенісу; шашок тощо. За підсумками результатів виступів команд шкіл Васильківського району за 2015-2016 н.р школа посіла призове місце в районі.

Виконуючи завдання морально-етичного блоку, класними керівниками були проведені бесіди про культуру спілкування та етичні норми, галерея роздумів «Мої життєві пріоритети», година відкритих думок. З метою засвоєння учнями суспільних цінностей в школі пройшов день озвучених інтерв’ю «Толерантність твоїми очима». Цікавими формами роботи  стали: тренінг «Сходинки етикету», дуель знавців правил етики, диспут «Як ти розумієш слово «доброчинність?», сімейний урок «Я-син (донька)», урок гарної поведінки «Не кидай слів на вітер», фестиваль для дітей з обмеженими можливостями «Повір у себе», християнська вистава.

У ціннісно-особистісному напрямку виховання формується ставлення учнів до соціальних впливів, готовність до виконання різних соціальних ролей. Цьому сприяли: учнівська конференція «Від маленьких справ – до вершин успіху», інтелектуальні ігри «Марафон», «Пізнай себе»,  ділова гра «Лідер живе у кожному»,  зустрічі з волонтерами, представниками громадських організацій, духовенством,  працівниками влади; діагностика професійних нахилів учнів, інтерактивні заняття «Готуємо лідера» та «Поміняємось ролями»; засідання клубу старшокласників «Гімнастика почуттів»;  засідання учкому; тренінгові заняття; само тестування; анкетування «Чого я прагну?»; практикум «Детонатор настрою»; робота вожатих у  пришкільному таборі «Сонечко».

В ході виконання завдань еколого-трудового блоку проводились трудові десанти  по прибиранню шкільної та пришкільної території, території стадіону, парку, дитячого майданчика та Меморіалу жертвам Голодомору; акція «Годівничка», районні акції «Парад квітів біля школи» та «Галерея кімнатних рослин», екологічний  проект «Замість ялинки – різдвяна композиція», марафон «Від відходів – до доходів»; санітарні дні; екологічні рейди «Чистий клас»; «Чистий двір»; проект  «Академія дизайну» (оформлення кімнат); виставка-продаж «Умілі ручки»; місячник бережного ставлення до природи. У рамках місячника: практикум «Глобальні проблеми мого краю», урок милування природою, флеш-моб «Молодь обирає красу і здоров’я», конкурс об’ємних плакатів, засідання дискусійного клубу «Професійний  навігатор».

Робота естетично-творчого блоку була спрямована на  формування естетичної  культури учнів та художнього  сприйняття дійсності. Протягом  2015-2016 навчального року проведено такі виховні заходи: конкурс квіткових  композицій «Миру-мир!»; асфальтовий живопис «Пісня у малюнку»; конкурси малюнків, колажів, плакатів; виставка виробів прикладного мистецтва; свято до Дня учителя; свято для жінок – працівників освіти селища; новорічні розважальні програми; виховний захід «Мальовнича Україна» та  «Т.Шевченко і сучасність»; поїздки у  театр імені П.Саксаганського, дельфінарій, цирк,  зоопарк, на завод новорічних іграшок, «Кулиничі»; «Рошен»; вечори відпочинку для старшокласників.

Було організовано виступи: Київської національної філармонії; Рівненської державної філармонії; театру живий екзотичних тварин; Державного цирку; мобільного планетарію; лялькових театрів і перегляд фільмів у ЗD форматі; театру незрячих.

З вересня стартував спільний проект Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Гребінківської дитячої школи мистецтв. Назва його – «Мистецтво облагороджує думку». Мета – підтримка і розвиток обдарованих дітей, формування їх естетичної культури, художньо-естетичних цінностей, смаків, емоцій, почуттів, культури мислення та поведінки. Директор школи мистецтв Терещенко М.В. допомагає розвивати співочий талант у дітей.

Учні школи взяли участь у всіх районних виховних заходах:

– районний етап обласного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Неосяжна моя Україна!» та обласного конкурсу фоторобіт «Моя Україна»: І місце – 6 учнів; ІІ місце –4 учні ; ІІІ місце – 1 учень, 2 подяки; обласний етап – І місце – 1 учень;

– районні інтелектуальні ігри: «З народного джерела» – І місце; «Інтелект-марафон» – ІІ місце; «Пізнай себе» – І місце;

–  конкурс дитячої та юнацької творчості «Урок казки»: Імісце – 1, ІІмісце – 3, ІІІ місце – 1;

– районний конкурс сучасної патріотичної пісні «Калиновий дзвін»: Імісце – 4, ІІмісце – 2, ІІІмісце – 4, подяка – 1;

– районні етапи виставок-конкурсів «Новрічна композиція» та «Український сувенір»: Імісце – 3.

Протягом 2015-2016 навчального року в школі працювало 9 гуртків:

 • вокальний – керівник Яворський О.Ю.
 • ізостудія – керівник Круглик С.В.
 • «Ерудит» – керівник Кушніренко О.В.
 • юні барабанщиці – керівник Котухова К.З.
 • юний баскетболіст – керівник Москалюк Н.В.
 • українська народна вишивка – керівник Войтенко С.І.
 • сучасний танець – керівник Бесідовська Р.Д.
 • Пензлик – керівник Ковальчук О.В.
 • Бальні танці – керівник Тимощук В.В.

Робота гуртків проводилась згідно календарних  планів, затверджених директором школи Ковальчук В.М.  Заняття проводились згідно графіка, систематично велися журнали гурткової роботи.

З натхненням працював  вокальний колектив під керівництвом Яворського О.Ю. І як результат – призові місця на конкурсах пісенної творчості:

 • конкурс естрадної пісні:

І місце – Калитенко О. (11), Худобіна  О. (10), Кошковська А. (7-А); Прокопець І. (10);

ІІ місце – Трочинська А., Хожай Д. (8-А);

ІІІ місце – Кузьменко М. (2-Б), Дробенко А. (4-В), Перекупенко С. (6Б);

 • районний огляд художньої самодіяльності:

І місце – Прокопець І. (10);

ІІ місце – дует у складі Хожай Д., Трочинської А. (8-А0;

 • дует у складі Калитенко О. (11), Худобіної О. (10);Кошковська А. (7-А);

ІІІ місце – ВІА

Подяка – ансамбль хлопчиків початкових класів.

Плідною була участь вихованців гуртка «Українська народна вишивка» (керівник Войтенко С.І.)  у районному етапі Всеукраїнської виставки «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»: І місце – 2учні, ІІ місце – 3учні, ІІІ місце -4учні, подяка – 3учні. Гуртківці та С.І.Войтенко зібрали матеріали, зробили орнаменти вишивок всіх областей України і створили проект «Україна вишивана».

Прикрашають свята  юні барабанщиці (керівник Котухова К.З.), призовими місцями  гуртківці клубу інтелектуалів (керівник Кушніренко О.В.), захоплюють виступи учасників  студії бального танцю (керівник Тимощук В.В.), гуртка сучасного танцю (керівник Бесідовська Р.Д.), спортсмени  під керівництвом Москалюк Н.В., гуртка «Пензлик» (керівник Ковальчук О.В.).

Професійно і майстерно  працює керівник ізостудії Круглик С.В. За  плечима її вихованців –  великий внесок у рейтинг результативності:

 • виставка-конкурс «Арт-факторія»: – І місце – Вуйчак С. (6-А), Небесенко А. (6-А), Овдієнко О.( 7-А), Мушта Б. (9-В); ІІ місце – Кушніренко А (7-В), Корнієнко Р. (9-А), Славінська А. (5-В), Овдієнко Н. (10);  ІІІ місце – Одинцова А. (5-А), Перекупенко С. (6-Б), Яценко А. (6-А);
 • районний конкурс юних художників «Чарівна палітра»: І місце – Кушніренко А. (7-В), Перекупенко С. (6-Б); ІІ місце – Вуйчак С. (6-А), Небесенко А. (6-А), Овдієнко Н.( 7-А), Славінська А. (5-В); ІІІ місце – Овдієнко О.( 7-А), Мушта Б. (9-В), Корнієнко Р. (9-А);
 • районний етап Всеукраїнських конкурсів «Космічні фантазії» та «Крим у моєму серці»: І місце – Кушніренко А. (7-В), Овдієнко О. (7-А), Корнієнко Р. (9-А), Овдієнко Н. (10); обласний етап – І місце – Овдієнко Н. (10);

У школі  діє учнівське самоврядування під керівництвом педагога-організатора Котухової К.З. У цьому навчальному році було змінено назву і структуру органів учнівського самоврядування. На загальношкільній учнівській конференції було затверджено повну назву: «Шкільна учнівська Держава Успіху».   Головним органом стала учнівська Рада, яка обирає старостат. Змінилися і комісії. Тепер постійно діючих комісій 6, а 2 комісії створюються за необхідності, по рішенню Ради. 2 учнівські конференції, реалізовано кілька проектів, підготовано та проведено всі виховні заходи, передбачені планом роботи.  Лідери учнівського самоврядування на чолі з головою учнівської Ради Корнієнко Р. Взяли участь у 5-ти засіданнях районної Ради АШКО дітей Васильківщини, де вони презентували роботу  шкільної учнівської організації. Засідання учнівської Ради проходять щомісяця, двічі на місяць збираються члени старостату. Раз на місяць проводяться загальношкільні робочі лінійки.

Реалізовані такі проекти:

-«Увага! Діти на дорозі!»;

– «Благо! Живи!»;

– «Гребінки – частина України»;

– «Нащадки козацької слави»;

– «Ми – патріоти»;

– «Професійний навігатор»;

– «Екологічні проблеми мого краю»;

– «Грані добра».

Команда наших учнів посіла ІІ місце у двох етапах районної ВПГ «Джура» («Сокіл»).

Лідери учнівського самоврядування брали активну участь у підготовці та проведенні загальношкільних та селищних заходів.

Протягом 2015-2016 навчального року соціально-психологічна служба  школи працювала систематично, грамотно і результативно.  Керівниками психологічної служби Кульчицькою Г.Є. і Перекупенко В.Л. проведено ряд заходів:

– адаптація учнів 1 класів до навчання у школі; проективний тест особистісних ставлень, соціальних емоцій і ціннісних орієнтацій «Будиночки»; методика «Школа звірів» (дає змогу виявити шкільні неврози на початковій стадії розвитку, а також чи сформувалась позиція учня на даний період);

– адаптація учнів 5-х класів до середньої ланки: анкета «Адаптація» (проблемні зони і труднощі навчання в школі, переважаючі інтереси учнів, відношення до себе і людей, плани на майбутнє); соціометричне дослідження (виявлення лідерів, особистих здібностей); тести «Чи хороший ти друг?», «Наш клас найдружніший»;

– просвітницька робота щодо здорового способу життя: бесіди «Ні – шкідливим звичкам!», «Шкідливі звички та їх наслідки», «Ми за здоровий спосіб життя»; діагностичні опитування «Моя думка про шкідливі звички»; година відвертих думок «бережи здоров’я з молоду» (інформаційне повідомлення про куріння, алкоголь, наркотики; перегляд відеофільмів «Сповідь наркомана», «Джек пот», «Вплив шкідливих звичок на внутрішні органи»; обговорення; висновки);

–  години спілкування з учнями щодо корекції страхів та тривожності:  «Дитячі страхи, Шляхи їх подолання», «Страхи, фобії, тривога», «Особливості подолання тривожності (практичні рекомендації»;

– індивідуальна корекційно-розвиваюча робота з учнями: бесіди «Конфлікт та способи його подолання», «Суїцид не  вирішує проблеми», «Обов’язки поводження у школі», «Не чини правопорушень у школі», «Як лихослів’я впливають на фізичний стан здоров’я», Інтернет «Добро чи зло?», «Чого я прагну досягнути у житті»,; розвиваючі заняття на розвиток уваги, пам’яті, мислення, інтелекту, мовлення, пізнавальної діяльності; діагностики «Людина під дощем», «Моя сім’я», «Сім’я звірів», «Їжачок», «Сходинки», «Словниковий запас», «Мотивація до навчальної діяльності», «Темперамент», «Шкала особистісної тривожності»; Арт-терапія (вираження себе, заспокійливий засіб, розвиток дрібної моторики); релаксаційні вправи.

Соціальний педагог Ахмедгараєва Н.Р. постійно працює з дітьми соціально-незахищених категорій. Проводилась індивідуальна робота з учнями із «Групи ризику» та учнями схильними до девіантної поведінки,  відвідувалися сім’ї учнів, що мають пропуски занять, організовувались дискусії, диспути,  дискусії,  практикуми, творчі лабораторії, «круглі столи»,  зустрічі з працівниками правоохоронних органів; проводились анкетування та соціальні дослідження. Проведена зустріч з старшим інспектором з ювенальної превенції сектору превенції Васильківського ВПГУНП в Київській області майором поліції Загородньою Наталією Євгенівною та інспектором майором поліції Лук’янченком Дмитро Валерійовичем.

Ведеться систематична робота з батьками: класні та загальношкільні батьківські збори, засідання батьківських комітетів класів та школи, індивідуальні бесіди, інструктажі, практичні поради, засідання батьківського всеобучу, робота лекторської групи, спільні проекти, виставки, ярмарки тощо.

Методичне об’єднання  класних керівників (1-4 класів та 5-11 класів) працює над проблемою: «Розвиток життєвих компетенцій учасників навчально-виховного процесу шляхом впровадження проектної діяльності», спрямовуючи свою діяльність на реалізацію державних освітніх програм.

Прикладом роботи з дитячим  колективом є всі класні керівники початкової ланки. На високому рівні працюють класні керівники середньої і старшої ланок. Цікаві форми роботи продемонстрували: Кучеренко С.М. (5-Б), Корнієнко І.С. (5-А), Яковенко Т.В. (9-А), Пащенко Ю.Г. (9-В), класні керівники 1-4 класів.

Звіт спортивної роботи за 2015-2016 навчальний рік:

За результатами виступів команда загальноосвітніх шкіл Васильківського району в ХІХ спортивних іграх школярів у 2015/2016 навчальному році серед 38 шкіл району наша школа посіла ІІ загальнокомандне місце.

Протягом року брали участь в змаганнях з футболу, волейболу, міні-футболу, шашок, баскетболу, з настільного тенісу, з пляжного волейболу, в легкоатлетичній естафеті та в спартакіаді з фізичної культури, де наші спортсмени показали високі результати, зокрема:

 • ІІ місце – першість району з футболу;
 • ІІ місце – першість району з баскетболу серед юнаків;
 • ІІІ місце – першість району з шашок;
 • І місце – відкрита першість Васильківської районної дитячо-юнацької спортивної школи з баскетболу серед юнаків 2004-2005 р.н.;
 • ІІІ місце – першість району з баскетболу серед дівчат;
 • ІІ місце – відкрита першість Васильківської районної дитячо-юнацької спортивної школи з волейболу серед юнаків 1999-2000 р.н.;
 • ІІІ місце – відкрита першість Васильківської районної дитячо-юнацької спортивної школи з волейболу серед дівчат 1999- 2000 р.н.;
 • ІІ місце – зональні обласні змагання з волейболу серед юнаків 1999-2000 р.н.;
 • ІІ місце – районна легкоатлетична естафета присвячена Дню Переомги над нацизмом у Європі;
 • ІІІ місце – зональні обласні змагання з футболу серед учнів 1999-2000р.н.;
 • ІІ місце – відкритий чемпіонат міста Біла Церква з пляжного волейболу серед учнів 2003-3004 р.н.;

Учні школи захищали честь селища та району на спортивних змаганнях:

 • Обруч Олександра (учениця 11 класу) зайняла ІІ місце з бігу на 100 м в районній спартакіаді серед сільських і селищних рад;
 • Салига Каріна зайняла ІУ місце в складі волейбольної команди району у фінальних змаганнях «Краще село України» серед 24 команд.

Діяльність шкільної бібліотеки у 2015/2016 навчальному році  була спрямована на інформаційне, методичне, довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу.

Значна увага була приділена на забезпечення інформаційно-бібліографічних потреб читачів, виховання інформаційної культури, вдосконалювалась робота по індивідуальному вивченню читацьких інтересів учнів.

Оперативно здійснювалось належне  комплектування фонду і комплекс заходів,  спрямованих на формування збереження і використання книжкового фонду, пропаганди книг та читання.

Протягом року шкільна бібліотека працювала в багатьох напрямках. До кожної визначної події в бібліотеці були оформлені книжкові виставки:

 • до першого уроку – книжкова виставка «Свою Україну любіть»;
 • до Дня селища – книжкова виставка «Гребінки, селище моє, тебе любитиму я вічно!»;
 • до Дня вчителя «Вдячність і шана вам, учителі!»;
 • до дня української писемності «Диво, створене людиною»;
 • книжкова виставка «Світ краси Шевченківського слова»;
 • до тижня здоров’я – книжкова виставка «Здоровий спосіб життя – норма нашого здоров’я»;
 • книжкова виставка «Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе!»;
 • до дня мови – книжкова виставка «Мова кожного народу – неповторна і своя»;
 • книжкова виставка до Дня Перемоги «Зі сплаву геройства і мертвих й живих писалось ім’я перемоги»;
 • до Дня матері «Я матері вклонюся до землі».

Оформляли стен до Дня пам’яті жертв Голодомору «Розіп’яте село».

Проводились бібліотечні уроки:

 • довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (5-6 кл.);
 • турнір бібліотекознавців (8-9 кл.);
 • вибір книг у бібліотеці (2-3 кл.);
 • періодичні видання для учнів старшого шкільного віку (10-11 кл.);
 • бібліотечний урок «Автори та ілюстратори книг» (5-9 кл.).

Проводились заходи:

 • до Дня народження О.П.Довженка – «Я народився і жив для добра і любові»;
 • до Всеукраїнського Дня бібліотек – «Майбутнє України – в наших руках» (8 класи);
 • подорож до країни Читляндії (екскурсія учнів 2-3 класів);
 • конкурс читців українських народних казкок «За народними казками» (2-5 класи).

Проводились вікторини:

 • герої позитивні та негативні (2-5 класи);
 • «За народними казками» (2-1 класи);
 • «Веселий ерудит»;
 • «Казковий світ природи».

Проводився турнір «Ерудити інформаційного пошуку» (6-7 класи):

Проводилася презентація «Біле й чорне у професії» (6-8 класи);

«Толерантність урятує світ» (9-10 класи)

До Всеукраїнського тижня  дитячої та юнацької книги проводились заходи:

 • конкурс «Літературний ланцюжок» (4-5 класи);
 • знайомство з героями книг А.Ліндгрен (6-7 класи);
 • «Сторінками прочитаних книг» (7-8 класи);
 • книжкові лабіринти (9 класи);
 • інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» (7-8 класи);
 • конкурс загадок на кмітливість (3-4 класи».

Протягом року велася робота з  боржниками, виписувалась преса, проводилась інвентаризація, складались акти на списання зношеної літератури та підручників, непридатних для використання. Велася робота з документацією.

Працюють шкільні їдальні, в яких харчується 1-ші класи – 83 дітей, 2-11 класів –  310  дітей. Учні 1-4 класів харчуються  за рахунок коштів виділених державою. Старші учні харчувалися за рахунок коштів батьків.

Щорічно при школі працює літній табір «Сонечко» де оздоровлюються діти початкових класів :   щороку оздоровлюється 100 дітей.

В школі працює вчитель-логопед – Руденко Т.І., яка надає допомогу  учнями у яких є проблеми з мовою.

В перших класах навчається   84    учні.  Здійснено набір до 1-го класу (94 учні) . Проведено підготовчі заняття і заступник директора школи з навчально-виховної роботи Корнієнко Ю.А. разом з учителями, що працюють у 1-х класах  підготували і провели  батьківські  збори.

Щорічно проводиться облік дітей від народження до 18 років, відповідальна Корнієнко Ю.А.  Для того, щоб охопити всіх дітей навчанням,  вчасно проводиться облік дітей в с.Соколівка, яке підпорядковано нашому навчальному закладу.

Господарська робота.

 1. Проводяться ремонти приміщень школи.
 2. Проведено косметичний ремонт майстерні, маленької школи, початкової школи «Горобинка».
 3. Проведені ремонти бензокіс.
 4. Встановлено котел для твердого палива в початковій школі «Горобинка».
 5. Замінено крани і труби в опалювальній системі.
 6. Пофарбовано спортивні снаряди на спортивному майданчику.
 7. Закуплено посуд для шкільної їдальні (каструлі, тарілки, чашки, вилки).
 8. Батьками 11-го класу придбано дошку в 36 кімнату.
 9. Відремонтовано комп’ютери у 32 (Зацним О.С.) та 36 кімнатах (Угнівенком І.В.).
 10. Відремонтовано бойлер та замінено електропроводку до плит у їдальні.
 11. Придбали тонометр.
 12. Відремонтовано ганок біля школи.
 13. Відремонтовано у туалеті стінку (перекладено плитку).
 14. Закуплено матеріали для проведення сигналізації до 36 кімнати.
 15. Відремонтовано багатожильний кабель на строй майданчику.

Відділом освіти Васильківської РДА було придбано та надано допомогу:

 1. Для табору виділено медикаменти та миючі і дезінфікуючі засоби.
 2. Комплект парт (кімната №31).
 3. Дві дошки ( кімнати 14 , 19).
 4. Три ксерокси.
 5. Відремонтоване опалення (замінено теплотрасу від котельні до їдальні).
 6. Відремонтовано заземлення в комп’ютерному класі і в їдальні.
 7. Споруджено водяну свердловину.
 8. Встановлено фільтри для очистки питної води.

Кошти з благодійного фонду використовуються на придбання  товарів (цемент, фарба, розчинник, ґрунтовка, клей, брус, кутник, цвяхи, болт, гайка, саморізи,  круг відрізний,  розетки, вилки, трос, кабель, лопати,  замок навісний і врізний, туалетний папір, термометри, лампочки, миючих засобів, ганчірки для миття підлоги, канцтовари, ялинкові прикраси, відра для миття підлоги, віники;  м’ячі футбольні, баскетбольні, волейбольні і т.п.) проводився ремонт автомобілів, закуплювалися запчастини, виділялися кошти для бензину, техоглядів, страхових полісів, на придбання пального для доведення учнів  на конкурси, змагання. Для роботи газонокосилки купували масло, бензин, льоску та ін. Для комп’ютерного класу придбано мишки, клавіатури для заміни тих, що вийшли з ладу.

Селишний голова Збаращенко Н.С. опікується проблемами школи. Заасфальтовано дорогу – під’їзд до школи з вул..1 Травня; подарували волейбольну сітку і 8 м’ячів волейбольних. На останньому дзвонику вручили 1000 грн., за які будуть придбані мікрофони

Сільський голова с.Соколівка Безпрозваний Л.Є. та директор ПП агрофірма «Каштан» Безпрозвана З.Д. постійно надають допомогу у ремонті шкільного автобуса, виділяють кошти на пальне для підвезення дітей до школи. Купили бензокосу для школи.

Залишаються в школі ряд проблем, які необхідно виконати:

 1. Добудова приміщень майстерні та бібліотеки.
 2. Закупити інвентар для технічних працівників школи.
 3. Замінити зламані підвіконники в коридорах.
 4. Провести ремонт усіх приміщень школи.
 5. Провести поточний ремонт меблів.
 6. При наявності коштів поповнити кабінети необхідним обладнанням.
 7. Виписати пресу.
 8. Провести утеплення школи.
 9. Замінити вікна у спортзалі.
 10. Провести капітальний ремонт у спортзалі.

 

           

Гребінківська гімназія

 

У 2015 – 2016 н.р. у гімназії було охоплено навчанням 154 учні (5 – 11 класів). Укомплектовано 8 класів із середньою наповнюваністю класів 20 учнів. Район обслуговування для гімназії, згідно зі Статутом, не визначено. Цього року у нашому навчальному закладі навчалися 99 учнів з смт Гребінок, 29 учень з с. Саливінок, 14 учнів з смт Дослідницького, 3 учні з с. Соколівки, 1 учень з с. Пологи, 1 учень з с. Вінницькі Стави, 7 учнів з с. Лосятин.

За цей навчальний рік  вибув 1 учень гімназії в зв’язку з переїздом на нове місце проживання (м. Київ).

З 21 випускника ІІ ступеня на початок навчального року продовжили навчання 19 учнів у 10 класі гімназії..

Колектив гімназії цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини. Педагогічні працівники приділяли увагу просвітницькій роботі серед учнівської молоді щодо вивчення прав дитини, проводилася значна робота щодо забезпечення фізичної, моральної та психологічно безпеки учнів, підтримувалися постійні зв’язки з батьками, громадськістю щодо забезпечення дотримання прав дитини.

У минулому навчальному році гімназію закінчили 17 учнів 11 класу. Вступ до вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації випускників становив 89 відсотків. За рейтингом вступу слід перелічити такі навчальні заклади, як «Львівська політехніка», Національний аграрний університет, Національний університет „Київський політехнічний інститут”, Національний авіаційний університет, Національний університет харчових технологій тощо.

У закладі дотримуються пріоритетні реформи навчально – виховного процесу: демократизація, гуманізація, диференціація, інтеграція навчання.

Навчальним планом гімназії була визначена семестрова структура навчального року. Протягом навчального року для учнів проводилися канікули: зимові, літні. Дана структура навчального року виявилася найбільш оптимальною, підтвердила свою дієздатність.

Гімназія працювала за п’ятиденним тижнем. Режим дня гімназії визначений робочим навчальним планом. Зауважень і пропозицій щодо організації чи змін режиму дня гімназії не надходило. Тому вважаємо, що прийнятий режим роботи гімназії самий оптимальний.

Навчальна робота за предметами організовувалася згідно чинних програм Міністерстві освіту і науки молоді та спорту України, календарного планування вчителів-предметників. Виконання навчальних програм, календарних планів контролювалося адміністрацією гімназії. Навчальні програми на кінець навчального року виконано.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося згідно критеріїв оцінювання, затверджених Міністерством освіти і науки молоді та спорту України . Об’єктивність виставлення тематичних, семестрових, річних оцінок постійно було під контролем адміністрації. Результати перевірок відображені у відповідних наказах.

Ведення шкільної документації здійснювалося згідно з чинними вимогами.

Навчально-виховний процес повністю забезпечений діючими програмами, підручниками забезпечені учні на 90%. Методична робота забезпечена на 100% періодичними педагогічними виданнями.

У закладі протягом останніх років діє єдина загально гімназійна система обліку відвідування учнями занять. Кожний педагогічний працівник після першого уроку заповнює відомості, у яких вказує кількість відсутніх учнів на заняттях. На протязі робочого дня класний керівник з’ясовує причину відсутності учнів. Це дає можливість унеможливити відсутність учнів без поважних причин.

Аналізуючи роботу педагогічного колективу з творчими та обдарованими учнями, потрібно відмітити, що в гімназії з перших днів створена і напрацьовується система роботи з обдарованими дітьми. З минулого навчального року гімназія є опорним районним закладом по роботі з обдарованими дітьми. На початку року поновлено та вдосконалено банк обдарованих дітей гімназії, до якого увійшло 48 учнів, обдарування яких було розділене по чотирьох категоріях: інтелектуальне, художнє, спортивне, соціальне. Банк обдарованої молоді гімназії долучено до районного банку одарованих дітей, що становить 7, 4% від загальної кількості.

Сім років поспіль команда учнів Гребінківської гімназії за результатами участі в ІІ етапі олімпіад здобувала І місце в рейтингу серед шкіл району по кількості призових місць. Це говорить про те, що І етап олімпіад, який проводиться в закладі дієвий. Цього року рейтингова таблиця результатів відсутня, але команда учнів Гребінківської гімназії по праву входить в трій         ку найсильніших команд району. Цього року   в І етапі взяли участь 85 учнів, кожен учень мав право обрати лише 3 олімпіади.

На належний рівень була поставлена підготовка учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, і як результат такої роботи, майже кожен вчитель має переможців або призерів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. В районному етапі олімпіад взяли участь 46 учнів гімназії, що становить 30,1 % від загальної кількості учнів гімназії. Учасники ІІ етапу здобули 21 призове місце, з них 10 перших місць, 4 других, 7 третіх, продемонстрували високий і достатній рівень знань і сформовану здатність практики змагань.

Вчітелі Пасічна О. І. (німецька мова), Клюкова В. В. (біологія, хімія, екологія), показують стабільний позитивний результат з підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах.

Відповідно графіку роботи вчителі української мови та літератури Сирота Л.Ф., Токар О. П. провели І етап конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика, «Шевченківські дні» та підготували учасників до ІІ етапу цього конкурсу.

У гімназійному етапі конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика взяли участь 37 учні (24 %).  Учасниками районного етапу конкурсу стали:

 • Яценко Аліна, учениця 6 класу;
 • Ганіченко Катерина, учениця 9 класу.

У І етапі  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь 30 учнів ( 19, 5% %). Учасниками районного етапу конкурсу стали:

 • Волостнова Галина, учениця 6 класу;
 • Ігнатенко Анастасія, учениця 8 класу;
 • Яновська Вероніка, учениця 10 класу.

За підсумками районного етапу конкурсу: Ігнатенко Анастасія – І місце, Яновська Вероніка – ІІ місце.

У цьому році гімназисти традиційно взяли активну участь в Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсах:

 

Назва конкурсу 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Всеукраїнський історичний конкурс «Лелека» 40 (36, 7%) 38 ( 25 %) 39(25,3%)
Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» 24 (22, 1%) 25 (16, 4%) 14 (9, 1%)
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 47 (43, 1%) 72 ( 47, 4%) 27(17,5%)
Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок осінній» 54 (49, 5%) 92 (60, 5%) 44(28,6%)
Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок весняний» 23 (21, 1%) 36(24%) 31(20,1%)
Всеукраїнський конкурс з англійської мови “Гринвіч” 10 ( 9, 2%) 12(8,0%) 15(9,7%)
Всеукраїнський конкурс з німецької мови «Орлятко» 10 (9, 2%) 20 (13, 2%) 17(11%)
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» 45 (41, 3%) 68 (44, 7%) 20(13%)
Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус» 17 (15, 6%) 28 (18, 4%) 14(9,1%)
Міжнародний конкурс з інформатики та комп`ютерної грамотності «Бобер» 14 (12,8%) 21 (13, 8 %) 29(18,8%)
Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» 26 (17, 1%)

 

Результативною була й робота юних науковців в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. На районний етап конкурсу-захисту було направлено 4 наукових роботи. Дві з них (робота Волинської Тетяни, учениці 10 класу в секції «Історія», науковий керівник – Засуха Роман Валерійович, робота учня 11 класу Токаря Івана в секції «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми», науковий керівник – Шевченко Аліна Андріївна) посіли призові місця, роботи учениць 9 класу Войтенко Олександри в секції «Медицина» та Ганіченко Катерини в секції «Екологія» здобули І місце . Робота учениці 9 класу Ганіченко Катерини здобула перемогу на обласному рівні конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Науковий керівник – Клюкова Валентина Василівна, вчитель хімії, біології та екології гімназії.

Як висновок можна сказати, що система роботи з обдарованими дітьми в гімназії працює.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньо шкільного управління забезпечується документами планування: перспективний, річний, семестровий, місячний та тижневий плани. Заклад працює над створенням цілісної системи інформаційно – аналітичного забезпечення за допомогою єдиної комп’ютерної мережі.

Педагогічними кадрами заклад укомплектовано на 100%. Усього в гімназії працює 22 педагогічних працівники. Середній вік колективу – 30 – 40 років. Працює троє сумісників – вчителі образотворчого мистецтва, англійської мови, географії, музичного мистецтва, німецької мови.

Відповідність базової освіти педпрацівників займаним посадам становить 100%. Всі предмети викладають вчителі за фахом.

Мають педагогічні звання;

 • «Вчитель – методист» – 3 (13, 6%);
 • «Старший вчитель» – 5 (22, 7%).

Заклад майже щорічно поповнюється молодими спеціалістами. Гімназія працює над самозабезпеченням педкадрами. У 2015– 2016 н.р. в гімназії працювали 5спеціалістів, з якими окремо сплановано та проводиться індивідуальна робота, працює школа молодого вчителя.

Необхідна документація з кадрових питань ведеться згідно вимог.

Вчителі гімназії учасники методичних заходів на рівні району (семінари, засідання творчих груп, члени журі на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, виступи на секційних засіданнях): Клюкова В. В., Сирота Л. Ф., Токар О. П., Фокіна Ю. Ю., Ведмеденко Я. В., Діхтяр Л. В.,

На 2015-2016 н.р. було заплановано проходження курсової перепідготовки 6 вчителями. На кінець навчального року план виконано в повному обсязі.

На початку навчального року в гімназії створена атестаційна комісія.

Атестація вчителів проходила відповідно до складеного графіка та плану роботи.

В цьому навчальному році пройшли чергову атестацію педагоги:

 • Токар Олена Петрівна, вчитель української мови та літератури;
 • Костенко Тетяна Миколаївна, вчитель математики;
 • Шевченко Аліна Андріївна, вчитель математики, інформатики, економіки, технологій;
 • Михайлюк Олексій Олегович, вчитель фізики, інформатики, астрономії, технологій.

За підсумками атестації:

 • Токар О. П. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», їй присвоєно звання «старший вчитель»;
 • Костенко Т. М. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
 • Шевченко А. А. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;
 • Михайлюку О. О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Вчителі Гребінківської гімназії – активні учасники щорічної районної педагогічної виставки «Освіта Васильківщини». У 2015-2016 навчальному році на педагогічну виставку було направлено 4 методичних доробки ( у минулому навчальному році – 5 доробок). Варто відмітити, що всі педагоги, які проходили атестацію, підготували матеріали до участі у виставці.

  №

п/п

Назва номінації Тема

матеріалів

Прізвище, ім’я, по батькові

вчителя, фах

1 Гуманітарна освіта.

Українська мова й література

Розвиток критичного мислення на уроках української літератури за допомогою проектних технологій Токар Олена Петрівна, вчитель української мови та літератури
2 Природничо – математична освіта Математика

Інформатика

Компетентнісно-орієнтований підхід в процесі навчання математики та інформатики учнів основної школи Шевченко Аліна Андріївна, вчитель інформатики, математики
3 Природничо – математична освіта.

Фізика

Систематизація знань учнів з фізики через виконання різнорівневих тематичних контрольних робіт Михайлюк Олексій Олегович, вчитель фізики, інформатики
4 Природничо – математична освіта Математика Активізація розумової і пізнавальної діяльності учнів на уроках математики Костенко Тетяна Миколаївна, вчитель математики

Методичні доробки Токар О. П., Костенко Т. М., Михайлюка О. О. занесені в районний «Анотований каталог 2016». До каталогу занесено і посібник для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів «Інформаційне забезпечення – шлях до творчого зростання особистості», одним з укладачів якого є вчитель хімії та біології гімназії Клюкова В. В. Посібник укладено за матеріалами досвіду роботи слухачів школи професійної майстерності вчителів біології з проблеми «Формування в учнів системних знань шляхом створення та використання інформаційних паспортів», яка функціонувала протягом 2015/2016 рр. на базі гімназії .

Виховна робота у 2015/20156 н.р. в  гімназії була спрямована на реалізацію Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, державних національних програм, „Про позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, указами Президента України „Про національну програму „Діти України””, „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”, Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Конвенцією ООН про права дитини, концепцією національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Програмою „Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”. Згідно з річним планом гімназії у 2015-2016н.р. виховна робота гімназії спрямована на реалізацію єдиної виховної проблеми „Виховання свідомого громадянина, покликаного усвідомлювати себе частинко своєї родини, класу, гімназії,держави, патріота своєї країни;створення умов для формування творчої, самостійної, гуманної особистості, здатної цінувати себе і поважати інших . Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання учнів через впровадження інноваційних технологій на всіх ступенях навчання” .

Для їх реалізації у гімназії був розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні  заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», Програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

Протягом  2015/2016 року  в гімназії були проведені такі традиційні загально гімназійні заходи:

Свято «День знань»

Місячник безпеки вуличного руху

Свято до Дня вчителя «Уклін вам, любі вчителі!»

Виставка квітів «Нехай Україна у квітах рясніє!»

Осінній ярмарок;

До міжнародного Дня миру акція «Діти гімназії – за МИР!»

Змагання «Ми козацького роду діти!»

Участь у благодійному ярмарку  до Дня Святого Миколая (допомога воїнам АТО);

Новорічні свята «Новорічний калейдоскоп»

«Зима, що нас змінила» (вшанування героїв Небесної сотні)

«Дзвони Чорнобиля»

«Пам’ятаємо.Перемагаємо»

Акція «Живи, книго!»

Тижні безпеки життєдіяльності

Привітання шефів з професійними святами

 

Учні гімназії були активними та результативними учасниками конкурсів – оглядів художньої самодіяльності, інтелектуальних конкурсів тощо.

 

 

Назва заходу

 

Прізвище,ім`я учня, клас

 

Місце

 
Районний  етап Всеукраїнського конкурсу робіт фотоаматорів “Моя Україно!” Експериментальне фото «Сонце – моє, я нікому його не віддам»

Ковальська Дарина

11 кл

 

І  місце(районний етап)

ІІ (обласний етап)

 
Районний конкурс юних фотоаматорів «Неосяжна моя, Україно!» Усенко Юлія

Ганіченко Катерина

Діхтяр Анна

2 місце

1 місце

подяка

 
Інтелектуальний марафон «Пізнай себе» Команда учнів 6-8 класів 4 місце  
Інтелектуальна гра «З народного джерела» Команда учнів 5-6 класів 2 місце  
Інтелектуальна гра «Пізнай себе» Команда учнів 8-11 класів 3 місце  
Конкурс виконавців сучасної естрадної пісні «Калиновий дзвін» Головата Богдана 10 кл

Бабенко Максим 5 кл

Баляс Єлизавета 10 кл

3 місце

Лауреат

Лауреат

 
Конкурс юних художників «Чарівна палітра» Швидка Лілія 5 клас

Яценко Аліна 5 клас

Аркан Ольга 7 клас

Діхтяр Анна  9 клас

Монзолевська Владислава 9 кл

1 місце

2 місце

3 місце

1 місце

3 місце

 
Обласний  етап

виставки-ярмарки виробів декоративно-ужиткового мистецтва «Скарби рідного краю»

«Квіткова фантазія»

Художня кераміка         Димарчук Юлія  11кл

 

1 місце

 
Районний

етап обласного конкурсу малюнків

«Право очима дітей»

 

Швидка Лілія 5 клас

Яценко Аліна 5 клас

Діхтяр Анна  9 клас

Монзолевська Владислава  9

1 місце

2 місце

2 місце

2 місце

 
Районний етап Всеукраїнської «Об`єднаймося ж, брати мої» Шевченко Даніїл

Ковтун Каріна

ІІ місце

ІІІ місце

 
Районний  етап Всеукраїнської виставки-конкурсу “Новорічна композиція”  

Не брали участі

   
Районний  етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фанатазії» Номінація малюнок

Монзолевська Владислава

 

І місце

 
Районний  етап Всеукраїнської виставки-конкурсу “Новорічна композиція”  

Не брали участі

   
Районний  етап Всеукраїнської виставки-конкурсу “Наш пошук і творчість тобі – Україно!” Номінація «Паперопластика»

Пяткянен Андрій 5Б клас

Швидка Лілія 5 Б клас

 

ІІ місце

подяка

 
Районний

етап обласного конкурсу малюнків

«Війна очима дітей»

Швидка Лілія 5 Б

Яценко Аліна 5-А

Діхтяр Анна  9клас

І місце

І місце

І місце

 
Районний

конкурсу солістів виконавців «Таланти Васильківщини 2015»

 

Номінація «Виконавці авторської поезії»

Бєлякова Катерина

Номінація «Художнє читання декламаторське мистецтво»

Дідківська Ольга

Грищенко Дмитро

 

 

 

І місце

 

 

І місце

подяка

 
Участь  в заходах за програмою Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»): «Впоряд»

виставка-конкурс  рукописних газет, звіт-презентація про виконання «Доброго діла» та « брейн-ринг»  «Шляхами козацької слави».

ІІ місце

І місце

 

ІІ місце

 
Районний

етап обласного конкурсу плакатів

«Безпека дорожнього руху – це життя»

 

Швидка Лілія  5Б

 

ІІ місце

 

Районний

Конкурс- огляд художніх колективів «Веселка 2015»

Прізвище, ім`я учня Номінація Назва  
1. Естрадно-фольклорний квартет студії «Акварель» Вокальний жанр Пісня  «Вродила картопля»  

ІІІ

2. Студія «Акварель» Вокальний жанр Пісня «Калина»  
3. Студія «Акварель» Хореографія Сучасний танець

«Ти до мене не ходи»

 

І

4. Студія «Акварель» Вокальний жанр Пісня  «Super Trouper»  

ІІ

5. Хор студії «Акварель» Вокальний жанр Пісня «Дунаю, Дунаю»  

ІІ

 

У закладі створений банк даних обдарованих та здібних учнів – це учні, переможці гімназійних та районних конкурсів за напрямками позакласної роботи. У гімназійному  банку даних перебуває 58 таких учнів.

З метою виховання учнів засобами театрального та циркового мистецтва учні гімназії  протягом семестру відвідували вистави театру ім.Саксаганського  м.Біла  Церква та на театральні вистави у м.Київ.

На належному рівні перебуває робота  по випуску електронної версії гімназійної газети «Фішка». Члени редакційної колегії  випускають тематичні та періодичні видання газети. Також постійно координується робота групи гімназії в одній із соціальних мереж. Таким чином, кожен клас має змогу ознайомитись з новинами, які відбуваються у гімназійному житті.

З метою вивчення природничої та історико-культурної спадщини України та набуття туристичних навичок організовані екскурсії по містах України. Діти відвідали міста Умань, Львів. Також класні керівники разом з батьківськими комітетами класів організовували для учнів екскурсії до музеїв Київщини.

З метою попередження та профілактики негативних проявів в учнівському середовищі протягом семестру класні керівники проводять батьківські збори, на яких розглядаються питання щодо роз’яснення нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

Відповідно до Концепції громадянського виховання; Закону України „Про забезпечення соціально-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Комплексної програми запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності ”, „Комплексної програми профілактики злочинності” у закладі забезпечене своєчасне виявлення сімей, діти з яких опинились в складних життєвих умовах, їх облік та систематична перевірка умов утримання та виховання. На обліку в гімназії таких сімей 10, в них виховується 17 дітей. Із цією категорією сімей проводиться систематична робота спеціалістів  та соціального педагога гімназії.

З вересня 2014 року  для учнів гімназії  був організований кінолекторій: по попередженню дорожньо – транспортного травматизму; по профілактиці ризикованої поведінки та інших соціальних проблем.

Протягом  навчального року велика увага приділялася збереженню життя та здоров’я учнів школи,  дотримання ними правил техніки безпеки. У закладі, періодично проходять  інструктажі для класних керівників щодо своєчасного та повного пакету документів у разі травмування учнів у побуті чи під час навчально – виховного процесу.

Велика увага у закладі приділяється розвитку самоврядування, створенню учнівського колективу. Всі виховні заходи були націлені на те, щоб зміст і форми колективної творчої діяльності допомагали учневі знайти себе, самовизначитись.

У гімназії успішно діє учнівське самоврядування. На початку навчального року були проведені загальногімназійні збори, на яких затвердили план роботи Гімназійного братства на рік та обрали Раду лідерів. Протягом семестру один раз на місяць проводились засідання Ради лідерів, де проводилось корегування планів на місяць, узгоджуючи їх з роботою гімназії, району. Радою визначався і зміст роботи центрів.

В цьому навчальному році шляхом таємного голосування більшістю голосів було обрано президентом Гімназійного братства ученицю  11 класу Байлем Олену.

Центром „Дисципліни і порядку” проводились рейди-перевірки щодо дотримання вимог зовнішнього виду учня. Також цим центром проводились перевірки стану класних кімнат, стану чергування по гімназії та в класах, поведінки в їдальні.

Центром „Здоров’я та спорту” організовувались і проводились змагання з футболу, баскетболу, турнір з настільного тенісу, випускались стінгазети.

Важливим елементом у виховній системі є співпраця вчителя з батьками. Робота гімназії з родиною містить у собі педагогічну освіту батьків, залучення їх до особистої участі в діяльності гімназійного колективу, організацією єдиного впливу на дитину в школі і родині. В закладі складено угоду про співробітництво між гімназією, батьківським і учнівським колективом, складено систему роботи з батьками, сплановано роботу батьківського всеобучу. Систематично проводяться батьківські класні збори, де батьки знайомляться із змістом роботи колективу, обговорюють проблеми виховання дітей, обмінюються досвідом. У вересні та  листопаді та березні місяці  проводились загальногімназійні збори , де піднімались питання ,які турбують батьків. Батьки з задоволенням брали участь у традиційних гімназійних заходах, зокрема «День гімназиста» та «Батьківський день».

На належному рівні працювала кафедра класних керівників , систематично проводились наради для класних керівників .

Учні гімназії – постійні учасники спортивних заходів, змагань селища, району, області. У районних змаганнях з футболу команда гімназії посіла 4 місце, , у районній легкоатлетичній естафеті – 4 місце.

Розроблено і впроваджено в життя заходи на виконання комплексної програми профілактики правопорушень: вивчались інтереси учнів та залучення до гуртків, проводилась діагностика інтересів та здібностей, вівся облік відвідування занять учнями, психологічні практикуми. Підтримується зв’язок з органами внутрішніх справ, службою в справах неповнолітніх. Відділом сім’ї і молоді, у вирішенні питання профілактики злочинності та правопорушень. У гімназії постійно проводяться зустрічі з лекторами реабілітаційного центру „Любов” та громадською організацією відновлення особистості «Росток».  Команда учнів гімназії  брала  участь в заходах, що проводилися  у районі за програмою Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»): виставці-конкурсі рукописних газет, конкурсу «Впоряд», звіті-презентації про виконання «Доброго діла» та  брейн-ринзі  «Шляхами козацької слави».

З метою попередження дитячого травматизму на дорозі   пройшло навчання учнів 5-6 класів у рамках спільного проекту ЄБРР і мережі АЗК «ОККО» «Благаю, живи! Безпека на дорозі». З метою формування бережливого ставлення до оточуючого середовища, проводився збір фотоматеріалів до виставки „Екологія очима дітей”. Вчителем біології Клюковою В.В. підготовлено виступ екологічної агітбригади «Юні екологи».

Педагогічний колектив велику увагу приділяє удосконаленню позакласної роботи.

Заходи, які проведені при сприянні бібліотеки:

Справжню допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека гімназії у підготовці різних заходів як з учнями, так і з педагогами.

Стан фондів на кінець навчального року:

Загальний – 7970 (брошури і журнали)

Підручників (2766 )

Художнього фонду (4500)

Періодичних видань – 26 (26видання підписано за рахунок позабюджетних надходжень на рахунок гімназії).

Довідників, словників – 42 примірника

Тричі на рік бібліотека проводить операцію „Живи, книго!”, яка включає в себе перевірку підручників по класах, оформлення книжкових виставок „Як відремонтувати книгу”, „Що таке бережливість”. У бібліотеці постійно працює „Книжкова лікарня”.

ІІ. Читацька активність учнів.

Найактивніший клас – 9.

Підбір по проханню учнів необхідного матеріалу(віршів, загадок і т.д.) до свят:

 1. Дня вчителя.
 2. Осіннього балу.
 3. Свята квітів.
 4. Новорічних свят.
 5. Дня пам’яті жертв голодомору.
 6. Чорнобильської трагедії.

Виставки книг:

Постійно-діючі:

 1. Ми чуємо тебе кобзарю крізь століття.
 2. Нові надходження літератури.
 3. Правове виховання учнів.

Змінні книжкові виставки згідно певних хронологічних дат:

 1. „Вклоняємося вчителю своєму, – володареві слова і пера”.
 2. „Козацькому роду нема переводу”.
 3. „Рідна мати моя”.
 4. „Дзвони Чорнобиля”.
 5. „Ніхто не забутий”.

Виставка – показ: „Як відремонтувати свій підручник”.

Тематичні полиці:

 1. „Перші книги на Русі”.
 2. „Твої права і обов’язки”.
 3. „Україна – соборна держава, сонценосна колиска моя”.
 4. „Знайомство з різдвяними святами”.
 5. „Праця їхня і почесна і важка”(до дня працівників пожежної безпеки).
 6. „День Чорнобильської трагедії”.

Роботу психологічної служби гімназії проводили згідно річного плану. За звітний період психологом гімназії була розроблена програма дослідження учнів із застосуванням різноманітних методик відповідно до різних вікових груп. Так, у 5 класі проводилося дослідження рівня самооцінки учнів, імпульсивності, цілеспрямованості, між особистісних стосунків в класі. З метою забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого – педагогічного вивчення серед учнів 6 – 7 класів були проведені методики по вивченню типу темпераменту учнів, труднощів у встановленні контактів, стилів вирішення конфліктів, відчуття самотності. З метою психологічної підготовки учнів до активного життя і професійної діяльності, з метою допомоги у професійному виборі серед учнів 8 – 11 класів проводилися дослідження професійних нахилів дитини, визначення профілю навчання, визначався творчий потенціал учнів, інтелектуальний рівень. За результатами дослідження надавалися рекомендації класним керівникам, батькам щодо індивідуального підходу до кожної дитини, рекомендовано корекційно – розвивальні вправи, консультації, проводилися індивідуальні бесіди з учнями.

Матеріально – технічне забезпечення закладу

Будівля гімназії і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створені умови для роботи і навчання, існують навчальні кабінети, що відповідають сучасним умовам:інформатики, біології та хімії, математики та фізики, географії та економіки, іноземних мов,  української мови та літератури, історії. Велику увагу адміністрація гімназії приділяє функціонуванню кабінету інформатики. Проте з кожним роком зростає відсоток зношуваності комп’ютерів, що впливає на якість роботи кабінету.

Для забезпечення нормального харчування дітей в гімназії працювала їдальня. Робота їдальні повністю була організована за рахунок батьків: овочева група, плата за обіди. Вартість обіду в цьому навчальному році становила 10 грн.

Отже, підсумовуючи все вищесказане, враховуючи досягнення закладу у 2015– 2016 н.р., недоліки в роботі, можна сказати, що діяльність адміністрації, педагогічного колективу Гребінківської гімназії у цьому навчальному році проводилася на достатньому рівні.

 

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат “Гребінківський”

 

Комбінат здійснює координацію профорієнтаційної і методичної роботи з трудового, профільного навчання і виховання  в навчальних закладах; є центром трудового, профільного і професійно–технічного навчання учнів ІІІ ступеню у районі. Надає  школам   допомогу   в   організації  трудової підготовки   учнів,   здійснює  їх відбір до  комбінату.

Головною метою комбінату є  виховання громадянина України, задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, творчій самореалізації відповідно до їх інтересів, здібностей, наявних умов; професійна орієнтація учнів для усвідомленого вибору професії, підготовка кадрів на рівні державних вимог (стандартів) до кваліфікації; формування в учнів трудових і професійних якостей особистості – працелюбності, охайності, трудової дисципліни.

У 2015-2016 навчальному році  у закладі налічувалося 9 навчальних  груп учнів. З них 6 навчальних груп водіїв транспортних засобів і 3 групи операторів комп’ютерного набору.

Всього в комбінаті  навчалось  145  учнів:

учнів 10-го класу – 83 (вісімдесят три);

учнів 11-го класу – 62 (шістдесят два);

тижневе навантаження за навчальним планом  49 (сорок дев’ять) годин.

З  145  учнів:

 • водіїв транспортних засобів 109 учнів;
 • операторів комп’ютерного набору  36 учнів.

З  них по категоріях:

 • В – 53 учні;
 • С – 56 учнів.

Схематично це можна відобразити так:

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання закінчили  всі  учні  випускн

 

 

 

 

На базі закладу учні Гребінківської  ЗОШ I-III ступенів, Саливонківської ЗОШ I-III ступенів, Лосятинської ЗОШ I-III ступенів, Устимівської ЗОШ I-III ступенів  та Гребінківської  і Ковалівської гімназій здобувають  професію водія транспортних засобів категорій «В», «С1», «С» та здійснюють допрофесійну підготовку по спеціальності «Оператор комп’ютерного набору».

Результати семестрових та річних оцінок у навчальних групах водіїв транспортних засобів та операторів комп’ютерного набору свідчать, що більшість учнів показали високий та достатній рівень навчальних досягнень. І тільки деяка частина учнів показали середній рівень навчальних досягнень.

 

В порівнянні з минулим роком рівень навчальних досягнень зріс (2014-2015 н. р. – високий рівень – 28%,   достатній – 61%, середній -10%, початковий – 1%;  2015-2016 н. р. – високий рівень – 33%,   достатній –57%, середній – 9%, початковий – 1%.)

У рейтингу по предметах на першому місці група 11В-5, в якої переважає високий рівень навчальних досягнень.

 

 

 

Охорона праці

 

 

 

Завдання над якими працював комбінат у навчальному році.

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, у галузі освіти діяльність комбінату була визначена такими напрямками і завданнями в 2015-2016 н.р.:

 • зміцнення гуманістичного середовища комбінату, середовища спілкування, взаєморозуміння і пошани серед педагогів та учнів;
 • вдосконалення роботи з кадрами, створення комфортної психологічної обстановки в колективі;
 • сприяти підвищенню освітнього рівня педагогічних працівників;
 • сприяти вирішенню питання щодо здобуття вчителями педагогічної освіти;
 • стимулювання творчої ініціативи працівників комбінату;
 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп?ютеризації та інформатизації НВП;
 • підняти на більш високий рівень професійно-технічне навчання в МНВК з усіх ліцензованих професій;
 • діагностика та створення банку даних професійної підготовки викладачів та майстрів виробничого навчання;
 • оволодіння інноваційними формами та методами навчання;
 • знання вікових та психологічних особливостей учнів;
 • оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним педагогом та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;
 • удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • удосконалення системи роботи педагогічних працівників над індивідуальною методичною темою;
 • активізація співробітництва педагога й учня на уроці, направлених на розвиток самостійної праці учня;
 • особистісно-зорієнтований підхід до навчання і виховання учнів;
 • виявляти обдарованих дітей та активно працювати над розвитком їхніх здібностей, контролювати заповнення «банку даних» таких учнів та уточнювати його;
 • здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
 • розробка та впровадження рейтингової оцінки професійної діяльності педагогічних працівників на основі результатів роботи (моніторинг досягнень);
 • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;
 • забезпечення результативної участі у конкурсах професійної майстерності різного рівня;
 • активізація роботи педагогічного колективу з питання оформлення кращого педагогічного досвіду та надання відповідних статей до опублікування та участі у виставці педагогічних ідей.
 • формування в учнів креативності, уміння працювати в колективі, розвиток комунікативних компетенцій, толерантності, здатності до самонавчання, самовиховання, самореалізації;
 • активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов?язків, поваги до державних символів України, національної ідеї;
 • виховання дітей у дусі любові до України, селища, своєї родини;
 • запобігання правопорушень учнів, профілактична робота з правового виховання;
 • створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників комбінату;
 • зміцнення матеріально-технічної бази;
 • продовження оновлення методичної бази навчальних кабінетів;
 • створення позитивного іміджу комбінату.

 

Забезпечення конституційного права громадян на освіту

Заклад освіти здійснює освітню діяльність у відповідності до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 270428 на проведення господарської діяльності по наданню освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти від 29.03.2013 року, сертифікату про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв серії ДДАІ № 001875, виданого Міністерством внутрішніх справ України 27.04.2012 року та власного Статуту, зареєстрованого 08 листопада 2002 року Васильківською райдержадміністрацією. Статут закладу відповідає Положенню про міжшкільний навчально-виробничий комбінат, затвердженому   наказом Міністерства освіти України від 30.11.1993 р. №430.

Навчання в комбінаті проводиться згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджених наказом  Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. № 834 (технологічний напрям, технологічний профіль) (додаток 10) зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 року №657.

Заклад функціонує за адресою с.м.т. Гребінки, вулиця Святопокровська, 94. Рішенням місцевої селищної ради за комбінатом закріплена земельна ділянка площею 0,96 га, на якій розміщені основне навчальне приміщення, механічна майстерня з класом технічного обслуговування автомобіля, приміщення котельні і ремонту автомобілів, автогаражі, майданчик для початкового водіння автомобіля, відкрита площадка для стоянки автомобілів. Територія закладу огороджена залізним парканом.

В основному навчальному приміщенні комбінату знаходяться класи правил дорожнього руху і основ безпеки руху, будови і технічного обслуговування вантажного автомобіля, будови і технічного обслуговування легкового автомобіля та охорони праці, два комп’ютерні класи.

У класних кімнатах, навчальних кабінетах підтримується необхідний температурний і світловий режим. Навчальна база цих кабінетів відповідає діючим вимогам Державних стандартів професійно-технічної освіти.

Структура навчального року та режим роботи МНВК «Гребінківський» відповідають ст. 16 Закону України “Про загальну середню освіту”.

Робота закладу проводиться у відповідності до перспективного та річного планування. Комбінат працює за робочим навчальним планом для загальноосвітніх закладів, що затверджений відділом освіти Васильківської райдержадміністрації..

Розклад уроків підпорядкований навчальному плану, що дає можливість здійснювати навчально-виховний процес з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Навчальний процес в комбінаті здійснюється в одну зміну, за режимом п’ятиденного робочого тижня.

Комбінат має 2 комп’ютерних класи, один із них підключений до мережі Інтернет (тип підключення: Провайдер – УкрТелеком, швидкість = 1Мб/с). Клас правил дорожнього руху обладнаний проектором, ноутбуком і широким екраном для проведення інтерактивних уроків.

40% педагогів  використовують інформаційно-комунікаційні технології під час навчально-виховного процесу. Порівнюючи з минулим роком, відсоток педагогів, які використовують інформаційно-комунікаційні технології, зріс на 5%.

Організація і зміст навчально-виховної роботи

Робота з обдарованими дітьми

Згідно з річним планом роботи комбінату та наказом №33 по МНВК «Гребінківський» від 31.08.2015 року „Про розподіл функціональних обов’язків та посадової відповідальності між членами адміністрації комбінату на 2015/2016 навчальний рік” за роботу з обдарованими дітьми даного закладу відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Горецький Сергій Олександрович, який організовує  підготовку й проведення заходів щодо роботи з обдарованими учнями протягом навчального року.

У закладі ведеться документація, необхідна для організації роботи зі здібними та обдарованими учнями, функціонує та систематично оновлюється  банк даних  обдарованих і здібних учнів та банк даних  про освітній та якісний склад учителів МНВК «Гребінківський», які працюють з обдарованими учнями.

Серед документації, необхідної для організації роботи з обдарованими учнями, у наявності є підготовлені матеріали для проведення конкурсів «Кращий за професією», які затверджені адміністрацією закладу. Для участі у конкурсі учні готують виставку плакатів, стінних газет, рефератів та повідомлень на тему безпеки дорожнього руху; створюють електронні презентації з правил дорожнього руху, основ безпеки дорожнього руху. Керівники навчальних груп проводять контрольні зрізи з ПДР в групах 10-11 класів, виховні позакласні заходи “Щасливої дороги!”.

Слід відзначити плакати, стінні газети, кросворди, підготовлені учнями груп 10-11 класів “Водій автотранспортних засобів категорій В і С” (вчителі Коваленко В.І., Шевченко В.В.), реферати на тему новин у галузі автомобільної техніки учнів 10В-4 групи,  електронні презентації учнів групи 11В-5 Шевченка В.В. на тему безпеки дорожнього руху.

Аналіз роботи педагогічного колективу з учнями вказує на достатній рівень самореалізації творчих здібностей і талантів школярів і викладачів:

В порівнянні з минулим роком у закладі зменшилася кількість випускників-відмінників в зв’язку із зменшенням кількості учнів у випускних класах. У порівнянні: у 2014-2015 навчальному році було 11 учнів, що нагороджені грамотами за відмінні успіхи в освоєнні робітничої професії, а у 2015-2016 навчальному році 8 учнів.

Соціальний захист дітей

Для допрофесійного і професійного навчання учнів в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті є навчально-виробнича база, згідно вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти. Відповідність навчальної бази Державним стандартам перевірена експертами при черговому ліцензуванні освітньої діяльності в березні 2013 року.

Підвезення учнів на навчання в комбінат та відвезення додому здійснюється автобусами  комбінату за рахунок коштів батьків.

При прийомі учнів на навчання проводиться професійний відбір. Зарахування учнів в навчальні групи проводиться після їх медичного огляду та отримання  медичної довідки транспортної комісії. Перед початком навчання учні проходять інструктаж з питань охорони праці та забезпечення безпечних умов навчання. Навчальні класи та транспортні засоби, на яких проводиться навчальне водіння періодично перевіряються адміністрацією комбінату, а механік автопарку, разом із майстрами виробничого навчання перевіряють транспортні засоби перед виїздом на лінію щоденно.

Харчування учнів в їдальні комбінату не проводиться з березня 2012 року в зв’язку з скороченням посади кухаря. Учні харчуються в приватній їдальні, яка знаходиться за адресою: вулиця Святопокровська, 100.

 

Організаційна та контрольно-аналітична діяльність адміністрації навчального закладу

Управління комбінатом  здійснюється згідно річного плану роботи МНВК, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів та майстрів виробничого навчання. Така система планування, що відпрацьована у комбінаті  і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток комбінату.

Контроль – це важлива, складна та  об’єктивно-необхідна функція управління. У комбінаті ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього колективу.

У комбінаті адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення стану предметів та виконання навчальних планів та програм. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва МНВК близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. З метою досягнення відповідності функціонування та розвитку педагогічного процесу у комбінаті вимогам державного стандарту освіти протягом навчального року було проведено внутрішкільний контроль:

 1. За виконанням навчального плану і програм, зміст якого полягав у наступному:
 • знання вчителями та майстрами виробничого навчання вимог стандарту освіти, навчального плану і програм, навчально-методичного забезпечення з предмету;
 • перевірка календарно-тематичних планів;
 • відвідування та аналіз уроків вчителів;
 • контроль поурочного планування;
 • перевірка журналів на предмет виконання державних програм;
 • контроль стану викладання навчальних предметів:
 1. За якістю знань, умінь і навичок:
 • контроль стану відвідування учнями комбінату;
 • моніторинг рівня навчальних досягнень учнів комбінату.

Результати контролю узагальнюються та заслуховуються на засіданнях педагогічної ради комбінату, методичних радах.

Адміністрація комбінату використовує в управлінні комбінатом економічні та правові важелі з метою покращення навчально-виховного процесу, конкурентної здатності та саморозвитку: запровадження надання вихідних днів у канікулярний час, винесення подяки та відзначення педагогів за роботу.    У межах роботи з даного аспекту річний план виконано в повному обсязі.

 

Науково-методичне та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу

 

У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками комбінат був забезпечений на 96%.  В комбінаті працювало 8 педагогічних працівників. Із них 3 викладачі і 5 майстрів виробничого  навчання. Викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічні звання «старший викладач». Серед майстрів виробничого навчання, два майстри мають  педагогічне  звання ”майстер виробничого навчання 1-ї  категорії“. Якісний склад майстрів виробничого навчання в порівнянні з минулим навчальним роком не змінився. Серед  майстрів виробничого  навчання  2  педпрацівники мають вищу технічну освіту, два – неповну вищу, 1 – середню освіту. Водійський стаж кожного майстра  перевищує  15 років.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників, але останнім часом через зменшення педагогічного навантаження зустрічається негативне явище, коли деякі викладачі викладають предмети не за фахом.

Настають часи, коли при підборі нових кадрів, розподілу годин  враховується  багато факторів: фахову підготовку, ініціативність, працездатність, особисті та колективні якості, інші характеристики працівника. Цьому сприяє нове Положення про атестацію педагогічних працівників. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння застосовувати інноваційні технології у навчанні, працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Вже зараз ніхто не питає чи вміє вчитель користуватись цією технікою – діяльність вчителя повинна відповідати сучасним вимогам.

 

Освітній рівень педагогічних працівників

 

  2015-2016
Вища освіта 3 Шевченко В.В.

Цупрун А.О.

Волошин М.С.

Вища педагогічна освіта 2 Горецький С. О.

Коваленко В.І.

Середня спеціальна 2 Залевський М.К.

Чередник Ю.Ф.

Середня освіта 1 Арсенюк П.Т.
Всього 8  

 

Забезпечення педагогічними кадрами (за віком)

вік 2015-2016
До 25 років
Від 25 до 35 років
Від 35 до 45 років 1
Від 45 до 55(60) років 2

 

 Понад 60 років 5
Всього 8

 

 

 

Аналіз складу   та освітнього рівня  педагогічних працівників комбінату  дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому   рівні.

У навчальному закладі проводиться робота щодо створення кадрового резерву.

Щороку складається та реалізується план роботи з кадровим резервом. Це теоретичні заняття, круглі столи, психолого-педагогічні семінари – тренінги, творчі звіти.

Протягом минулого навчального року з вчителями, котрі знаходяться у резерві на адміністративні посади МНВК «Гребінківський», проведені заходи з вивчення нормативних документів, вони активно залучаються до процесів керівництва навчально-виховним процесом. Наприклад, Коваленко В.І., брав участь у перевірках різного рівня, підготовці до засідань педагогічної ради,  складанні документів звітності, був призначений виконуючим обов’язки директора на час відпустки директора комбінату. Результати атестації педагогічних працівників за 2015-2016 н.р.:

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до вимог нормативних документів з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результатами навчання та виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Вчителі, що атестуються, проводять відкриті уроки, приймають участь у роботі методичних об’єднань.

Згідно графіка атестації педагогічних працівників, в 2015-2016 навчальному  році  був атестований один майстер виробничого навчання, який підтвердив 12 тарифний розряд.

Нерівномірний  розподіл  педагогічних  працівників на  атестацію склався в зв’язку із зміною кадрів в попередні роки.

Свою фахову майстерність учителі та майстри виробничого навчання підвищують шляхом самоосвіти, участі у методичних об’єднаннях комбінату та районних методичних об’єднаннях, семінарах, курсах перепідготовки спеціалістів.

З метою забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації у комбінаті складено перспективний план курсової перепідготовки вчителів та майстрів виробничого навчання на 2015-2020 роки.

На його основі на кожен навчальний рік складається план курсової перепідготовки і подається заявка в районний відділ освіти.  Вчителями та майстрами виробничого навчання використовуються різні форми перепідготовки: очна, заочна, очно-заочна.

 

Розвиток виховної системи. Учнівське самоврядування.

Виховну роботу в МНВК «Гребінківський» сплановано у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», « Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні Конвенції ООН про права дитини, Концепції національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», методичних рекомендацій МОН  України.

Виховання в комбінаті здійснюється в контексті національної та загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави, нації. Пріоритетними напрямками є превентивне та патріотичне виховання учнів.

Виховання в МНВК «Гребінківський» розглядається як цілеспрямований, систематичний, регульований процес. Розпочато роботу по створенню власної ефективної моделі виховної системи. Виховна робота в комбінаті тісно пов’язана у співпраці з класними керівниками, головами батьківських комітетів шкіл, в яких навчаються учні МНВК «Гребінківський».

Виховною роботою в закладі займаються:

директор комбінату Шевченко В.В., заступник директора  з НВР Горецький Сергій Олександрович, керівники навчальних груп. Майстри виробничого навчання проводять індивідуальну виховну роботу з закріпленими учнями, що передбачено посадовими інструкціями майстрів.

П’ятий рік педагогічний колектив працює над проблемою: «Поглиблення індивідуалізації та диференціації навчання з метою покращення рівня навчальних досягнень учнів по професіях, за якими вони навчаються».

Реалізуючи цей напрямок роботи згідно з методичною проблемою, вчителі комбінату особливу увагу звертають на індивідуальну роботу з учнями, адже у кожного майбутнього водія виробляється власний індивідуальний стиль водіння.

Адміністрація закладу два рази на рік проводить аналіз стану виховної роботи.

Систематично проводиться робота з профілактики правопорушень серед учнів. Дані питання обговорюються на спільних з комбінатом засіданнях загальношкільних батьківських комітетах, на нарадах при директорові. Станом на 30 травня 2016 року на обліку в кримінальній міліції в справах дітей учні комбінату не перебувають.

 

Робота з батьками, громадськістю

Одним з  напрямків виховної роботи  в комбінаті є робота з батьками. Так як навчальні групи складаються з дітей із різних шкіл Васильківського району, то керівники груп  комбінату тісно співпрацюють із кожним класним керівником школи. Адміністрація комбінату, керівники навчальних груп беруть активну участь у батьківських зборах, засіданнях батьківських комітетів.

Керівниками груп розроблена орієнтовна тематика участі у батьківських зборах на рік (4-5 р.), спільні з батьками форми роботи (бесіди, дискусії, диспути, круглі столи, екскурсії тощо) та індивідуальні форми роботи (консультації, діагностування).

 

 

Фінансово-господарська діяльність. Матеріально-технічне забезпечення

Будівлі комбінату майже п’ятдесят років, але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація комбінату разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб комбінату  проводиться відділом освіти Васильківської  РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати працівникам комбінату. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті комбінатом  енергоносії.

Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. У комбінаті завжди вчасно готується звітна документація, матеріали оприбутковуються та списуються згідно норм.

З метою  економії енергоносіїв та тепла було встановлено в приміщенні котельні котел на твердому паливі.

Розвиток і вдосконалення навчально-матеріальної бази є необхідною умовою функціонування навчального закладу, тому чимало зусиль докладається для її зміцнення.

Протягом 2015-2016 н.р. для підтримання комбінату в належних умовах  за рахунок благодійних внесків:

 • Зроблена та утримується в робочому стані звукова сигналізація в 3 класах, прийомній та кабінеті директора.
 • Щорічно (на протязі року) закуповується бутильована вода.
 • Щорічно закуповуються господарчі товари.
 • На обслуговування автобуса БАЗ-А076, який використовується в рамках програми «Шкільний автобус», щорічно витрачається біля 5 тис.грн.

Всі матеріальні цінності, придбані батьками учнів шкіл (благодійні внески), поставлені на баланс комбінату у відділі освіти Васильківської райдержадміністрації.

Адміністрацією комбінату  приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори  оформлені стендами, квітковим розарієм. Подвір’я комбінату  доглядається  обслуговуючим персоналом, на квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками комбінату, своєчасно обрізуються дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах. Підтримуються у належному робочому стані каналізаційні мережі.

Незважаючи на досягнуте і виконане, у навчальному закладі залишаються проблеми, що потребують на першочергове розв’язання у наступному навчальному році.  Дані проблеми доцільно врахувати при плануванні фінансово-господарської діяльності на 2016-2017 н.р.

 • вікна та двері будівель закладу замінити відповідно до сучасних стандартів;
 • урізноманітнити кількість посібників, навчально-методичної та довідкової літератури;
 • придбати сучасну техніку.

 

Васильківський районний ЦДЮТ

Стратегія розвитку системи позашкільної освіти району у 2015/2016 навчальному році визначалася необхідністю реалізації державної політики у галузі позашкільної освіти.

В 2015-16 н. р. педагогічний колектив Васильківського районного ЦДЮТ продовжував працювати над вирішенням проблеми: «Оптимізація діяльності творчих об’єднань ЦДЮТ шляхом впровадження інноваційних технологій, інтерактивних форм роботи, теорії життєтворчості».

В своїй роботі педагогічний колектив Васильківського районного ЦДЮТ керувався законом «Про освіту», «Про позашкільну освіту», працював над   виконанням  «Концепції національно-патріотичного виховання молоді», удосконаленням фізичного, психічного та соціального розвитку вихованців, формуванням здорового способу життя дітей та молоді.

Продовжувався процес реформування закладу, пошук раціональних ідей функціонування, запровадження нових педагогічних технологій щодо творчого розвитку дітей та  юнацтва.

Життєдіяльність закладу будувалася на передачі вихованцям соціальних цінностей, становленні їх здатності шукати, знаходити та стверджувати смисл свого життя.

Станом на 1.06.2016 року контингент гуртківців був сформований згідно Положення та Статуту закладу на 2015-16 навчальний рік і налічував 2048 вихованці. Діапазон напрямків навчання в ЦДЮТ охоплював усі сфери сучасного життя:

 • науково-технічний – 10 груп, 145 вихованців;
 • художньо-естетичний – 99 групи, 1420 вихованців;
 • еколого-натуралістичний – 2 групи, 27 вихованців;
 • туристсько-краєзнавчий – 12 груп, 217 вихованців;
 • гуманітарний – 5 груп, 79 вихованців;
 • дослідницько-експериментальний – 7 груп, 107 вихованців;
 • соціально-реабілітаційний – 2 групи, 38 вихованців;
 • військово-патріотичний – 1 група, 15 вихованців.

загальна кількість творчих об’єднань – 27;

гуртків – 58;

в них груп – 138.

Колективом ЦДЮТ проводиться робота по забезпеченню дітей сільського регіону рівним доступом до якісної позашкільної освіти.

За територіальним принципом контингент вихованців розподілявся таким чином:

 

 1. смт. Гребінки – 571 вихованців
 2. с. Митниця – 31 вихованців
 3. с. Крушинка – 4 вихованці
 4. с. Плесецьке – 2 вихованців
 5. с. Соколівка           – 9 вихованців
 6. с.Тростинка           –   45 вихованців
 7. смт. Калинівка –  396 вихованців
 8. с. Багрин                      –   11 вихованців
 9. с. Діброва                     –   5 вихованців
 10. смт Глеваха               –   148 вихованців
 11. с. Здорівка –   60 вихованців
 12. с. Кожухівка –   45 вихованців
 13. с. Данилівка –   105 вихованців
 14. с. Путрівка           –   94 вихованці
 15. с. Ксаверівка –   104 вихованців
 16. с. Устимівка –   59  вихованців
 17. с. Лосятин           –   32  вихованців
 18. с. Саливінки –   107  вихованців
 19. смт. Дослідницьке –   95  вихованців
 20. с. Мар’янівка – 20  вихованців
 21. с. Ковалівка –       72 вихованці
 22. с. Пшеничне –       17 вихованців
 23. с. Мархалівка –       16 вихованців

(Всього вихованців: 2048)

 

Творчі об’єднання ЦДЮТ працювали: на базі  ЦДЮТ, Калинівського філіалу, 19-ти  ЗОШ, 2- х  ДНЗ. Гуртковою роботою були охоплені діти з 23 населених пунктів району.

В творчих об’єднаннях ЦДЮТ проводилась робота з категорією соціально-незахищених дітей району. В гуртках ЦДЮТ займалися: 17 дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування, 316 дітей з малозабезпечених родин, 14 дітей які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, 24 дітей з девіантними проявами поведінки.

Процент охоплення дітей району віком  від 5 до 18 років творчими об’єднаннями ЦДЮТ становив  33 % .

Серед вихованців:  дітей дошкільного – 106,  молодшого шкільного віку – 380, середнього – 775 чол., старшокласників – 633.

В 2015 -16 н. р , беручи участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних заходах, вихованці ЦДЮТ  та учні шкіл району  показали високі результати:

 1. Артем’єв Владислав – учень Гребінківської ЗОШ, призер обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!», дипломант Всеукраїнського конкурсу фоторобіт «Моя країна – Україна»
 2. Бабейчик Владислав, вихованець ЦДЮТ,учень Лосятинської ЗОШ, призер обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт вихованців гуртків початкового технічного моделювання, у номінації «Макети будівель»
 3. Байскова Ліна, учениця Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ,призер обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір», у напрямі «Копії стародавніх іграшок, збережених в родинах протягом декількох поколінь»
 4. Батрак Іван – вихованець ЦДЮТ, учень Калинівської ЗОШ №1, призер обласних змагань судно модельного спорту.
 5. Бондаренко Богдана – вихованка ЦДЮТ, учениця НВК «Ковалівська гімназія», переможець Всеукраїнської виставки «Новорічна композиція».
 6. Горбач Нікіта, вихованець Васильківського районного ЦДЮТ,учень Калинівської №1, призер обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» у номінації «Спортивно-технічне моделювання»
 7. Гудзовська Софія – вихованка ЦДЮТ, учениця Глевахівської ЗОШ, призер обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір».
 8. Дворник Ірина– вихованка Васильківського районного ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ, переможець Всеукраїнської виставки–конкурсу «Український сувенір» у номінації «Предмети вжитку, переможець обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» в номінації «Космічне мистецтво»
 9. Дідківський Владислав, учень Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ст. , дипломант обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» в номінації «Музичне мистецтво», призер (ІІ місце) обласних змагань з техніки пішохідного туризму.
 10. Діхтяр Анна – вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської гімназії, лауреат обласної виставки промислового дизайну «Арт-Факторія», переможець районних конкурсів юних художників.
 11. Дубчак Богдан, учень Малосолтанівської ЗОШ І-ІІІ ст. , переможць обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт вихованців гуртків початкового технічного моделювання, у номінації «Вироби в  стилі  народних мистецтв та сучасного дизайну»
 12. Єфіменко Аліна – вихованка ЦДЮТ, учениця Глевахівської ЗОШ, переможець Всеукраїнської виставки конкурсу робіт з початково-технічного моделювання.
 13. Єфіменко Марина – вихованка ЦДЮТ, учениця Глевахівської ЗОШ, переможець Всеукраїнської виставки конкурсу робіт з початково-технічного моделювання.
 14. Жаркова Анна – учениця НВК «Ковалівська гімназія», дипломант обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір».
 15. Жеребко Юрій – учень Великовільшанського НВК, призер обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Космічні Фантазії».
 16. Ілинич Назарій – вихованець ЦДЮТ, учень Тростинського НВК, призер обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» у номінації «Рослини навколо нас»
 17. Каденко Дмитро – учень Путрівського НВК, лауреат обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість тобі, Україно!».
 18. Карачун Юрій, учень Тростинського НВК ,призер (ІІмісце) обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» у номінації «Я і природа»
 19. Кибукевич Артем, вихованець Васильківського районного ЦДЮТ,учень Тростинського НВК, переможець обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» у номінації «Архітектура та будівництво»
 20. Кисіль Тетяна – вихованка Васильківського районного ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ І-ІІІст.,призер обласного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» у номінаціі «Стилізована ялинка»
 21. Кішкіна Тамара – учениця Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ст. , переможець обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» в номінації «Музичне мистецтво»,
 22. Кобець Ігор – вихованець ЦДЮТ, учень Калинівської ЗОШ №1, переможець обласних змагань судно модельного спорту.
 23. Ковальчук Вікторія, вихованка ЦДЮТ,учениця Глевахівської ЗОШ, дипломант обласного конкурсу плакатів «Безпека дорожнього руху – це  життя!»
 24. Курмазенко Владислава – вихованка Васильківського районного ЦДЮТ,учениця Гребінківської ЗОШ, призер обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» в номінації «Космічне мистецтво»
 25. Лелюшок Андрій – учень НВК «Ковалівська гімназія» ,призер обласного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» у номінації «Новорічний букет»
 26. Лисікова Владислава – вихованка ЦДЮТ, учениця Глевахівської ЗОШ, переможець Всеукраїнської виставки конкурсу робіт з початково-технічного моделювання.
 27. Луценко Діана – вихованка Васильківського районного ЦДЮТ , учениця Лосятинської ЗОШ, переможець Всеукраїнської виставки–конкурсу «Український сувенір» у номінації «Предмети вжитку»
 28. Ляшенко Руслана – вихованка Васильківського районного ЦДЮТ, переможець Всеукраїнського та обласного гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії в номінації «Образотворче мистецтво» , призер обласної виставки промислового дизайну «Арт-Факторія», переможець районного етапу Всеукраїнського фестивалю «Урок казки», переможець обласної виставки дитячих плакатів «Частинка Криму в моєму серці»
 29. Макарова Анастасія – вихованка ЦДЮТ, учениця Глевахівської ЗОШ, переможець Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Урок казки» призер обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося ж, брати мої!” , у номінації «Образотворче мистецтво»
 30. Микитюк Денис – вихованець Васильківського районного ЦДЮТ, переможець(диплом ІІІ ступеня) Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання, за роботу «Вітрильник»
 31. Народна театральна студія «Ассоль» Васильківського районного ЦДЮТ. Призер (ІІ місце) ХІ Всеукраїнського фестивалю аматорських театрів та цирку «Театральний форум – 2015», у номінації «Позашкільні аматорські театральні колективи».
 32. Нощенко Лук’яна – вихованка ЦДЮТ, учениця НВК «Ковалівська гімназія», переможець Всеукраїнської виставки «Новорічна композиція».
 33. Нощенко Назар, учень НВК «Ковалівська гімназія» ,переможець Міжнародного чемпіонату комп’ютерних талантів «Золотий байт» Університету ШАГ;
  переможець  районних  конкурсів в номінації «Анімаційне мистецтво»
 34. Овдієнко Олександра, учениця Гребінківської ЗОШ І-ІІІст., переможець обласної виставки дитячих плакатів «Частинка Криму в моєму серці»
 35. Ометова Дар’я – вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ, лауреат обласної виставки промислового дизайну «Арт-Факторія».
 36. Павленко Владислав – учень Погребівського НВК , призер обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» в номінації «Літературний  жанр»
 37. Панцулая Ангеліна – вихованка Васильківського районного ЦДЮТ, учениця Ксаверівської ЗОШ, призер ІІІ Всеукраїнського туру краєзнавчої експедиції учнівської молоді “Моя Батьківщина – Україна”, , переможець обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста», переможець обласного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» та обласної історико-краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Київщина козацька», районних конкурсів фотохудожників, переможець обласного фіналу гри «Сокіл» («Джура»).
 38. Панченко Василь, вихованець Васильківського районного ЦДЮТ,учень Путрівського НВК призер обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» у номінації «Радіоелектроніка та електротехніка»
 39. Петренко Зоряна– вихованка ЦДЮТ, учениця Лосятинської ЗОШ, призер обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт вихованців гуртків початкового технічного моделювання, у номінації «Макети будівель»
 40. Сидоренко Мілана -учениця НВК «Ковалівська гімназія» ,призер обласного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» у номінаціі «Стилізована ялинка»
 41. Сирота Катерина – вихованка Васильківського районного ЦДЮТ, учениця Саливінківської ЗОШ, переможець обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» в номінації «Космічне мистецтво»
 42. Сіптарова Маріанна – учениця Лосятинської ЗОШ І-ІІІ ст , І місце у обласному поетичному конкурсі «Зерна доброти»; призер (ІІ місце) Всеукраїнського та переможець обласного гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії в номінації «Космічна література та журналістика»
 43. Ткач Таїсія – вихованка Васильківського районного ЦДЮТ , дипломант Всеукраїнської та переможець обласної новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція», призер обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося ж, брати мої!”, призер обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії»
 44. Харенко Яна – учениця Ксаверівської ЗОШ  І-ІІІ ст. , дипломант обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» в номінації «Музичне мистецтво»,
 45. Чикригіна Віталіна – вихованка ЦДЮТ, учениця НВК «Ковалівська гімназія», переможець Всеукраїнської виставки «Новорічна композиція».
 46. Чумак Еліна – вихованка Васильківського районного ЦДЮТ , учениця Ксаверівської ЗОШ ,призер ІІІ Всеукраїнськоготуру краєзнавчої експедиції учнівської молоді “Моя Батьківщина – Україна”, переможець обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»,  переможець обласного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» та обласної історико-краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Київщина козацька», районних конкурсів фотохудожників та районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Урок казки», переможець обласного фіналу гри «Сокіл» («Джура»).
 47. Шаплюк Анна – вихованка ЦДЮТ, учениця НВК «Ковалівська гімназія», переможець Всеукраїнської виставки «Новорічна композиція».
 48. Шабунін Герман –учень Застугнянської ЗОШ, призер обласного конкурсу «Право очима дітей»
 49. Швець Альбіна, вихованка Васильківського районного ЦДЮТ, учениця Ксаверівської ЗОШ, призер обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» у номінації «Народознавство, краєзнавство»
 50. Шевченко Даніїл – вихованець ЦДЮТ, учень Гребінківської гімназії, призер обласної виставки промислового дизайну «Арт-Факторія».
 51. Ященко Карина – учениця Калинівської ЗОШ №2, призер обласного конкурсу фотографій «Неосяжна моя, Україно!»
 52. Дубовик Андрій – учень Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ст..,переможець (Імісце) обласних змагань з техніки пішохідного туризму, переможець обласного фіналу гри «Сокіл» («Джура»).
 53. Сороченко Максим – учень Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ст..,призер (ІІмісце) обласних змагань з техніки пішохідного туризму.
 54. Тицик Евеліна – учениця Дослідницької ЗОШ І-ІІІ ст..,призер (ІІмісце) обласних змагань з техніки пішохідного туризму.
 55. Мороз Назарій – учень Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ст.., переможець обласного фіналу гри «Сокіл» («Джура»).
 56. Гордійчук Дмитро – учень Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ст.., переможець обласного фіналу гри «Сокіл» («Джура»).
 57. Милютенко Анатолій – учень Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ст.., переможець обласного фіналу гри «Сокіл» («Джура»).
 58. Дубовик Тетяна – учениця Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ст.., переможець обласного фіналу гри «Сокіл» («Джура»).
 59. Порхун Олександра – учениця Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ст.., переможець обласного фіналу гри «Сокіл» («Джура»).

 

Діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних конкурсів та фестивалів були нагороджені грамотами відділу освіти, пам’ятними відзнаками , медалями,  а  їх керівники – грамотами відділу освіти  Васильківської РДА на заключному святі традиційного районного фестивалю обдарованих дітей «Таланти Васильківщини – 2016».

Мета діяльності педагогічного колективу ЦДЮТ в 2015-16 н. році  спрямована на: удосконалення національно-патріотичного виховання, формування  всебічно і гармонійно розвинутої особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні, надання дітям та юнацтву додаткової освіти, здійснення їх попередньої профорієнтації та організацію культурного дозвілля – була досягнута.

Стратегія розвитку ЦДЮТ базувалася на принципі забезпечення широкого спектру соціально-освітніх послуг для покращення якості життя дітей і молоді, для успішної соціалізації вихованців.

Навчально-виховний процес в закладі здійснювали 58 педагогів, з них:

–     2 – нагороджені знаком МОН «Софія Русова»,

– 1 – нагороджена почесною відзнакою МОН України «Василь

Сухомлинський»

–      2 –  грамотами обласної адміністрації,

–      2 – грамотами обласної Ради,

–      4 – грамотами райдержадміністрації,

–      3 – грамотами районної ради,

–    18 – грамотами відділу освіти.

5 педагогів пройшли курсову перепідготовку і були атестовані, згідно положення.

Методична робота в ЦДЮТ була спрямована на реалізацію методичної проблеми, над якою працював колектив, модернізацію змісту, форм і методів навчально-виховного процесу і базувалася на:

 • створенні умов для творчої самореалізації педагогів;
 • програмного та методичного забезпечення роботи керівників творчих об’єднань;
 • впровадження нових технологій навчання;
 • вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.

 

Працювала «Школа педагогічної майстерності». Методичний відділ підготував та провів 8 семінарів-практикумів. Було вивчено і узагальнено досвіди роботи 2 педагогів ЦДЮТ. План методичної роботи на 2015-16 н. рік був виконаний.

Працівники ЦДЮТ підготували та провели 42 районні масові заходи для школярів та 28 – для вихованців творчих об’єднань ЦДЮТ. В 2015-16 навчальному році вихованці ЦДЮТ та школярі району взяли участь в 45 обласних заходах та конкурсах. План організаційно-масової роботи з школярами району та вихованцями ЦДЮТ на 2015-16  навчальний рік був виконаний.

Актуальними для педагогів ЦДЮТ є ряд завдань, над вирішенням яких постійно працює колектив:

– забезпечення  виконання нової «Концепції національно-патріотичного виховання молоді», фізичного, психічного та соціального розвитку, формування здорового способу життя дітей та молоді;( УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №334/2015, Наказ Міністерства освіти і науки України № 641 від 16 червня 2015 р. “Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах”)

 

– збереження та розширення мережі творчих об’єднань ЦДЮТ з  метою забезпечення рівного доступу дітей сільського регіону до якісної позашкільної освіти, створення гуртків військово-патріотичного напрямку діяльності;

– сприяння формуванню життєвих цінностей та смислів вихованців, забезпечення умов для розкриття, розвитку та реалізації творчого потенціалу вихованців, сприяння самореалізації вихованців шляхом розкриття їх природних здібностей;

– утвердження в системі виховної роботи ЦДЮТ та освітніх закладів району військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»), залучення громадських організацій та органів місцевого самоврядування до здійснення національно-патріотичного виховання учнівської молоді та вихованців ЦДЮТ.

 

                            Гребінківська дитяча школа мистецтв

 

Державний заклад “Гребінківська дитяча школа мистецтв” була започаткована наказом № 144 від 21.08.1956 р. по Київському обласному управлінню культури 1 серпня 1956 року як дитяча семирічна музична школа. В 2008 році школа була перейменована в дитячу школу мистецтв.

 

В закладі створено і працює два відділення: музичне і художнє. Музичне відділення має такі класи: фортепіано, баян-акордеон, скрипка, домра, гітара, бандура, духові інструменти.

 

На сьогоднішній день заклад має два філіали: в селищі Дослідницьке і в селі Устимівка. В селищі Дослідницьке і селі Устимівка працює тільки музичне відділення.

 

В 2015-2016 навчальному році нових відділень, відділів та класів відкрито не було.

 

На 01-ше вересня 2015 року учнівський контингент становив 171 чоловік, з них 134 музиканти та 37 художників. В порівнянні з 01-им вересня 2013 року учнівський контингент збільшився на 5 чоловік.

Навчальний 2015-2016 рік закінчили 177 учнів, з них 137 музикантів та 40 художників. Випустилось із закладу 15 чоловік (10 музикантів, 5 художників).

 

В 2015-2016 н.р.  у заклад повернулись викладачами 2 випускники минулих років.

 

В 2015-2016 н.р. розмір плати за навчання встановлено в таких розмірах:

 

 • фортепіано – 150грн.
 • гітара – 150 грн.
 • скрипка   – 150 грн.
 • акордеон – 70 грн.
 • баян – 70 грн.
 • бандура – 70 грн.
 • домра – 70 грн.
 • духові інструменти – 70 грн.

 

 • художнє відділення – 100 грн.

Протягом навчального року батьківська плата за навчання не змінювалась, в порівнянні з 2014-2015 навчальним роком плата не змінилась по кожному класу.

В закладі працює 21 викладач, включаючи директора, з них 5 сумісників. Всі мають спеціалізовану мистецьку освіту, два – студенти вищого навчального закладу.

Вищу кваліфікаційну категорію мають 5 викладачів.

І кваліфікаційну категорію  –  5  викладачів.

ІІ кваліфікаційну категорію – 1 викладач.

9 розряд за ЄТС – 6 викладачів.

8 розряд за ЄТС – 4 викладача.

4 педагоги школи мають педагогічні звання: 1 – «викладач методист», а три – «старший викладач».

Шістнадцять викладачів із двадцяти одного – випускники закладу різних років. Директор школи Терещенко М.В. – випускниця 1979 року.

В закладі створені та діють декілька учнівських та викладацьких колективів:

 1. Народний аматорський педагогічний ансамбль народних інструментів (1973р.), художній керівник і диригент Ігнатьєва Тамара Олегівна.
 2. Вокальний ансамбль викладачів (2004р.), керівник – Ігнатьєва Т.О.
 3. Дует піаністів (2006р.): Пшенковська І.Ю.- Олійник Я.В.
 4. Камерний ансамбль (2007р.), керівник Костенко Л.Т.
 5. Дитячий хоровий колектив, керівник Ігнатьєва Т.О.
 6. Учнівський ансамбль скрипалів старших та молодих класів, керівник Костенко Л.Т.
 7. Учнівський ансамбль гітаристів, керівник Чернишенко Д.П.
 8. Інструментальний ансамбль, керівник Земляк Ю.С.

Вищеназвані учнівські та викладацькі колективи – незмінні учасники звітних концертів школи, районних та селищних масових заходів.

Учні та викладачі школи ведуть широку просвітницьку роботу. Зокрема, в 2015-2016 навчальному році успішно продовжується робота дитячої філармонії. Викладачі та учні школи часті гості в Гребінківській ЗОШ та Гребінківській гімназії з різноманітними лекціями та концертами. Вихованці школи мистецтв беруть участь практично в усіх заходах, конкурсах, олімпіадах та святах, що проводяться по лінії освіти, де часто-густо отримують перемоги.

Протягом І півріччя заклад провів ряд заходів: концертів, виставок тощо.

В минулому навчальному році директором школи був започаткований спільний творчий проект із Гребінківською ЗОШ І-ІІІ ст.. «Мелодія душі». В рамках проекту протягом навчального року відбулося понад 10 заходів.

22 квітня 2016 року викладачі та учні школи взяли участь  у районному заході до 30-річниці трагедії на Чорнобильській АЕС.

14 травня 2016 року відбувся звітний концерт школи.

В 2015-2016 н.р. Гребінківська ДШМ в рамках обласного фестивалю-конкурсу дитячої творчості «Дебют» отримала п’ять перемог:

 • номінація «струнно-смичкові інструменти» – І місце (учень 4 кл. Кривопуст Петро, викладач Костенко Л.Т., концертмейстер Микитенко О.Ю.);
 • номінація «народні інструменти» – І місце (учень 5 кл. Маковецьий Роман, викладач Осіпенко Г.А.);
 • номінація «духові та ударні інструменти» – диплом (учень 4 кл. Трегуб Михайло, викладач Трегуб Г.В.)
 • номінація «образотворче мистецтво» – диплом (учениця 6 кл. Чайка Ангеліна, викладач Школенко О.В.)
 • номінація «кращий концертмейстер» – викладач фортепіанного відділу Микитенко Ольга Юріївна.

 

Васильківська районна ДЮСШ

З січня по липень 2016 року було проведено багато районних і обласних змагань в яких приймали участь і школярі Гребінок.За цей час Васильківською районною дитячо-юнацькою спортивною школою було проведено районні змагання з :

-баскетболу (дівчата)

– волейболу(дівчата)

-волейболу (юнаки)

-міні-футболу(турнір ім.Вереньова І.А.)

-легкоатлетична естафета присвячена Дню перемоги над нацизмом в Европі.

Всі змагання ,які відбувались на території селища Гребінки проходили за допомоги і підтримки Гребінківської селищної ради. Районні змагання спочатку проходили по шести територіальних зонах, в яких було по 6-7 загальноосвітніх шкіл Васильківського району. Змагання однієї із зон проходили в Гребінках,тому на території селища за перше півріччя було проведено п’ять зональних змагань школярів та три фінальні частини цих змагань.

В Спортивних іграх школярів Васильківського району команди закладів освіти Гребінок показали такі результати:

1.баскетболу (дівчата)-команда Гребінківської ЗОШ – 4 місце в районі;

-команда Гребінківської гімназії- 9 місце районі.

2.волейболу(дівчата) – команда Гребінківської ЗОШ – 3 місце в зональних

районних   змаганнях;

-команда Гребінківської гімназії- 5 місце в зональних районних змаганнях.

3.волейболу (юнаки) -команда Гребінківської ЗОШ – 5 місце в районі ;

-команда Гребінківської гімназії- 6 місце в зональних районних змаганнях.

4.міні-футболу(турнір ім.Вереньова І.А.) -команда Гребінківської ЗОШ – 5 місце

в районі ;

-команда Гребінківської гімназії- 2 місце в зональних районних змаганнях.

5.легкоатлетична естафета- команда Гребінківської ЗОШ – 2 місце в районі;

-команда Гребінківської гімназії- 6  місце районі.

 

Започаткована 22 роки тому( тоді було 4 команди ЗОШ), легкоатлетична естафета постійно в травні місяці проходить в Гребінках і перетворилась  на

спортивне свято Васильківського району. В цьому році в естафеті приймало участь 26 команд  загальноосвітніх шкіл Васильківщини.

Вихованці Васильківської районної дитячо-юнацької спортивної школи, які проживають на території Гребінок,  в складі збірної команди району приймали участь в обласних в  V-х  спортивних іграх школярів Київської області :

-з волейболу серед юнаків і посіли 8 місце.

-з баскетболу серед юнаків і посіли 7 місце.

В обласних змаганнях на призи клубу “Шкіряний м’яч” серед юнаків 2005 року народження, вихованці тренерів Стояна Д.А. та Білоцерківця А.В. в складі команди Васильківської районної ДЮСШ завоювали бронзові нагороди і посіли третє місце в Київській області .

Гребінківська селищна рада постійно надавала допомогу  командам юних спортсменів  для їх доїзду  і  участі в різноманітних районних і обласних турнірах  з міні-футболу, баскетболу,волейболу,футболу.

 

Гребінківська міська бібліотека для дорослих

Основні показники роботи

Читачів                                                       – 1020

Відвідувань                                                – 2750

Книговидача                                               – 5469

Книжковий фонд                                        – 8383

Нові надходження                                      – –

Періодичні видання                                   – 15

За перше півріччя 2016 року було організовано і проведено такі масові заходи:

Розділи плану

І. Розбудова і становлення держаності в Україні:

 • Постійно діюча книжкова виставка «Україна понад усе!»;
 • Патріотична викладка до Дня Соборності України « У єдності сила народу»;
 • Героїко-патріотична година до Дня пам’яті Героїв Крут «Юнацтво сповнене надії»;
 • До Дня пам’яті Героїв Небесної сотні прем’єра нової книги А.Коктюхи «Вогняна зима» «Ми ще не раз згадаємо цю зиму»;
 • Згідно соціально-культурної програми бібліотеки Година національної пам’яті до Дня пам’яті жертв політичних репресій «Розстріляне відродження»;
 • Тематико-актуальна викладка до Дня Європи в Україні «Стати Європою, щоб бути Україною»;
 • Історико-аналітична викладка до Дня Конституції України «Децентралізація в Україні – досягнення і проблеми»;

ІІ. До витоків духовності. Нацональні традиції. Культура. Право.

У бібліотеці працюють постійно діючі:

 • Краєзнавчий куточок «У цьому світі ми єдині» духовна культура та звичаї українського народу;
 • Правовий куточок «Права людини – основа держави»;
 • Виставка-настрій до Дня всіх закоханих «Душа співає про кохання»;
 • Бесіда біля плакату-попурі до Міжнародного жіночого дня «Які красиві ми – дівчата і жінки»;
 • Година спілкування до Міжнародного дня щастя «Станьмо кращими і щасливими»;
 • Виставка-порада до Всесвітнього дня здоров’я «Лікувальні властивості різних видів рукоділля»;
 • Година мудрості до Всесвітнього дня книги «Нація, яка шанує книгу, творить слово – непереможна»;
 • Викладка-скорбота з днем інформація протягом дня до Дня Чорнобильскої трагедії «Чорнобиль: він ще народу болить»;
 • Історико-патріотична викладка до Дня Перемоги «День Перемоги – свято, що гуртує покоління»;
 • Година сімейного спілкування до Дня Матері і Дня Родини «Людина починається з сім’ї»;
 • Інформаційно-просвітницький екскурс до Дня Вишиванок «Знайомтесь – світ вишиванок».

ІІІ. Ювілейні та літературні дати

 • Літературна полиця до 140-річчя від дня народження Д.Лордона «Віра в людину і благородство душі»;
 • Поетична викладка до 125-річчя від дня народження П.Тичини «Співець єдиної родини»;
 • Літературна викладка до 115-річчя В.Підмогильного “Митець, який вийшов за межі свого часу;
 • година диспуту за інтимною лірикою до 140-річчя від дня народження Л.Українки “До Лесі по науку любові”;
 • книжкова виставка до дня народження Т.Г.Шевченка “Шевченко – совість нашого народу”;
 • згідно соціально-культурної програми бібліотеки до дня народження Т.Г.Шевченка проведено політико-історичний альманах “Шевченко і відродження української нації”;
 • тематична викладка-роздум до 150-річчя від дня народження Л.Дмитерка “Свідок і сучасник найвеличнішої епохи людства”;
 • Літературна викладка до 110-річчя від дня народження А.Шияна “Талановитий майстер ліплення людських характерів”;
 • літературна година любовного портрету до 200-річчя від дня народження Ш.Бронте “Джейн Ейр” Шарлотти Бронте – шедевр світової любовної літератури”;
 • викладка-роздум до 125-річчя від дня народження М.Булгакова “Літературний дивосвіт Булгакова” до 50-річчя роману “Майстер і Маргарита”;
 • інформаційна викладка до 80-річчя від дня народження Д.Коротича “Своєрідність творчої лабораторії”;
 • літературна година однієї книги до 65-річчя від дня народження В.Шкляра “Чорне сонце Василя Шкляра – це голос прабатьків, голос рідної крові”.

Клуби за інтересами

Історичний клуб “Визначні постаті і події України”

За І півріччя проведено засідання клубу, присвячене 170-річчю виникнення теємної антикріпацької організації “Кирило-Мефодіївське братство”.

Гребінківська дитяча бібліотека

 

За І півріччя період січень-червень 2016 р. до дитячої бібліотеки записалось 817 читачів і видано 11 849 книг.

Поєднуючи традиційні і нетрадиційні форми роботи, бібліотека постійно працює над тим, щоб зацікавити учнів книгою, щоб учні і книги стали вірними і нерозлучними товаришами.

Для читачів були створені книжкові виставки:

 • виставка-огляд «Книжковий фуршет»;
 • виставка однієї книги «Книга не помічена вами.

Постійно проводилась індивідуальна та групова робота з читачами. За бажанням читачів складені індивідуальні списки читання:

«Ці казки – скарби народні» 2-4 кл.;

«У майстерні Лісовичка» 3-5 кл.;

«Володарі світу фантазії» 5-7 кл.;

«Сучасна мода одна – здоров’я» 5-9 кл.

З дітьми постійно проводились обговорення прочитаних книг «Післямова від прочитаного», під час яких читачі ділилися своїми враженнями від прочитаного, висловлювали свої думки, рекомендували прочитати їх своїм товаришам.

Щоб якомога більше учнів залучити до бібліотеки, намагаємось проводити масову роботу у її стінах. Завітавши до бібліотеки та побачивши книжковий фонд і книжкові виставки, учні стають читачами, виявивши бажання читати книги.

За 6 місяців у бібліотеці було проведено наступні масові заходи:

 • до Міжнародного дня рідної мови:
  • година поезії «Ласкава, мамина, єдина наша мова» (2-4);
  • книжкова виставка «Бринить, співає рідна мова»;
 • до Всеукраїнського тижня дитячого читання:
  • Book-шоу «Книжковий БУМ», який проходив у форматі конкурсної програми;
  • книжкова виставка «У книжок немає канікул»;
 • до Дня Перемоги:
  • літературна година «Вклонися подвигу солдат» (4-6 кл.);
 • до 30-річчя Чорнобильскої трагедії з учнями 6-А кл. Гребінківської гімназії:
  • година пам’яті «Гірчить під вікнами сивий полин»;
  • книжкова виставка «Чорнобильский дзвін б’є в наші серця»
  • виставка дитячих малюнків «Чорнобильска трагедія очима дітей»;
 • до 50-річчя авіації і космонавтики:
  • розважальна програма «Ми космонавти»;
  • книжкова виставка «Космічні старти»;
  • бесіда «Дорога до зірок».

По закінченню навчального року з учнями 2-х класів Гребінківської ЗОШ в актовому залі було проведено пізнавальну гру «Подорож до країни Читалії», а також кращі читачі дитячої бібліотеки 2015-2016 навчального року та кращий читаючий клас були відзначені грамотами (Марковська Аня, Лібезько Ангеліна, Кострицька Вікторія – 2-А; Довгаль Аня – 2-Б; Волостнова Юля, Аркаш Свєта – 2-В та 2-А кл.).

Напередодні Великодня з учнями молодших класів проведено колективні читання за книгою «Православні свята» та створено книжкову виставку «Господь – мій провідник».

Ряд заходів проведено дитячою бібліотекою до знаменних ювілейних дат дитячих письменників, а саме:

до 75-річчя від д.н. Ганни Чубач:

 • бесіда «Поетесса божою милістю»;
 • книжкова виставка «Ганна Чубач – маленьким хтосикам»;
 • голосні читання «Веселі хтосики» (1-3 кл.);

до 145-річчя від д.н. Лесі Українки:

 • година поезії «Твоя зоря цвіте над рідним краєм» (5-6 кл.);

до 110-річчя від д.н. Оксани Іваненко:

 • літературна вікторина «Мандрівка в казковий світ» (3-4 кл.);

до 135-річчя від д.н. М.Підгірянки:

 • голосні читання «Читацька скринька Марійки Підгірянки» (2-4 кл.).

 

Культура, фізична культура та спорт

Координує цю роботу Рада КСК. На території селища працюють 4 народних художніх колективи: народний хор “Обрій”, народний фольклорний ансамбль “Діброва”, народний фольклорний ансамбль “Горлиця”, керівники яких фінансуються з селищного бюджету, народний аматорський колектив-оркестр народних інструментів Гребінківської школи естетичного виховання. За І півріччя 2016 року проведено наступні масові заходи:

 

04.01

 

03.03.

 

 

 

Дитячий новорічний ранок

 

Концерт “Історії кохання” в рамках відзначення Міжнародного жіночого Дня 8 Березня

 

20.04. Традиційний турнір з міні-футболу серед ЗОШ пам’яті депутата селищної ради Вереньова І.А.
   
08.05. ХХІІ легкоатлетична естафета до 71-річчя Перемоги серед ЗОШ Васильківського району

 

09.05.

 

15.05.

 

 

 

01.06.

 

26.06.

 

 

26.06.

 

 

28.06.

Відзначення 71-ої річниці Перемоги

 

Фінальні змагання Спартакіади Київської області з волейболу та шахів

 

День захисту дітей

 

Фестиваль патріотичного виховання до Дня Молоді “УКРАЇНА це Я!!!”

 

Відзначення Дня Молоді та Дня Конституції

 

Особиста першість Васильківського району з шашок

 

Вагомі досягнення мають і спортсмени селища. Команди селища з різних видів спорту успішно виступають в районних та обласних змаганнях, Спартакіадах. Починаючи з лютого місяця 2016 року, на території Київської області відповідно з затвердженим терміном проведення проводяться змагання в рамках Спартакіади Київської області спортивні змагання на “Кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в районі у 2016 році”. 23 квітня учасників змагань приймало селище Борова Фастівського району. Територіально Київська область розподілена на шість зон, Васильківський район віднесений до третьої зони разом з Білоцерківським, Рокитнянським та Фастівським районами. Змагання проходили з наступних видів спорту – волейбол (чоловіки та жінки), шахи та шашки. Основу команди Васильківського району склали спортсмени селища Гребінки – селища, яке у 2015 році було визнано кращим спортивним селищем Київської області.

Наші спортсмени зайняли  перші місця з шахів, шашок, волейболу (чоловіки), і таким чином завоювали участь у фінальних змаганнях. 15 травня в  нашому селищі відбулися фінальні змагання з волейболу та шахів, в яких ми зайняли друге та третє місце в області, що є значним досягненням. 22 травня в смт Рокитне відбулися зональні змагання з міні-футболу та настільного тенісу. Наші команди в напруженій боротьбі зайняли другі місця і у фінальний етап не потрапили.

В чемпіонаті Васильківського району з футболу (вища ліга) селище представляє команда ФК “Гребінки”, яка є одним з лідерів змагань. В цьому році у нас з’явився спонсор – Загородній Юрій Іванович, відомий наш земляк, який до цього часу зробив чи не найбільший внесок у соціально-економічний розвиток селища. Команду також підтримує ДП ДГ”Саливінківське” (директор Фурман В.А.), ТОВ “Тихий Дніпро” , предтавник якого Силаєв В.А подарував команді новий комплект футбольної форми.

Виконавчий комітет селищної ради постійно сприяє розвитку різних видів спорту як для дорослих, так і для дітей. На підставі розробленої виконкомом і затвердженої рішенням сесії селищної ради Програми розвитку фізичної культури і спорту проведено оплату за:

– придбання сітки волейбольної, м’ячів волейбольних, грамот на суму 7878,00 грн.;

– нанесення логотипів на футболки для команди ФК “Гребінки” – 2887,85 грн.;

– придбання футбольних м’ячів для дитячих команд – 3501,15 грн.

 

Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Робота по забезпеченню законності та правопорядку на території селища постійно була в полі зору виконкому селищної ради. На початку року працювало Гребінківське відділення поліції. В зв’язку з прийняттям Верховною Радою Закону України “Про національну поліцію” та набранням його чинності селищний голова звернулася до Головного Управління Національної поліції в Київській області щодо збереження Гребінківського відділення поліції. Не дивлячись на усні обіцянки, наше відділення поліції на сьогоднішній день закрито. Наразі у складі Васильківського відділу поліції сформовано 7 мобільних груп реагування патрульної поліції, силами яких передбачено здійснення цілодобового патрулювання на визначених маршрутах, в т.ч. вулицями і околицями селища. На сьогодні селище та прилеглі населені пункти обслуговують три дільничих офіцери поліції (один на навчанні), два уповноважених кримінальної поліції, слідчий.

У разі отримання повідомлення про вчинення в межах селища кримінального правопорушення на місце події направляється слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції.

У подальшому в приміщенні колишнього Гребінківського відділення міліції планується облаштувати поліцейську дільницю з виділенням робочих місць для груп реагування патрульної поліції, слідчих, дільничих офіцерів поліції, працівників кримінальної поліції та ювенальної превенції, які зонально будуть закріплені для обслуговування селища та навколишніх населених пунктів. Така практика сприятиме продуктивному виконанню спектру правоохоронних функцій працівниками поліції.

Слід зауважити, що у Васильківському відділі поліції після реалізації висновків атестаційних комісій наявний значний недокомплект особового складу – 48 посад (24%). У свою чергу це зумовлює тимчасові ускладнення у забезпеченні виконання службових завдань, які покладено на підрозділ, призводить до додаткового навантаження на працівників та унеможливлює чітке дотримання зонального принципу закріплення за адміністративними дільницями поліцейських.

Як завірили виконавчий комітет, по мірі комплектування підрозділу та стану криміногенної ситуації території обслуговування Васильківського відділу поліції буде переглядатись зональне закріплення особового складу, у т.ч. збільшена кількість працівників поліції на Гребінківську зону.

З метою забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства селища під час можливих несприятливих погодних умов та безаварійного пропуску дощових паводків, льодоходу і повені затверджено план дій виконкому селищної ради щодо забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення населення, готовності сил і засобів до дій в екстремальних весняних умовах та  створено оперативний штаб для організації робіт з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, викликаних несприятливими погодними умовами та для підготовки до дощових паводків, пропуску льодоходу та повені. У цьому році погода була сприятливою і особливих проблем не створила.

За сприяння керівників підпиємств та організацій проведено Проводи на селищному кладовищі та забезпечено перевезення людей на кладовище та в зворотньому напрямку.

З метою підготовки до нового опалювального сезону рішенням виконавчого комітету від 15 червня 2016 року № 65 затверджено Заходи щодо підготовки об’єктів житла і соцкультпобуту до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років.

З метою забезпечення охорони життя людей на водних об’єктах селища виконавчий комітет прийняв рішення “Про заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах селища”.

З  метою забезпечення вимог Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” виконавчий комітет заслухав виконання даного Закону на території селища і прийняв відповідне рішення. На жаль, чинне законодавство на даний час чітко не прописує його виконання, і жителі багатоквартирних будинків не чітко в ньому орієнтуються. На сьогоднішній день до виконкому поступило три протоколи зборів співвласників багатоквартирних житлових будинків: №№ 45, 26 по проспекту Науки та № 1 по вулиці Франка. Співвласники решти багатоквартирних житлових будинків ще не визначились з визначенням форми управління. Проблемним є повна або часткова відсутність технічної документації постійного зберігання. Відповідальними працівниками виконкому спільно з працівниками КП “Гребінківське ЖКГ” провело перевірку наявності технічної документації у ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” та ДП ДГ “Саливінківське”, по результатам яких надані відповідні рекомендації. Буквально за останній час загострилось питання вирішення заїзду до будинку № 42 по проспекту Науки та проблема з функціонуванням централізованої мережі каналізації (житловий фонд ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”). Не вирішено до кінця, чи буде передаватись до комунальної власності селищної ради артсвердловина та мережа централізованого водопостачання ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”.

З 4 червня 2016 в  приміщенні виконкому запрацював відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб селища Гребінки, який очолює головний спеціаліст Майструк Т.Л. На даний час відділом оброблено 170 заяв. Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг” виконавчим комітетом прийнято рішення “Про виконання законодавства щодо проживання громадян без реєстрації місця проживання”.

Виконавчим комітетом розроблено Положення про порядок зняття з балансу Гребінківської селищної ради та інших підприємств, установ та організацій житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власніть громадянам, юридичним особам та Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини по Гребінківській селищній раді, проекти яких подано на сьогоднішнє засідання селищної ради.

Адміністративною комісією проведено 7 засідань, на яких розглянуто 7 матеріалів, по результатам розгляду яких на громадян накладено адміністративні стягнення в виді накладення штрафу на загальну суму 3280 грн. Дві постанови направлено для примусового виконання до Відділу державної виконавчої служби Васильківського МРУЮ. Найбільш “популярними” виявились правопорушення у сфері благоустрою (ст. 152 КУпАП), за порушення якої до адміністративної відповідальності притягнуто 6 громадян.

На квартирному обліку перебуває 30 осіб, з них: на загальних підставах – 15 чоловік, позачерговиків – 3, першочерговиків – 12.

На виконання вимог Закону України “Про звернення громадян” у виконкомі встановлено дні прийому громадян селищним головою, заступником селищного голови, секретарем виконкому у вівторок, середу та четвер кожного дня тижня, крім того, по вихідних перші три суботи щомісяця.

За І піврічя 2016 року розглянуто 118 заяв та скарг громадян, видано 1187 довідок. Відбулися наступні демографічні зміни:

– народилось 26 дітей;

– померло 56 громадян;

– взяли шлюб 9 подружніх пар.

З метою інформації населення працює місцеве радіомовлення, інформація також розміщувалась на двох сайтах Гребінківської селищної ради. Основний сайт був зломаний хакерами, на сьогоднішній день його роботу відновлено.

 

Виконком Гребінківської селищної ради