25.07.2016

Р І Ш Е Н Н Я від 12 липня 2016 року № 104- У-УІІ

Від адміністрація

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Васильківського району
Київської області
Р І Ш Е Н Н Я
від 12 липня 2016 року № 104- У-УІІ
смт Гребінки

Про затвердження Статуту територіальної громади
селища Гребінки

Відповідно до пункту 48 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення сприятливих умов для повної реалізації членами територіальної громади селища Гребінки прав на участь в здійсненні місцевого самоврядування, враховуючи рекомендації та пропозиції проведених громадських слухань, матеріали робочої групи з розробки Статуту територіальної громади селища Гребінки, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Статут територіальної громади селища Гребінки (додається).
2. Заступнику селищного голови з аналітичної роботи та питань створення об’єднаної громади Осьмак Л.Б. забезпечити подання Статуту на державну реєстрацію до органів юстиції відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та законності ( голова Мєчта І.С.).
4. Дане рішення та текст Статуту територіальної громади селища
Гребінки викласти на сайті Гребінківської селищної ради.

Селищний голова Н.С.ЗБАРАЩЕНКО