05.02.2018

Р І Ш Е Н Н Я від 15 лютого 2011 року № 45-ІV-VІ Про затвердження Правил тримання собак, котів і хижих тварин на території селища Гребінки

Від адміністрація

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 лютого 2011 року                                                                         № 45-ІV-VІ

смт Гребінки

Про затвердження Правил тримання собак,

котів і хижих тварин на території селища Гребінки

 

 

З метою впорядкування утримання і поводження з собаками, котами та хижими тваринами  в селищі Гребінки, відповідно до «Правил утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах Української РСР», затверджених міністерством житлово-комунального господарства УРСР, Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством охорони здоров’я УРСР від 17.06.80, керуючись ст.. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законами України “Про тваринний світ”, “Про охорону навколишнього середовища”, “Про ветеринарну медицину”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”,

селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити “Правила тримання собак, котів і хижих тварин в смт Гребінки” (додається).
  2. Рішення № 109-УІІІ-У від 23.03.2007 року “Про затвердження правил тримання собак, котів, хижих тварин на території смт Гребінки” вважати таким, що втратило чинність.

 

  1. Виконкому селищної ради через засоби масової інформації довести до відома мешканців селища.

 

Селищний голова                                Н.С.Збаращенко
Додаток № 1                                                                        до рішення сесії від 15.02.2011 року                                                                                     № 45-ІV-VІ Правила тримання собак, котів і хижих тварин на території селища Гребінки
1. Ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, а також на громадян, що тримають собак, котів і хижих тварин у селищі міського типу Гребінки.            2. Підприємства, установи, організації і громадяни – власники собак,  котів і хижих тварин зобов’язані суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил їх тримання при умові обов’язкового забезпечення безпеки людей.            3. При додержанні вимог, вказаних у пункті 2 цих Правил, дозволяється тримати:а) собак і котів (не більше одного) – у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також в будинках, що належать громадянам на правах особистої власності; у квартирах, де проживає кілька сімей, допускається тримання собаки або кота лише при згоді всіх жильців квартири. При цьому не дозволяється тримати собак і котів в місцях загального користування (коридори, сходові площадки, горище, підвали і т.ін.);б) собак, котів і хижих тварин –  у “зоокутках”, “живих кутках”, дитячих і оздоровчих закладах лише з дозволу санітарно-епідеміологічної і ветеринарної служб.в) собак у населених пунктах – у вільному вигулі на ізольованій, добре обгородженій території (в ізольованому приміщенні), на прив’язі або без неї;г) собак на підприємствах, в установах і організаціях для охорони – на блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив’язі; для дослідної мети – у вольєрах або в розплідниках.            4. Без повідків і намордників дозволяється тримати: собак при отарах і гуртах тварин, при оперативному використанні спеціальними організаціями,  собак спеціального призначення,  а також собак під час муштри, на полюванні, на учбово-дресирувальних площадках.            5. Підприємствам і організаціям тримання собак і котів допускається за погодженням з відповідною ветеринарною установою.            6. Власники собак, котів і хижих тварин зобов’язані:а) щороку реєструвати (перереєстровувати) собак, котів і хижих тварин віком від двох місяців і старше. При первинній реєстрації собак, котів і хижих тварин їх власникам видаються реєстраційні посвідчення і правила їх тримання, а на собак, крім того, і номерні знаки. Номерний знак собаки прикріплюється до її ошийника.            Новопридбані собаки, коти і хижі тварини повинні бути зареєстровані в 5-денний строк;б) щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне, – також і котів, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок; в) повідомляти протягом 5 днів ветеринарну установу, що обслуговує  даний  населений пункт, про придбання собаки, кота чи хижої тварини, а також про переїзд з ними в інший населений пункт;г) тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі; про наявність собак застерігати написом;д) не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири, сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях; прибирати в усіх випадках екскременти тварин.є) регулювати приплід собак і котів;ж) здавати старих і зайвих собак і котів на пункти відлову;з) про захворювання собаки, кота чи хижої тварини негайно повідомляти ветеринарну установу;і) у  випадках падежу собак, котів чи хижих тварин негайно повідомляти ветеринарну установу і здавати трупи тварин, реєстраційні посвідчення, а на собак – і номерні знаки за вказівкою установи;к) негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною людини або свійської тварини, а також доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин – для огляду і лікування.В разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, повідомляти про них пункти відлову для ловлі і доставки їх у ветеринарну установу.7. Власникам собак і котів дозволяється:а) виводити собак з жилих та ізольованих приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю (з обов’язковим забезпеченням безпеки людей) тільки на короткому повідку і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;б) перевозити собак і котів усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;в) вигулювати собак на пустирях, задніх дворах і в інших місцях, спеціально відведених для цієї мети житлово-комунальними організаціями або виконавчими комітетами  місцевих Рад народних депутатів.8. Забороняється:а) тримати собак, котів і хижих тварин незареєстрованими;б) продавати собак, котів і хижих тварин у невстановлених місцях;в) тримати собак і котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах тощо);г) приводити собак і котів у приміщення магазинів, їдалень, на дитячі майданчики, бульвари, пляжі, парки, сквери, сади та інші місця загального користування;д) купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту собак в інші населені пункти без ветеринарного свідоцтва з відміткою про проведену імунізацію проти сказу;є) жорстоко поводитись з собаками, котами і хижими тваринами, залишати бездоглядними або безцільно знищувати їх;ж) викидати трупи собак, котів і хижих тварин або закопувати їх у землю.9. Придбання, продаж, показ на виставках і  виводках, використання собак на полюванні, а також перевезення собак в інші населені пункти дозволяється при наявності у власника реєстраційного посвідчення, ветеринарного свідоцтва з відміткою у ньому про те, що собаку імунізовано проти сказу не більше 12 місяців і не менше 30 днів до вивозу (виводу).10. Реєстрація собак і котів, що їх тримають громадяни, та видача реєстраційних посвідчень і номерних знаків проводитсься Гребінківською державною дільничою лікарнею ветеринарної медицини.            Реєстрація собак, котів і хижих тварин, яких тримають підприємства, установи і організації, провадиться відповідною ветеринарною установою.Форми реєстраційного посвідчення на собак, котів і хижих тварин та зразок номерного знака на собак встановлюється Міністерством житлово-комунального господарства України.            11. Власники собак, котів і хижих тварин несуть витрати по їх реєстрації, оплаті вартості реєстраційного посвідчення та номерного знака у розмірах, що визначаються виконавчими комітетами обласних, Київської та Севастопольської міських  Рад  народних депутатів.            12. Громадяни, які тримають собак, також вносять плату за комунальні послуги в розмірі, що визначається у встановленому порядку.            13. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають ошийники з номерними знаками і намордники, які знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, парках, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються бродячими і підлягають відлову.            14. Вилученню підлягають собаки і коти, які вдруге покусалилюдей внаслідок порушення власниками правил тримання, а також увипадках, якщо на це є відповідне рішення органів (установ)санітарно-епідеміологічної чи ветеринарної служб.            15. Відлов бродячих собак і котів та вилучення собак і котів провадяться спеціалізованою організацією, а на території організацій, установ та підприємств селища – силами і засобами цих господарств.             16. Собаки і коти, які бродять у мисливських угіддях, знищуються протягом усього року службовими особами мисливських господарств, а мисливцями – в період полювання; породисті мисливські собаки затримуються.            17. Відлов бродячих собак і котів окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини явно загрожують здоров’ю людей.Відлов бродячих собак і котів, як правило, проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, у години, що встановлюються виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів.            18. Відловлені собаки і коти протягом трьох  днів тримаються на карантинних площадках пунктів відлову і можуть бути повернуті власникам з дозволу ветеринарної установи після пред’явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості і витрат на відлов і тримання.Повернені власникам собаки підлягають щепленню проти сказу. Власники зобов’язані протягом 30 в тримати таких собак в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.            19. Службові особи підприємств, установ і організацій селища, керуючі та коменданти будинків зобов’язані:а) слідкувати за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками собак і котів та додержанням ними цих Правил;б) повідомляти працівників пунктів відлову про бродячих собак і котів і сприяти виконанню ними своїх обов’язків;в) тримати підвали, горища та інші підсобні приміщення в будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню туди тварин;г) ознайомлювати власників з Правилами тримання собак і котів, повідомляти їх про місця розташування пунктів реєстрації (перереєстрації), щеплень та відлову цих тварин.            20. За порушення цих Правил громадяни і службові особи (керівники підприємств, установ і організацій), які є власниками собак, котів або хижих тварин, несуть відповідальність у встановленому порядку.            21. Контроль за додержанням цих Правил громадянами, підприємствами, установами і організаціями здійснюється органами державного санітарного нагляду.