13.02.2018

Р І Ш Е Н Н Я Гребінківської селищної ради від 07 лютого 2018 року № 347-XVIIІ-VII Про підсумки соціально-економічного розвитку селища за 2018 рік

Від адміністрація

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 лютого 2018 року                                                                 № 347-XVIIІ-VII

                                                   смт Гребінки

Про підсумки соціально-економічного розвитку селища за 2018 рік

          Розглянувши подання виконкому селищної ради, відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

        селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію виконкому селищної ради “Про підсумки соціально-економічного розвитку селища Гребінки за 2017 рік” прийняти до відома (додаток № 1).

Відмітити, що здійснені заходи сприяли вирішенню найбільш гострих соціально-економічних питань, показники, заплановані у Програмі соціально-економічного розвитку селища Гребінки на 2017 рік, в основному виконані.

2. Дане рішення та інформацію “Про підсумки соціально-економічного розвитку селища Гребінки за 2017 рік” викласти на сайті Гребіківської селищної ради.

 

 

 

Селищний голова                         Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток № 1

до рішення  сесії                                                                                               Гребінківської селищної ради

від 07 лютого 2018 №  № 214-X-VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

СЕЛИЩА ГРЕБІНКИ ЗА 2017 РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Гребінки

2018 рік

 

ПРО ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

 РОЗВИТКУ СЕЛИЩА ЗА 2017 РІК

 

Шановні депутати, запрошені!

Програма соціально-економічного розвитку селища Гребінки на 2017 рік затверджена рішенням сесії Гребінківської селищної ради від 22.02.2017 року № 215-X-VIІ . Хід виконання Програми перебував на постійному контролі виконавчого комітету. Дозвольте коротко познайомити Вас з ходом її виконання.

 

Промисловість

 

ПАТ ”Саливонківський цукровий завод

 

№ п/п ПОКАЗНИКИ Одиниця виміру Факт 2016 рік План 2017 рік Темпи росту/зни-ження (±) 2016 рік до 2015 року

(%)

1 2 3 4 5 6 7
ПРОМИСЛОВІСТЬ:
1. Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах тис. грн.
2.

Чисельність працюючих – всього

чол. 490 490
3. Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості чол. 484 485
4. Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери) тис. грн.
5. Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості грн. 2014 4040,67
6. Фонд оплати праці тис. грн. 11699,9 23516,8
7. Виробництво основних видів промислової продукції тис. грн. 80326 80326
8. Виробництво товарів народного споживання (цукор) тис. грн.
– продовольчі товари т.грн
– непродовольчі товари
Будівництво
9. Введення в дію основних фондів тис.грн.
в тому числі: –“–
– виробничого призначення –“–
Заборгованість
10 Дебіторська заборгованість тис.грн.
11 Кредиторська заборгованість –“–
12 Заборгованість по зарплаті –“–

 

            У 2016 році завод провів ряд робіт по реконструкції підприємства:

Тракт подачі, бурякомийне відділення, дифузійне відділення:

– реконструкція буряконасосів (підвищення потужності до 7000 т.бур/добу;

– заміна бункерних вагів, встановлення лічильників;

– збільшення об’єму бункеру буряку перед різками;

– реконструкція та удосконалення схеми дифузійного відділення.

Сокоочисне відділення:

– розробка схеми подачі флокулянту на відстійник ІІ сатурації, встановлення мішалки фокулянту;

– переоснащення фільтраційного відділення, встановлення фільтрів-пресів “Putsch”;

– удосконалення станції фільтрації сиропу з клеровкою, збільшення площі фільтрації, встановлення додаткових фільтрів ДФ-150;

– удосконалення теплової схеми дефекосатурації, збільшення поверхні нагріву підігрівачів.

Продуктове відділення:

– встановлення захисного накриття на транспортерах сирого та сухого цукру;

– підвід фільтрованого соку ІІ сатурації до колекторів вакуум-апаратів І продукту;

– удосконалення схеми поверхні охолодження горизонтальних мішалок-кристалізаторів;

– удосконалення схеми поверхні охолодження та нагріву вертикальних мішалок-кристалізаторів;

– удосконалення роботи циклонів пилеуловлювання сушильного відділення.

Надходження, придбання, створення майна підприємство здійснює за рахунок власних та позичених коштів в складі позикового капіталу, найбільшу частину займають довготермінові кредитні кошти. Доля позикового матеріалу в структурі майна підприємства становить  +27%, що говорить про високу незалежність підприємства від позикових коштів. Залучених іноземних інвестицій підприємство не має.

 

 

ПрАТ ”Гребінківський машинобудівний завод

 

№ п/п ПОКАЗНИКИ Одиниця виміру Факт 2017рік План 2018 рік Темпи росту/зни-ження (±) 2018 рік до 2017 року

(%)

1 2 3 4 5 6 7
ПРОМИСЛОВІСТЬ:
1. Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах тис. грн. 101048,8
2. Чисельність працюючих – всього на 31.12.2017р. чол. 165
3. Середньооблікова чисельність чол. 166
4. Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери) тис. грн. 612415
5. Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості грн. 3799,5
6. Фонд оплати праці тис. грн. 7568,4
7. Виробництво основних видів промислової продукції тис. грн. 101036,5
8. Виробництво товарів народного споживання тис. грн. 12,3
– продовольчі товари т.грн
– непродовольчі товари т.грн 12,3
БУДІВНИЦТВО
9. Введення в дію основних фондів тис.грн. 1441,0
в тому числі: –“–
– виробничого призначення –“– 1441,0
ЗАБОРГОВАНІСТЬ:
10 Дебіторська заборгованість тис.грн.
11 Кредиторська заборгованість –“–
12 Заборгованість по зарплаті –“–
13 Заборгованість по комунальних платежах –“–

 

ПНДКК фірма КОНКОРД-ГЕЙ

 

п/п

 

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру Факт 2017

рік

План 2018

 рік

Темпи росту /зниження (±) 2018рік до 2017

року (%)

1 2 3 4 5 6 7
ПРОМИСЛОВІСТЬ
1. Обсяг реалізації продукції в порівняних цінах тис.

грн.

2. Чисельність працюючих – всього чол. 125 128 3 2,4
3. Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості чол. 99 102 3 103
4. Продуктивність праці (виробіток  на одного працівника виробничої сфери) грн  

 

 

 

5. Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості грн.  

 

 

 

6. Фонд оплати праці тис. грн. 19700,8 22655,9 2951,1 15
7.

 

Обсяг реалізації основних видів продукції:

– техніка

 

тис. грн.
8. Виробництво товарів народного споживання в т. ч. тис. грн.
–          продовольчі товари
–          непродовольчі товари
БУДІВНИЦТВО
9. Введено в дію основних фондів, в т. ч. тис. грн. 101246 105000 3754 3,7
– виробничого призначення –  «  – 101246 105000 3754 3,7
ЗАБОРГОВАНІСТЬ
10. Дебіторська заборгованість тис. грн. 71708 52500 – 19208 – 26,8
11. Кредиторська заборгованість –  «  – 83472 62000 – 21472 -25,7
12. Заборгованість по зарплаті –  «  –
13. Заборгованість по комунальних платежах –  «  –

 

Фірмою “КОНКОРД-ГЕЙ” проведено суттєве технічне переозброєння підприємства. Було придбано 20 одиниць нової автомобільної техніки, з них 8 одиниць – вантажні автомобілі,   12 – легкові. Також було придбано 5 одиниць нової енергоефективної сільськогосподарської техніки іноземного виробництва. Для придбання вказаної техніки залучено інвестиційне банківське фінансування від українських банків. Таке оновлення основних засобів буде сприяти підвищенню економічної ефективності ведення господарської діяльності.

Крім того, в зазначений період почато роботи з реконструкції існуючих приміщень під сервісний центр сільськогосподарської техніки з навчальними майстернями, виставковим залом та виставковочним майданчиком, розташованих за адресою: смт Гребінки, вулиця Київська, 186 а. Будівництво центру дозволить якісніше і оперативніше надавати господарствам сервісні послуги, що значно зменшить загальний час простою техніки через обслуговування та ремонт. А також на базі нового сервісного центру планується проведення навчальних семінарів з метою підвищення кваліфікації механізаторів та інженерно-технічного персоналу аграрних підприємств Київської області.

Плановий об’єм будівельних робіт складає біля 17 млн. грн. В даний час ведеться пошук банку для фінансування вказаного об’єкту. Здача об’єкту – IV квартал 2018 року.

ТДВ “Агропрогрес”

 

№ п/п ПОКАЗНИКИ Одиниця виміру Факт 2017рік План 2018 рік Темпи росту/зни-ження (±) 2018 рік до 2017року

(%)

1 2 3 4 5 6 7
ПРОМИСЛОВІСТЬ:
1. Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах тис.грн. 2188 2500 +312 114%
2. Чисельність працюючих – всього чол. 19 20 +1 105%
3. Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості чол. 13 17 +4 131%
4. Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери) грн. 168308 174059 +5751 103%
5. Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості грн.
6. Фонд оплати праці тис.грн.
7. Виробництво основних видів промислової продукції тис.грн. 1054 1300 +246 123%
8. Виробництво товарів народного споживання тис.грн.
– продовольчі товари т.грн
– непродовольч ітовари
Будівництво
9. Введення в дію основних фондів тис.грн.
в тому числі: –“–
– виробничого призначення –“–
Заборгованість
10 Дебіторська заборгованість тис.грн. 305 254 -51 83%
11 Кредиторська заборгованість –“– 1757 1693 -64 96%
12 Заборгованість по зарплаті –“– 61 56 -5 92%
13 Заборгованість по комунальних платежах –“–

ТОВ ВКФ “Еталон”

 

№ п/п ПОКАЗНИКИ Одиниця виміру Факт 2017 рік План 2018 рік Темпи росту/зни-ження (±) 2018 рік до 2017 року

(%)

1 2 3 4 5 6 7
ПРОМИСЛОВІСТЬ:
1. Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах тис.грн. 1727,0 1899,7 +127,7 10
2. Чисельність працюючих – всього чол. 17 17 0 0
3. Середньо-обліковачисельність в еквіваленті повної зайнятості чол. 17 17 0 0
4. Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери) грн. 101588 111747 10159 10
5. Середньомісячназаробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості грн. 2347 2817 470 20
6. Фонд оплати праці тис.грн. 478,9 574,7 95,8 20
7. Виробництво основних видів промислової продукції тис.грн. 1727,0 1899,7 +127,7 10
8. Виробництво товарів народного споживання тис.грн.
– продовольчі товари т.грн
– непродовольчі товари
Будівництво
9. Введення в дію основних фондів тис.грн. 695,9 0 -695,9 0
в тому числі: –“–
– виробничого призначення –“– 695,9 0 -695,9 0
Заборгованість
10 Дебіторська заборгованість тис.грн. 348,0 243,6 -104,4 70
11 Кредиторськазаборгованість –“– 201,0 140,7 -60,3 70
12 Заборгованість по зарплаті –“–
13 Заборгованість по комунальних платежах –“–

 

 

Сільське господарство

 

СТОВ “Гребінківське”

Виконання плану виробництва сільськогосподарських культур за 2015 рік

 

Посівна площа План Фактично +, – до плану % виконання
Площа, га

 

Урожайність, цнт/га

 

Валовий збір, цнт

 

Площа, га Урожайність, цнт/га Валовий збір, цнт
Зернові культури всього 805 30,9 24900 805 23,6 18959,3 – 5940,5 76,1
Озима пшениця 190 50,00 9500 190 39,2 7443,4 -2056,6 78,4
Ячмінь 155 40,00 6200 155 36,71 5689,4 – 510,6 91,8
Гречка 460 20,00 9200 460 12,67 5826,7 -3373,3 63,3
Технічні – сього 530 20,00 10600 530 16,46 8722,4 -1877,6 82,3
Соя 530 20,00 10600 530 16,46 8722,4 -1877,6 82,3
Однорічні трави на з/м
РАЗОМ 1335 Х 35500 1335 Х 27681,9 -7818,1 78,0

 

План виробництва сільськогосподарських культур на 2018 рік

План
Площа, га Урожайність, цнт/га Валовий збір, цнт
Зернові культури всього 978 38,5 37630
Озима пшениця 469 50,00 23450
Ячмінь 200 40,00 8000
Гречка 309 20,00 6180
Технічні культури всього 361 20,00 7220
Соя 361 20,00 7220
РАЗОМ 1339 х 44850

 

         Кількість працюючих – 44 чол.

Середньомісячна оплата праці –  9000,00 грн.

Виплачено та видано продукцією (зерно, мука, крупа)

а) на земельний пай – 6253,34 тис. грн.

б) на майнові паї – ___-______тис. грн.

 

Орендна плата на земельний пай станом на 2017 рік –18877 грн. 58 коп.

 

ДПДГ “Саливонківське” ІБКіЦБ  НААН

 

Продукція Всі категорії господарств
2017рік (факт.) 2018 рік (прог-ноз) 2018рік до 2017 року
+,- %
Зернові культури (післядоробки), ц 40385 38700 -1685 96
Цукрові буряки
Озима пшениця 26735 26000 -735 97
Ячмінь
Овес
Гречка 3178 810 -2368 25
Яра пшениця 564 2200 1636 390
Зернові культури, га 1350 1124 -226 83
Цукрові буряки
Озима пшениця 800 780 -20 97
Ячмінь
Овес
Гречка 287 73 -214 25
Яра пшениця 18 70 52 388
Худоба (приріст), ц
Молоко
Надій на корову (кг)
Велика рогата худоба
у тому числі:
Корови
Свині, гол.

 

 

Кількість працюючих –   120 чол.

Середньомісячна оплата праці – 6007,00 грн.

 

КП “Гребінківське ЖКГ”

 

Станом на 01.01.2018 р. в комунальному підприємстві працює 19 чоловік, у тому числі: адміністрація – 6 чол., двірники – 3 чол., водій – 2 чол., тракторист – 1 чол., слюсарі-сантехніки – 3 чол., робітники по благоустрою селища – 2 чол, електрик – 1 чол., контролер – 1 чол.

КП “Гребінківське ЖКГ”

 

Станом на 01.01.2018 р. в комунальному підприємстві працює 19 чоловік, у тому числі: адміністрація – 6 чол., двірники – 3 чол., водій – 2 чол., тракторист – 1 чол., слюсарі-сантехніки – 3 чол., робітники по благоустрою селища – 2 чол, електрик – 1 чол., контролер – 1 чол.

 

№ п/п ПОКАЗНИКИ Одиниця виміру Факт 2017 рік  

План

2018

1 2 3 4 5
ПОСЛУГИ:  
1. Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах грн. 1874187,99 2180430,31
2.

Чисельність працюючих – всього

чол. 22 25
3. Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості чол. 20 22
4. Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості грн. 3883,33  

4517,87

5. Фонд оплати праці грн. 932168,79 1084287,87
6. Дебіторська заборгованість:  грн 213939,84 50000
6.1 Житловий фонд: з них грн 177229,16 50000
–          пільги та субсидії грн 93781,94
6.2 – Юридичні особи грн 36710,68
7. Кредиторська заборгованість грн 312923,38
7.1 – податок на додану вартість грн. 238222,85
7.2 -єдиний соціальний внесок грн 11149,25
7.3 –          ПДФО грн 9367,47
7.4 –          Військовий збір грн 789,10
7.5 –          Розрахунки з постачальниками грн 53394,71

 

 

КП “Гребінківське ЖКГ” обслуговує:

1) утримання будинків, споруд та прибудинкової території – 16 багатоквартирних будинків, з них:

-5-ти поверхових – 6 будинків

– 3-х поверхових – 3 будинків

– 2-х поверхових – 7 будинків

2) водопостачання та водовідведення – 23 багатоквартриних житлових будинки та приватний сектор вул..Виноградан. Проектна, Світанкова ,Челюскінців, Зелена, Чехова, 1 Травня, проспект Науки.

На території житлового фонду, що обслуговує КП “Гребінківське ЖКГ”, за період з 01.01.2017р  по 31.12.2017р було виконано наступні роботи (крім робіт, що входять до постійних по обслуговуванню будинків):

 • заміна стояків системи водопостачання у динках проспект Науки 65 (1 під’їзд), Науки 69 (2 під’їзд),
 • заміна каналізаційної труби в підвалі будинку проспект Науки 67;
 • ремонт каналізаційної труби біля будинку по вул..Білоцерківській, 15;
 • ремонт лавочок житлового фонду по проспекту Науки 69. 71;
 • ремонт огорожі біля будинку проспект Науки,77;
 • ремонт ігрового майданчика житлового фонду по вул..Південна
 • ремонт розподільчого вузла водопостачання по вул.Південна, №№ 8,16;
 • влаштування водогону від артсвердловини по вул.. Цукровій до розподільчого вузла біля будинку проспект Науки, 45 , що забезпечило постійною подачею води об’єкти соцкульпобуту в центрі селища.
 1. Постійно підтримується в належному стані водопровідну та каналізаційну системи житлового фонду.
 2. При сприянні селищної ради було виконано:
 • встановлено 12 сміттєвих урн на території центрального парку та по доріжці на проспекті Науки.
 1. Для потреб підприємства за рахунок місцевого бюджету було придбано лійку для посипання, тент на косарку.
 2. Підприємство постійно намагається підтримувати чистоту громадських місць (меморіалів, пам’ятників, зупинок, вулиць, парків), а саме: збирання та вивезення сміття, косіння території селища механізованим та ручним способом, зрізання та чистка дерев, посипання протиожеледними сумішами центральної алеї, парки та прибудинкову територію житлового фонду.

КП “Гребінківський ККП”

 

 

№ п/п ПОКАЗНИКИ Одиницявиміру Факт 2017 рік  

План

2018

1 2 3 4 5
ПОСЛУГИ:  
1. Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах(дохід від наданих послуг)  грн. 304878,04  

500000,00

2. Чисельність працюючих – всього чол. 18 18
3. Середньо-обліковачисельність в еквіваленті повної зайнятості чол. 14 14
4. Середньомісячназаробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості грн. 3661,29  

4090,00

5. Фонд оплати праці грн. 649841,36 774720,00
6. Дебіторська заборгованість грн
7. Кредиторська заборгованість грн
8. Заборгованість по сплаті ПДВ грн.

 

Бюджет

Бюджет Гребінківської селищної ради за 12 місяців 2017 р. ( надалі – бюджет ) затверджений рішенням сесії від 19.12.2016 р. за  № 186 – IX – VI  по доходах в сумі  12530000.00  грн. у т.ч :

Загальний фонд – 12480000.00грн. та спеціальний фонд -50000.00 грн.

Доходи загального фонду селищного бюджету за 12місяців 2017 році виконані у сумі 14642551 грн. і становить 106.6 % до затверджених річних призначень та 106.6 %  затверджених показників на 12 місяців. Доходи спеціального фонду  виконано в сумі 130911,00 грн. і становить 198,6% до затверджених річних призначень 198,6 % затверджених показників  на 12 місяців.

Найбільшим джерелом  формування закріплених доходів селищного бюджету є Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

, на долю якого припадає 3504532,00 грн. до планових за 12 місяців 100,13%, податок на нерухоме майно 805727,00 до планових за 12 місяців 173,13%, земельний податок 6645516,00 грн. до планових за 12 місяців 106,54%, єдиний податок 3159426,00 до планових за 12 місяців 96,62% загальної суми зазначених доходів.    Виконання доходної частини селищного бюджету  у 2017 р. характеризується  показниками, наведеними в таблиці  № 1.

 

 

ККД Доходи
 Уточ.пл.
12міс.2017р
Факт +/- % викон.
10000000 Податкові надходження 13508177,00 14122292,26 614115,26 104,55
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 0,00 0,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 0,00 0,00 0,00 0,00
11010600 Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року 0,00 0,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 3000,00 4900,00 1900,00 163,33
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 3000,00 4900,00 1900,00 163,33
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,00 0,00 0,00 0,00
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення 0,00 0,00 0,00 0,00
13020400 Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 1875,00 1875,00 0,00
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 0,00 1875,00 1875,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3500000,00 3504531,72 4531,72 100,13
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3500000,00 925154,98 -2574845,02 26,43
14021900 532370,37 532370,37 0,00
14031900 2047006,37 2047006,37 0,00
18000000 Місцеві податки 10005177,00 10610985,54 605808,54 106,05
18010000 Податок на майно 6732177,00 7451243,97 729066,97 110,68
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 14000,00 22829,77 8829,77 163,07
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 1311,86 1311,86 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 60000,00 69674,93 9674,93 116,12
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 391400,00 711911,23 320511,23 181,89
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 531177,00 600984,81 69807,81 113,14
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 5170600,00 5539352,17 368752,17 107,13
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 130000,00 144734,90 14734,90 111,33
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 400000,00 360444,30 -39555,70 90,11
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000,00 0,00 -25000,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 10000,00 0,00
18030000 Туристичний збір 3000,00 3500,56 500,56 116,69
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 3000,00 3500,56 500,56 116,69
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 -3184,87 -3184,87 0,00
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 -3184,87 -3184,87 0,00
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00 0,00
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок 3270000,00 3159425,88 -110574,12 96,62
18050100 Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року 0,00 0,00 0,00 0,00
18050200 Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року 0,00 0,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 210000,00 470894,95 260894,95 224,24
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2350000,00 1970387,68 -379612,32 83,85
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 710000,00 718143,25 8143,25 101,15
19000000 Інші податки та збори 0,00 0,00 0,00 0,00
19010000 Екологічний податок 0,00 336014,26 336014,26 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 0,00 0,00 0,00 0,00
19090100 Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 96 “Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування” 0,00 336014,26 336014,26 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 0,00 0,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 225000,00 184244,58 -156651,59 81,89
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 32531,00 32531,00 0,00
21080000 Інші надходження 0,00 32531,00 32531,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0,00 8731,00 8731,00 0,00
21081500 23800,00 23800,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  225000,00 140637,33 -83362,67 62,51
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 25000,00 25002,50 1002,50 100,01
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,-підприємців та громадянських формувань 1000,00 0,00 -1000,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 23000,00 25002,50 2002,50 108,71
22012600 Адміністративний за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1000,00 0,00
22090000 Державне мито 200000,00 115634,83 -84365,17 57,82
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 200000,00 115515,83 -84484,17 57,76
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,00 17,00 17,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 0,00 102,00 102,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 11076,25 11076,25 0,00
24060000 Інші надходження 0,00 11076,25 11076,25 0,00
24060300 Інші надходження 0,00 11076,25 11076,25 0,00
40000000 Офіційні трансферти 0,00 0,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 0,00 0,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції 0,00 0,00 0,00 0,00
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 0,00 0,00 0,00 0,00
Всього без урахування трансферт 13733177,00 14642551,10 909374,10 106,6
Всього 13733177,00 14642551,10 909374,10 106,6

 

 

 

 

 

 

Спеціальний фонд

1. Податок з власників транспортних засобів
2. Філармонії музичні колективи і ансвмблі та інші містецькі заклади та заходи 58236 52000 0,89
3. Плата за оренду майна бюджетних установ 50000 90566 181
10. Благодійні внески ,гранти та дарунки 0,00 46000 0,00
  Всього доходів спеціального фонду

 

108236 188566 174
  Разом загальний і спеціальний фонди 13841413 14831117 107

 

Виконання видаткової частини селищного бюджету характеризується даними , наведеними в таблиці № 2.

 

 

№ п/п                    Найменування показника Затверджено на

звітний період

Фактичне виконання Виконання

%

1 Органи місцевого самоврядування 3644186 2771304 0,76
Соціальний захист населення 50000 29000 0,58
Благоустрій 3658521 2728467 0,75
Інші субвенції 830835 740847 0,89
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 60690 60690 100
Філармонії, музичні колективи 155250 41229 0,27
Проведення заходів із землеустрою 77346 57500 0,74
Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань 30000 17960 0,60
Всього видатків загального фонду 8506828 6446997 0,76

 

Спеціальний фонд

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією ремонтом та утриманням автомобільних доріг 1477934 1440802 0,97
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 2800365 1761849 0,63
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 506000 505616 100
Благоустрій міст 3360063 3073552 0,91
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 58236 45000 0,77
Капітальні вкладення 2148773 2148773 100
Проведення заходів із землеустрою 35516 35515 100
Органи місцевого самоврядування 134288 91895 100
Всього видатки спеціального фонду 10521175 7807002 0,74
  19028003 1425399 0,92

 

         Державне управління.   За 12 місяців  2017 р. на утримання органів управління затвердженні асигнування в сумі 1208171,00грн. , фактичні видатки становлять 1038157,00 грн. або 0, 85 %. Із загальної суми поточних видатків на зарплату та нарахування використано 804116,00 грн. або 0,92 % фінансування , розрахунки за енергоносії направлено 52168,00 грн. або 0,53 %  від  загальної суми фінансування.

 

Благоустрій, будівництво та реконструкція

 

Робота по благоустрою селища проводилась згідно затвердженого рішенням сесії селищної ради Плану благоустрою. З метою утримання мережі доріг вулиць селища, вуличного освітлення, водопровідних та каналізаційних мереж комунальної власності селищної ради у належному стані проведено:

– капітальні ремонти доріг: провулку Богдана Хмельницького на суму 312576,00  грн., вулиці Перемоги на суму 616374,00 грн., вулиці Вишнева на суму 1020541,20 грн.; всього на суму 1949491,20 грн. Капітальний ремонт дороги по вулиці Білоцерківська було включено до Програми будівництва, реконструкції та ремонт об’єктів інфраструктури Київської області  на 2017 рік, який було виконано на суму 1497787,00 грн.

– поточні ремонт доріг вулиць: Озерна на суму 30000 грн.,  Садова на суму 198997,20  грн., Набережна на суму 27996,00 грн.; всього на суму 256993,20 грн.

Велика увага була приділена проведенню капітальних та поточних ремонтів мережі вуличного освітлення селища. У 2017 році проведено капітальні ремонти вуличного освітлення вулиць селища:

– Шевченка на суму 75030,00 грн.;

– Вишнева на суму 131643 грн.;

– Весняна на суму 60413,79 грн.;

– Спартаківська на суму 71987,30 грн.;

– Ярова (ТП-427) на суму 138880 грн.;

– Ярова (ТП-604) на суму 134843,00 грн.;

– Франка на суму 177892,00 грн.;

всього на суму 790689,09 грн.

Проведено поточні ремонти мережі вуличного освітлення вулиць і провулків:

– провулку Івана Франка на суму 21793 грн.;

– вулиці Річкова на суму 70802 грн.;

– провулку Богдана Хмельницького на суму 29533 грн.;

– вулиці Богдана Хмельницького на суму 53965 грн.;

– вулиці Ярослава Мудрого на суму 33916 грн.;

– вулиці Зелена на суму 32488 грн.;

– вулиці Заводська на суму 32503 грн.;

– провулку Жовтневий на суму 21404 грн.;

– вулиці Жовтнева на суму 22965 грн.;

– провулку 1 Травня на суму 17136 грн.;

– вулиці Садова на суму 63410 грн.;

– вулиці Цукрова на суму 44223 грн.;

– провулку Цукровий на суму 32394 грн.;

– вулиці Весняна на суму 30050 грн.;

– встановлення додаткових ліхтарів по вулиці Корольова та провулку 8 Березня на суму 9026,00 грн.

всього на суму 515608 грн.

Також проведено встановлення додаткових опор з сучасними енергозберігаючими світильниками по проспекту Науки на суму 227943 грн., придбано та встановлено світильники світлодіодні енергозберігаючі на суму 195840 грн., таймери для мережі вуличного освітлення на суму 4275 грн.

На протязі 2017 року введено в експлуатацію: магазин продовольчих та непродовольчих товарів по вулиці Київська, 99 загальною площею 803,5 кв.м.; відкрито магазин “Ева” в центрі селища; здано в експлуатацію об’єкти: “Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику Гребінківської гімназії” на суму 1217472,57 грн., “Виготовлення та встановлення огорожі селищного стадіону по проспекту Науки, 66, смт Гребінки, Васильківського району, Київської області” на суму 288699,00 грн.

Перелік  виконаних робіт по благоустрою селища Гребінки у 2017 році має такий вигляд:

 

Перелік виконаних

робіт

Одиниця

виміру

Кількість Вартість,

грн.

Примітка
Реконструкція
Реконструкція спортивного майданчика для міні-футболу в парку по проспекту Науки 1407246,73
Реконструкція центрального парку селища 1394831,11
Капітальні  ремонти
Капітальний ремонт дороги по провулку Б.  Хмельницького кв.м 1074 312576,00

 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Перемоги кв.м 1522 616374,00
Капітальний ремонт дороги по вулиці Вишнева кв.м 2520 1020541,20
Капітальний ремонт дороги по вулиці Білоцерківська кв.м 3500 1497787,00 Кошти обласного бюджету
Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Шевченка 75030,00
Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць Перемоги та Вишнева 131643,00
 Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Весняна 60413,79
Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Спартаківська 71987,30
Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Ярова (ТП 427) 138880,00
Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Ярова (ТП-604) 134843,00
Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Франка 177892,00
Встановлення додаткових опор з світильниками по пр.  Науки 227943,00
Капітальний ремонт футбольного поля селищного стадіону 294000,00
Улаштування системи поливу на селищному стадіоні 199974,10
Зведення огорожі стадіону 288699,00
Поточні ремонти
Поточний ремонт дороги по вулиці Озерна 30000,00
Поточний ремонт дороги по вулиці Садова 198997,20
Поточний ремонт дороги по вулиці Набережна 27996,00
1 2 3 4 5
Поточний  ремонт мережі вуличного освітлення по провулку Івана Франка 21793,00
Поточний  ремонт мережі вуличного освітлення по вулиці Річкова 70802,00
Поточний  ремонт мережі вуличного освітлення по провулку Б. Хмельницького 29533,00
Поточний  ремонт мережі вуличного освітлення по вулиці  Богдана Хмельницького 53965,00
Поточний  ремонт мережі вуличного освітлення по вулиці  Зелена 10527,00
Обрізування дерев в центральному парку селища 35650,00
Поточний  ремонт мережі вуличного освітлення по вулиці  Зелена 32488,00
Поточний ремонт вуличного освітлення вулиці Ярослава Мудрого 33916,00
Поточний ремонт вуличного освітлення вулиці Заводської 32503,00
Поточний ремонт вуличного освітлення провулку Жовтневий 21404,00
Поточний ремонт вуличного освітлення вулиці  Жовтнева 22965,00
Поточний ремонт вуличного освітлення провулку 1 Травня 17136,00
Поточний ремонт вуличного освітлення провулку І. Франка 17136,00
Поточний ремонт вуличного освітлення вулиці Садова 63410,00
Поточний ремонт вуличного освітлення вулиці Цукрова 44223,00
Поточний ремонт вуличного освітлення провулку Цукровий 32394,00
Поточний ремонт вуличного освітлення вулиці Весняна 30050,00
Роботи з приєднання мереж вуличного освітлення вулиці Весняна до мереж ПАТ “Київобленерго” 10320,00
Роботи з приєднання мереж вуличного освітлення вулиці Франка до мереж ПАТ “Київобленерго” 10320,00
Роботи з приєднання мереж вуличного освітлення вулиці Шевченка до мереж ПАТ “Київобленерго”

 

10320,00
Роботи з приєднання мереж вуличного освітлення вулиці Вишнева до мереж ПАТ “Київобленерго” 10320,00
Роботи з приєднання мереж вуличного освітлення вулиці Ярова (ТП-427) до мереж ПАТ “Київобленерго” 10320,00
Поточний ремонт клумби селища

 

9260,00
Роботи з приєднання мереж вуличного освітлення вулиці Ярова (ТП-604) до мереж ПАТ “Київобленерго” 10320,00
Проектні роботи, обладнання, механізми та інші роботи
Придбання екскаватора 844900,00
Виконання Робочого проекту (проектно-кошторисної документації) “Реконструкція нежитлової будівлі відділення міліції по вул. Київська, 91/2  

120089,00

 

 

Топографо-геодезичні роботи для створення топографічного плану масштабу 1:2000 території селища Гребінки 505516,45
Встановлення накриття над ритуальною площадкою на селищному кладовищі 114869,00
Надання послуг з благоустрою селища та об’єктів комунальної власності Гребінківської селищної ради 199000,00
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності смт. Гребінки за адресою : Київська обл.. Васильківський р-н смт Гребінки проспект Науки, 60 6000,00
Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту:” Капітальний ремонт дороги по вулиці Лугова” 37322,40
Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту:” Капітальний ремонт дороги по вулиці 1 Травня” 37821,60
Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту:” Капітальний ремонт дороги по вулиці Партизанська” 37322,40
Придбання світильників світлодіодних енергозберігаючих 195840,00
Придбання урн стаціонарних 2-х опорних  малих 7362,00
Придбання мотокоси FS-450 19499,00
Придбання таймерів для мережі вуличного освітлення 4275,00
Придбання розкидача піску 55000,00
Кошти районного бюджету
Поточний ремонт туалету ДНЗ “Дзвіночок” 199636,00
Капітальний ремонт спортзалу, столової, актового залу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст.  

1498000,00

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень Гребінківської гімназії  

97693,64

Виконання проектно-вишукувальних робіт на об’єкт “Обстеження незавершених будівництвом приміщень медичного закладу смт Гребінки, пр-т Науки, 54 Васильківського району Київської області” 77862,53
Поточний ремонт приміщення МНВК “Гребінківський” 115053,00
Реконструкція приміщень Гребінківської гімназії 3788926,60
Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику Гребінківської гімназії  

1217472,57

Поточний ремонт приміщення Гребінківської гімназії 88000,00
Капітальний ремонт (благоустрій) території Гребінківської гімназії 243996,79
Виготовлення ПКД  на будівництво спортзалу гімназії 197884,20
Поточний ремонт приміщення Гребінківської філії ЦДЮТ 76283,00
Ремонт топкової ДЗ “Гребінківська дитяча школа мистецтв” 45000,00
Встановлення охоронної сигналізації приміщення ДЗ “Гребінківська дитяча школа мистецтв”  

27000

Поточний ремонт туалету приміщення ДЗ “Гребінківська дитяча школа мистецтв”  

70000,00

 

 

 

Утримання об?єктів комунальної власності та об?єктів соцкультпобуту.

 

В комунальній власності Гребінківської селищної ради станом на 01.11.2017 року перебувають 8 об?єктів комунальної власності, зокрема:

– приміщення Гребінківської селищної ради по проспекту Науки,2;

– приміщення Гребінківського селищного відділення міліції по вулиці Київська, 91/2 ;

– приміщення Будинку культури по вулиці Святопокровська, 158;

– приміщення ДНЗ “Казочка” по проспекту Науки, 23а;

– приміщення Центру дитячої та юнацької творчості по проспекту Науки,80;

– приміщення ДНЗ “Дзвіночок” по вулиці Південна, 9;

– очисні споруди по вулиці Індустріальна, 6.

– приміщення колишньої молочної кухні по проспекту Науки, 60.

Також в комунальній власності селищної ради перебувають: житловий фонд (41 багатоквартирний житловий будинок, 500 квартир загальною площею 20708 кв.м.), водопровідні мережі протяжністю 7872,6 п.м.; каналізаційні мережі протяжністю 7510 п.м.; артезіанські свердловини – 3 шт.; фекальні станції – 5 шт.; 2,44 км повітряних ліній 0,4 кВ, дві модульні котельні МК-160 і МК-70.

На протязі 10 місяців 2017 року виконавчим комітетом проводилась робота по забезпеченню нормального функціонування закладів і об’єктів соціальної сфери, які перебувають в комунальній власності селищної ради;

– прийнято до комунальної власності Гребінківської селищної ради: артсвердловину, мережу водогону та центральну каналізаційну мережу, які перебували на балансі ПРАТ “Гребінківський машинобудівний завод”;

– забезпечено централізованим водопостачанням об’єкти соціальної сфери, розташовані в центрі селища;

– придбано екскаватор на суму 844900,00 грн.;

– придбано обладнання для насосної станції на суму 104886 грн.;

– проведено роботи по підготовці об’єктів житла і соцкультпобуту до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;

– встановлено накриття над ритуальною площадкою на селищному кладовищі на суму 114869,00 грн.;

– проведено навчання операторів газових котелень бюджетних установ селища;

– розпочато роботи по проведенню капітального ремонту футбольного поля селищного стадіону (загальна вартість проведення робіт складатиме 294000,00 грн.);

– розпочато роботи по реконструкції центрального селищного парку (загальна вартість проведення робіт складатиме 1394831,11 грн.);

– улаштовано систему поливу в центральному парку на суму 199974 грн.;

– встановлено обладнання для парків ігрових майданчиків (спортивний комплекс “Ниточка 03” – 2 шт.; гойдалка подвійна з гнучким підвісом та комбінованими сидіннями – 1 шт.; пружинна гойдалка “Мотоцикл П 063” – 2 шт.; ігровий будиночок “Казка” Д07- 1 шт.; пісочне містечно “Білосніжка” 2 шт.; столик зі стільчиками “Мухоморова ” -1 шт.) в селищних парках, вулицях Білоцерківська, Партизанська, Лугова на загальну суму 134008 грн.;

– придбано обладнання для насосної станції на суму 104886,00 грн.;

– придбано урни стаціонарні 2-х опорні малі на суму 7362,00 грн.;

– придбано мотокосу FS-450 на суму 19499 грн.

За кошти районного бюджету(включаючи субвенцію з селищного бюджету) у 2017 році проводились наступні роботи:

– поточний ремонт туалетів ДНЗ “Дзвіночок” на суму 199636,00 грн.;

– капітальний ремонт спортзалу, столової, актового залу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 1498000,00 грн.;

– виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень Гребінківської гімназії на суму 97693, 64 грн.;

– поточний ремонт приміщення МНВК “Гребінківський” на суму 115053,00 грн.;

– реконструкція приміщень Гребінківської гімназії на суму 3788926,60 грн.;

– капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику Гребінківської гімназії на суму 1217472,57 грн. (роботи розпочато);

– поточний ремонт приміщення Гребінківської гімназії на суму 88000,00 грн.;

– капітальний ремонт (благоустрій) території Гребінківської гімназії на суму 250000 грн.;

– виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортзалу Гребінківської гімназії на суму 198000 грн.;

– поточний ремонт приміщення Гребінківської філії ЦДЮТ на суму 76283,00 грн.;

– ремонт топкової ДЗ “Гребінківська дитяча школа мистецтв” на суму 45000,00 грн.;

– встановлення охоронної сигналізації приміщення ДЗ “Гребінківська дитяча школа мистецтв” на суму 27000 грн.;

– поточний ремонт туалету приміщення ДЗ “Гребінківська дитяча школа мистецтв” на суму 70000 грн.;

– роботи по ремонту покрівлі спортивного залу ОНЗ Гребінківський НВК на суму 58860,73 грн.

 

 

Тарифи на комунальні послуги

 

На протязі 2017 року виконавчим комітетом розглянуто, а рішеннями сесії селищної ради затверджено та погоджено наступні питання:

– Про погодження тарифів на послугу “Постачання пару та холодної води” до приміщень Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст.,  ДНЗ “Казочка”, Гребінківської районної лікарні, яку надає ТОВ “ЕКОТЕПЛОВЕКТОР”;

– про затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги, які надає КП “Гребінківське ЖКГ”.

Продовжується в судовому порядку  слухання питання щодо  адміністрації КП “Гребінківський ККП”, яка самостійно встановила тариф на утилізацію твердих побутових відходів на селищному сміттєзвалищі.

 

Зв’язок

         Утримання провідного зв’язку на території селища здійснюється станційно-лінійною дільницею № 2 Київської міської філії ПАТ “Укртелеком”. Кількість абонентів телефонного зв’язку – 2400, 576 абонентів послуги Інтернет та 300 абонентів проводового мовлення. Протяжність ліній ТМЗК (телефонна мережа загального користування 445 км, проводового мовлення 150 км. На протязі 2017 року проведено поточний ремонт ліній ТМЗК – 30 км., капітальний ремонт – 10 км.

Велику шкоду наносять крадії металу. За 2017 рік було 9 викрадень кабельної продукції з діючих ліній телефонної мережі, викрадено також 27 люків кабельної каналізації, жодна крадіжка не розкрита. На протязі року були проблеми з постачанням кабельно-проводникової продукції.

Крім “Укртелекому”, послуги Інтернету на території селища надають: ТОВ “Кристал Телеком”, ПП “ТРК “Міський телевізійний центр” (оптоволоконні лінії).

 

48-ДПРП смт ГРЕБІНКИ

Аналіз НС

За 2017 рік підрозділ 48-ДПРП смт Гребінки здійснив 71 бойовий виїзд, що на 4,4% більше ніж минулого року (68 бойових виїздів). З них:

v на пожежі – 58 виїздів, що на 13,7% більше ніж минулого року (51 виїзд);

v на дорожньо-транспортні пригоди – 6 виїздів, що на 25% менше ніж минулого року (8 виїздів);

v інші бойові виїзди – 7 (хибні виклики, коротке замкнення, допомога населенню).

В районі обслуговування на пожежах протягом 2017 року загинула 1 людина, що на 66,7% менше ніж минулого року (3 людини, серед них 1 дитина).

Діаграма бойових виїздів

Діаграма 1

Пожежі, що трапилися протягом 2017 року в районі обслуговування  48-ДПРП смт Гребінки:

1.     Господарчі будівлі – 20 пожеж (35% від загальної кількості);

2.     Трав’яний настил та сміття – 18 пожеж (31% від загальної кількості);

3.     Житлові будинки – 10 пожеж (17% від загальної кількості);

4.     Автомобілі – 6 пожеж (10% від загальної кількості);

5.     Неексплуатуючі будівлі – 2 пожежі (3% від загальної кількості);

6.     Підконтрольний об’єкт – 1 пожежа (2% від загальної кількості);

7.     Трансформатор – 1 пожежа (2% від загальної кількості).

Діаграма 2

 

Діаграма зміни кількості пожеж по рокам наведений нижче.

 

 

Крім даних виїздів, особовий склад 48-ДПРП смт Гребінки залучався до гасіння торфів у Києво-Святошинському районі.

 

Робота щодо покращення соціально-побутового стану підрозділу

За 2017 рік в 48-ДПРП смт Гребінки виконана наступна робота стосовно покращення соціально-побутового стану підрозділу:

–         В гаражі частини проведений косметичний ремонт (поштукатурено та пофарбовано стіни, пофарбовано в’їздні ворота гаражу);

–         Проведено ремонт караульного приміщення  (замінено дерев’яну підлогу на бетонну, по якій покладено плитку, пофарбовано стіни, обшито вагонкою, замінено електропроводку приміщення);

–         На території насаджено молоді дерева;

–         Побілено усі складські та підсобні приміщення

–         Виконаний ремонт підлоги на кухні.

Робота щодо ремонту пожежної техніки:

–         Відремонтовано вихлопну систему на АЦ-40(130)63А;

–         Замінено генератор на АЦ-40(130)63А;

–         Перепаковано пожежні насоси на АЦ-40(130)63А та АЦ-40(131)137А;

–         Здійснено заміну амортизаторів на АЦ-40(130)63А;

–         Виконано ремонт зчеплення на АЦ-40(131)137А;

–         Здійснено ремонт радіатора АЦ-40(131)137А.

Робота щодо покращення матеріально-технічної бази підрозділу

–         Особовому складу видано 11 пар гумових чобіт EUROFORT;

–         Отримано 10 пожежних рукавів без гайок (діам. 51 мм – 5 шт., діам. 77 мм – 5 шт.)

 

Освіта

Гребінківський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”

 

Педагогічний колектив Гребінківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у своїй роботі керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про середній загальноосвітній заклад”, Указами Президента щодо освіти, Концепцією загальної середньої освіти , власним Статутом.

У 2016-2017 навчальному році в школі в 29-ти класах навчалося 705 учні.

З них у школі І ступеня          –        317    учнів;

ІІ ступеня         –        316    учнів;

ІІІ ступеня       –        59     учнів;

Інклюзивне навчання             –           7     учнів;

Індивідуальне навчання        –           6    учнів.

Гребінківську середню загальноосвітню школу очолюють:

Ковальчук Валентина Михайлівна – директор школи, 1955 року народження, вчитель української  мови і літератури, педагогічний стаж 39 років, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, відмінник освіти України.

Гук Ганна Григорівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1961 року народження, вчитель історії, педагогічний стаж 36 років, спеціаліст вищої категорії,  учитель-методист , відмінник освіти України.

Численок Юлія Федорівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1969 року народження , вчитель початкових класів, педагогічний стаж  7 років, спеціаліст ІІ  категорії.

Кушніренко Олена Вікторівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1970  року народження, вчитель початкових класів, педагогічний стаж 24 роки, спеціаліст ІІ категорії.

Шадура Іван Петрович – заступник директора  по господарській роботі.

Соціальний педагог – Ахмедгараєва Наталія Рінатівна, педагог-організатор – Корнієнко Людмила Миколаївна, практичний психолог – Перекупенко Вероніка Леонідівна.

Педагогічний колектив складається з 58-ти вчителів. З них 52 основних працівників, 6 сумісників.

Якісний склад педагогічних працівників такий:

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Вчитель-методист»: (26%)

1.     Ковальчук В.М.

2.     Бойченко Л.І.

3.     Круглик С.В.

4.     Линник Л.М.

5.     Пащенко Ю.Г.

6.     Мельник О.М.

7.     Москлюк Н.В.

8.     Гук Г.Г.

9.     Радзієвська Н.А.

10. Бура В.М.

11. Яковенко Т.В.

12. Лисюченко Р.І.

13. Марченко Л.А.

14. Гонор Т.А.

 

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Старший вчитель»: (24%)

1.     Сергієнко С.А.

2.     Пархоменко Л.І.

3.     Желяк М.О.

4.     Сілецька О.В.

5.     Забарна Р.В.

6.     Ковальчук В.О.

7.     Корнієнко І.С.

8.     Руденко Н.М.

9.     Столяренко В.А.

10. Кучеренко С.М.

11. Невзгляденко Л.О.

12. Зацний О.С.

 

 

 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»: (8%)

1.     Войтенко С.І.

2.     Волошина Т.М.

3.     Мушта В.О.

4.     Корнієнко Ю.А.

 

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст І категорії»: (14%)

1.     Зуб Н.М.

2.     Куценко О.А.

3.     Кириленко Ю.Б.

4.     Рожкова Т.І.

5.     Руденко Н.О.

6.     Котухова К.З.

7.     Строкач Т.П.

 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії»: (10%)

1.     Пльондер О.А.

2.     Кушніренко О.В.

3.     Олійник С.Ф.

4.     Численок Ю.Ф.

5.     Одинцова Н.В.

 

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст»: (6%)

 

1.     Ковальчук О.В.

2.     Желяк А.В..

3.     Перекупенко В.Л.

 

 

11 тарифний розряд, звання «старший учитель»: (2%)

 1. Усенко Л.І.

 

11 тарифний розряд: (4%)

 1. Яворський О.Ю.
 2. Савчук Т.Г.

 

10 тарифний розряд: (6%)

 1. Варениця М.П.
 2. Ковтуненко О.Ю.
 3. Ахмедгараєва Н.Р.

 

Із основних вчителів   мають вищу освіту – 47 чоловік. Троє  вчителів мають середню спеціальну освіту і  один – середню освіту та навчається у КПУ імені М.П.Драгоманова.

В основному школа укомплектована педагогічними кадрами.

У школі  працює 37 чоловік  обслуговуючого персоналу.

Школа працює за кабінетною системою: обладнані 2 кабінети інформатики, кабінет фізики, математики, біології, географії, хімії, історії, англійської мови, кабінет психолога та соціального педагога, кабінет логопеда, обслуговуючої праці, майстерні по обробці дерева і металу. Працює спортивний зал, їдальня.

Враховуючи потреби учнів та побажання батьків у старшій школі введено історичний та філологічний  профілі.

Робочий навчальний план закладу на 2016/2017 навчальний рік розроблено відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,

В основу плану покладено:

 

 • для початкової школи:
 • (1-4 класи) – Типові навчальні плани початкової школи, затверджені наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460;  (Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання, додаток 1)

 

 • для основної школи:
  • (5-ті, 6-ті, 7-А, 8-мі класи) – Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затверджені наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465; (Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання і вивченням мови національної меншини (російської), додаток 12);

 

 • (7-Б клас) – Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня,затверджені наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465; (Типовий навчальний план спеціалізованих шкіл з української мовою і поглибленим вивченням предметів художнього циклу, додаток 7);

 

 • (9-ті класи) – Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; (Типовий навчальний план з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національних меншин, додаток 2);

 

 • для старшої школи:
 • (10-А,11-й класи) – Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затверджені наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657; (Типовийнавчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль, додаток 8).
 • (10-Б клас) – Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затверджені наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657; (Типовийнавчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Філологічний напрям, української філології профіль, додаток 9).

            ІІ. Порядок вивчення  окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, вітчизняної історії, математики та оволодіння комп’ютерною грамотністю.

         Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години  на поглиблене вивчення предметів, курсів за вибором та факультативів, а саме:

 • у 1-4-х класах, з метою розвитку творчого мислення, різних видів пам’яті, уяви введено курс за вибором «Розвиток творчих здібностей» (Лист МОНмолодьспорт України від 18.10.2011 №1.4/18-Г757, автор Чмильова Л. Програма курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів, варіативна складова Базового навчального плану 1-4 класів. – Тернопіль: Мандрівець, 2012.);
 • для забезпечення  синхронності у навчанні читання й письма в букварний період за рішенням педагогічної ради та ради Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на навчання української мови у 1-х класах виділено 1 годину з варіативної складової навчального плану, за програмою (Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2012.);
 • у 5-х класах введено курс за вибором ІНФОмандри (Лист МОН України від 20.06.2011р. № 1/9-483; автор Казанцева О.П. Освітній портал КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти») – по 1 годині на тиждень;
 • у 6-А та 6-Б класах  введено  курс за вибором  «Міфологія» (Лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11-1652, автор Нікітіна І.Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму. Київ –) –по 1 годині на тиждень). ( Програма курсу знаходиться на перереєстрації в Інституті інноваційних технологій);
 • у 6-В класі введено  курс за вибором  «Математичний калейдоскоп» (Протокол МОН України №4 від 24.06.2010, автор Гартфіль О.В. Збірник програм з математики для допорофільної підготовки та профільного навчання (у 2-х частинах). – Ч.І. Допрофільна підготовка / Упор. Прокопенко Н.С., Вашуленко О.П., Єргіна О.В. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – с.15-22.) –  1 година на тиждень. ( Програма курсу знаходиться на перереєстрації в Інституті інноваційних технологій);
 • у 7-Б класі введено факультатив «Російська мова» (Лист МОНУ від 15.07.2013 №1/ІІ-11508, автор Крюченкова О.Ю. Освітній портал КОІПОПК (електронний ресурс). – режим доступу: http://kristti.com. ua/detail_ content. php?id=46&level3=2&level2=3&level1=1) – 1 година на тиждень;
 • у 7-А класі введено факультативний курс «Лексика сучасної української літературної мови» з метою засвоєння учнями лексики рідної мови відповідно до норм сучасної української літературної мови. (Лист МОНмолодьспорт України від 20.06.2011 №1/9-483, автори Глазова О., Кузнєцов Ю. Лексика української мови: програма факультативного курсу для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів // Методичні діалоги. – 2006. – №1 – 1 година на тиждень;
 • у 8-А класі, з метою формування екологічної свідомості, культури і цілісного екологічного світогляду  введено  курс за вибором «Уроки для  стійкого розвитку » (Лист МОНУ від 06.08.2010 №1/11-7504, автор Пометун О. Збірник навчальних програм   спецкурсів,  курсів за вибором та факультативів для допрофільної підготовки та профільного навчання за  заг.ред. Клокар Н.І. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010.) (Програма курсу знаходиться на перереєстрації в Інституті інноваційних технологій) – 1 година на тиждень.;
  • у 8-А, 8-В класах з метою допрофільної підготовки  введено факультативний курс з англійської мови «Пізнаємо Україну» (Лист ІІТЗО МОНмолодьспорту України від 11.04.2011 №1-4/18-Г-208, автори Несвіт Алла, Ворон  Галина, Пучко Олена. Іноземні мови в навчальних закладах: науково методичний журнал. – 2010. – №5) (Програма курсу знаходиться на перереєстрації в Інституті інноваційних технологій)- 1 година на тиждень;
 • у 8-Б класі введено факультативний курс «Українська фразеологія». (Лист МОНмолодьспорту України від 20.06.2011 №11/9-483, авториГлахова О., Кузнецов Ю. Фразеологія української мови: програма факультативного курсу для 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2006. – №2) – 1 година на тиждень;
 • у 8-В класі з метою формування здорового способу життя введено факультативний курс «Основи здорового способу життя» (Лист МОН України від 09.06.2011 №1/9-454, автори Чаган Н.О., Пюріна М.М. Освітній портал КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти») – 1 година на тиждень;
 • у 8-Б класі введено факультативний курс «Література західноєвропейського Середньовіччя» (Лист МОН України від 29.05.2015 №14.1/12-Г-335. Освітній портал КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти») – 1 година на тиждень;
  • у 9-х класах  введено курс  за вибором  «Мікробіологія з основами вірусології» (Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України від  01.2014 №14.1/12-Г-58, автори Левченко М., Матущенко І. Збірник навчальних програм, курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання упор. Курсон В., Фіцайло С., Яценко С. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009.)(Програма курсу знаходиться на перереєстрації в Інституті інноваційних технологій)по  0,5 години на тиждень;
 • у 10-А класі, з метою профільного навчання введено курс за вибором «Історія України ХХ ст. в особах» (Лист МОНУ від 12.02.2010 №1/11-1652, автор Чубукова Т. Збірник навчальних програм  для учнів 10-11-х класів суспільно-гуманітарного напрямку Київ, 2010.) (Програма курсу знаходиться на перереєстрації в Інституті інноваційних технологій)  – 1 година на тиждень;
 • у 10-А класі, з метою формування у школярів основних знань про права і свободи людини, розвитку громадянської і правової компетентності учнів введено курс за вибором «Права людини» (Лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11-1652, автори Ремех Т., Пометун О. Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11х класів суспільно-гуманітарного напрямку Київ, 2010.) (Програма курсу знаходиться на перереєстрації в Інституті інноваційних технологій) – 1 година на тиждень;
 • у 10-х класах з метою поглиблення знань учнів з питань культури рідного слова введено факультативний курс «Ділова українська мова» (Лист МОНУ від 10.08.2010 №1/9-538, автор Оперчук О. Програма факультативного курсу для 10- (11) класу універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів // Методичні діалоги. – 2006.) (Програма курсу знаходиться на перереєстрації в Інституті інноваційних технологій) – по  1 годині на тиждень;
 • У 10-Б класі з метою підготовки учнів до ЗНО введено курс за вибором «Географія туризму» (Лист МОНмолодьспорту України від 09.12.2011 №1.4/18-Г-824, автор Петринка Л. Програма курсу за вибором, 10-11 класи // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013.-№3) – 1 година на тиждень;
  • У 10-Б з метою підготовки учнів до ЗНО введено курс за вибором «Біохімічні основи життя»(Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України від 27.01.2014 №14.1/12-Г-58, автор Яковлєва Є.В. Збірник навчальних програм, курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009.)(Програма курсу знаходиться на перереєстрації в Інституті інноваційних технологій) – 1 година на тиждень;
 • у 11-му класі введено курс за вибором «Українське відродження у ХХ столітті» (Лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11-1652, автор Мацейків І. Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11-х класів суспільно-гуманітарного напрямку. – Київ, 2010.) (Програма курсу знаходиться на перереєстрації в Інституті інноваційних технологій) – 1 година на тиждень;
 • у 11-му класі з метою ознайомлення учнів із основними ліричними жанрами в українській літературі та з кращими зразками сучасної української поезії введено факультативний курс «Чарівний світ поезії» (Лист МОНмолодьспорт України № 1.4/18-Г-362 від 29.06.2010, автор Цимбалюк В.І. Програма курсів за вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи / За заг. ред. Таранік-Ткачук К.В. – К.: Грамота, 2011) (Програма курсу знаходиться на перереєстрації в Інституті інноваційних технологій)  –  5 години на тиждень;

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин будуть викладатися шляхом чергування, а саме:

 • українська мова (2-4 класи) – 4/3 години;
 • літературне читання (2-4 класи) – 3/4 години;
 • українська мова (5-6 класи) – 3/4 години;
 • українська мова (7-мі класи) – 2/3 години;
 • хімія (7-мі класи) – 1/2 години;
 • історія України (8-А клас) – 2/1 години; (8-Б,8-В класи) – 1/2 години; (9-ті класи) – 1/2 години;
 • географія (9-ті класи) – 2/1 години;
 • основи здоров’я (0.5 години) будуть викладатися протягом навчального року за розкладом;
 • алгебра (10 класи) – 1/2 години;
 • геометрія (10 класи) – 2/1 години;
 • біологія (10 класи) – 1/2 години; (11 клас) – 2/1 години:
 • географія (10 класи) – 2/1 години;
 • Захист Вітчизни (10 класи) – 2/1 години; (11 клас) – 1/2 години;
 • художня культура (10 класи) 1 година в І семестрі; ( 11 клас) – І година в ІІ семестрі);
 • екологія (11 клас) – 1 година в ІІ семестрі;
 • астрономія (11 клас) – 1 година в І семестрі;
 1. Предмети варіативної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року  за розкладом:
  • курс за вибором – «Мікробіологія з основами вірусології» – 9-х класах – 0.5 години; факультатив – «Чарівний світ поезії» – 11 клас – 0.5 години.
 • у 1-4-х класах функціонує чотири групи продовженого дня з наповнюваністю  по 30 учнів.

 

Поділ класів на групи.

Поділ класів на групи при  вивченні  української мови, англійської мови, інформатики здійснюється відповідно до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня в виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та  Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 р. за №229/6517 (зі змінами)».

 1. – англійська мова – 2-А, 2-Б, 2-В, 4-В, 5-А, 6-В, 8-А, 9-А, 11 класи;
 2. – українська мова –5-В, 6-В, 8-А, 9-А, 11-й класи;
 3. – інформатика – 2-11-ті класи.
 4. У всіх 5-9 класах, крім 7-Б класу, здійснюється поділ для проведення уроків трудового навчання  згідно  дозволу Васильківської районної санітарно-епідемічної станції  та  керуючись  Державними санітарними нормами і правилами  влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного  процесу 5.5.2.008-01 (п.8.3, 9.16) В 2.2-4-97.
 5. У 10-11 класах для вивчення предмету «Захист Вітчизни» здійснюється поділ на групи ДПЮ та медико-санітарної підготовки. Даний поділ регламентовано нормативами , затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 .

 

Організація індивідуального та інклюзивного  навчання.

Згідно положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року №732, та на підставі медичних довідок      організовано  індивідуальне навчання для учнів 1-го, 4-го, 5-го, 6-го класів. Шість учнів навчалися  індивідуально. Для 7-ми учнів у 2016-2017 навчальному році організовано інклюзивне навчання.

 

Адміністрація школи велику увагу приділяє атестації та курсовій перепідготовці педпрацівників, що дає змогу підвищити та підтвердити вчителям фаховий рівень та виявити їх професійну підготовку , відповідність посаді. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України „Про освіту” (ст.54) на основі Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України №930 від 06.10.2010 року зі змінами затвердженими наказом МОН №1479 від 20.12.2011.   наказу № 109 від 01 квітня 2017 року по відділу освіти Васильківської РДА «Про підсумки проведення атестації педпрацівників у 2016-2017 н.р.».

Проатестувалось у 2015-2016 навчальному році – 9 педпрацівників.

Педагогічний колектив школи у 2015-2016 навчальному році розпочав працювати над науково-методичною проблемою „Впровадження ефективних педагогічних технологій як засіб досягнення високої результативності навчально-виховної роботи”.

Реалізуючи науково-методичну проблему, переважна більшість вчителів школи постійно перебувають в пошуку конкретних розробок, нових форм та методів роботи.

Працюють методичні об’єднання вчителів та методична рада школи, якою керує заступник директора з навчально-виховної роботи Гук Г.Г. Проведено 5 засідань методичної ради, 8 засідань педагогічної ради.

У 2016/2017 навчальному році в школі  проводиться інноваційна діяльність за програмами всеукраїнського рівня – «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку шляхом запровадження інклюзивного навчання»; медико-педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров’я» («ПіснеЗнайко»); програма всебічного розвитку дитини «Крок за кроком»; програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» та національний інноваційний  проект «Освіта для стійкого розвитку в дії».

Вчителі англійської мови працюють за підручником британських видань.

Слід відзначити участь учителів у підготовці та проведенні педагогічної виставки «Освіта Васильківщини-2017». Для участі в ній були підготовлені роботи з таких номінацій:

№ п/п Назва номінації Тема матеріалів ПІБ вчителя, фах
1. Початкова  освіта

 

 

Початкова освіта.

Інтерактивні вправи та ігри на уроках української мови та літературного читання для підвищення пізнавальної активності молодших школярів

Усенко Людмила Іванівна – вчитель початкових класів
Розвиток пізнавальної діяльності учнів початкових класів в умовах впровадження медико-педагогічного проекту «ПіснеЗнайка» Гонор Тамара Антонівна – вчитель початкових класів

 

2. Природничо-математична освіта Математика.

Формування ключових компетентностей учнів 5-9 класів на уроках математики та в позаурочний час (розробки уроків)

Корнієнко Юлія Анатоліївна– вчитель математики
Фізика.

Використання методу проектів на уроках фізики та інформатики з метою активізації пізнавальної діяльності учнів

Зацний Олег Святославович– вчитель інформатики
3. Виховна робота Виховна робота.

Народознавсво як один із об’єктивних засобів розвитку особистості, виховання національної самосвідомості та громадської позиції учнів початкових класів (розробки виховних заходів)

Куценко Оксана Анатоліївна– вчитель початкових класів

 

Вивчення та узагальнення системи роботи вчителів проходило на належному рівні. Вчителі школи були активними учасниками виставки «Освіта Васильківщини-2017». Методистами районного  методичного кабінету були  відзначені кращі виступи вчителів школи, які презентували свої методичні доробки під час проведення секційних засідань:

 • початкової школи Усенко Л.І.;
 • інформатики Зацний О.С.;
 • математики Корнієнко Ю.А.

Результативним був семінар, проведений для вчителів інформатики (вчитель Зацний О.С.). На достатньому рівні були проведені три засідання  творчої групи вчителів географії району (керівник Пащенко Ю.Г.). Для вчителів району, де взяли участь педагоги школи, на високому рівні була проведена курсова перепідготовка з курсу «Фінансова грамотність».

Педагоги стали активними учасниками районних педагогічних читань та засідань районних методичних об’єднань.

Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні у 2016-2017 навчальному році нагороджено 57 учнів, що на 14 учнів менше ніж за минулий навчальний рік.

Педагогічний колектив приділяє  увагу організації  роботи з обдарованими дітьми. Були проведені шкільні предметні олімпіади з базових  дисциплін. Учні школи взяли активну участь у районному ІІ та обласному ІІІ турі олімпіад та показали стабільно хороші результати з предметів з базових дисциплін.

У 2014/2015 навчальному році учні школи вибороли 17 призових місць у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. З них Линник Наталія (11-А клас) – українська мова і література, географія, історія; Галіца Владислав (7-Б клас) – математика; Линник Юлія (9-Б клас) – російська мова і література; Корнієнко Оксана (9-А клас) – географія; Невзгляденко Юлія (11-А клас) – правознавство; Савчук Максим (8-В клас) – географія були переможцями ІІ етапу та учасниками ІІІ (обласного) етапу.

У 2015-2016 навчальному році  15 учнів стали переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

У ІІІ обласному етапі  учениця 9-В класу Семиволос Світлана посіла І місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з правознавства. Учениця 10 класу – Корнієнко Оксана посіла ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства.

Зведена таблиця дає змогу зробити аналіз результативності школи на рівні району по кожному з предметів. Шкільна команда здобула високі результати з таких предметів:

№ п/п Предмет ПІП учасників районного туру Клас Місце Вчитель, що готував до олімпіади
1. Українська мова і література Перекупенко Софія 7-Б ІІІ Мушта В.О.
2. Математика Вовкотруб Анастасія 6-А ІІІ Корнієнко Ю.А.
Овдієнко Олександра 8-А ІІ Бура В.М.
3. Англійська мова Денисюк Олександра 8-А ІІ Радзієвська Н.А.
Рябцева Анастасія 9-А І Радзієвська Н.А.
Абдель Кадер Сімова 11 ІІІ Мельник О.М.
4. Географія Овдієнко Олександра 8-А І Пащенко Ю.Г.
Денисюк Олександра 8-А ІІ
Войтенко Ангеліна 9-А ІІ
Мушта Богдан 10-Б ІІ
Угнівенко Олександра 10-Б ІІІ
Артемчук Єлизавета 11 ІІ
Кочеткова Владислава 11 ІІІ
5. Історія Овдієнко Олександра 8-А І Гук Г.Г.
Шевченко Софія 9-Б ІІ Олійник С.Ф.
Мушта Богдан 10-Б ІІІ Олійник С.Ф.
Артемчук Єлизавета 11 І Забарна Р.В.
6. Трудове навчання (обслуговуюча праця)

 

Шевченко Софія 9-Б ІІ Войтенко С.І.
Любачевська Світлана 11 ІІІ
7. Трудове навчан-ня (технічна праця) Сокальський Геннадій 9-Б ІІ Ковальчук В.О.
8. Російська мова і література Рябцева Анастасія 9-А ІІІ Сергієнко С.А.
Линник Юлія 11 І
9. Правознавство Шевченко Софія 9-Б І Гук Г.Г.
Барановська Вікторія 9-А І
Семиволос Світлана 10-Б І
Корнієнко Оксана 11 І
10. Зарубіжна література Перекупенко Софія 7-Б ІІ Сергієнко С.А.
Шадура Варвара 7-А ІІІ Кучеренко С.М.
Куроченко Аліна 10-Б І Сергієнко С.А.
Корнієнко Оксана 11 І
11. Образотворче мистецтво Овдієнко Олександра 8-А І Круглик С.В.
Гринюк Катерина 9-А І
Коцюба Дар’я 9-А ІІ
Овдієнко Наталія 11 ІІІ
12. Біологія Крічко Анна 8-А ІІІ Яковенко Т.В.
13. Астрономія Семивлос Світлана 10-Б ІІІ Параніч Г.І.
Кочеткова Владислава 11 ІІІ
14. Фізика Фурса Святослав 8-Б ІІІ Лісовий Ю.В.

 

25 учнів школи  вибороли 37 призових місць у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, що на 22 місць більше ніж у минулому навчальному році. З них учениця 8-А класу Овдієнко Олександра брала участь у ІІІ етапі з географії, історії та образотворчого мистецтва; учениця 9-А класу була учасником ІІІ етапу з англійської мови, учениці 11 класу  були учасниками ІІІ етапу з історії Артемчук Єлизавета,  Линник Юлія – з російської мови. Учасниками ІІІ етапу олімпіади з зарубіжної літератури були  учениця 10-Б класу Куроченко Аліна та  учениця 11 класу Корнієнко Оксана. Також Корнієнко Оксана брала участь в обласній олімпіаді з правознавства. Учасником ІІ етапу з правознавства була учениця 9-Б класу Шевченко Софія. Переможцями ІІІ етапу стали : з образотворчого мистецтва – учениця 9-А класу Гринюк Катерина (ІІм); з правознавства – учениця 9-А класу Барановська Вікторія (ІІІм) та учениця 10-Б класу Семиволос  Світлана (ІІІм).

Учні школи брали активну участь:

 • У Всеукраїнському конкурсі з природознавства «Колосок осінній», «Колосок весняний:

–  – 2014-2015 н.р. – 90 учасники – 22 учнів – золото, 58 учнів – срібло.

– 2015-2016 н.р. – 73 учасники, з них 47 «Золотий колосок», 9 – «Срібний колосок».

– 2016/2017 н.р. – 130 учасників, з них «Золотий колосок» – 75, «Срібний колосок» – 47.

 • У Всеукраїнському конкурсі суспільних дисциплін і громадянської освіти «Лелека»:

–  2014-2015 н.р. – 29 учасників, з них 2 золотих, 7 срібних, 13 бронзових призерів;

–  2015-2016 н.р. – 47 учасників, з них 5- золото, 14 – срібло, 15- бронзових;

– 2016/2017 н.р. –  не брали участь.

 • У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»:

–  2014-2015 н.р. – 94 учасники, з них 37 відмінних, 29 добрих результатів;

– 2015-2016 н.р.- 35 учасників, з них 19 відмінний, 4- добрих;

– 2016/2017 н.р. – 78 учасників, відмінний результат – 17, добрий результат – 37.

 • У Всеукраїнському етапі Міжнародного математичного конкурсі «Кенгуру» – взяли участь 39 учнів – відмінний результат -5, добрий – 34.
 • У Міжнародному конкурсі з української мови ім.П.Яцика:

– 2014-2015 н.р. –  64 учасники, з них Луценко Анна учениця 3-А класу стала переможцем  ІІ туру та учасником  ІІІ туру;

2015-2016 н.р. – 65 учасників, з них Дзекан Альона (4-Б клас), Сторонська Дарія (6-А клас), Артемчук Єлизавета (10 клас), Виштак Вероніка (9-А клас) були учасниками ІІ етапу- переможець ІІ та учасник ІІІ туру, Денисюк Олександра 7-А клас;

 • 2016/2017 н.р. – І етап 68 учасників, ІІ етап (районний) – брали участь 3 учні: Рябцева Анастасія (4-В), Абдель Кадер Симона (11) – посіла ІІІ місце, Пльонд Дарина (8-В) – посіла І місце
 • У Міжнародному конкурсі з фізики «Левеня»:

– 2014-2015 н.р. – 23 учасники, з них 5 відмінних, 7 добрих результатів;

– 2015-2016 н.р. – 11 учасників, з них 3 добрі результати;

– 2016/2017 н.р. – участі не брали.

 • Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»
 • 2014-2015 н.р. – 36 учасників з них 3 – диплом переможця, 14-диплом ІІ ступеня,  – диплом ІІІ ступеня;
 • 2015-2016 н.р. – 14 учасників, з них – 4 диплом переможця, 3-дипломІІ ступеня, 2 – диплом ІІІ ступеня;
 • 2016/2017 н.р. – 8 часників, з них 2 учасники – диплом І ступеня, 2 учасники – диплом ІІ ступеня, 3 учасники – диплом ІІІ ступеня.
 • Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус»
 • 2014-2015 н.р. – 20 учасників, з них 3 диплом І ступеня всеукраїнського рівня; 12 – диплом ІІ ступеня обласного рівня.
 • 2015-2016 н.р. – 13 учасників, з них 1 диплом І ступеня всеукраїнського рівня, 3 дипломи ІІ ступеня обласного рівня;
 • 2016/2017 н.р. – 30 учсників, з них 1 –диплом абсолютного переможця, 3 – диплом ІІ ступеня, 3 – диплом ІІІ ступеня, 14 – отримали диплом переможця в початковій школи, 6 – диплом переможця на шкільному рівні.
 • Мовно-літературний конкурс імені Т.Г.Шевченка
 • 2014-2015 н.р. – 40 учеників, з них Семиволос С. ( 8-В)– І місце в ІІ етапі та була учасником ІІІ етапу.
 • 2015-2016 н.р. – 44 учасники, з них Овдієнко О.(7-А), Урчик С. (8-Б), Линник Ю. (10) – були учасниками ІІ етапу;
 • 2016/2017 н.р. – у І етапі брали участь 41 учасник. У ІІ (районному) етапі взяли участь 3 учні: Корнієнко Андрій (10-Б), Школенко Дарина (9-Б), Хлєбородова Катерина (6-Б)- посіла І місце.

Робота   у секціях МАН:

У 2014-2015 н.р. до  шкільного наукового товариства МАН «Пошук» залучалися обдаровані діти за їх інтересами. Керівниками секцій шкільного осередку МАН призначено вчителів Зуб Н.М., Круглик С.В., Яковенко Т.В., У (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України брав участь учень 10 класу  Калініченко Олександр (керівник Зуб Н.М.) і посів ІІ місце, а  учениці 9-А класу Кондратенко Валерія та Кондратенко Владислава (керівник Круглик С.В.) стали переможцями і були учасниками ІІ обласного етапу.

У 2015-2016 н.р. у шкільному товаристві МАН «Пошук» працювало 5 учнів. Керівниками секцій шкільного осередку МАН призначено вчителів Корнієнко І.С., Яковенко Т.В., Буру В.М. У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України брала участь учениця 9-А класу Корнієнко Руслана. Її робота була відзначена журі та знаходиться на доопрацюванні.

У 2016/2017 н.р. у шкільному  товаристві МАН «Пошук» працювали 5 учнів. Керівниками секцій шкільного осередку МАН були вчителі Корнієнко І.С. та Бура В.М. У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України  взяли участь Трочинська Анастасія, учениця  9-А класу (керівник Корнієнко І.С.) і посіла ІІІ місце, учні 9-Б класу Сокальський Геннадій та Галіца Владислав (керівник Корнієнко І.С. ) посіли ІІ місце.

Виховна робота.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді від 27.10.2009р. №3754, Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016/2020 роки» від 13.10.2015 №580/2015,   програми  «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України» виховна робота у школі організована  «Через систему цінностей до формування ключових життєвих  компетентностей».

Метою програми є систематизація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої, творчої особистості з активною громадською позицією, здатної до творчості  і самореалізації у різних сферах життєдіяльності.

Згідно програми розроблено план організації позакласної, позашкільної навчально-виховної роботи. План поділений  на 7 блоків та 9 тематичних місячників.

До кожного блоку, який є напрямком виховної діяльності, входять традиційні і нетрадиційні форми і методи роботи з класними колективами:  години спілкування, бесіди, дискусії, диспути, круглі столи, проекти, конкурси,  тренінги, вікторини, засідання, майстер-класи, флешмоби, акції, ярмарки, виставки.

Виконуючи завдання родинного блоку в школі були проведені такі виховні  заходи: традиційні свята першого і останнього дзвоника; загальношкільні батьківські збори на тему: «Дитина та світ сучасних технологій: дії батьків та школи для забезпечення інформаційної безпеки школярів», «Здорова дитина – здорова нація»; акція «Грані добра»; створення літопису класу-родини; ВГ «Доля моєї родини  в долі моєї України»; свято «Осінь ходить гаєм», обрядові дійства «Андріївські вечорниці», «У гості до святого Миколая», «На Святвечір», «Великдень»; новорічні віншування; вечір зустрічі із випускниками школи; свято Книги; виховні години, проведені батьками; вітальні програми для мам та  жінок-працівників школи; ВЗ «Палітра Шевченківського слова»; родинні посиденьки; засідання батьківських комітетів класів та школи; свято Букварика; круглий стіл із мамами-представниками  творчих професій; випускні вечори.

Пріорітетним напрямком виховної роботи у 2016-2017 н.р. було національно-патріотичне виховання учнів. Працюючи над виконанням  завдання громадсько-патріотичного блоку, в школі пройшла така робота:  участь учнів у святкуванні Дня Конституції, Дня незалежності, Дня прапора, відзначенні 404-річниці нашого селища; Дня машинобудівника, Дня учителя, Дня сільського господарства; збір речей для дітей, що перебувають у зоні АТО; козацькі розваги; інтелектуальна гра «В епоху славного козацтва»; ВЗ «Нащадки славних козаків»; мітинг  до Дня миру, мітинг вшанування пам’яті захисникам Вітчизни, захід-реквієм «Голгофа голодної смерті»; «Дзвони Чорнобиля», мітинг по вшануванню пам’яті жертв  нацизму, зустріч з учасником бойових дій в АТО Циганенком С., ВЗ пам’яті героїв, загиблих під Крутами; ВЗ «Стрічка єднання»; проект «До витоків української минувшини» фестиваль патріотичної пісні «Від Богдана до Майдану»; зустріч з краєзнавцем М.П.Тараном; святкування Дня пам’яті та примирення; участь у обласній краєзнавчій конференції «Герої серед нас. Сучасні захисники України» (робота про Дворецьку В.Л.), у конференції «Київщина – наш заповітний край» (тема «Літня календарна обрядовість на Васильківщині) та у військово-спортивній патріотичній грі «Джура».

У рамках оздоровчо-спортивного блоку, протягом року проведено: акцію «Увага! Діти на дорозі», змагання з техніки пішохідного туризму, місячник «Безпека – це життя!» (сюжетно-рольові ігри «Безпечні розваги», бесіда «До країни Здоров’я», конкурс тематичних плакатів «Здоров’я – мудрих гонорар», експрес-інформація «Твої ровесники на вулицях сіл і міст», форум-театр «Зроби вибір на користь здоров’я»); лекторій «Шкідливі звички – спільна боротьба», веселі старти, тренінгові заняття «Ні – шкідливим звичкам!», профілактичні бесіди, малу спортивну арену. Учні   взяли участь  у районній естафеті до Дня перемоги над фашизмом, районних змаганнях «Вертикаль-2017», відкритому чемпіонаті та обласних змаганнях з водного туризму та у всіх спортивних змаганнях району. За  підсумками результатів виступів команд Васильківського району за 2016-2017 н.р школа посіла ІІ місце в районі.

Виконуючи завдання морально-етичного блоку, класними керівниками були проведені бесіди про культуру спілкування, уроки толерантності, милосердя та доброти; ГС «Якщо ти маєш мобільний»; ведення щоденника «Мій день. Хороше і погане»;колективний творчий проект «Квітка щастя!, засідання дискусійного клубу «Що означає бути добрим» та «бути добреньким?»; ділова гра «Мистецтво і емоції»; школа ввічливості «Розмова з батьками»; етична гра «Спілкуємось у соціальних мережах»; абетка «Чи болить погане слово?»; практикум «Азбука громадянина»; моделювання розвивально-виховних ситуацій; анкета думок «Вчимося жити серед людей і для людей!»; дискусія «Фізична краса – не постійна, а духовна – вічна»; учні взяли участь у районному фестивалі для дітей з особливими потребами «Повір у себе».

У ціннісно-особистісному напрямку виховання формується ставлення учнів до соціальних впливів, готовність до виконання різних соціальних ролей. Цьому сприяли: загальноосвітні учнівські конференція (настановча, підсумкова);  тематичні засідання «Школи лідерів» («Дружба і товаришування» «Правова вихованість: шляхи її підвищення»); аукціон інтелекту; заняття учнівської ради «Твори добро!»; тренінгові заняття; діагностика професійних нахилів учнів; доброчинна акція «Подарунки від серця!»; інтерактивні заняття «Лідер живе у кожному» та «Креативність у діяльності лідера»; створення Кодексу дружби та власного варіанту Статуту школи; зустрічі з представниками духовенства,громадських організацій, працівниками влади; робота вожатих у пришкільному таборі «Сонечко» з денним перебування.

У ході виконання завдань еколого-трудового блоку проводились: трудові десанти  по прибиранню шкільної та пришкільної території, території стадіону, парку, дитячого майданчика, головної площі Гребінок; галерея кімнатних рослин; проект «Обереги моєї землі», санітарні дні, екологічні рейди та операції; виготовлення квітів (ковдри з малюнками і надписами); яамарка-продаж; екологічний проект «Різдвяна казка»; евристична бесіда «Збережемо чистим повітря!»; акція «Годівничка»; місячник «Збережемо довкілля!». У рамках місячника: конкурс малюнків та плакатів «Гребінки через 10 років»; уроки милування природою; вікторина «Знавці природи»; операція «Школа-наш дім».

Робота естетично-творчого блоку була спрямована на  формування в учнів  естетичних смаків та художнього сприйняття дійсності.   Протягом  2016-2017 навчального року проведено такі виховні заходи: конкурс квіткових  композицій «Голуб миру!»; конкурси малюнків, плакатів, колажів; осінній бал; новорічний карнавал; виставки-конкурси виробів декоративно-вжиткового мистецтва; конкурсно-розважальна програма «Українкою я народилася», районні Шевченківські читання, вечір для старшокласників «Під стрілами Купідона»; огляд художньої самодіяльності; живопис на асфальті «Символи і обереги України»; поїздки у театр імені П.Саксаганського, експериментарій; дельфінарій Державний цирк, Kids wills, на фабрику новорічних іграшок; висаджування біля школи вербової гілки привезеної із місця заслання Т.Г.Шевченка.

Було організовано виступи: Київської національної філармонії; театрів ляльок «Теремок», «Надія», «Вояж», цирку; мобільного планетарію4 перегляд фільмів у 3D форматі; лекції про наркозележність; лекції про  милосердя.

Взірцем роботи з дитячим колективом стали класні керівники усіх початкових класів: Лисюченко (1-а), Усенко Л.І. (1-б), Куценко О.А. (1-в),  Вісіцька Т.В. (1-г), Сілецька О.В. (2-а),Линник Л.М. (2-б), Марченко Л.А. (2-в), Невзгляденко Л.О. (3-А), Гонор Т.А. (3-б), Руденко Н.М. (3-в), Бойченко Л.І. (4-а), Желяк М.О. (4-б), Волошина Т.М. (4-в). Вони  показали цікаві та  дуже виразні форми роботи.

На високому методичному рівні працювали класні керівники середньої і старшої ланок: Мушта В.О. (5-а), Пльондер О.А. (5-б), Варениця М.П. (5-в), Корнієнко Ю.А. (6-в), Забарна Р.В. (7-а), Сергієнко С.А. (7-б), Мельник О.М. (9-а), Пащенко Ю.Г. (10-б), Москалюк Н.В. (11).

Учні школи взяли участь у всіх районних та багатьох обласних виховних заходах:

– районний етап обласних конкурсів робіт юних фотоаматорів «Неосяжна моя Україна!» та обласного конкурсу фоторобіт «Моя Україна»: І місце – 4 учнів; ІІ місце –3 учні ; ІІІ місце – 1 учень, 1 подяка; обласний етап – І місце – 1 учень, ІІ місце – 2 учні;

– районні інтелектуальні ігри: «З народного джерела» – І місце; «Інтелектуальний марафон» – І місце; «Пізнай себе» – І місце;

–  районний конкурс творчих робіт «Київщина без корупції» – І місце – 2; обласний етап – І місце

– районний конкурс сучасної патріотичної пісні «Калиновий дзвін»: Гран-прі – 1, І місце – 5, обласний етап – лауреати;;

– районний етап виставок-конкурсів «Новорічна композиція»: І місце – 2, обласний етап – ІІІ місце;

– обласна пошукова акція «Герої серед нас: сучасні захисники України» – лауреати;

Протягом 2016-2017 навчального року в школі працювало 10 гуртків:

 • вокальний (1 класи) – керівник Снарська Л.М.
 • вокальний (2-11 класи) – керівник Яворський О.Ю.
 • ізостудія (6-11 класи) – керівник Круглик С.В.
 • «Ерудит» (7-8 класи) – керівник Кушніренко О.В.
 • юні барабанщиці (8-10 класи) – керівник Гурська І.В.
 • юний баскетболіст – керівник Москалюк Н.В.
 • українська народна вишивка (7-9 класи) – керівник Войтенко С.І.
 • сучасний танець ( 8-10 класи) – керівник Бесідовська Р.Д.
 • пензлик ( 1-5 класи) – керівник Ковальчук О.В.
 • бальні танці – керівник Тимощук В.В.
 • волейбол (8-11 класи) – керівник Москалюк Н.В.

Робота гуртків проводилась згідно календарних  планів, затверджених директором школи Ковальчук В.М.  Заняття проводились згідно графіка, систематично велись журнали гурткової роботи.

Натхненно працював  вокальний колектив під керівництвом Яворського О.Ю. І як результат – призові місця на конкурсах пісенної творчості та участь у обласному дитячо-юнацькому конкурсі виконавців сучасної патріотичної пісні «Калиновий дзвін»:

 • конкурс естрадної пісні:

І місце – Трочинська А. (9-А);

ІІІ місце – Кошковська А. (8-А), Шевченко А. (3-В).

Професійно і творчо працює керівник ізостудії Круглик С.В.  За плечима її вихованців – вагомий внесок у рейтинг результативності:

 • конкурс «Право очима дітей»:

І місце – Перекупенко С. (7-Б);

ІІ місце – Овдієнко О. (8-А), Сидельникова С.(10-Б)

ІІІ місце – Луценко А (5-а), Небеченко А. (7-А) Вуйчас С. – (7-А), подяка – Яценко А. (7-А).

обласний етап- ІІ місце – Перекупенко С. (7-Б), ІІІ місце – Овдієнко О. (8-А);

 • гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»:

І місце – Овдієнко О. (8-А), Вуйчак С.(7-А), Угнівенко О. – (10-б)

подяка – Сидельникова С. (10-б), Мушта Б. – (10-Б).

 • конкурс «Чарівна палітра»

ІІ місце – Луценко А. (5-А), Яценко А. -7-А), Небесенко А. (7-А) Овдієнко О. (8-А);

ІІІ місце – Перекупенко С. (7-Б), Сидельникова С. (10-Б)

Плідною була участь вихованців гуртка «Українська народна вишивка» (керівник Войтенко С.І.)  у районному етапі Всеукраїнської виставки «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»: І місце – 5, ІІ місце – 4, ІІІ місце -5, подяка – 3. Гуртківці Шевченко С. (9-Б) та Кушніренко А. (8-В) під майстерним керівництвом С.І.Войтенко працюють над проектом «Символи України».

Свята та урочисті події у селищі прикрашають виступи  юних барабанщиць (керівник Гурська І.В.).

Перші  місцям у всіх районних інтелектуальних іграх завоювали гуртківці клубу «Ерудит» (керівник Кушніренко О.В.). Роботи вихованців гуртка «Пензлик» (керівник Ковальчук О.В.) вражають витонченістю та оригінальністю.

Захоплюють професійністю виступи учасників студії бального танцю (керівник Тимощук В.В.), гуртка сучасного танцю (керівник Бесідовська Р.Д.). Радують своїми перемогами спортсмени під умілим керівництвом Москалюк Н.В.

За результатами  виступів серед команд 7-9 класів в ХХ спортивних іграх школярів Васильківського району у 2016/2017 навчальному році наша школа зайняла 2 загальнокомандне місце серед 38 шкіл району.

Протягом року брали участь у змаганнях з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, шашок, в легкоатлетичний естафеті та в спартакіаді з фізичної культури, де наші спортсмени показали високі результати, зокрема:

 • ІІ місце – першість району серед ЗОШ з футболу;
 • районні змагання допризовної молоді присвячені Дню Захисника України:

І місце – Линник Юлія (віджимання від лави);

ІІ місце –Жмурчук Дмитро (біг 100м);

ІІІ місце – Доманська Вікторія (біг 100м);

 • І місце – кубок району з футболу серед учнів 10-11 класів;
 • ІІ місце – першість Білоцерківської спортивної школи серед дівчат 2002-2003 р.н.;

І місце – кубок району з футболу серед учнів 10-11 класів;

 • ІІІ місце – першість району з шашок;
 • ІІІ місце – відкрита першість Васильківської районної ДЮСШ серед хлопців 2003-2004 р.н.;
 • ІІІ місце – першість району з баскетболу серед дівчат;
 • ІІ місце – відкрита першість Києво-Святошинської районної ДЮСШ з баскетболу серед юнаків 2004-2005 н.р.;
 • ІІ місце – кубок району з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 10-11 класів;
 • І місце – відкритий чемпіонат м.Б.Церква з баскетболу серед юнаків 2005-2006 р.н.;
 • ІІІ місце – Кузьменко Владислав у складі команди Васильківського району серед хлопців 2003/2004 р.н. в ІІ етапі чемпіонату України (обласні змагання);
 • І місце – Павловська Анастасія серед дівчат у відкритій першості Васильківської районної дитячо-юнацької спортивної школи;
 • ІІ місце – обласний турнір з баскетболу на честь 20-річчя спортивного ліцею серед юнаків 2004-2005 р.н.

Учні школи захищали честь селища на районних спортивних змаганнях:

 • ІІ місце – Симоненко Катерина – в районних змаганнях з тенісу серед сільських і селищних рад;
 • Жмурчук Дмитро, Сологуб Михайло з гравцями збірної команди Гребінок;
 • ІУ місце – Дзекан Артем – районні змагання з баскетболу.

Працівники школи також беруть активну участь в  селищних і районних  спортивних заходах. Команда Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів взяла участь у УІ спартакіаді працівників освіти, де виступила на високому рівні. Зокрема:

 • ІІІ місце – Бабенко В.В. – в змаганнях з шашок;
 • ІУ місце Яковенко Т.В. – в змаганнях з шашок;
 • І місце – Москалюк Н.В. – в грі з настільного тенісу;
 • ІУмісце – Столяренко В.А. – в замаганнях з дартсу;
 • ІУ місце – Ахмедгараєва Н.Р. – з бігу на 100 м;
 • ІУ місце – Яворський О.Ю. – з бігу на 100 м;

У школі  діє учнівське самоврядування «Держава успіху»  під керівництвом педагога-організатора Корнієнко Л.М. Протягом року діяло 6 комісій учнівської Ради, яку очолювала учениця 10-Б класу Семиволос Світлана.

Пріоритетними напрямками діяльності учнівського самоврядування були: використання потенціалу краєзнавчої роботи щодо патріотичного виховання учнів школи; профілактика й  попередження шкідливих звичок та правопорушень серед учнів; профорієнтаційна робота.

Лідери учнівського самоврядування: Савчук Максим, Кузьменко Олександра, Овдієнко Олександра, Шевченко Софія, Галіца Владислав, Сокальський Геннадій активно брали участь у роботі районної ради дітей Васильківщини «АШКО».

Засідання учнівської Ради проводилися щомісячно, раз на місяць проводилися загальношкільні робочі лінійки. Лідери учнівського самоврядування були активними учасниками колективних творчих справ, реалізували такі проекти: «До витоків української минувшини», «Профі-фест». Розпочали роботу над проектом «Життя заради України»!. Цікаво пройшов День Учнівського самоврядування в школі до Дня Учителя, Осінній бал конкурсно-розважальна програма «Українкою я народилася», фестиваль патріотичної пісні «Від Богдана до Майдану».

Лідери учнівського самоврядування брали активну участь у підготовці та проведенні загальношкільних та селищних заходів.

Протягом 2016/2017 навчального року психологічною службою (Перекупенко В.Л.) була проведена робота згідно річного плану. Робота була спрямована на поліпшення емоційно-вольової сфери учнів, на корекцію й оптимізацію діяльності, спілкування, психологічного і фізичного здоров’я учнів.

 

Психодіагностична робота:

 • адаптація учнів 1-х класів до навчання у школі; проективний тест особистісних ставлень, соціальних емоцій і ціннісних орієнтацій «Будиночки», методика «Школа звірів» (виявлення шкільних неврозів; формування позиції учня на даний період);
 • адаптація учнів 5-х класів: анкета «Адаптація» (виявлення проблем, труднощів, психологічних бар’єрів під час навчання, а також переважаючих інтересів учнів); методика «Соціометрія» (вивчався соціальний статус учнів 5-х класів);
 • з учнями 4-х класів проводились дослідження психологічної готовності учнів до переходу в школу ІІ ступеня. Були використані методики «Самооцінка психічних станів», «Людина під дощем»;
 • вивчалися ціннісні орієнтації 9-х – 11-го класів. Досліджувались спеціальні здібності учнів 9-х класів та характеристики типів особистостей за Дж.Холландом, ДДО в 10-х класах, визначення типу темпераменту в 11 класі;
 • було проведено моніторинг учнів, які показали початковий рівень знань (61)  за І семестр 2016/2017 навчального року (досліджувалася причина початкового рівня знань та мотиваційний рівень навчання). З учнями 3-х, 4-х класів було проведено анкету на вивчення рівня мотивації навчання. З учнями 5-х – 11-го класів було проведено тест «Мотивація успіху та невдачі»;
 • у 8-х класах методики «Соціометрія», «Людина під дощем», «Самооцінка»;
 • з профілактики суїцідальної поведінки було проведено анкетування «Вихід є» з 5-х по 11-й клас.

Корекційно-розвивальна робота.

Проводились корекційно-розвивальні заняття, як індивідуально, так і в групах на запит класних керівників. А саме:

 • розвивальні заняття з учнями 2-х класів на розвиток пізнавальних процесів: уваги, пам’яті, мислення;
 • години спілкування з учнями 3-х класів на тему «Наш клас – найдружніший» з дотримування загальнолюдських цінностей, дружби та порозуміння;
 • асоціативні вправи «Спілкування- це …» з учнями 6-х класів;
 • година спілкування з елементами тренінгу «Толерантність – крок до гуманізму» з учнями 7-х класів;
 • протягом навчального року профорієнтаційні заходи, години спілкування, а саме: «Світ професій», «Я мрію стати», «Дорога в країну професій», «Ким бути» з учнями 1-х, 5-х, 6-х, 7-х класів;
 • проводились корекційні заняття та індивідуальні бесіди з учнями неординарної поведінки «Група ризику»;
 • особлива увага приділялась проведенню індивідуальних занять з учнями індивідуальної форми навчання (інклюзивне навчання).

Профілактична робота.

Протягом року проводилась робота по профілактиці здорового способу життя, а саме:

 • заняття «Настрій і здоров’я» – з формування навичок самоконтролю та своєї поведінки зберігаючи здоров’я – 5-ті класи;
 • заняття з профілактики конфліктності «Емоції в нашому житті» – 6-ті класи;
 • з профілактики інтернет залежності в 4-х класах, усний журнал «Інтернет – добро чи зло?».
 • з профілактики суїцидальної поведінки проведена акція «Ми за життя» з учнями 5-х – 11-го класів.

Консультативна робота.

Проводились індивідуальні та групові консультації, як з учителями, так з батьками та з учнями, щодо проведення діагностик, поведінки та особистого спілкування учнів дома та в школі. Були надані методичні поради, щодо емоційного стану учнів, з профілактики суїциду та агресивної поведінки.

Були надані рекомендації щодо адаптації учнів 1-х та 5-х класів; індивідуальні консультації з особистих питань.

Протягом навчального року соціальний педагог Ахмедгараєва Н.Р. працювала над такою проблемою: «Здоровий спосіб життя сучасної молоді» і такими питаннями:

 1. Адаптація учнів 5-х класів до середньої ланки.
 2. Робота з дітьми пільгових категорій.
 3. Профілактична робота з дітьми, схильних до девіантної поведінки.
 4. Профорієнтація старшокласників.
 5. Профілактика шкідливих звичок.
 6. Профілактика суїцидальної поведінки.

Проводиться тісна співпраця з представниками кримінальної міліції з м. Василькова, підтримувались зв’язки з місцевими органами самоврядування та соціальною службою у справах захисту дітей.

Проводились роз’яснювальні бесіди та зустрічі з батьками та учнями стосовно наслідків правопорушень, стосунків в колективі, самореалізації та самовдосконалення особистості. Було приділено більше уваги дітям з девіантною поведінкою, постійно ведеться контроль не лише за поведінкою, а й за навчанням дітей з «Групи ризику». Велася активна робота по запобіганню шкідливих звичок серед учнів школи.

У 2016-2017 навчальному році велика увага приділялась індивідуальній роботі з учнями 5-9-х класів: консультації дітей, батьків, робота з вчителями. В результаті чого значно зменшились показники тривожності, агресивності та невпевненості в учнів.

На базі Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів був проведений фестиваль «Повір у себе», діти пільгових категорій були забезпечені новорічними подарунками.

Соціальна служба брала участь в організації та проведенні благодійних акцій, метою яких була волонтерська допомога воїнам-учасникам АТО та дітям, які потрапили в складні життєві обставини. Соціальним педагогом проводилася діагностична робота з учнями та їх батьками стосовно визначення життєвих пріоритетів, результати якої презентувалися на загальношкільних батьківських зборах.

Шкільна бібліотека –  найважливіший кабінет у школі. Вона є скарбницею інформації. Без неї не може бути повноцінним навчально-виховний процес, методичне та інформаційне його забезпечення.

Працюючи в тісному контакті з учителями, бібліотекар використовує всі можливості співробітництва; надає цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями з навчальних предметів, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти їх користуватися ними; виховує творчого читача. Виконання цих завдань здійснюється бібліотекарями спільно з учителями-предметниками, використовуючи такі засоби:

 • інформаційні списки літератури;
 • рекомендаційні списки літератури;
 • тематичні добірки літер;
 • тематичні помилки;
 • тематичні папки;
 • книжкові виставки;
 • виставки до ювілейних і пам’ятних дат;
 • години інформації;
 • години спілкування;
 • літературні години;
 • інтелектуальні ігри.

У 2016/2017 навчальному році шкільна бібліотека проводила такі заходи:

 • інтелектуальна розважальна гра «Де козак – там слава і воля»;
 • конкурс декламаторів «Легенди моєї землі» (2-7 класи);
 • бібліографічний огляд нової літератури «день нової книги»;
 • інтелектуальна гра «Таємниці та пригоди слова» (7-9 клас);
 • бібліотечні роки: «Шлях підручника до читача» (5 класи), «Як готуватися до реферату (5-6 класи), дитячі газети та журнали (3-4 класи);
 • міні-проект «Книга – мій друг» (4-8 класи);
 • інтелектуальна гра «Я знаю рідну мову» (6-7 класи);
 • інтелектуально-етична вікторина «Як бути вихованим?» (8-9 класи);
 • творчий проект «Мій Кобзарик» (ілюстрації до віршів Т.Г.Шевченка) (2-6 класи);
 • година спілкування «Хочу+Можу+Потрібно=Правильний вибір професії» (9 класи);
 • урок-гра «Розумники та розумниці» (4-5 класи);
 • бесіда до святкування Всесвітнього дня книги «Дарують мудрість дітям книги»;
 • акція «Нове життя книги» (2-11 класи).

Оперативною формою масової роботи в бібліотеці що вражає уяву, викликає бажання підійти подивитися, а потім узяти книгу для читання є книжкова виставка.

Протягом року були оформлені такі виставки літератури:

 • «Мова – найбільший скарб нації до Міжнародного дня грамотності»;
 • «Вклоняюсь, вчителю, тобі» – до дня працівників освіти;
 • «Співець природи» – до дня народження С.О.Єсеніна;
 • «Лиха коса голодомору» – до дня пам’яті жертв голодомору в Україні;
 • «Я вибираю життя» – до Всесвітнього дня боротьби зі НІДом;
 • «Слава Україні, Героям Слава!» – до дня Збройних Сил України;
 • «Новорічна мозаїка»;
 • «Моя Україна – найкраща у світі» – до Дня Соборності України;
 • «Шляхами Великого Кобзаря»;
 • «В здоровому тілі – здоровий дух» до Всесвітнього дня здоров’я;
 • «Чорнобиль немає минулого часу» – до дня Чорнобильської трагедії;
 • «Нас пам’ять кличе у роки війни « – до Дня Перемоги.

Тематичні полички:

 • «Щасливе дитинство» – до Всесвітнього дня дитини;
 • «Живи за законами держави» – до Міжнародного дня прав людини;
 • «В серцях людських не вмерли Крити» – до Дня пам?9яті героїв Крут;
 • «Їх величність жінка» – до Дня 8 Березня;
 • «З нами весело усім» – до Дня сміху;
 • «готуємось до екзаменів».

Часто проводились бібліотечні уроки з використанням наступних форм та методів:

 • екскурсії бібліотекою, під час яких учнів знайомили з фондами бібліотеки;
 • уроки-бесіди;
 • ігрові форми (конкурси, вікторини).

Протягом року велася роботи з боржниками, виписувалась преса, проводилась  інвентаризація, списувалась зношена та  застаріла література та підручники, непридатні для навчання. Велася робота з документацією та естетичним виглядом бібліотеки.

Отже, бібліотека  працює для того, щоб розвивати творчі думки, здібності, таланти, пізнавальні інтереси, виховує інформаційну  культуру, любов до книги.

Працюють шкільні їдальні, в яких харчується 1-ші класи – 93 дітей, 2-11 класів –  310  дітей. Учні харчуються  за рахунок батьків.

Щорічно при школі працює літній табір «Сонечко»,  де оздоровлюються діти початкових класів :   щороку оздоровлюється 100 дітей.

В школі працює вчитель-логопед – Руденко Т.І., яка надає допомогу  учнями у яких є проблеми з мовою.

В перших класах навчається   93    учні.  Здійснено набір до 1-го класу (76 учні) . Проведено підготовчі заняття і заступник директора школи з навчально-виховної роботи Численок Ю.Ф.  разом з учителями, що працюють у 1-х класах  підготували і провели  батьківські  збори.

Щорічно проводиться облік дітей від народження до 18 років, відповідальна Численок Ю.Ф.  Для того, щоб охопити всіх дітей навчанням,  вчасно проводиться облік дітей в с.Соколівка, яке підпорядковано нашому навчальному закладу.

Господарська робота.

За батьківські кошти:

 1. Проведено косметичний ремонт майстерні, малої школи, початкової школи «Горобинка».
 2. Проводяться ремонти приміщень школи.
 3. Батьки 11 класу подарували музичний центр.
 4. Ремонт електроплити та жарової шафи.
 5. Ремонт м’ясорубки( редуктора і електродвигуна).
 6. Заміна меблів у 25 кімнаті.
 7. Викошування трави (бензин, леска, масло).
 8. Придбано ДСП і суперпрофіль для стендів і виготовлено стенди.
 9. Замінено крани і труби в опалювальній системі.
 10. Закуплено посуд для шкільної їдальні (каструлі, тарілки, чашки, вилки).
 11. Відремонтовано комп’ютери у 32 та у 36 кімнатах (Зацним О.С.)
 12. Замінено зламані підвіконники в коридорах, туалеті.
 13. Ремонт і очистка електробойлера в їдальні, заміна тенів.

 

Відділом освіти Васильківської РДА було придбано та надано допомогу:

 1. Придбано комплект парт (кімнати №1, 2, 3, 4, 21).
 2. Монтаж системи фільтрації води.
 3. Виготовлення додаткового контуру заземлення від трансформаторної станції до контуру приміщення школи.
 4. Ремонт системи опалення. Перехід на газове опалення.
 5. Вивіз сміття і битого скла.
 6. Установлення 14 вікон у спортивному залі.

 

Селишний голова Збаращенко Н.С. опікується проблемами школи.

 1. Придбано мультимедійну дошку (ноутбук, проектор, екран).
 2. Подаровано 3 ноутбуки для заступників. (РДА).
 3. Придбано кольоровий принтер.
 4. На останньому дзвонику вручили 1000 грн.

 

Спонсорська допомога:

 1. ДПДГ «Саливінківське» – директор Фурман В.А. – подарували музичний центр для початкової школи «Горобинка».
 2. Голова сільської ради с.Соколівка Безпрозваний Л.Є. – виділив кошти на ремонт автобуса (ресори майже 10.000 грн.), допомогав у організації підвезення дітей.
 3. Декількома підприємствами виділені кошти на придбання новорічних подарунків для дітей соціально незахищених категорій, дітей – які брали активну участь у житті школи.

 

Працівниками школи  та учнями була проведена побілка дерев у парку та на території школи, здійснено прибирання шкільної та пришкільної території, прибирання стадіону – чистка доріжок, територія перед стадіоном.

 

Кошти з благодійного фонду використовуються на придбання  товарів: цемент, фарба, розчинник, ґрунтовка, клей, брус, кутник, цвяхи, болти, гайки, саморізи,  круг відрізний,  розетки, вилки, трос, кабель, лопати,  замок навісний і врізний, туалетний папір, термометри, лампочки, миючих засобів, ганчірки для миття підлоги, канцтовари, ялинкові прикраси, відра для миття підлоги, віники;  м’ячі футбольні, баскетбольні, волейбольні і т.п.) проводився ремонт автомобілів, закуплювалися запчастини, виділялися кошти для придбання  бензину, техоглядів, страхових полісів, на придбання пального для довезення учнів  на конкурси, змагання. Для роботи газонокосилки купували масло, бензин, льоску та ін. Для комп’ютерного класу придбано мишки, клавіатури для заміни тих, що вийшли з ладу.

 

Гребінківська гімназія

 

У 2016 – 2017 н.р. у гімназії було охоплено навчанням 150 учнів (5 – 11 класів). Укомплектовано 8 класів із середньою наповнюваністю класів 20 учнів. Район обслуговування для гімназії, згідно зі Статутом, не визначено. Цього року у нашому навчальному закладі навчалися 96 учнів з смт Гребінок, 29 учень з с. Саливінок, 14 учнів з смт Дослідницького, 3 учні з с. Соколівки, 1 учень з с. Пологи, 7 учнів з с. Лосятин.

За цей навчальний рік  вибуло 2 учнів гімназії: в зв’язку з переїздом на нове місце проживання (м. Москва) та переходом до іншого навчального закладу (Фастівський ліцей – інтернат).

З 16 випускників ІІ ступеня на початок навчального року продовжили навчання 15 учнів у 10 класі гімназії..

Колектив гімназії цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини. Педагогічні працівники приділяли увагу просвітницькій роботі серед учнівської молоді щодо вивчення прав дитини, проводилася значна робота щодо забезпечення фізичної, моральної та психологічно безпеки учнів, підтримувалися постійні зв’язки з батьками, громадськістю щодо забезпечення дотримання прав дитини.

У минулому навчальному році гімназію закінчили 18 учнів 11 класу. Вступ до вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації випускників становив 81 %. За рейтингом вступу слід перелічити такі навчальні заклади, як Національний аграрний університет, Національний університет „Київський політехнічний інститут”, Національний університет харчових технологій, Національний педагогічний університет тощо.

У закладі дотримуються пріоритетні реформи навчально – виховного процесу: демократизація, гуманізація, диференціація, інтеграція навчання.

Навчальним планом гімназії була визначена семестрова структура навчального року. Протягом навчального року для учнів проводилися канікули: зимові, літні. Дана структура навчального року виявилася найбільш оптимальною, підтвердила свою дієздатність.

Гімназія працювала за п’ятиденним тижнем. Режим дня гімназії визначений робочим навчальним планом. Зауважень і пропозицій щодо організації чи змін режиму дня гімназії не надходило. Тому вважаємо, що прийнятий режим роботи гімназії самий оптимальний.

Навчальна робота за предметами організовувалася згідно чинних програм Міністерстві освіту і науки молоді та спорту України, календарного планування вчителів-предметників. Виконання навчальних програм, календарних планів контролювалося адміністрацією гімназії. Навчальні програми на кінець навчального року виконано.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося згідно критеріїв оцінювання, затверджених Міністерством освіти і науки молоді та спорту України . Об’єктивність виставлення тематичних, семестрових, річних оцінок постійно було під контролем адміністрації. Результати перевірок відображені у відповідних наказах.

Ведення шкільної документації здійснювалося згідно з чинними вимогами.

Навчально-виховний процес повністю забезпечений діючими програмами, підручниками забезпечені учні на 95%. Методична робота забезпечена на 100% періодичними педагогічними виданнями.

У закладі протягом останніх років діє єдина загально гімназійна система обліку відвідування учнями занять. Кожний педагогічний працівник після першого уроку заповнює відомості, у яких вказує кількість відсутніх учнів на заняттях. На протязі робочого дня класний керівник з’ясовує причину відсутності учнів. Це дає можливість унеможливити відсутність учнів без поважних причин.

Аналізуючи роботу педагогічного колективу з творчими та обдарованими учнями, потрібно відмітити, що в гімназії з перших днів створена і напрацьовується система роботи з обдарованими дітьми. З позаминулого навчального року гімназія є опорним районним закладом по роботі з обдарованими дітьми.

Про результативність систематичної роботи з розвитку обдарувань свідчать показники участі гімназистів в інтелектуальних змаганнях районного, обласного рівня. Сім років поспіль команда учнів Гребінківської гімназії посідала І місце у рейтинговій таблиці підсумків ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Протягом двох навчальних років рейтингова таблиця відсутня, але команда інтелектуалів гімназії входить в п’ятірку найсильніших команд району.

В районному етапі брали участь 28 учнів гімназії, що становить 18,8% від загальної кількості учнів гімназії. В порівнянні з попереднім роком (2015-2016 н.р. – 30,1%, 2014-2015 н.р. – 22, 1 %) кількість учасників зменшилася на 11,3%. Це пов’язано з тим, що з них з них 11 учнів взяли участь в олімпіадах з 2 предметів, а 7 – в олімпіадах з 3 предметів. Учасники ІІ етапу здобули 24 призових місця ( 2015-2016 н.р. – 21 призове місце, 2014-2015 н.р. – 20 призових місць), з них 7 перших місць, 11 других, 6 третіх, продемонстрували високий та достатній рівень знань, а також сформовану здатність практики змагання.

Сім призерів районного етапу було відправлено для участі у ІІІ (обласному) етапі. Три з них стали призерами обласного етапу.

Учениця 10 класу Москаленко Вікторія посіла третє місце в обласному етапі олімпіади з біології, учень 11 класу Штома Євген – ІІІ місце з німецької мови, учениця 11 класу Діхтяр Анна – ІІІ місце з образотворчого мистецтва. Вчителі, які підготували переможців.

Вчителі Пасічна О. І. (німецька мова), Клюкова В. В. (біологія, хімія, екологія), Круглик С. В. (образотворче мистецтво) показують стабільний позитивний результат з підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах.

 

Протягом року відповідно до затвердженого плану роботи діяло Наукове товариство гімназії «Юний дослідник». Його робота була досить плідною.

За підсумками засідання НТУ (жовтень) для участі у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» було рекомендовано роботи Бадзюк Анни (9 клас), Шаріпової Ольги (9 клас), Ганіченко Катерини (10 клас), Линник Аліни (10 клас), Волинської Тетяни (11 клас), Горбаченко Вікторії (11 клас).

У період з 15 по 17 листопада у м. Києві відбувся фінальний етап VII Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України».

Обертинська Діана Ярославівна, учениця 11 класу гімназії зайняла II місце в секція «Екологія та ресурсозбереження». Підготувала призера науковий керівник  Клюкова Валентина Василівна, вчитель хімії, біології та екології гімназії.

В квітні-травні 2017 року відбувся фінальний етап Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник». Учениця 9 класу гімназії Бадзюк Анна посіла ІІ місце з роботою «Ймовірність зародження життя на Землі завдяки космічним тілам (за матеріалами дослідження складу комети 67Р/Чурюмова-Герасименко)». Науковий керівник – вчитель фізики та астрономії Горецький Сергій Олександрович.

У І етапі  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь 27 учнів (18, 5%). Учасниками районного етапу конкурсу стали:

 • Яценко Аліна, учениця 7 класу,
 • Ігнатенко Анастасія, учениця 9 класу;
 • Штома Євген, учень 11 класу.

Всі учні, які брали участь у ІІ етапі, посіли призові місця. Учениця 7 Яценко Аліна представляла Васильківський район на обласному етапі та, здобувши призове місце, стала учасником Всеукраїнського етапу. Вчитель, який підготував призера обласного етапу, Ткаченко Лариса Віталіївна, вчитель української мови та літератури гімназії.

У І етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика взяли участь 42 учні ( 28%). Учасниками районного етапу конкурсу стали:

 • Токар Олександра, учениця 5 класу;
 • Ганіченко Катерина, учениця 10 класу;

За підсумками районного етапу конкурсу: Токар Олександра – ІІ місце, Ганіченко Катерина – І місце.

У цьому році гімназисти традиційно взяли активну участь в Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсах:

Назва конкурсу 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Всеукраїнський історичний конкурс «Лелека» 40

(36, 7%)

38

( 25 %)

39

(25,3%)

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» 24

(22, 1%)

25

(16, 4%)

14

(9, 1%)

14

(9,3%)

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 47

(43, 1%)

72

( 47, 4%)

27

(17,5%)

21

(14%)

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок осінній» 54

(49, 5%)

92

(60, 5%)

44

(28,6%)

19

(12,7%)

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок весняний» 23

(21, 1%)

36

(24%)

31

(20,1%)

20

(13,3%)

Всеукраїнський конкурс з англійської мови “Гринвіч” 10

( 9, 2%)

12

(8,0%)

15

(9,7%)

12

(8%)

Всеукраїнський конкурс з німецької мови «Орлятко» 10

(9, 2%)

20

(13, 2%)

17

(11%)

10

(6,7%)

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» 45

(41, 3%)

68

(44, 7%)

20

(13%)

22

(14,7%)

Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус» 17

(15, 6%)

28

(18, 4%)

14

(9,1%)

10

(6,7%)

Міжнародний конкурс з інформатики та комп`ютерної грамотності «Бобер» 14 (12,8%) 21

(13, 8 %)

29

(18,8%)

14

(9,3%)

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» 26

(17, 1%)

16

(10,7%)

Всеукраїнська гра з англійської мови “Puzzle” 14

(9,3%)

Отже,  можна стверджувати, що система роботи з обдарованими дітьми в гімназії працює на досить високому рівні..

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньо шкільного управління забезпечується документами планування: перспективний, річний, семестровий, місячний та тижневий плани. Заклад працює над створенням цілісної системи інформаційно – аналітичного забезпечення за допомогою єдиної комп’ютерної мережі.

Педагогічними кадрами заклад укомплектовано на 100%. Усього в гімназії працює 22 педагогічних працівники. Середній вік колективу – 30 – 40 років. Працює п’ять сумісників – вчителі образотворчого мистецтва, англійської мови, географії, німецької мови, фізичної культури.

Відповідність базової освіти педпрацівників займаним посадам становить 100%. Всі предмети викладають вчителі за фахом.

Мають педагогічні звання;

 • «Вчитель – методист» – 3 (13, 6%);
 • «Старший вчитель» – 6 (27, 3%).

Заклад майже щорічно поповнюється молодими спеціалістами. Гімназія працює над самозабезпеченням педкадрами. У 2016– 2017 н.р. в гімназії працювали 4 молодих спеціалісти, з якими окремо сплановано та проводиться індивідуальна робота, працює школа молодого вчителя.

Необхідна документація з кадрових питань ведеться згідно з вимогами.

Вчителі гімназії учасники методичних заходів на рівні району (семінари, засідання творчих груп, члени журі на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, виступи на секційних засіданнях): Клюкова В. В., Сирота Л. Ф., Токар О. П., Фокіна Ю. Ю., Ведмеденко Я. В., Діхтяр Л. В., Ткаченко Л. В.

На 2016-2017 н.р. було заплановано проходження курсової перепідготовки 5 вчителями. На кінець навчального року план виконано в повному обсязі.

На початку навчального року в гімназії створена атестаційна комісія.

Атестація вчителів проходила відповідно до складеного графіка та плану роботи.

 

В цьому навчальному році пройшли чергову атестацію педагоги:

 • Токар Олена Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи на відповідність займаній посаді;
 • Фокіна Юлія Юріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи на відповідність займаній посаді;
 • Клюкова Валентина Василівна, вчитель хімії, біології та екології на підтвердження вищої категорії та педагогічного звання «вчитель-методист».

За підсумками атестації:

 • Токар О. П. та Фокіна Ю. Ю., заступники директора з навчально-виховної роботи, відповідають займаній посаді;
 • Клюкова В. В. відповідає присвоєній раніше педагогічній категорії та педагогічному званню «вчитель-методист».

Вчителі Гребінківської гімназії – активні учасники щорічної районної педагогічної виставки «Освіта Васильківщини». У 2016-2017 навчальному році на педагогічну виставку було направлено 4 методичних доробки ( у минулому навчальному році – 4 ). Варто відмітити, що всі педагоги, які проходили атестацію, підготували матеріали до участі у виставці.

  №

п/п

Назва номінації Тема

матеріалів

Прізвище, ім’я, по батькові

вчителя, фах

1 Використання засобів інформаційно – комунікаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі освітніх установ і навчальних закладів Роль інформаційної системи в забезпеченні якості діяльності гімназії Засуха Роман Валерійович, директор гімназії
2 Спеціальна педагогіка Впровадження тьюторських технологій в навчально-виховний процес гімназії Токар Олена Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи
3 Виховна робота Батьки і вчителі: шлях від довіри до співпраці Фокіна Юлія Юріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи

До каталогу занесено і посібник для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів «Інформаційне забезпечення – шлях до творчого зростання особистості (викладання біології у 8 класі»», одним з укладачів якого є вчитель хімії та біології гімназії Клюкова В. В. Посібник укладено за матеріалами досвіду роботи слухачів школи професійної майстерності вчителів біології з проблеми «Формування в учнів системних знань шляхом створення та використання інформаційних паспортів», яка функціонувала протягом 2016/2017 навчального року на базі гімназії .

У 2016/2017 н.р. виховна діяльність гімназії була спрямована на реалізацію Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, державних національних програм, „Про позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, указами Президента України „Про національну програму „Діти України”, єдиної виховної проблеми „Виховання свідомого громадянина», покликаного усвідомлювати себе частинко своєї родини, класу, гімназії, держави, патріота своєї країни; створення умов для формування творчої, самостійної, гуманної особистості, здатної цінувати себе і поважати інших. У гімназії був розроблений план виховної роботи закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні  заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», Програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

Протягом 2016/2017 року  в гімназії були проведені такі традиційні загальногімназійні заходи:

Свято «День знань». Урочиста лінійка.

Перший урок «Від проголошення незалежності до нової України!»

Урок мужності «Нас надихають подвиги героїв»

Місячник безпеки вуличного руху

Заходи з нагоди 15ї річниці від Дня народження гімназії

Свято до Дня вчителя «Уклін вам, любі вчителі!»

До міжнародного Дня миру акція «Діти гімназії – за МИР!»

Виставка квітів «Українкою ж я, народилася»

Осінній ярмарок;

До Дня захисника України та Дня українського козацтва  – Змагання «Ми козацького роду діти!»

Участь у благодійному ярмарку  до Дня Святого Миколая (допомога воїнам АТО та благодійна допомога тим учням, родини яких перебувають у скрутному становищі);

Новорічні свята «Новорічна дискотека», «Новорічне вручення «Оскара »

Акція «Живи, книго!»

Тижні безпеки життєдіяльності

Привітання шефів з професійними святами

Учні гімназії брали участь у районних, обласних та всеукраїнських заходах, конкурсах та акціях та здобули призові місця :

 

Назва заходу

 

Прізвище, ім`я учня

 

Місце

Всеукраїнський форум українських патріотичних справ учнівської молоді

«Ми – українці!»

Секція «Відзначення національних дат і їх роль у відновленні історичної пам’яті та формуванні національної ідентичності»

Гурська Анна

Напрям «Цікаві форми організації учнівського самоврядування».

Ганіченко Катерина

Линник Аліна

 

 

 

 

Обласна пошукова акція учнівської молоді «Герої серед нас» Напрям «Сучасні захисники України»

Рада лідерів Гімназійного братства

Представники: Шаріпова Ольга, Горбаченко Вікторія

 

3  місце

 Обласний етап Всеукраїнських конкурсних робіт юних фотоаматорів «Моя Україно» Номінація «Експериментальне фото»

Ганіченко Катерина

 

2 місце

Обласний конкурс творчих робіт «Київщина без корупції» Номінація «Плакат»

Діхтяр Анна

Монзолевська Владислава

 

1 місце

1 місце

Учні гімназії брали участь у таких районних заходах:

 

Назва заходу

 

Прізвище, ім`я учня

 

Місце

 

Районний  етап Всеукраїнського конкурсу робіт фотоаматорів “Моя Україно!”

Номінація  «Архітектура та мистецтво»  

Токар Олександра

Номінація «Пейзаж»

Ганіченко Катерина

 Номінація «НАТЮРМОРТ»

Ганіченко Катерина

Номінація  «Жанрове, казкове та комедійне фото»

Ганіченко Катерина

1  місце

1  місце

 

 

2  місце

 

1 місце

 

 

Районний конкурс юних фотоаматорів «Неосяжна моя, Україно!»

Номінація  «Дива України очима дітей»

Усенко Юліана

Номінація  «Архітектурні пам’ятки України»

Ганіченко Катерина

Номінація  «Свята спадщина»

Дідківська Ольга

 

3 місце

 

3 місце

 

3місце

Районний  фінал інтелектуальної гри «Інтелектуальний марафон»  

Команда учнів 7-9 класів

 

3 місце

Інтелектуальна гра «З народного джерела»  

Команда учнів 5-6 класів

 

4  місце

Брейн-ринг для школярів старшого шкільного віку «Підліток і право»  

Команда учнів 8-11 класів

 

4  місце

 

Районний  конкурс виконавців сучасної, естрадної, патріотичної пісні «Калиновий дзвін»

Старша вікова група

Бадзюх Анна

Середня вікова група

Аркан Тамара

Колективи малих форм ( дуети, тріо)

Аркан Ольга, Бадзюк Анна

Тріо Гребінківської гімназії

 

3 місце

 

Подяка

 

1 Місце

Подяка

Конкурс юних художників «Чарівна палітра» Яценко Аліна

Діхтяр Анна

Подяка

1 місце

 

Районний

етап обласного конкурсу малюнків

«Право очима дітей»

Яценко Аліна

Діхтяр Анна

 

подяка

1місце

 

Районний конкурс юних художників «Об’єднаймося ж, брати мої» Яценко Аліна Андріївна

Діхтяр Анна

 

3 місце

1місце

Обласний  конкурс творчих робіт «Київщина без корупції» Номінація «Плакати»

Діхтяр Анна

 

І місце

Районний  етап Всеукраїнської виставки-конкурсу

«Новорічна композиція»

Номінація «Стилізована ялинка»

Номінація  «Новорічний букет»

Номінація  «Новорічна картина та колаж»

Номінація  «Новорічний вінок»

Номінація  «Новорічна композиція»

«Новорічна іграшка»

 Не брали участі
Районний  етап Всеукраїнської виставки-конкурсу “Український сувенір Номінація : « Зразки традиційних іграшок,  копії стародавніх іграшок»

Засуха Анна

 

 

подяка

Районний  етап Всеукраїнської виставки-конкурсу “Новорічна композиція”  

 

Не брали участі
Участь  в заходах за програмою Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»): Конкурс «Впоряд»

виставка-конкурс  рукописних газет, звіт-презентація про виконання «Доброго діла» та

брейн-ринг»  «Шляхами козацької слави».

ІІ місце
 

 

Районний

конкурсу солістів виконавців «Таланти Васильківщини 2017»

 

Солісти-виконавці народної пісні
Аркан Тамара 7 Б кл «Черемшина»
Войтенко Юлія 10 кл «Ти до мене не ходи»
Бадзюк Анна 9 кл «Цвіте терен»
Солісти-інструменталісти
 Вільхова Соломія 6 кл «Місяць на небі»
Петраков Віталій 11 кл «Tears in the heaven»
Художнє читання, декламаторське мистецтво
Дідковська Ольга   10 клас       «Мій син – герой»

Рада лідерів Гребінківської гімназії , вшановуючи мужність та героїзм захисників незалежності і територіальної цілісності України, взяла участь у обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «Герої серед нас: сучасні захисники України». Авторами проводилася пошукова, науково – дослідницька робота, збір фактичних матеріалів та інформації про учасників АТО на Сході України. На конкурс було подано 90 робіт, і робота учнів Гребінківської гімназії «Герої творять дійсність – сучасність творить героїв» у номінації «Сучасні захисники України» здобула ІІІ призове місце.

Учні  Гребінківської гімназії взяли участь  у Всеукраїнському  Форумі українських патріотичних справ учнівської молоді «Ми – Українці!», на базі Національного еколого-натуралістичного центру. Гурська Анна, учениця 9 класу, представляла свою дослідницьку роботу в секції «Відзначення національних дат і їх роль у відновленні історичної пам’яті та формуванні національної ідентичності», Ганіченко Катерина та Линник Аліна, учениці 10 класу, звітували про роботу Гімназійного братства за напрямом «Цікаві форми організації учнівського самоврядування».

В гімназії проведено чергову благодійну акцію «Діти – дітям», відповідно до листа Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 18.11.16 № 12-01-13-3858 «Про організацію збору подарунків для дітей, що перебувають у зоні проведення АТО». Акція проходила організовано, діти всіх класів та їх батьки активно долучилися до неї. Результатом стали зібрані іграшки, книжки, канцтовари, одяг та солодощі , які старшокласники гімназії впорядкували, посортували, запакували та підготували до відправлення. Гімназисти передали дітям, які живуть у зоні проведення АТО не тільки речі, солодощі, іграшки, шкільне приладдя, але й віру в те, що мрії збуваються!

З метою виховання учнів засобами театрального та циркового мистецтва учні гімназії  протягом семестру відвідували вистави театру ім. Саксаганського м. Біла  Церква та на циркові вистави у м. Київ.

На належному рівні перебуває робота по випуску електронної версії гімназійної газети «Фішка». Члени редакційної колегії  випускають тематичні та періодичні видання газети. Також постійно координується робота групи гімназії в одній із соціальних мереж. Таким чином, кожен клас має змогу ознайомитись з новинами, які відбуваються у гімназійному житті.

З метою вивчення природничої та історико-культурної спадщини України та набуття туристичних навичок організовані екскурсії по містах України. Діти відвідали  Верховну раду України, сервісний центр «Готово».

Під час екскурсії учні старших класів Гребінківської гімназії ознайомилися з історією українського Парламенту та побачили сесійну залу, в якій творяться закони сучасної України. Також учнівські колективи гімназії здійснили поїздки до таких міст як Умань, Львів. Також класні керівники разом з батьківськими комітетами класів організовували для учнів екскурсії до музеїв Київщини.

З метою попередження та профілактики негативних проявів в учнівському середовищі класні керівники проводять батьківські збори, на яких розглядаються питання щодо роз’яснення нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

Відповідно до Концепції громадянського виховання; Закону України „Про забезпечення соціально-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Комплексної програми запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності ”, „Комплексної програми профілактики злочинності” у закладі забезпечене своєчасне виявлення сімей, діти з яких опинились в складних життєвих умовах, їх облік та систематична перевірка умов утримання та виховання. На обліку в гімназії таких сімей 5, в них виховується 10 дітей. Із цією категорією сімей проводиться систематична робота спеціалістів  та соціального педагога гімназії.

За сприяння начальника Васильківського ВП ГУМП в Київській області підполковника поліції В.М.Первака старшим інспектором з ювенальної превенції Васильківського ВП майором поліції Загородньою Наталією Євгеніївною для учнів Гребінківської гімназії була проведена лекція на тему: “Відповідальність неповнолітніх, попередження випадків в побуті та на дорозі”.

З вересня 2016-2017 року  для учнів гімназії  був організований кінолекторій: по попередженню дорожньо – транспортного травматизму; по профілактиці ризикованої поведінки та інших соціальних проблем.

Учні гімназії – постійні учасники спортивних заходів, змагань селища, району, області. Щороку в гімназії проходить Олімпійський тиждень. Цього року вчителі гімназії провели цікавий відео урок, під час якого учні старших класів розповіли про виникнення, розвиток та символіку Олімпійських ігор, про здобутки українських олімпійців про досягнення українських спортсменів під час спортивних змагань всесвітнього значення. Також було проведено цікаві спортивні змагання та конкурси. Впродовж тижня гімназисти змагалися у спритності та витривалості. Також протягом тижня проведено низку виховних годин під спільним девізом «Далі, вище, спритніше». Тиждень пройшов у гімназії цікаво, позаурочний час було витрачено з користю.

У районних зональних  змаганнях з футболу у вересні 2016-2017  н.р команда гімназії посіла 3 місце. У  районній легкоатлетичній спартакіаді з фізичної культури  учні гімназії (вперше в історії гімназії) серед 37 інших команд вибороли переможне 1 місце. У особистому заліку з бігу на 100 метрів  3 місце посіли  Регіна Тонковид та Нанеску Роман; зі стрибків  у довжину 1 місце – Бадзюк Анна та 3 місце Нанеску Роман; В змаганнях з естафетного бігу команда гімназії  виборола 1 місце.

Протягом І семестрі учні гімназії взяли участь районних спортивних змаганнях  та посіли призові місця з таких видів:

Назва змагань Місце
1 легкоатлетичній спартакіаді з фізичної культури 1
2 Футбол (зональні) 3
3 Баскетбол (хлопці) 3
4 Шашки (зональні) 4
5 Настільний теніс (зональні) 5

 

Протягом 2016/2017 н.р. велика увага приділялася збереженню життя та здоров’я учнів школи, дотримання ними правил техніки безпеки. У закладі, періодично проходять  інструктажі для класних керівників щодо своєчасного та повного пакету документів у разі травмування учнів у побуті чи під час навчально – виховного процесу.

Велика увага у закладі приділяється розвитку самоврядування, створенню учнівського колективу. Всі виховні заходи були націлені на те, щоб зміст і форми колективної творчої діяльності допомагали учневі знайти себе, самовизначитись.

У гімназії успішно діє учнівське самоврядування. На початку навчального року були проведені загальногімназійні збори, на яких затвердили план роботи Гімназійного братства на рік та обрали Раду лідерів. Протягом семестру один раз на місяць проводились засідання Ради лідерів, де проводилось корегування планів на місяць, узгоджуючи їх з роботою гімназії, району. Радою визначався і зміст роботи центрів.

В цьому навчальному році шляхом таємного голосування більшістю голосів було обрано президентом Гімназійного братства учня 11 класу  Волощука Андрія. Та наприкінці семестру через ряд об’єктивних причин відбулися перевибори. І новообраним президентом Гімназійного братства стала учениця 9 класу Шаріпова Ольга.

Важливим елементом у виховній системі є співпраця вчителя з батьками. Робота гімназії з родиною містить у собі педагогічну освіту батьків, залучення їх до особистої участі в діяльності гімназійного колективу, організацією єдиного впливу на дитину в школі і родині. В закладі складено угоду про співробітництво між гімназією, батьківським і учнівським колективом, складено систему роботи з батьками, сплановано роботу батьківського всеобучу. Систематично проводяться батьківські класні збори, де батьки знайомляться із змістом роботи колективу, обговорюють проблеми виховання дітей, обмінюються досвідом. У вересні та  листопаді проводились загальногімназійні збори , де піднімались питання ,які турбують батьків .

На належному рівні працювала кафедра класних керівників , систематично проводились наради для класних керівників.

 

Матеріально – технічне забезпечення закладу

 

Будівля гімназії і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створені умови для роботи і навчання, існують навчальні кабінети, що відповідають сучасним умовам: інформатики, біології та хімії, іноземних мов,  української мови та літератури, історії. Велику увагу адміністрація гімназії приділяє функціонуванню кабінету інформатики. У вересні 2016 року було отримано 15 нових комп’ютерів.

Для забезпечення нормального харчування дітей в гімназії працювала їдальня. Робота їдальні повністю була організована за рахунок батьків: овочева група, плата за обіди. Вартість обіду в цьому навчальному році становила 12 грн.

Отже, підсумовуючи все вищесказане, враховуючи досягнення закладу у 2016– 2017 н.р., недоліки в роботі, можна сказати, що діяльність адміністрації, педагогічного колективу Гребінківської гімназії у цьому навчальному році проводилася на достатньому рівні.

 

 

 

МНВК “Гребінківський”

 

У 2016-2017 навчальному році (на травень 2017 року) навчалося 144 учні із 7 навчальних закладів Васильківського району. Закінчили курс навчання і отримали кваліфікаційні документи 59 водії транспортних засобів та 21 оператор комп’ютерного набору. Крім того, підготовлено і випущено 52 водії категорії “В” з числа населення.

У 2017-2018 навчальному році (на кінець грудня 2017 року) в комбінаті навчається 135 учнів по спеціальностям: “Водій транспортних засобів” і “Оператор комп’ютерного набору”.

На кінець 2016 року в комбінаті працювало 20 працівників, 7 – педагогічних і 13 – обслуговуючого персоналу.

Навчально-виробнича база комбінату протягом року утримувалась в належному стані, придатному до проведення навчального процесу.

В кінці 2016-2017 навчального року проведено підготовку навчальної бази до наступного навчального року. Зроблений поточний ремонт приміщень. За сприяння селищної ради в основному приміщенні комбінату замінено на металопластикові 14 вікон та зроблено 22 відкоса.

Автопарк комбінату нараховує 10 транспортних засобів, з них для навчання учнів використовується 6 транспортних засобів.

Автобус використовується для підвезення учнів на навчання в Гребінківську ЗОШ І-ІІІ ст. в рамках програми “Шкільний автобус”.

Транспортні засоби на початок 2017-2018 навчального року були відремонтовані та пройшли технічний огляд.

 

Васильківський районний ЦДЮТ

 

Стратегія розвитку системи позашкільної освіти району у 2017/2018 навчальному році визначається необхідністю реалізації державної політики у галузі позашкільної освіти.

В 2017/2018 н. р. педагогічний колектив Васильківського районного ЦДЮТ продовжує працювати над вирішенням проблеми: «Оптимізація діяльності творчих об’єднань ЦДЮТ шляхом впровадження інноваційних технологій, інтерактивних форм роботи, теорії життєтворчості».

Станом на 31.12.2017 року контингент гуртківців налічував 2278 вихованців, що становить 33% від загальної кількості учнів району, і сформований згідно Положення та Статуту закладу. Діапазон напрямків навчання в ЦДЮТ охоплює усі сфери сучасного життя:

 • науково-технічний – 11 груп, 165 вихованців;
 • художньо-естетичний – 94 групи, 1465 вихованців;
 • еколого-натуралістичний – 2 групи, 32 вихованців;
 • туристсько-краєзнавчий – 12 груп, 270 вихованців;
 • гуманітарний – 4 груп, 70 вихованців;
 • дослідницько-експериментальний – 8 груп, 153 вихованців;
 • соціально-реабілітаційний – 2 групи, 45 вихованців;
 • військово-патріотичний – 5 група, 78 вихованців;

загальна кількість творчих об’єднань – 28;

гуртків – 57;

в них груп – 138.

Колективом ЦДЮТ проводиться робота по забезпеченню дітей сільського регіону рівним доступом до якісної позашкільної освіти.

За територіальним принципом контингент вихованців розподіляється таким чином:

 1. смт. Гребінки –  579 вихованців
 2. с. Митниця –  31 вихованців
 3. с. Крушинка             –  4 вихованці
 4. с. Плесецьке             –  24 вихованців
 5. с. Соколівка            –  9 вихованців
 6. с.Тростинка             –  45 вихованців
 7. смт. Калинівка –  474 вихованців
 8. с. Багрин                      –  11 вихованців
 9. с. Діброва                     –  5 вихованців
 10. смт Глеваха               –  137 вихованців
 11. с. Здорівка –  60 вихованців
 12. с. Кожухівка             –  90 вихованців
 13. с. Данилівка             –  135 вихованців
 14. с. Путрівка             –  95 вихованці
 15. с. Ксаверівка –  120 вихованців
 16. с. Устимівка             –  59  вихованців
 17. с. Лосятин             –  32  вихованців
 18. с. Саливінки             –  135  вихованців
 19. смт. Дослідницьке             –  110  вихованців
 20. с. Мар’янівка –  20  вихованців
 21. с. Ковалівка –                        72 вихованці
 22. с. Мархалівка –  16 вихованців
 23. с. Погреби –  15 вихованців

(Всього вихованців: 2278)

В творчих об’єднаннях ЦДЮТ проводиться робота з категорією соціально-незахищених дітей району. В гуртках ЦДЮТ займаються:

 • 18 дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування,
 • 364 дітей з малозабезпечених родин,
 • 16 дітей які потребують корекції фізичного та розумового розвитку,
 • 24 дітей з девіантними проявами поведінки
 • 19 дітей переміщених з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО
 • 16 дітей демобілізованих учасників АТО.

Серед вихованців: дітей дошкільного – 90, молодшого шкільного віку – 542, середнього – 916, старшокласників – 730.

Результатом праці вихованців та педагогів у 2017 н.р. стали високі досягнення діти у  всеукраїнських, обласних та районних масових заходах для дітей та юнацтва:  Рій «Молода Січ» Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Шевченко К.Г.) на обласному фіналі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») отримав ІІ місце. Призерами обласних змагань з водного, спортивного та пішохідного туризму стали команди ЦДЮТ, посівши ІІ місця ( керівники Шевченко А.Г., Кушніренко М.В., Бойко Р.П.). Переможцем обласного конкурсу хореографічних колективів “Терпсихора запрошує…” став хореографічний колектив “Ромашка” (керівник Бесідовська Р.Д.). Призерами Всеукраїнського зльоту юних аграріїв стали Ілинич Назарій та Карачун Юрій, посівши ІІ місце (керівник Красніков К.П.)

100 вихованців ЦДЮТ були відзначені грамотами департаменту освіти та науки Київської облдержадміністрації та КЗ КОР ЦТДЮК, за отримані перемоги та призові місця на обласних конкурсах. 145 вихованців отримали перемогу на районних конкурсах та були відзначені грамотами відділу освіти Васильківської РДА.

Керівник гуртка “Християнська етика” Хмель О.С. посіла ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі керівників гуртків “Джерело творчості” та була відзначена подякою МОН України та премією голови Васильківської районної ради.

Серед дітей, що проживають на території смт Гребінок в 2017 році переможцями та призерами всеукраїнських обласних та районних конкурсів стали:

 1. Кисіль Тетяна, вихованка гуртка «Плетіння з бісеру» Васильківського районного ЦДЮТ , учениця Гребінківської ЗОШ ,відзначена за участь в обласному етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії», номінація«Декоративно-ужиткове мистецтво»
 2. Овдієнко Наталія ,вихованка ЦДЮТ ,учениця Гребінківської ЗОШ, переможець (диплом ІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Україна – європейська держава»
 3. Токар Олександра, вихованка Васильківського районного ЦДЮТ, учениця Гребінківської гімназії, переможець обласного етапу Х Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Вода – джерело життя»в номінації «Крапля води в об’єктиві» (природний стан води)» та призер (ІІ місце) в номінації «Мультимедійна презентація «Природні водойми моєї місцевості та їх важливість для місцевої громади»
 4. Лизун Анастасія, вихованка Васильківського РЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ, переможець (І місце) обласного  етапу Всеукраїнської  виставки-конкурсу робіт  учнів  молодшого  шкільного віку з  початкового  технічного  моделювання «Макети будівель»
 5. Колектив вихованців гуртка «Писанкарство» Васильківського районного центру дитячої та юнацької творчості призери (ІІІ місце) обласного  етапу Всеукраїнської  виставки-конкурсу робіт  учнів  молодшого  шкільного віку з  початкового  технічного  моделювання «Макети будівель»
 6. Угнівенко Олександра – вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ призер(ІІ) обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»; переможець районного етапу гуманітарного  конкурсу «Космічні фантазії»
 7. Бадзюк Анна, учениця Гребінківської гімназії, переможець (І місце) обласного фестивалю дитячих хореографічних колективів “Терпсихора запрошує…”
 8. Білецький Олександр, учень Гребінківської гімназії, призер (ІІІ місце) обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»
 9. Василенко Катерина, учениця Гребінківського НВК, переможець (І місце) обласного фестивалю дитячих хореографічних колективів “Терпсихора запрошує…”
 10. Виштак Вероніка, учениця Гребінківського НВК, переможець (І місце) обласного фестивалю дитячих хореографічних колективів “Терпсихора запрошує…”
 11. Ганіченко Катерина, учениця Гребінківської гімназії, – переможець (І місце) обласного фестивалю дитячих хореографічних колективів “Терпсихора запрошує…”; переможець районного етапу  Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»
 12. Доманська Вікторія, учениця Гребінківського НВК, переможець (І місце) обласного фестивалю дитячих хореографічних колективів “Терпсихора запрошує…”
 13. Журавель Ірина, учениця Гребінківського НВК, призер (ІІІ місце) обласного етапу Всукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»
 14. Іваник Юлія, учениця Гребінківського НВК, призер (ІІІ місце) обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір»
 15. Кипчук Анна, учениця Гребінківського НВК, переможець (І місце) обласного фестивалю дитячих хореографічних колективів “Терпсихора запрошує…”
 16. Корнієнко Андрій, учень Гребінківського  НВК, переможець (І місце) обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Герої серед нас: сучасні захисники України»
 17. Корнієнко Анна, учениця Гребінківського НВК, переможець (І місце) обласного фестивалю дитячих хореографічних колективів “Терпсихора запрошує…”
 18. Кушніренко Аліна, учениця Гребінківського НВК, – переможець (Імісце) обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Герої серед нас: сучасні захисники України»; – призер (ІІ місце) обласного конкурсу творчих робіт «Київщина без корупції» в номінації «Журналістський матеріал»; переможець районних етапів конкурсів робіт фотоаматорів  «Моя Україно!»  та  «Моя країна — Україна!»
 19. Савченко Валерія, учениця Гребінківського НВК, переможець (І місце) обласного фестивалю дитячих хореографічних колективів “Терпсихора запрошує…”
 20. Семиволос Світлана, учениця Гребінківського НВК, переможець (І місце) обласного фестивалю дитячих хореографічних колективів “Терпсихора запрошує…”
 21. Фіалковська Катерина, учениця Гребінківського НВК, переможець (І місце) обласного фестивалю дитячих хореографічних колективів “Терпсихора запрошує…”

Районні конкурси:

 1. Ансамбль «Мелодія душі» Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів – переможець огляду колективів художньої самодіяльності «Веселка 2017» , номінація «Вокальні колективи»
 2. Вуйчак Софія – вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ – переможець гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії», номінація «Образотворче мистецтво»
 3. Дідківська Ольга, учениця Гребінківської гімназії – володар Гран-прі конкурсу солістів-виконавців «Таланти Васильківщини 2017», номінація «Художнє читання»
 4. Кузьменко Олександра, учениця Гребінківської ЗОШ – переможець конкурсу солістів-виконавців «Таланти Васильківщини 2017», номінація «Авторська поезія»
 5. Кушніренко Аліна, учениця Гребінківської ЗОШ – переможець виставки-конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» , номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»
 6. Микитин Діана, вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ – переможець виставки-конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» , номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»
 7. Навроцька Софія, учениця Гребінківської ЗОШ – переможець виставки-конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»
 8. Небесенко Анастасія, учениця Гребінківської ЗОШ – переможець виставки-конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»
 9. Овдієнко Олександра – вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ – переможець гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії», конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», номінація «Образотворче мистецтво»
 10. Перекупенко Софія – учениця  Гребінківської ЗОШ – переможець конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» , номінація «Образотворче мистецтво»
 11. Сторонська Дар’я, учениця Гребінківської ЗОШ – переможець конкурсу солістів-виконавців «Таланти Васильківщини 2017», номінація «Художнє читання»
 12. Танцювальна пара: Спірідонов Андрій, Король Крістіна учні Гребінківської ЗОШ – переможці конкурсу солістів-виконавців «Таланти Васильківщини 2017» , номінація «Хореографія»
 13. Танцювальна пара Шульгіна Анна, Галіца Владислав, Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. – переможці огляду колективів художньої самодіяльності «Веселка 2017» , номінація «Хореографія»
 14. Трочинська Анастасія, учениця Гребінківської ЗОШ – переможець конкурсу солістів-виконавців «Таланти Васильківщини 2017», номінація «Народна пісня»
 15. Фердерер Ольга, учениця Гребінківської ЗОШ – переможець виставки-конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»
 16. Х/к «Ромашка» ЦДЮТ – переможець огляд колективів художньої самодіяльності «Веселка 2017», номінація «Хореографія»
 17. Худобіна Анастасія, учениця Гребінківської ЗОШ – переможець виставки-конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»
 18. Гурська Анна – голова оргкомітету районної ради «АШКО» дітей Васильківщини, учениця Гребінківської гімназії, відзначена за активну участь у роботі обласної ради дітей Київщини – «Лідер року»
 19. Дворник Ірина, учениця Гребінківського НВК, вихованка ЦДЮТ, переможець районного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір»
 20. Ігнатенко Анастасія, учениця Гребінківської гімназії, переможець районних етапів Всеукраїнських конкурсів робіт фотоаматорів «Моя Україно!»  та  «Моя країна — Україна!»
 21. Ковтун Карина, учениця Гребінківської гімназії, переможець районних етапів Всеукраїнських  конкурсів робіт фотоаматорів  «Моя Україно!»  та  «Моя країна — Україна!»
 22. Небесенко Анастасія, учениця Гребінківського НВК, переможець районного фіналу конкурсу юних художників «Чарівна палітра»
 23. Овдієнко Олександра, учениця Гребінківського НВК, переможець районного фіналу конкурсу юних художників «Чарівна палітра», переможець районної виставки-конкурсу дитячого малюнку «Право очима дитини»
 24. Одинцова Анна учениця Гребінківського НВК, переможець районного конкурсу творчих робіт «Київщина без корупції»
 25. Токар Олександра, учениця Гребінківської гімназії, переможець районних етапів Всеукраїнських конкурсів робіт фотоаматорів  «Моя Україно!»  та  «Моя країна — Україна!»
 26. Шаріпова Ольга, голова ради учнівського самоврядування Гребінківської гімназії, ведуча свята “Різдвяна зіронька Васильківщини”
 27. Команда ерудитів молодшої вікової групи Гребінківського НВК, переможці районної інтелектуальної  гри “З народного джерела”
 28. Команда ерудитів середньої вікової групи Гребінківського НВК, переможці районної інтелектуальної  гри “Інтелектуальний марафон”
 29. Команда ерудитів старшої вікової групи Гребінківського НВК, переможці районної інтелектуальної  гри “Пізнай себе”
 30. Павловська Анастасія – учениця ОНЗ Гребінківський НВК, переможець районного конкурсу виконавців сучасної української естрадної пісні «Калиновий дзвін»
 31. Перекупенко Софія – учениця ОНЗ Гребінківський НВК, переможець районного конкурсу виконавців сучасної української естрадної пісні «Калиновий дзвін»
 32. Тарасенко Маргарита – учениця ОНЗ Гребінківський НВК, переможець районного конкурсу виконавців сучасної української естрадної пісні «Калиновий дзвін».

 

Гребінківська районна лікарня

 

За 2017 рік в стаціонарних відділеннях лікарні проліковано 1614 хворих, що на 53 пацієнти менше ніж в 2017 році.

В поліклініці за 2017 рік прийнято 54 588 хворих, що майже на 1000 осіб менше ніж в 2016 році.

Найбільше хворих було проліковано в терапевтичному відділенні –  1183 пацієнти, що на 19 осіб менше ніж в 2018 році. В хірургічному відділенні проліковано 431 хворий, проведено 132 операції.

За 2017 рік в  відділеннях лікарні проліковано 8 осіб – учасників АТО, із них 2 особи двічі перебували на лікуванні.

Роботу по наданню вторинної медичної допомоги населенню Васильківського району проводить колектив лікарні в кількості 134 чоловік, в т.ч. 15 сумісників. Лікарів працює – 26, з них 10 сумісників, медичних сестер – 45, молодшого персоналу – 34, інших – 23.

За минулий 2017 рік в Гребінківській рай лікарні не скорочено жодного медичного працівника. Заробітна плата виплачувалась своєчасно впродовж року двічі на місяць. Окрім заробітної плати виплачені всі надбавки передбачені законодавством, як медичному персоналу так і іншим працівникам.

Виконана слідуюча господарча робота:

 1. Виконані всі підготовчі роботи і розпочав функціонувати рентгендіагностичний кабінет на території стаціонарного корпусу за адресою: проспект Науки, 54. Це значно покращило роботу особливо з хворими, що поступають в позаробочий час та в зимовий період.
 2. В пральні встановлено машину- напівавтомат, отриману від благодійника, що покращило якість прання.
 3. Встановлено систему фільтрів на харчоблоці для покращення хімічних властивостей води, з якої готується їжа для хворих.
 4. В лютому місяці встановлені бойлери:
  1. в клініко-діагностичній лабораторії;

б.  на приймальному відділенні.

В квітні-травні встановлені 2 бойлери в терапевтичному відділенні:

а.  в роздаточній;

б.  в ванній кімнаті.

Це дало змогу мати теплу воду в цих відділеннях протягом доби, проводити санітарну обробку хворих протягом доби.

 1. Проведені поточні ремонти:
  • на харчоблоці;
  • в приймальному відділенні.
 2. Засаджена присадибна ділянка – посіяні овочі для харчування хворих і заготовки овочів на зиму (огірки, буряк, морква, картопля).
 3. Встановлена система вентиляції в клініко-діагностичній лабораторії.
 4. Виконані всі роботи і отримано дозвіл на реєстрацію і роботу ліфта.
 5. За рахунок благодійників покращена матеріально-технічна база лікарні.

Було придбано: електрокардіограф;

Апарат Алконт;

Апарат д`Арсонваль;

Апарат інгалятор-Небулайзер;

Апарат ультразвукової терапії;

Біохімічний аналізатор.

В ІІ півріччі були продовжені роботи по покращенню умов перебування хворих у відділеннях стаціонару та якості надання медичної допомоги.

Зокрема, були виконані слідуючі роботи:

Проведені ремонти:

 1. Поточний ремонт моргу.
 2. Заміна лінолеумного покриття в 2-х палатах терапевтичного відділення (1 та 3 палати).
 3. Проведена заміна вхідних дверей в рентгенкабінеті – двері придбали за рахунок коштів Соколівської сільської ради, для захисту дверей від дії погодних умов зроблено козирок над дверима.
 4. Для харчування хворих зібрано близько 3т картоплі від населення (з громади Гребінок картоплю не збирали).
 5. Благодійним фондом «Подаруй мрію» надана допомога лікарні на суму 17768 грн. 51 коп. – все необхідне для роботи.
 6. Для харчування хворих надана благодійна допомога науковим відділом ДП ДГ «Саливонківське» (Ксаверівка-2) – виділено 480 кг буряків.
 7. Проведено ремонт головного входу в  стаціонарний корпус. Всі ремонтні роботи були виконані співробітниками лікарні.
 8. Придбано 6 вогнегасників.
 9. Проведено прийом-передача будівлі поліклініки іншому балансоутримувачу (акт прийому-передачі мається).
 10. Проведене утеплення вікон на ІІ і ІІІ поверхах стаціонарного корпусу.
 11. Була приділена значна увага харчуванню хворих. На кошти виділені бюджетом на 2017 рік, ми змогли 2-3 рази на тиждень давати хворим м`ясо або рибу, постійно для харчування були яйця, масло, 3-4 рази на тиждень молочні вироби.

Силами співробітників для харчування хворих було закрито: 60 банок помідорів, 30 банок огірків, 30 банок кабачків.

 

Щодо реформи медичної галузі в 2018 році то вона в основному буде стосуватись первинної ланки (Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги і Гребінківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини).

Заклади медичної допомоги вторинного рівня – (Гребінківська районна лікарня), відповідно до законодавчих актів реформуватиметься відповідно до рішення Госпітальних рад. Госпітальні ради визначать лікарні, на базі яких будуть створені:

 • лікарні інтенсивного лікування;
 • консультативно-діагностичні центри;
 • центри політравми;
 • створення нових перинатальних центрів та ін.

 

 

Гребінківська міська бібліотека для дорослих

Читачів – 970

Відвідувань – 3270

Книговидача – 12850

Нові надходження – 282

Книжковий фонд – 8636

Масові заходи – 36

До Дня Захисника України

День Захисника України відзначається14 жовтня, у день Покрови Пресвятої Богородиці, водночас з Днем українського козацтва, метою якого є вшанування мужності і героїзму захисників незалежної територіальної цілісності України.

До цієї дати була підготовлена патріотична викладка “З Україною в серці”, на якій були представлені художні твори, які відтворюють сторінки героїчної історії українського народу.   З  нагоди цієї дати була проведена година національної гідності “Ми з народом, якого не здолати”.

І. Розбудова і становлення державності в Україні.

 

До Дня Соборності України

Це свято відзначається щороку в день проголшення Акту возз’єднання УНР і ЗНР. Акт злуки став уособленням мрії Українського народу про Соборну національну державу та етнічної єдності. До цієї події було розгорнуто історико-аналітичну викладку “Соборність України – соборність нашої свідомості”. В експозиції викладки представлені видання, які висвітлюють сторінки української історії, національно-визвольних процесів, а також складні політичні процеси, які відбуваються в нашій державі.

До Дня пам’яті Героїв Крут

На честь цієї дати підготовлена героїко-патріотична викладка “Від героїв Крут – до героїв Небесної сотні”.

До Дня пам’яті Героїв Небесної сотні

З цієї нагоди представлена викладка-реквієм “Небесна сотня – герої нашого часу”.

До Дня Конституції України

З нагоди відзначення 21-ої річниці Конституції України відбувся каскад інформаційних повідомлень “Конституція України, як цінність держави і суспільства”.

Протягом дня відвідувачі бібліотети отримували повідомлення про найважливіші історичні моменти конституційного процесу від “Правди і статуту” Ярослава Мудрого, “Конституції” Пилипа Орлика та до прийняття Основного Закону держави – Конституції України.

До Дня незалежності України

З нагоди 26-ої річниці Незалежності України відбулася година державності “Незалежна і єдина будь навіки, Україно”, на якій висвітлювалися історичні події формування української державності та досягнень України за роки незалежності. Всі бажаючі мали змогу ознайомитися з матеріалами даної тематики на книжковій викладці.

До Дня людей похилого віку було розгорнуто викладку-спогад “Книги Вашої юності”.

До Дня української писемності і мови відбувся творчий діалог з читачами на тему “Розмовна мова чи літературна – хто кого?”

 

ІІ. Національні традиції. Культура. Мораль. Право.

До Всесвітнього Дня “Дякую” була проведена культурно-етична розмова з читачами “Чи не розучились ми висловлювати подяку”.

Протягом дня у бібліотеці з читачами велась розмова про чемність та ввічливість, про те, що слово “дякую” одне з найбільш уживаних, але користуються ним зазвичай автоматично, як прояв ввічливості. Така розмова дала свої позитивні результати. Тепер читач завжди, виходячи з бібліотеки, дякує бібліотекаря за обслуговування.

До Міжнародного Дня рідної мови була проведена розмова з читачами протягом дня на тему “Етикет спілкування і культура мовлення”.

 

ІІІ. Ювілейні та літературні дати

До 420-річчя від дня народження Петра Могили, українського політичного, церковного і освітнього діяча, присвячена історико-просвітницька викладка “Просвітитель і реформатор”. На викладці була представлена література про життя і діяльність П.Могили.

До 135-річчя від дня народження Івана Огієнка, ученого, педагога, державного, громадського та церковного діяча, була представлена духовно-історична виставка “Духовні скарби Івана Огієнка”.

         До 200-річчя від дня народження українського історика, громадсько-політичного і культурного діяча, одного з засновників Кирило-Мефодіївського братства Миколи Костомарова, на вшанування його пам’яті була присвячена історико-культурогічна викладка “Сподвижник української науки і просвіти”. До уваги читачів на викладці була представлена література, що розповідає про людину непересічної долі, величезної культури і освіченості, безсмертну спадщину духу, фундаментальної праці в історії України.

З нагоди Міжнародного жіночого Дня відбулася пізнавально-розважальна година “Дамський світ у бібліотеці. Краса – це Я”. Учасники заходу почули цікаву і змістовну розмову про образ жінки, яка у різних сферах її діяльності вроявляє високий політ жіночої душі.

З нагоди дати аварії на Чорнобильській АЕС була підготовлена викладка-скорбота “Біль Чорнобиля з роками не згасає”.

До Дня пам’яті і примирення і Дня Перемоги була організована історико- патріотична викладка “Літопис війни – у пам’яті народній”.

До Дня матері і Міжнародного дня сім’ї читачам була запропонована народознавчо-етична викладка “Сім’я – ключ до щастя”. До уваги читачів була запропонована різноманітна література, яка розповідає про сімейні звичаї та обряди, про те, що українці споконвіків славилися міцним сімейним устроєм, духовною єдністю поколінь.

До ювілейних дат українських письменників Є.Гуцала, Є.Маланюка, Л.Глібова, А.Дімарова, М.Стельмаха, Ю.Яновського, Б.Лепкого, М.Куліша читачам були запропоновані літературні викладки, які розповідали про життя і творчість письменників, про їх внесок у скарбницю української літератури.

Упродовж року у бібліотеці відбулися зустрічі любителів жіночого українського роману, які проходили надзвичайно легко, відкрито та в позитивній атмосфері.

 

 

Гребінківська дитяча бібліотека

 

У 2017 році деяльність бібліотеки була спрямована на популяризацію книг, формування світогляду у дітей, допомогу у задоволенні читацьких потреб, інтересів, запитів.

За звітний рік обслужено 902 читачів, загальна кількість відвідувань становить 5597, видано 15154 примірників книг і документів.

З метою підвищення іміджу бібліотеки було проведено: екскурсію “По дорозі до країни книг”, бібліотечний урок “Вічна магія книги”. Наповнювались новими інформаційними матеріалами книжкові виставки та тематичні полиці: “Рідний край – моя Україна”, “Мій край, моя історія жива”, “Держава. Закон. Право”.

 

Вивчення користувачів та формування їхніх інтересів

 

Для забезпечення користувачів необхідною літературою постійно вивчались читацькі потреби. В цьому напрямку проводились індивідуальні бесіди з користувачами для вивчення їхніх інтересів і інформаційних потреб, ознайомлення з новою навчальною, методичною, художньою літературою шляхом створення тематичних поличок, викладки літератури: “Бібліоексперти радять”, “Замінемо інтернет на цікаву книгу”, “Сива давнина”.

З метою вивчення інформаційних запитів користувачів велись замітки на формулярах, проводились аналізи читання різних вікових груп: “Про що розповів читацький форум”, “Вивчення читацьких інтересів учнів 5-6 класів”. З учнями 4-5 класів проводилось анкетування “Чи вмієш ти читати”. Для різних вікових категорій користувачів складались індивідуальні рекомендаційні списки літератури: “Чарівни книга казок”, “Дивовижний світ фантастики”, “Зі спортом по життю”, “Дівчинка на всі сто”, “Будь природі другом”.

 

Заходи з популяризації літератури

 

Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб учнів здійснювалась шляхом проведення різних масових заходів, а саме: історичний екскурс “Стрічка єднання” з учнями 6-Б класу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. Захід супроводжувався книжковою виставкою “Доленосна віха нашої історії” та історичною вікториною “Сила великої злуки”, патріотична година “Пам’ятай про Крути” з учнями 7-А класу Гребінківської гімназії, а також оформлено виставку-спомин “Нев’янучий вінок пам’яті героїв Крут”, на якій були представлені матеріали про трагічні і героїчні події 1918 року, поетична хвилина “Мова – криниця душі” до дня рідної мови, а також оформлено тематичну полицю “Квітни, мово, зірницями слова”.

Велику увагу працівники бібліотеки приділяють патріотичному вихованню підростаючого покоління. З метою виховати у користувачів любов і гордість до своєї Батьківщини, до свого народу оформлено книжкові виставки: “Рідний край – моя Україна”, “Мій край, моя історія жива”, до Дня Перемоги створено виставку “Шляхами бою і перемоги” та проведено огляд літератури, до дня жертв голодомору і політичних репресій в Україні книжкову виставку “Пам’ятай про голодні роки”, до українського козацтва і захисника Вітчизни з учнями 5-6 класів проведено історичну вікторину “Казаку найперше – воля, козаку найперше – честь” та створено книжкову виставку “Козацька держава – наша гордість і слава”. На вшанування Героїв Небесної Сотні, в пам’ять про загиблих за майбутнє України пройшла реквієм-година “Ми сотнею пішли в небо” з учнями 9-Б класу Гребінківської ЗОШ. Захід супроводжувався книжковою виставкою “На барикадах Революції Гідності”.

По морально-правовому вихованню підростаючого покоління до Всесвітнього Дня дитини проведено правову годину “Школа прав дитини”.

Традиційним у бібліотеці стало святкування Тижня дитячої та юнацької книги. Учні 5-А і 5-Б класів Гребінківської ЗОШ взяли активну участь у квесті “Бібліобродилка”, переглянули книжкову виставку “У книжок немає канікул”.

Щасливі діти сьогодні – це щаслива та сильна держава у майбутньому. Саме діти найбільше потребують захисту, опіки, підтримки та турботи з боку дорослих. До Міжнародного Дня захисту дітей бібліотекарі організували книжкову виставку “Книгосвіт дитинства” та виставку дитячих малюнків “Дитинства щаслива пора”. Діти проявили свої художні здібності у малюнках, які малювали із задоволенням і великою любов’ю.

 

Заходи, присвячені пам’ятним датам

 

Відзначаючи ювілейні дати улюблених дитячих письменників, бібліотекарями проведено:

– огляд літератури “Астрід Ліндргрен мандрує світом” (до 100-річчя від дня народження письменниці);

– голосні читання за книгою Є.Гуцала “Без дороги ходить дощ” (до 80-річчя від дня народження С.Маршака);

– годину юмору “Ще трошки байок для дорослих діток” (до 95-річчя від дня народження П.Глазового);

– хвилина української байки “Глибинна мудрість глібовських байок” (до 190-річчя від дня народження байкаря);

– поетичний вернісаж “Вірші, які не старіють” (до 100-річчя від дня народження М.Познанської);

– літературні посиденьки “Казки Михайла Стельмаха” (до 105-річчя від дня народження письменника);

– книжкові виставки “Сонця правди сурмача” (до 105-річчя від дня народження А.Малишка), “Романтик Півночі” (до 110-річчя від дня народження М.Трублаїні).

 

Довідково – бібліографічна та інформаційна робота

 

Для користувачів у бібліотеці представлено довідковий фонд та довідковий апарат, створено “Куточок читача”, де розміщено пам’ятки:

– як вибрати книгу для читання;

– як читати газету;

– як працювати з довідковою літературою.

Також оформлено папку “Кодекс читача бібліотеки” та створено “Банк ідей”, де діти можуть залищити свої ідеї, пропозиції, побажання щодо поліпшення роботи дитячої бібліотеки.

Для користувачів бібліотеки було підготовлено і проведено огляд періодичних видань “Цікавинки з періодичної сторінки” та краєзнавчу виставку до 405-річчя заснування селища Гребінки “Ти вічно красиве молоде, рідне селище моє”.

 

 

ДНЗ (ясла – садок) “Дзвіночок”

.

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Конституції України, Закону України “Про дошкільну освіту”, Базового компоненту дошкільної освіти, Закону України “Про охорону праці”, Закону України “Про цивільну оборону”, Закону України “Про дорожній рух”, Закону України “Про відпустки”, Кодексу “Про працю”, Статуту ДНЗ та річного плану навчально – виховної роботи.

Дошкільний навчальний заклад  розпочав функціонування у травні 1945  року .Нове приміщення садка функціонує з серпня 1997 року. Групові приміщення  забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– музична, спортивна зали;

– методичний кабінет та медичний блок;

– лужок для прогулянки на березі річки

– спортивний та ігрові майданчики.

СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

На 31.05.2017 року  в ДНЗ  функціонує 6 груп: 1 група раннього віку, 5 груп дошкільного віку. Заклад  відвідує  125 дітей.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 2 групи – з  9.00  годинним перебуванням дітей, 4 групи – з 10.5 годинним перебуванням дітей. За  бажанням батьків організовано чергові групи.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач,вихователь-методист,музичний керівник, інструктор з фізкультури, 7 вихователів.

 

Освітній рівень педагогів:

Всі педагоги мають педагогічну освіту. Фахову педагогічну освіту має 8  чоловік.

 

Стаж роботи педагогічних працівників:

до 10 років – 0

до 20 років -4 педагоги

більше 20 років – 3 педагоги

більше 30 – 4педагоги

 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

5 педагогів – мають вищу кваліфікаційну категорію    45%

2 педагоги-мають першу кваліфікаційну категорію     18%

4 педагогів – мають тарифний розряд                            37%

 

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного  професійного зростання педагогів. Курси підвищення кваліфікації при інституті післядипломної освіти пройшли (відповідно до плану  РМК)- 3 педагоги: Фурсік Т.Є.,Приліпка Т.Г.,Храмичева О.П. В цьому році підвищила свою  кваліфікаційну категорію вихователь Храмичева О.П.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

 

 1. ІІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2016/2017 н.р.

Виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи недоліки та досягнення, колективом ДНЗ було визначено наступні цільові пріоритети  на 2016/2017 навчальний рік:

1.Розвиток логічного ,просторового,комбінаторного мислення та формування елементарних математичних понять засобами конструювання.

2.Підвищення педагогічного рівня педагогів з питання навчання старших дошкільників елементів грамоти згідно вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 1. Долучення дітей до цінностей національної культури свого народу за допомогою музейної педагогіки.
 2. Продовжувати роботу по охопленню дітей селища суспільним дошкільним вихованням, активізувати діяльність із сім’ями майбутніх вихованців дошкільного закладу.

ІІІ МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу здійснює освітньо – виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Статуту ДНЗ, Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно  – методичних рекомендацій «Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 н. р.» від 25.07.2016 №1/9 – 396, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження граничного допустимого навчального  навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 №446, інструктивно  – методичних рекомендацій  Департаменту (управління) освіти і науки (молоді та спорту) обласних та Київської міської державних адміністрацій «Щодо організації фізкультурно – оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 № 1/9-456, інструктивно  – методичних рекомендацій Департаменту (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій «Про організацію національно – патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» від 25.08.2016. №1\9-396.

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ДНЗ (ясла – садок ) «Дзвіночок» в 2016-2017 навчальному  році визначався Освітньою програмою  для дітей  від 2 до 7 років «Дитина» .

Методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами, а саме підвищення якості професійного рівня педагогів через застосування сучасних психолого – педагогічних та інформаційно – комунікативних технологій, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи.

Протягом 2016 – 2017 н. р. методична робота в дошкільному навчальному закладі  проводилась відповідно річного плану. Педагогічний колектив працював над вирішенням таких завдань:

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу педагогічний колектив використовував альтернативні методики та технології, а саме:

 • Навчання читанню за методикою Л. Шелестової – вихователь Глівінська О. М., старша група,вихователь Григораш Л. М., середня група;
 • Система мовленнєвих ігор, елементарного музикування Карла Орфа та використання елементів методики М.М. Шуть – музичний керівник Ковальчук Т. В., всі групи;
 • Людмила Шульга. Розвиток творчих здібностей у дітей середнього та молодшого віку – вихователь Калініченко Н.Є., середня група, вихователь Ганіченко О.Ю, ІІ молодша група;
 • Методика фізичного виховання Вільчковського Е. С. та елементи методики фізичного виховання Єфименка М. М. – інструктор з фізкультури Волинська Л. А всі групи.
 • А М. Богуш .Методика розвитку мовлення дітей – всі групи;

Варіативну програму «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. Автор  Єфименко М. М. – інструктор з фізкультури Волинська Л. А. всі групи.

Забезпечено належну організацію проведення роботи  за навчально-методичним посібником для вихователів молодшого дошкільного віку Н. Гавриш, О. Пометун «Дошкільнятам про сталий розвиток» ( ІІ молодша група «Світлиця», вихователь Ганіченко О. Ю.).

А також  роботу за парціальними програмами:

 • парціальна програма еколого – туристичного гуртка «Люби, знай, охороняй» – схвалена науково – методичною радою КОІПОПК  протокол № 5 від 23.03.2012 автор та керівник Храмичева О. П.;
 • парціальна програма гуртка «Малярик – веселкарик» схвалена науково – методичною радою КОІПОПК протокол № 5 від 23.03.2012. Автори: Ганіченко О. Ю., Приліпка Т. Г. (вихователь старшої групи Глівінська О. М.)
 • Парціальна програма гуртка «Юні олімпійці» схвалено науково – методичною радою КОІПОПК протокол № 5 від 23.03.2012.Автор і керівник інструктор з фізкультури Волинська Л. А.)

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.  Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, засідання «круглих столів», семінари-практикуми, майстер – класи, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності  педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність засідань педагогічних  рад. На яких обговорювались проблеми:

– звіт про оздоровчий період, обговорення та затвердження річного плану, про аналіз готовності груп до нового навчального року (протокол №1 від 31.08.2016 р.);

– формування в дітей елементарних математичних уявлень за допомогою конструювання  (протокол № 2 від 01.12.2016);

– про навчання дітей елементів грамоти  (протокол №3 від 01.03.2017);

– про результати педагогічного обстеження дітей на рівень засвоєння  знань, умінь, навичок відповідно до вимог чинної програми; про виконання річного плану в роботі з дітьми, батьками, педагогами про виконання творчих планів музичного керівника; про стан готовності старших дошкільників до навчання в школі; (протокол № 4 від 31.05.2017 року).

Активну участь в засіданнях педагогічної ради брали вихователі: Храмичева О. П., Глівінська О. М. , Приліпка Т. Г.

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися в обговорення питань, які висвітлювались на засіданнях, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

Цікаво пройшов тренінг «Логіко – математичний розвиток дошкільників засобами конструктора LEGO» (27.09.2016 р.), під час якого вихователь старшої групи Глівнська О. М.  довела,  чому саме конструктор LEGO найдоцільніше використовувати для сприйняття логіко – математичного розвитку дошкільників.

Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшов з педагогами  семінар – практикум: «Навчання дітей дошкільного віку елементам грамоти» (20.12.2016 р.). Зміст проведеного семінару складався з теоретичних, практичних завдань з використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінару, підвищилась ефективність діяльності колективу за чинною Програмою. А також педагоги з’ясували доцільність роботи за  методикою  Л.В. Шелестової «Розвивальне читання».

Плідно пройшло засідання «круглого столу» за темою: «Музейна педагогіка, як засіб всебічного розвитку дітей дошкільного віку» (30.03.2017) під час якого відбувся  обмін думками про напрями , розвивальні можливості музейної педагогіки, організацію міні – музеїв в ДНЗ. Вихователь  Приліпка Т. Г. обговорила з педагогами питання доцільності проведення різних форм роботи з дітьми під час відвідування  міні – музею.

Слід відмітити проведення педагогами майстер – класів «Навчаємо дітей математики за допомогою нетрадиційних оздоровчих технологій» (Храмичева О. П. – 20.10. 2016 р.), «Плануємо заняття з дітьми дошкільного віку в міні – музеї «Народна іграшка» (Приліпка Т. Г.  – 16.02.2017 р. ). Така форма роботи дала змогу Олені Петрівні та Тетяні Григорівні  показати свою майстерність, практичні уміння з даних питань. Педагоги ж набули досвід та закріпили знання про нетрадиційні методи  проведення роботи з дітьми.

Відповідно до річного плану навчально – виховної роботи  на 2016 -2017 н. р. дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Дзвіночок» були проведені такі тематичні перевірки:

 • з 14.11 по 18.11.2016. стан проведення роботи з формування елементарних математичних понять в поєднанні з конструктором ІІ молодших групах «Ріпка» (Приліпка Т. Г., Фурсік Т. Є.) та «Світлиця» (Ганіченко О. Ю.)
 • з 20.02. по 24.02. 2017 р. стан навчання дітей елементів грамоти у старших групах «Мальва» (Храмичева О. П., Калініченко Н. Є.),  «Жар – птиця» (Глівінська О. М. )

А також з 15.05 по 26.05.2017 р. фронтальна перевірка, під час якої було проведено вивчення рівня підготовки дітей до  навчання у школі у двох старших групах «Мальва» (вихователі: Калініченко Н. Є., Храмичева О. П. ) та Жар – птиця» (вихователь Глівінська О. М.).

Під час тематичного  вивчення  стану проведення роботи з  дітьми з формування елементарних математичних понять в поєднанні з конструктором в ІІ молодших групах «Ріпка» (Приліпка Т. Г., Фурсік Т. Є.) та «Світлиця» (Ганіченко О. Ю.) встановлено (довідка), що така діяльність дітей відбувається, як в повсякденному житті, так і на спеціально організованих інтегрованих заняттях з логіко – математичного розвитку та конструювання,  які проводяться відповідно до розкладу занять.

В обох групах достатньо конструктивного матеріалу (дерев’яний та пластмасовий будівельний матеріал, цеглинки LEGO,тематичні набори LEGO . Які розміщені в доступному місці для дітей, відповідають вікові дітей, мають естетний вигляд.

Вихователі обох груп постійно здійснюють поглиблення практичних умінь і навичок в дітей. Нескладні математичні вправи відповідно до життєвих ситуацій, що виникають упродовж дня, обговорюють з дітьми: скільки тих чи інших предметів, якого вони кольору, форми, величини, з якого вони матеріалу зроблені, що з них можна побудувати.

Проте вихователям обох груп  у процесі побудови  предметів різних за параметрами величин бажано показати дітям ріні способи зміни параметрів конструкції. А також слід залучати дітей до широкого експериментування з різними видами паперу.

Під час тематичної перевірки з навчання дітей елементів грамоти у старших групах «Мальва»  (Храмичева О. П., Калініченко Н. Є.),  «Жар – птиця» (Глівінська О. М. ) (довідка) виявлено , що робота з даного питання відбувається, як в повсякденному житті, так і на спеціально організованих заняттях з грамоти,  які проводяться один раз на тиждень, відповідно до розкладу занять. а також за бажанням батьків враховується варіативна складова Програми  (ознайомлення з буквами, підготовка руки до письма).

Вихователь старшої групи «Жар – птиця» Глівінська О. М. проводить навчання дітей за методикою Л. В. Шелестової «Розвивальне читання».  Заняття проводяться згідно орієнтовної тематики занять та зі змістом посібника  Л. В. Шелестової «Вчимося читати» (частина 1) , яким забезпечені всі діти групи.

У роботі з навчання ел. грамоти, як і на занятті так в під час режимних моментів з дітьми вихователі Калініченко Н.Є., Глівінська О. М. широко використовують ігрові технології: ігри – сюжетні, рухливі, ситуативні, драматизації, ігри із завданнями, різноманітні дидактичні ігри. За допомогою цих ігор у дітей формується орієнтація у звуковій структурі слова, закріплюється вміння інтонаційно виокремлювати звук у слові, вправляються визначати його якісну характеристику, формується уявлення про речення, як одиницю мовлення, про його словесний склад, закріплюється знання про слово, його складову структуру

Проте є деякі недоліки: дітям обох груп важко вдається складати речення з прийменниками і сполучниками.  Не всі діти вміють зображати схему речення, складати речення із заданою кількістю слів. Діти групи «Жар – птиця» путають тверді та м’які приголосні звуки. Деяким дітям групи важко вдається злите  читання складів та слів.

Фронтальна перевірка показала (довідка), що дошкільний навчальний заклад завдяки клопіткій праці педагогів Калініченко Н. Є,  Храмичевої О. П., Глівінської О. М., муз. керівнику Ковальчук Т. В., інструктора фізкультури Волинської Л. А., помічників вихователів підготував дітей до навчання в школі на достатньому рівні, відповідно до Програмових вимог.

Згідно річного плану педагогами проведено відкриті заняття для колег ДНЗ:

–  інтегроване заняття з формування ел. математичних понять та оздоровчих технологій «Пригоди Фіксіків» (старша група, вихователь Храмичева О. П.);

–  інтегроване заняття з формування елементарних  математичних понять та конструювання «Цікава подорож » (старша група, вихователь Глівінська О. М.)

– інтегроване заняття з ознайомлення з соціумом та художньо – продуктивної діяльності (аплікація)  «Я та мої друзі» (ІІ молодша група «Світлиця», вихователь Приліпка Т. Г.)

– інтегроване  заняття  з  ознайомлення із соціумом та художньо – продуктивної діяльності (малювання) «Народна іграшка. Прикрасимо пташку – свищик» (ІІ молодша група «Світлиця»  вихователь Фурсік Т. Є.

Відкриті показові заняття пройшли на високому рівні, дали змогу побачити педагогічну майстерність педагогів, показали, які методи та прийоми слід використовувати для збагачення знань дітей та заохочення їх до навчання. Слід відмітити знання та індивідуально творчі здібності дітей.

З 25.04 по 05.05.2017 року відповідно плану роботи пройшов «Тиждень безпеки дитини». Під час якого педагоги підготовили матеріали та оформили стенди «Абетка здоров’я» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини», відбувся тренінг евакуації дітей та працівників з приміщення дитячого садка, а також з дітьми проведені різноманітні інтегровані заняття, бесіди, музичні та фізкультурні розваги. Цікаво пройшла зустріч дітей  з місцевим підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Підсумком «Тижня безпеки» було організовано виставку дитячих робіт та фотоматеріалів на тему «Ми навчаємось і знаємо – про безпеку дбаємо».

Протягом 2016 – 2017 навчального року вивчався досвід роботи Храмичевої О, П. «Інтегрований підхід до формування логіко – математичних понять у дітей дошкільного віку» та системи роботи Приліпка Т. Г. «Соціально – моральне виховання дітей дошкільного віку», Фурсік Т. Є. «Значення народної іграшки у вихованні дітей дошкільного віку».

Педагоги ДНЗ систематично відвідували районні методичні об’єднання з наступним обговоренням особистих вражень, отриманих рекомендацій.

На базі ДНЗ було проведено районний семінар – практикум на  тему «Підвищення результативності логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку шляхом впровадження інноваційних технологій».

Під час якого були представлені теоретичний матеріал,  а також показ інтегровані заняття: «Подорож в країну Лего-ландію»  (логіко-математичний розвиток та конструювання, старша група «Жар – птиця», вихователь Глівінська О. М.),  «Кольоровий світ навколо нас»  (логіко-математичний розвиток  та  новітні оздоровчі технології, старша група «Мальва», вихователь Храмичева О. П.).

Матеріали інтегрованого заняття вихователя Храмичевої О. П. «Кольровий світ навколо» опубліковано в журналі «Дошкільне виховання» № 1, 2017 р. С.32.

Про майстерність педагогів закладу свідчить участь педагогів у різних конкурсах. Храмичева О. П. взяла участь у  Всеукраїнському огляді досвіду роботи УО та ДНЗ з питань організації та розвитку дошкільної освіти : творчий проект «Математика в світі фольклору» (розміщено на сайті Педпреса).

В ДНЗ пройшов конкурс серед педагогів на кращу  дидактичну гру з логіко – математичного характеру. Найкращі розробки ігор представлені на  районній педагогічній виставці  „ Освіта Васильківщини – 2017” , а також методичні матеріали з досвіду роботи педагогів за напрямками:

 

 

  №

п/п

Назва номінації Тема

матеріалів

Прізвище, ім’я, по батькові

вихователя, фах

1. Дошкільне виховання Досвід роботи з теми «Інтегрований підхід до формування логіко-математичних понять у дітей дошкільного віку»

Дидактична гра з логіко – математичного розвитку «Курочка й курчата»

Вихователь Храмичева О. П.

«Спеціаліст першої категорії»

2. Дошкільне виховання Система роботи «Моральне виховання дітей дошкільного віку».

Дидактична гра «З яких фігур складається тварина»

Вихователь Приліпка Т. Г.

9 т. р.

 

 

3. Дошкільне виховання Матеріали міні  – музею «Народна іграшка» Колектив ДНЗ
4. Дошкільне виховання Дидактична гра «Знайди цифру» Вихователь   Волинська Л. А.
5. Дошкільне виховання Дидактична гра з логіко – математичного розвитку «Пригости Білочку і Зайчика ласощами» Вихователь Глівінська О. М.

«Спеціаліст першої категорії»

6. Дошкільне виховання Дидактична гра з логіко – математичного розвитку «Веселі хованки» Вихователь – методист                      Григораш Л. М.

«Спеціаліст вищої категорії», звання «Старший вихователь»

7. Дошкільне виховання Дидактична гра з логіко – математичного розвитку «Солодка математика» Вихователь Ганіченко О. Ю.

«Спеціаліст вищої категорії», звання «Вихователь – методист»

8. Дошкільне виховання Дидактична гра

«Розумне сонечко»

Вихователь Люта Л. А. «Спеціаліст першої категорії»
9. Дошкільне виховання Дидактична гра «Хатинки для ведмедиків» Вихователь Фурсік Т. Є., 9 т. р.

Протягом навчального року педагогічний колектив удосконалював свою професійну майстерність використовуючи в роботі кращі досвіди педагогічної майстерності своїх колег, а саме:

–  досвід Григораш Л. М. вихователя – методиста ДНЗ «Дзвіночок» смт  Гребінки з питання «Проектна діяльність – засіб творчого потенціалу педагога».

– досвід Глівінської О. М. вихователя ДНЗ «Дзвіночок» смт  Гребінки з питання «Розвиток творчості дітей старшого дошкільного віку на заняттях із сюжетного малювання».

– досвід Ганіченко О.Ю. вихователя ДНЗ «Дзвіночок» смт  Гребінки з питання «Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку спільно з родиною».

– досвід Ковальчук Т. В. музичного керівника  ДНЗ «Дзвіночок» смт  Гребінки з питання «Розвиток вокальних здібностей дошкільників засобами пісенної творчості».

Слід відмітити роботу вихователів в організації міні – музею «Народна іграшка». Матеріали міні – музею були представлені на районний конкурс – огляді – музеїв дошкільних навчальних закладів та навчально – виховних комплексів Васильківського району. Де були відмічені грамотою відділу освіти Васильківської райдержадміністрації за ІІ місце.

Цікаво пройшли свята: «Свято урожаю», « Новий рік», «Рідну матусю радо ми вітаємо». Також щотижнево проводились розваги відповідно до річного плану муз. керівника Ковальчук Т. В,  інструктора з фізкультури, Волинської Л. А. та вихователів, раз у місяць День здоров’я.

 

Проте, так як в 2017 році закінчується термін дії парціальних Програм гуртків, їх керівникам слід переглянути  зміст , внести корективи та подати на перезатвердження.

Отже, спираючись на вище сказане, можна зробити висновок, що методична робота велася в ДНЗ протягом 2016– 2017 н. р. на достатньому рівні та відповідно до річного плану.

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

ІV СИСТЕМА  РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

– Конституція України;

– Конвенції ООН про права дитини;

– Законом України «Про охорону дитинства»;

Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у селищі.

Розуміючи важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.

Робота з дітьми, що не охоплені дошкільною освітою носить систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону поблизу ДНЗ на наявність дітей дошкільного віку,які не відвідують дитячий садок, залучення їх до відвідування ДНЗ.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Велика увага у роботі закладу приділялося  наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому ми створили в 2016- 2017 н.році  власний сайт.  його інформація розрахована в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег району та всієї України. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це буде сприяти відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їхніх дітей в закладі.

Отже ми маємо можливість спілкуватися з батьками, використовуючи Інтернет, що дуже зручно у наш час. Наш сайт, в першу чергу, буде адресований тим, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку своєї дитини.

На нашому сайті родини зможуть:

– дізнатися  останні новини дошкільного навчального закладу та його досягнення;

– знайти інформацію про дитячий садок та його колектив;

– ознайомитися із життям дітей у групах;

– прочитати поради фахівців: вихователя-методиста, вихователів, психолога, інструктора з фізкультури, музичного керівника та медичної сестри;переглянути фотоматеріали.

 1. V. РОБОТА З БАТЬКАМИ

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці: батьківські збори, зустріч вчителів із майбутніми учнями. Батьки є активними  помічниками і учасниками у різних формах роботи з дітьми.

У роботі з батьками практикувалося вступне анкетування, попередні візити батьків, що подали заяви до ДНЗ, створення соціального портрета сім’ї новоприбулих дітей. Особливо хочеться відмітити проведення перших батьківських зборів з батьками майбутніх вихованців групи раннього віку. На зборах були присутні  працівники закладу – завідувач, медична сестра. Батьки мали змогу отримати відповіді на важливі для них запитання та ознайомитися з особливостями роботи закладу, організації перебування дітей в ДНЗ.

У кожній групі з початком навчального року було переоформлено батьківські куточки у яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, відкрито висловлювати пропозиції щодо меню. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались.

Протягом року для батьків вихованців проведено ряд консультацій. Організовано конкурс для батьків та дітей «Наші мами модельєри». На якому були представлені дитячі моделі одягу з викидного матеріалу. Переможців нагороджено грамотами та подяками.

Приємно відмітити активність батьків дітей старших груп, які доклали максимум зусиль, щоб випускні свята їхніх дітей пройшли на найвищому рівні. Добре налагоджена робота співпраці батьківського комітету ДНЗ. Чітко спрацювали наші тата в роботі по оновленню музичної зали. Значну допомогу надали батьки при організації  проведення тренінгу евакуації дітей під час «Тижня безпеки». Передбачається участь батьків у косметичному ремонті приміщення, (групових кімнат) і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на їх активну участь у співпраці з вихователями груп.

 1. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЧІ НАРАДИ.

РОБОТА МЕДИЧНОГО КАБІНЕТУ

(організація харчування та відвідування дітьми ДНЗ)

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування їжі та зберігання продуктів харчування. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог щодо технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку  санепідемслужби.

Питання харчування дітей в ДНЗ було розглянуте на виробничих нарадах (протокол №  2 від 29.12.2016р., №3 від 30.03.2017.Систематично щоквартально видаються накази про виконання норм харчування в ДНЗ.(з повним аналізом та планом заходів відповідно до результатів).

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– безкоштовно: чорнобильці, АТО – 4 дітей

малозабезпечені – 3дітей

багатодітних -8 дітей

Кількість дітей, які протягом року отримували

дієтичне харчування –  3 дітей

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постанови  Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Закупівлю овочів та оформлення необхідної документації здійснює управління освіти.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.   Кожного місяця медсестра готує звіт про баланс харчування дітей. Раз у квартал видається наказ про стан харчування в ДНЗ.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Старша медична сестра веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

(таблиця виконання норм харчування за 9 місяців (2016-2017н.рік.)

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична Огієць Тетяна Анатоліївна,  під керівництвом дитячого лікаря Барановської Лариси Миколаївни та під контролем завідувача. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку – 1 раз у місяць, садові групи – 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на тиждень. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення. Контроль за своєчасним проведенням щеплень ведеться також медичними працівниками.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті з інструктором з фізкультури, із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ. Під особливим контролем температурний режим приміщень.

Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. На кожну дитину в групі ведеться лист здоров’я.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється Головним управлінням  санепідемслужби у Київській області із записами в санітарному журналі дошкільного закладу.

Дані про результати медичного обслуговування дітей в ДНЗ фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ України.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводиться обстеження в санбак лабораторії.

Відвідування дітьми ДНЗ з 1.09.2016р. по 31.05. 2017р. становило 58 %

Відвідано – 12722 дітоднів (58 %)

Пропущено – 9108 дітоднів (42 %)

По хворобі -2127 дітоднів (10 %)

Інші причини – 6981 дітоднів (32 %)

Це обумовлюється сезонною роботою більшості батьків.

Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. На кожну дитину в групі ведеться лист здоров’я. Систематично, в плановому порядку, ДНЗ контролюється  Головним управлінням  Держсанепідемслужби у Київській області із записами в санітарному журналі дошкільного закладу.

Дані про результати медичного обслуговування дітей в ДНЗ фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ України.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводиться обстеження в баклабораторії.

VIІ. СИСТЕМА РОБОТИ  ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не  зафіксовано випадки  травмування дитини під час навчально-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. В травні місяці 2017р. розроблено інструкцію для роботи з косаркою (ручною, механічною,електричною). Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

Кожен працівник  ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

В розділі «Охорона праці і життєдіяльності дітей» були проведені спеціалістами тематичні консультації. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Було поновлено плани евакуації. На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно були розглянуті питання щодо попередження дитячого травматизму; започаткована фонотека дидактичних ігор для кожної вікової групи, що сприяють закріпленню у дітей поведінки в екстремальних ситуаціях. У кожній віковій групі придбано аптечні ватно-марлеві пов’язки для кожної дитини.  У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки  дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

Соціальний захист, збереження та зміцнення  здоров’я педагогічних працівників.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ, яким надається додаткова відпустка до 7 календарних днів( окремим категоріям працюючих).

В дошкільному закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи які включають:

– соціально ? педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5?6річного віку, котрі не відвідують дошкільний заклад;

– роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою,

–  планування роботи з дітьми та батьками,

– ознайомлення батьків з режимом роботи педагогів ? спеціалістів,

– надання консультацій за запитом.

VIІІ. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 53проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень  2016/2017 навчальний рік кількість усних звернень склала 55  чоловік.

ІХ. РОБОТА  ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕЗНІЧНОЇ БАЗИ

За 2016/2017 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків та спонсорської допомоги батьків була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного закладу.

В закладі було здійснено наступні заходи:

 • проведено частковий ремонт музичної зали (заміна гобеленового покриття стін);
 • зроблено капітальний ремонт туалетних і буфетних приміщень (4 групи);
 • придбано 6 килимів у всі вікові групи ;
 • закуплено мультимедійну дошку;
 • придбано комп’ютер;
 • придбано пральну машину;
 • замінено дошки для нарізки на харчоблоці.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати.

Питання, які потрібно  вирішувати  надалі:

 1. Капітальний ремонт 2 буфетних ,туалетних кімнат, заміна дверних блоків в 2 групах та один туалет загального користування.
 2. Ремонт покрівлі ДНЗ та обмостки навколо будівлі.
 3. Промивання опалювальної системи.
 4. Заміна електронагрівного котла.
 5. Обладнання для ігрових майданчиків групи раннього віку, молодшого віку та середнього віку (3шт.).
 6. Обладнання для спортивного майданчика.
 7. Спортивний інвентар для спортивної зали.
 8. Тюлі на вікна. Постільна білизна (130 компл.).
 9. Тіньові навіси на лужку. Ремонт амфітеатру.
 10. Капітальний ремонт підлоги (шліфування паркету по всіх вікових групах).
 11. Ремонт сходової клітини лівого та правого крила.
 12. Придбання рушничків, покривалець, подушок.
 13. Закупівля стелажу для дитячих горшків.
 14. Косметичний ремонт всіх групових кімнат.
 15. Ковдра шерстяна (25 шт.)
 16. Посуд для дітей по групах (6 груп) .
 17. Каструлі алюмінієві (1 – 50 л, 1- 25 л, 1- 30 л, 1 – 6 л)
 18. Дитяча меблева стінка (1 шт).
 19. Шафа в гадероп (1 шт.).
 20. Стільці великі для дорослих (10 шт.)
 21. Письмовий стіл (5 шт.)

.

 

ДНЗ “Казочка”

 

В дошкільному навчальному закладі функціонує 6 груп, серед яких 1 група раннього віку, 5 груп дошкільного віку (1 молодша, 2 середні та 2 старші групи). Мова навчання в групах – українська.

В 2017 році відвідувало 142 дітей, серед них до трьох років – 27 дітей, дошкільного віку – 115 .

Педагогічний процес у ДНЗ  забезпечують кваліфіковані спеціалісти:  завідувач, вихователь-методист, 10 вихователів, музичний керівник, практичний психолог. Всього: 14 педагогічних працівників: 7 педагогів з вищою освітою, 7 зі середньо-спеціальною серед них : 3 спеціаліста вищої категорії, 2 – спеціаліста І категорії, 1 – спеціаліст ІІ категорії; 2- вихователя –методиста. Педагоги ДНЗ постійно підвищують свій фаховий рівень.

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів.

Колектив дошкільного закладу взяв участь у районній виставці «Освіта Васильківщини-2017», де були представлені парціальні програми для дітей старшого дошкільного віку вихователів: Гурської Н.І. з малювання «Маленькі художники» та Шадури Л.М. з економіки  „Все ми вмієм , все ми знаєм – економіку вивчаєм”.

На протязі року педагогічний колектив дошкільного закладу брав участь у методичній роботі району. На базі дошкільного навчального закладу було проведено засідання районного  семінару-практикуму  для вихователів, в підготовці та проведенні якого всі педагоги брали активну участь. Особливо слід відмітити вихователів Гурську Н.І., Оверченко Ю.В., Шадуру Л.М., Фещенко В.В. Всі заходи, звичайно, супроводжуються відкритими формами роботи з дітьми та педагогами. І ми завжди горді тим, що всі ці заходи проходять на високому методичному рівні.

 

Упродовж 2017 р. організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

 

Робота колективу ДНЗ була організована відповідно Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Провідними принципами даних програм є:

 • гуманізація педагогічного процесу, що полягає в орієнтації педагога на особистість дитини, її вікові, індивідуальні особливості, організація ефективного життєвого простору – природного, культурного, соціального в підтримці пізнавальної активності;
 • індивідуального підходу до виховання дитячої особистості;
 • інтеграції, системності, комплексності при визначенні змісту розділів програми та в процесі планування і здійснення освітньо-виховної роботи.

Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно орієнтовані технології. Враховуючи сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в ДНЗ впроваджуються авторські програми, альтернативні методики навчання.

Для зміцнення здоров’я, відповідно до віку та можливостей дітей, умов, створених для загартування у дошкільному закладі, використовувались різноманітні форми та методи загартування: гімнастика пробудження, часнико – та цибуле терапія, ходіння босоніж по «стежці здоров’я», по ґудзиках, каштанах; обливання водою на свіжому повітрі у літній період, дихальна гімнастика для профілактики ГРЗ. Усі ці процедури проводились у теплий період систематично, постійно і є ефективними в комплексі, що дозволили підвищити дитячий імунітет. Потребує вдосконалення робота з батьками щодо проведення комплексу загартовуючих заходів в зимовий період.

Крім того у ДНЗ проводилися інші необхідні профілактичні заходи:

 • контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;
 • здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
 • проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточки здоров’я та консультативний пункт практичного психолога;
 • розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педраді, виробничих нарадах та нарадах при завідувачу.

 

Гурткова робота в ДНЗ набуває дедалі більшої популярності, стаючи невід’ємною частиною освітнього процесу. Організація додаткових послуг дала змогу підвищити статус та зміцнити позитивний імідж дошкільного закладу.

Зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей, за бажанням батьків, сприяла упродовж року робота хореографічного гуртка, театралізованої студії «Колобок», гуртка з малювання Веселкова палітра». Гурткова робота була спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників. Особливу увагу керівник хореографічного гуртка Бесідовська Р.Д. приділяла роботі з обдарованими дітьми. Вихованці гуртка приймають постійну участь в святах та розвагах ДНЗ. Керівник театралізованої студії «Колобок», музичний керівник, вихователь-методист, Вангородська Н.Є. розвивала почуття дітей засобами хорового співу, навчила їх передавати свої почуття в співах, музикуванні.

 

На підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» в 2017 році було проведено облік дітей від 0 до 6 років. На території обслуговування, яка закріплена за дошкільним закладом, згідно з проведеним обліком мешкає 378 дітей, усі бажаючі діти 5-річного віку були охоплені дошкільною освітою.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

 • батьківські збори;
 • індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • виготовлення саморобок разом з дітьми;
 • спільні виставки, участь у календарних святах, спортивних розвагах;
 • батьківські суботники;
 • День відкритих дверей;
 • надання благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних матеріально-технічних умов щодо перебування дітей у закладі.

Педагогічний колектив та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через те батьки є частими гостями в групах: разом з дітьми вони на святах, організовують виставки, допомагають вихователям у створенні ігрових зон та озелененні груп.

Наприкінці року робиться аналіз звернень батьків з питань діяльності  ДНЗ, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями надання додаткових освітянських послуг, харчування, навчання та підготовки дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження, викладені батьками та батьківським комітетом, адміністрація своєчасно реагувала і усувала недоліки.

 

В ДНЗ протягом останніх 4-х років функціонує сайт, який постійно поповнюється новою інформацією.

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенція ООН про права дитини;
 • Закон України «Про охорону дитинства»;
 • Сімейний кодекс.

Належний рівень організації харчування є важливою умовою комфортного перебування дітей у дошкільному закладі. Харчування дітей у ДНЗ здійснюється відповідно ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту»,  постанові Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних та оздоровчих закладах», Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних та оздоровчих закладах, наказу МОНМС та МОЗ України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції  з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», зареєстрованому в Мінюсті України 20 березня 2013 р. за № 440/22972.

З метою підвищення якості та ефективності організації харчування в ДНЗ було розроблено циклічне меню, яке було погоджено з ,складалося двохтижневе перспективне меню, проводився аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. Протягом року в ДНЗ велика увага приділялась питанням організації харчування дітей, виконанню санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування та продовольчої сировини і технології приготування страв. У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався  чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, про що свідчать  записи в щоденниках контролю. Санітарно-гігієнічні норми дотримувалися повністю, про що свідчать акти перевірки районної санітарної епідеміологічної служби. Питання організації харчування дітей в ДНЗ протягом року включались в тематику батьківських зборів (квітень 2017р.), консультацій для батьків, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках, на сайті дитячого закладу, на виробничій нараді у грудні 2017 року за темою «Організація харчування дітей в дошкільному закладі» та нарадах при завідувачу.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Сестра медична старша Здорик В.П. веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

В середньому  норми харчування у 2017 р. було виконано на 97%.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

Колектив дошкільного закладу постійно працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Педколективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Розроблено комплексний план роботи по ознайомленню дітей з БЖД , в кінці навчального року проводиться «Тиждень безпеки». У 2017 р. випадків травматизму серед вихованців закладу та працівників не зафіксовано. Окремо слід зупинитися на оснащенні педагогічного процесу, методичної та психологічної служби в ДНЗ. В кожній групі закуплені сучасні меблі, сучасні дидактичні матеріали, іграшки, що дає можливість повноцінно організувати освітньо-виховну роботу з вихованцями.

На протязі  2017 р. за кошти селищної ради було придбано:

 • килими в кожну групу;
 • морозильну камеру;
 • меблі: ліжка, столи, стільчики в групу «Журавлик»;
 • виготовлено і встановлено кухні в 6 групах;
 • промито систему опалення та частково замінено ;
 • придбано пилосос.

Все, що придбано і подаровано батьками ставиться на облік. Кожний рік проводиться інвентаризація матеріальних цінностей.

У 2017 р. було зроблено наступне:

 • пофарбовані споруди на ігрових майданчиках;
 • ремонт в груповій кімнаті «Ромашка»,
 • ремонт спальні групи «Бджілка»,
 • поточні ремонти в групах «Білосніжка», «Капітошка», «Журавлик»;
 • замінено підлогу в групах «Капітошка» та «Журавлик».

 

Земельні питання

 

Станом на 01.01.2018 року територія Гребінківської селищної ради становить 4554,4 га, в межах населеного пункту – 1400,7 га.

З них:

 • землі у володінні і користуванні громадян – 812,72 га;
 • землі загального користування – 114,9 га;
 • землі у користуванні організацій, підприємств, установ – 462,48 га;
 • під сміттєзвалищем – 10,6 га.

 

За період з 01.01.2017 року по 22.11.2017 року землевпорядником селищної ради на особистому прийомі прийнято більше 675 громадян з земельних питань.

 

На адресу селищної ради надійшло167 письмових заяв від юридичних та фізичних осіб. По кожному клопотанню та заяві надано відповідь, а в разі необхідності розглянуто на постійній комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, соціального розвитку селища та з врахуванням висновків і рекомендацій комісії розглянуто на засіданнях сесій селищної ради.

За вищевказаний період Гребінківською селищною радою прийнято наступні рішення:

 

 1. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (користування) – 20 земельних ділянок.

 

 1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (користування) – 8 земельних ділянок.

 

 1. Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (користування) на 4 земельні ділянки, з яких 2 – учасникам бойових дій.

 

 1. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (користування) – на 49 земельних ділянок.

 

 1. Передано у постійне користування земельні ділянки: Гребінківській гімназії площею 0,9537 га, ОНЗ Гребінківський НВК 2,54 га.

 

Крім того, виготовлено та затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади селища Гребінки, а саме:

 

 • під Гребінківською селищною радою – площею 0,1762 га;
 • під відділенням поліції – площею 0,0920 га;
 • під ЦДЮТ – площею 0,13 га;
 • під центральний парк – площею 0,55 га;
 • під ДНЗ “Казочка” – площею 0,87 га;
 • під ДНЗ “Дзвіночок” – площею 1,05 га;
 • під Будинком культури по вулиці Святопокровська, 158 – 0,14 га.

 

У  2017 році між селищною радою та ТОВ “АЛЬФА ГАРАНТ ЛЛС” було укладено договір на виготовлення топографічних планів М 1:2000 у графічній та цифровій (векторній) формах для розробки містобудівної, землевпорядної документації та іншої документації на загальну суму 505616, 45 грн. У 2017 році було проведено польові і камеральні роботи, виготовлення звітних матеріалів на загальну суму 355000,00 грн. Також у 2017 році розроблено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності смт Гребінки за адресою: проспект Науки, 60 на суму 6000,00 грн.

Селищною радою прийнято рішення від 22.02.2017 року № 232 – X – VII “Про розроблення генерального плану смт Гребінки Васильківського району Київської області”.

 

 

Культура, фізична культура та спорт

 

Координує цю роботу Рада КСК. На території селища працюють 4 народних художніх колективи: народний хор “Обрій”, народний фольклорний ансамбль “Діброва”, народний фольклорний ансамбль “Горлиця”, керівники яких фінансуються з селищного бюджету, народний аматорський колектив-оркестр народних інструментів Гребінківської школи естетичного виховання. За 11 місяців 2017 року проведено наступні масові заходи:

 

03.01

 

14.01.

 

 

07.03.

 

 

 

Дитячий новорічний ранок

 

Українські щедрівки “Ой, радуйся, земле…”

 

Відзначення Міжнародного жіночого Дня 8 Березня

 

26.04. Традиційний турнір з міні-футболу серед ЗОШ пам’яті депутата селищної ради Вереньова І.А.
05.05. ХХІІІ легкоатлетична естафета до 72-річчя Перемоги серед ЗОШ Васильківського району

 

09.05.

 

15.05.

 

 

 

01.06.

 

 

25.06.

 

 

25.06.

 

 

06.07.

 

08.07.

 

 

 

24.08.

 

 

 

24.08.

 

 

02.09.

 

 

 

24.09.

 

 

 

24.09.

 

 

12.11.

 

 

24.11.

 

 

Відзначення 72-ої річниці Перемоги

 

Фінальні змагання Спартакіади Київської області з волейболу та шахів

 

День захисту дітей “Мирна країна-щаслива дитина”

 

Дитячий турнір 2007-2008 р.н. з футболу до Дня молоді

 

Відзначення Дня Молоді та Дня Конституції.

 

Свято Івана Купала

 

Фінальні змагання за програмою Спартакіади Київської області з пляжного волейболу (чоловіки)

 

Відкриті турніри з пляжного волейболу, шашок до 26-ої річниці проголошення незалежності України

 

Відзначення 26-ої річниці проголошення незалежності України

 

Фінальні змагання за програмою Спартакіади Київської області з пляжного волейболу (жінки)

 

Обласний турнір з шашок, присвячений 405-річчю заснування селища Гребінки

 

Відзначення 405-ої річниці заснування селища Гребінки

 

Відзначення Дня працівників сільського господарства

 

Захід до 80-х роковин Голодомору

 

Вагомі досягнення мають і спортсмени селища. Команди селища з різних видів спорту успішно виступають в районних та обласних змаганнях, Спартакіадах. Починаючи з лютого місяця 2017 року, на території Київської області відповідно з затвердженим терміном проведення  в рамках Спартакіади Київської області проводилися спортивні змагання на “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація”. З 12 видів спорту, представлених на Спартакіаді, спортсмени селища успішно виступили в 8 видах і забезпечили Васильківському району друге місце в обласній Спартакіаді. Також необхідно відмітити успіхи нашого шашиста  Москаленка Володимира, який двічі на протязі року ставав другим на обласних змаганнях з шашок.

За результатами виступів в обласних змаганнях наше селище було удостоєно звання “Краще спортивне село Київської області 2017 року” і представляло Київську область у фінальних змаганнях за програмою Всеукраїнських спортивних змагань ВФСТ “Колос” АПК України серед сільських і селищних рад “Краще спортивне село України 2017 року”, які відбулися 21-24 вересня 2017 року в смт Ворохта Івано-Франківської області. Наша дружна команда взяла участь у змаганнях з гирьового спорту, настільного тенісу, шашок, перетягування канату, волейболу (жінки), футзалу. Змагання проходили у запеклій спортивній боротьбі, адже перемоги бажав кожен учасник. І Гребінки, яка вже мають досвід перемог в обласних та участі в Всеукраїнських змаганнях, цього разу без призів не зосталися. Радує успіх наших шашистів – Гурського Юрія, який зайняв третє місце та Пяткяненої Ярослави, яка стала 10-ю серед 24 учасників. Команда з волейболу, очолювана Москалюк Наталією, також стала бронзовим призером змагань. У змаганнях з гирьового спорту ми були шостими, з настільного тенісу – восьмими (чоловіки) та одинадцятими (жінки). А найбільший успіх був завойований у самому престижному виді спорту – футзалі, по результатах якого Гребінки стали чемпіонами України.

В чемпіонаті Васильківського району з футзалу та футболу (вища ліга) селище представляла  команда ФК “Гребінки”. Ми стали другими у футзалі та п’ятими у змаганнях з футболу.

В даний час наша команда з успіхом приймає участь у відкритому чемпіонаті міста Біла Церква з футзалу серед команд КФК, СК та любительських команд (сезон 2017-2018 року). По результатам першого етапу наша команда вийшла до вищої ліги (з двох підгруп до вищої ліги виходять по чотири кращих команди).

За окремим запрошенням наші команди взяли участь у проведенні відкритої першості Фастівського району серед чоловічих та жіночих команд на “Кубок виклику”,  в якій взяли участь більше 10 команд з різних районів Київщини та міста Києва. По результатам змагань наші чоловіки стали першими, а жінки – другими.

Підтримали успіхи дорослих і наша молодь. Команда Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. – володар Кубку Васильківського району серед старшої футбольної молоді.

Успіхи селищних команд були б неможливими без спонсорів. Ними є: Загородній Юрій Іванович, відомий наш земляк, який до цього часу зробив чи не найбільший внесок у соціально-економічний розвиток селища, ДП ДГ “Саливінківське” (директор Фурман В.А.), ТОВ “Тихий Дніпро”, ПП Грюканов О.Г. (команди з волейболу, пляжного волейболу),  МПП “Беркут” (директор Мошук М.В.), ПНДКК “Фірма “КОНКОРД-ГЕЙ” (президент Гайсінський Е.Й., футзал), СПД Сіленко Ю.В. (дитячий футбол).

Виконавчий комітет селищної ради постійно сприяє розвитку різних видів спорту як для дорослих, так і для дітей. На підставі розробленої виконкомом і затвердженої рішенням сесії селищної ради Програми розвитку фізичної культури і спорту проведено оплату за:

– шахові годинники на суму 5970,00 грн.;

– тенісний стіл на суму 7600 грн.

Розпочато роботи по капітальному ремонту футбольного поля (кошти селищного бюджету), улаштуванню футбольного поля розміром 22х42 м з покриттям із штучної синтетичної трави в парку біля цукрового заводу (кошти державного та селищного бюджету), проведено капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику Гребінківської гімназії (кошти районного бюджету), проведено капітальний ремонт спортзалу, столової, актового залу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. (кошти районного бюджету), в стадії виготовлення проектно-кошторисна документація на будівництво спортзалу Гребінківської гімназії (кошти районного бюджету).

 

Оборонна робота

 

Проведена прописка  до призовної дільниці юнаків 2000 року народження в кількості 20 чол.

На весняний призов 2017 року направлено в Васильківський військкомат 115 призовників для проходження призовної медкомісії ( квітень-травень)

Призвано в Збройні Сили України – 2 чол.

На осінній призов 2017 р.  направлено в Васильківський військкомат 122 призовника для проходження призовної медкомісії ( вересень- листопад).

Призвано в ЗС України – 2 чол.

Направлено в Васильківський військкомат 50 військовозобов’язаних для уточнення облікових даних та проходження медкомісії.

Проходить службу за контрактом в Збройних Силах України – 12  чол.,  з них 8 чол.  в АТО.

До 9 Травня надана одноразова матеріальна допомога інвалідам,учасникам бойових дій ВВВ, учасникам війни, сім’ям загиблих, учасникам АТО, учасникам бойових дій в Афганістані , всього 195 чол. на суму 55 тис. 500 грн.

 

 

Гребінківський відділ управління соціального захисту населення

 

На обліку в Гребінківському відділі Управління соціального захисту населення Васильківської РДА перебувають наступні категорії пільговиків: педагогічні працівники, медичні працівники, багатодітні сімї, ветерани війни, громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, ветерани військової служби. ветерани органів внутрішніх справ, учасники бойових дій (АТО). На прийомі з особистих питань (допомог по вагітності та пологах; при народженні дитини; одиноким матерям; інвалідам з дитинства; особам, що не мають права на пенсію; допомог по догляду за психічно хворими та ін…) прийнято 2298 громадян. Видано  520 довідок для надання пільг за користування природним газом та 106 довідок про перебування (не перебування) на обліку в нашому районі. Складено акти обстежень матеріально-побутових умов 222 особам для призначення субсидій. На обліку перебувають постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС І-ІІІ категорій: (дорослі) – 82 осіби, діти – 6 осіб; 41 малозабезпечена сім’я; 33 багатодітні сім’ї. Призначається і виплачується часткова компенсація вартості продуктів харчування, проїзду, надавались безкоштовні санаторно-курортні путівки, виплачувалась допомога на оздоровлення та допомоги на поховання особам(інвалідам),що перебували на обліку в управлінні.

 

Гребінківський відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Васильківського об’єднаного управління Фонду України

Київської області

 

На обліку перебуває 2173 пенсіонери – жителі селища, з них: за віком – 1799 чол., по інвалідності – 173 чол., по втраті годувальника – 71 чол., за вислугу років – 53 чол., одержувачі соціальних пенсій – 13 чол., по інвалідності в розмірі за віком – 33, ветерани війни і прирівняні до них особи – 10 чол. Середній розмір пенсії складає 1820 грн. За 12 місяців 2017 року:  кількість прийнятих громадян за принципом єдиного вікна – 1810, виплачено допомогу на поховання 434 особам, розглянуто 528 заяв на зміну способу виплати, опрацьовано 637 вхідних заяв, 733 вихідні, опрацьовано 969 заяв по видачі форми 10. Загальна кількість звернень у 2017 році – 5570, в середньому на одного працівника по принципу єдиного вікна звертається 22 особи.

 

Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

 

Робота по забезпеченню законності та правопорядку на території селища постійно була в полі зору виконкому селищної ради. На жаль, Гребінківське відділення поліції, яке в зв’язку з прийняттям Верховною Радою Закону України “Про національну поліцію” та набранням його чинності селищне відділення поліції було закрито, до цього часу не відновило свою роботу. Селищний голова неодноразова зверталася до Васильківської районної, Київської обласної державних адміністрацій, Голови національної поліції України, Головного Управління Національної поліції в Київській області щодо його збереження. Київська ОДА  повторно звернулася до Головного Управління Національної поліції в Київській області з листом від 07.12.2016 року № 2763\6-23 з проханням відновлення роботи Гребінківського селищного відділення поліції. В лютому 2017 року виконавчим комітетом знову направлено лист на адресу першого заступника голови Київської ОДА Савченка О.І. про відновлення роботи Гребінківського відділення поліції. Надіємось, що звернення дадуть позитивний результат.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі  громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 24.05.2017 року № 281, яким затверджено план невідкладних заходів щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, належної координації дій органів виконавчої влади у Київській області, листа Васильківської  районної державної адміністрації, а також аналізу діяльності  дільничного офіцера  поліції сектору превенції Васильківського ВП ГУ МП в Київській області Ліберта А.Г.,  4 липня 2017 року проведено громадські слухання з питань охорони громадського порядку та обговорення проблемних питань забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, стану правопорядку та злочинності на території Гребінківської селищної ради.

За кошти виконкому розроблено Робочий проект “Реконструкція нежитлової будівлі відділення міліції по вул. Київська, 91/2 в смт Гребінки Васильківського району Київської області під центр надання адміністративних послуг та відділення поліції” на суму 120089,60 грн., а також отримано експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний). Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах складає 5290447 грн., в тому числі: будівельні роботи – 4137886 грн., інші витрати – 1152,561 тис. грн.

З метою надання якісних адміністративних послуг виконкомом селищної ради замовлено розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту “Будівництво двохповерхової будівлі Центру надання адміністративних послуг у селищі Гребінки по проспекту Науки,60” на суму 369333,05 грн.

З метою забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства селища під час можливих несприятливих погодних умов та безаварійного пропуску дощових паводків, льодоходу і повені затверджено план дій виконкому селищної ради щодо забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення населення, готовності сил і засобів до дій в екстремальних весняних умовах та  створено оперативний штаб для організації робіт з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, викликаних несприятливими погодними умовами та для підготовки до дощових паводків, пропуску льодоходу та повені. У цьому році погода була сприятливою і особливих проблем не створила.

За сприяння керівників підприємств та організацій проведено Проводи на селищному кладовищі та забезпечено перевезення людей на кладовище та в зворотньому напрямку.

Відповідно до затвердженого виконкомом Положення про списання житлових будинків на території селища за заявами громадян розпорядженням селищного голови утворювались комісії по обстеженню будинків та складалися акти на списання будинків. Також за заявами громадян видавались Дублікати Свідоцтв про право особистої власності на житлові будинки.

За заявами юридичних та фізичних осіб розпорядженням селищного голови в кожному випадку утворювались комісії по впорядкуванню зелених насаджень та проводились обстеження зелених насаджень на предмет вилучення дерев, які перебували в аварійному стані, приймались відповідні рішення та ордери на зрізання дерев.

На виконання Програми оздоровлення та літнього відпочинку дітей у 2017 році проведено оздоровлення дітей селища у оздоровчо-спортивному таборі “Сонечко” на суму 60690,00 грн.

Адміністративною комісією проведено 8 засідань, на яких розглянуто 30 матеріалів, по результатам розгляду яких на громадян накладено адміністративні стягнення в виді накладення штрафу на загальну суму 9563 грн. Дві постанови направлено для примусового виконання до Відділу державної виконавчої служби Васильківського МРУЮ. Найбільш “популярними” виявились правопорушення у сфері благоустрою (ст. 152 КУпАП), за порушення якої до адміністративної відповідальності притягнуто 19 громадян, на яких накладено адміністративні стягнення в виді штрафу на суму 8920 грн.

На квартирному обліку перебуває 28 осіб, з них: на загальних підставах – 14 чоловік, позачерговиків – 3, першочерговиків – 11.

Селищним головою багато уваги було приділено вирішенню питання придбання житла за державні кошти сім’ї учасника АТО, інваліда І групи Ушакова Вадима Сергійовича.

Станом на 01.01.2018 року відбулися наступні демографічні зміни:

– народилось (зареєстровано народження) 27 дітей;

– померло 71 громадяни;

– взяли шлюб 12 подружніх пар.