03.01.2017

Рішення від 19 грудня 2016 року № 192 – ІХ – УІІ Про встановлення акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів на території селища Гребінки.

Від адміністрація

 

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

 Р І Ш Е Н Н Я

від    19 грудня  2016 року                                              № 192 -ІХ-УІІ

смт Гребінки

 

Про встановлення  акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів на території селища Гребінки.

 

Керуючись ст.143 Конституції України, відповідно до ст.69 Бюджетного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-УІІІ від 24.12.2015 року, п.24 ст.26 та ст.69 Закону України  ” Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Встановити ставки акцизного податку для підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), пального (бензину, дизпалива, тощо) згідно прийнятих змін до ст.213 Податкового Кодексу України.

  1. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

3.Затвердити Положення про встановлення акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів на території селища Гребінки.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                     Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення

від 19.12.2016

 

 

 

Положення про встановлення акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів на території селища Гребінки.

 

  1. Платники податку

1.1. Платниками податку є особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів на території селища Гребінки.

Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку  не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

 

  1. Об’єкт оподаткування.

2.1. Об’єктом оподаткування є операції з реалізації ї суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).

2.2. Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгової підакцизних товарів – продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів,  скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування.

 

  1. База оподаткування. Базою оподаткування є вартість ( з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані

 

  1. Ставка податку.

4.1. Ставка податку встановлюється в розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів.

 

  1. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів

5.1. За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів одного найменування, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні  максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими ніж ті, що зазначені на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках, збільшеними на суму акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну.

 

  1. Складання та подання декларації з акцизного податку.

6.1. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду  декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового Кодексу України.

6.3. Платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизного продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожен встановлений Податковим Кодексом України звітний період подавати податкову декларацію незалежно від того, чи проводили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

 

  1. Порядок і строки сплати податку.

7.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, – є дата надходження оплати за проданий товар.

7.2. Особа – об’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

7.3. Суми податків перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

 

  1. Відповідальність

8.1. Відповідальність за повноту нарахування та своєчасність сплати акцизного податку покладається на платників відповідно до чинного законодавства.