30.03.2017

Рішення виконавчого комітету від 26 січня 2017 року №6 Про підсумки соціально – економічного розвитку селища за 2016 рік

Від адміністрація
 

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  26 січня 2017 року                                                                                       № 6

 

смт Гребінки

Про підсумки соціально-економічного розвитку селища за 2016 рік.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника селищного голови Руденка В.М., відповідно до пп. 1 п. “а” ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію заступника селищного голови Руденка В.М. “Про підсумки соціально-економічного розвитку селища Гребінки за 2016 рік” прийняти до відома (додаток № 1).

Відмітити, що здійснені заходи сприяли вирішенню найбільш гострих соціально-економічних питань, показники, заплановані у Програмі соціально-економічного розвитку селища Гребінки на 2016 рік, в основному виконані.

2. Подати звіт виконавчого комітету про виконання Програми соціально-економічного розвитку селища Гребінки на 2016 рік на слухання чергової сесії Гребінківської селищної ради.

 

 

Селищний голова                         Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток № 1

до рішення  виконкому                                                                                         Гребінківської селищної ради

від 26 січня 2017 №  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

СЕЛИЩА ГРЕБІНКИ ЗА 2016 РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Гребінки

2017 рік

 

   

ПРО ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

 РОЗВИТКУ СЕЛИЩА ЗА 2016 РІК

 

Шановні депутати, запрошені!

Програма соціально-економічного розвитку селища Гребінки на 2016 рік затверджена рішенням сесії Гребінківської селищної ради від 15.02.2016 року № 45-XXVII-VI . Хід виконання Програми перебував на постійному контролі виконавчого комітету. Дозвольте коротко познайомити Вас з ходом її виконання.

 

Промисловість

 

ПАТ ”Саливонківський цукровий завод

 

№ п/п ПОКАЗНИКИ Одиниця виміру Факт 2016 рік План 2017 рік Темпи росту/зни-ження (±) 2016 рік до 2015 року

(%)

1 2 3 4 5 6 7
ПРОМИСЛОВІСТЬ:
1. Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах тис. грн.        
2.

Чисельність працюючих – всього

чол. 490 490    
3. Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості чол. 484 485    
4. Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери) тис. грн.        
5. Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості грн. 2014 4040,67    
6. Фонд оплати праці тис. грн. 11699,9 23516,8    
7. Виробництво основних видів промислової продукції тис. грн. 80326 80326    
8. Виробництво товарів народного споживання (цукор) тис. грн.    
  – продовольчі товари т.грн        
  – непродовольчі товари          
Будівництво
9. Введення в дію основних фондів тис.грн.    
  в тому числі: –“–      
  – виробничого призначення –“–    
Заборгованість
10 Дебіторська заборгованість тис.грн.      
11 Кредиторська заборгованість –“–        
12 Заборгованість по зарплаті –“–        

 

            У 2016 році завод провів ряд робіт по реконструкції підприємства:

Тракт подачі, бурякомийне відділення, дифузійне відділення:

– реконструкція буряконасосів (підвищення потужності до 7000 т.бур/добу;

– заміна бункерних вагів, встановлення лічильників;

– збільшення об’єму бункеру буряку перед різками;

– реконструкція та удосконалення схеми дифузійного відділення.

Сокоочисне відділення:

– розробка схеми подачі флокулянту на відстійник ІІ сатурації, встановлення мішалки фокулянту;

– переоснащення фільтраційного відділення, встановлення фільтрів-пресів “Putsch”;

– удосконалення станції фільтрації сиропу з клеровкою, збільшення площі фільтрації, встановлення додаткових фільтрів ДФ-150;

– удосконалення теплової схеми дефекосатурації, збільшення поверхні нагріву підігрівачів.

Продуктове відділення:

– встановлення захисного накриття на транспортерах сирого та сухого цукру;

– підвід фільтрованого соку ІІ сатурації до колекторів вакуум-апаратів І продукту;

– удосконалення схеми поверхні охолодження горизонтальних мішалок-кристалізаторів;

– удосконалення схеми поверхні охолодження та нагріву вертикальних мішалок-кристалізаторів;

– удосконалення роботи циклонів пилеуловлювання сушильного відділення.

Надходження, придбання, створення майна підприємство здійснює за рахунок власних та позичених коштів в складі позикового капіталу, найбільшу частину займають довготермінові кредитні кошти. Доля позикового матеріалу в структурі майна підприємства становить  +27%, що говорить про високу незалежність підприємства від позикових коштів. Залучених іноземних інвестицій підприємство не має.

 

ПАТ ”Гребінківський машинобудівний завод

 

№ п/п ПОКАЗНИКИ Одиниця виміру Факт 2016 рік План 2017 рік Темпи росту/зни-ження (±) 2017 рік до 2016 року

(%)

1 2 3 4 5 6 7
ПРОМИСЛОВІСТЬ:
1. Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах тис. грн. 79150,6      
2.

Чисельність працюючих – всього на 31.12.2016

чол. 156      
3. Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості чол. 151      
4. Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери) тис. грн. 524,2      
5. Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості грн. 3231,1      
6. Фонд оплати праці тис. грн. 5954,8      
7. Виробництво основних видів промислової продукції тис. грн. 179137,6      
8. Виробництво товарів народного споживання (цукор) тис. грн. 13,0      
  – продовольчі товари т.грн        
  – непродовольчі товари          
 
9. Введення в дію основних фондів тис.грн. 1113,6      
  в тому числі: –“–        
  – виробничого призначення –“– 1113,6      
Заборгованість
10 Дебіторська заборгованість тис.грн.      
11 Кредиторська заборгованість –“–        
12 Заборгованість по зарплаті –“–        

 

 

ПНДКК фірма КОНКОРД-ГЕЙ

 

 

п/п

 

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру Факт 2016

рік

План 2017

 рік

Темпи росту /зниження (±) 2017 рік до 2016

року (%)

1 2 3 4 5 6 7
ПРОМИСЛОВІСТЬ
1. Обсяг реалізації продукції в порівняних цінах тис.

грн.

704367 800000 95633 114
2. Чисельність працюючих – всього чол. 117 120 3 103
3. Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості чол. 99 102 3 103
4. Продуктивність праці (виробіток  на одного працівника виробничої сфери) грн  

 

 

 

5. Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості грн.  

 

 

 

6. Фонд оплати праці тис. грн.  

 

 

 

7.

 

Обсяг реалізації основних видів продукції:

– техніка

 

тис. грн. 478879 500000 21021 104
8. Виробництво товарів народного споживання в т. ч. тис. грн.
  –          продовольчі товари  
  –          непродовольчі товари  
БУДІВНИЦТВО
9. Введено в дію основних фондів, в т. ч. тис. грн. 40486 50000 9514 124
  – виробничого призначення –  «  –
ЗАБОРГОВАНІСТЬ
10. Дебіторська заборгованість тис. грн. 40800 40000 -800 98
11. Кредиторська заборгованість –  «  – 98160 90000 -8160 92
12. Заборгованість по зарплаті –  «  –
13. Заборгованість по комунальних платежах –  «  –

 

ПАТ “Гребінки-Хлібопродукт”

 

№ п/п ПОКАЗНИКИ Одиницявиміру Факт 2016рік План 2017рік Темпи росту/зни-ження (±) 2017рік до 2016року

(%)

1 2 3 4 5 6 7
ПРОМИСЛОВІСТЬ:
1. Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах тис.грн.
2. Чисельність працюючих – всього чол. 2 2
3. Середньо-обліковачисельність в еквівалентіповноїз айнятості чол. 2 2
4. Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери) грн.
5. Середньомісячназаробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості грн. 2000,0 2000,0    
6. Фонд оплати праці тис.грн.        
7. Виробництво основних видів промислово їпродукції тис.грн.
8. Виробництво товарів народного споживання тис.грн.
  – продовольчі товари т.грн
  – непродовольчі товари  
Будівництво
9. Введення в дію основних фондів тис.грн.        
  в тому числі: –“–        
  – виробничого призначення –“–        
Заборгованість
10 Дебіторська заборгованість тис.грн. 120441 49136,0   40
11 Кредиторська заборгованість –“– 260,0
12 Заборгованість по зарплаті –“–
13 Заборгованість по комунальних платежах –“–

 

Сільське господарство

 

СТОВ “Гребінківське”

Виконання плану виробництва сільськогосподарських культур за 2015 рік

 

Посівна площа План Фактично +, – до плану % виконання
Площа, га

 

Урожайність, цнт/га

 

Валовий збір, цнт

 

Площа, га Урожайність, цнт/га Валовий збір, цнт
Зернові культури всього 822 Х 28000 822 63,71 38516 +10516 137,56
Озима пшениця 292 50,0 14600 292 Х 38516 +10516 137,56
Ячмінь 140 40,0 5600 140 54,59 7642 +2042 136,46
Гречка 390 20,00 7800 390 31,46 12270 +4470 157,31
Технічні – сього 594 х 11880 х х 14717 +2837 123,88
Соя 594 20,0 11880 1417 х 14717 +2837 123,88
Однорічні трави на з/м
РАЗОМ 1416 х 39880 1416 х 52233 +13353 133,48

 

План виробництва сільськогосподарських культур на 2017 рік

  План
Площа, га Урожайність, цнт/га Валовий збір, цнт
Зернові культури всього 719 х  

23060

Цукрові буряки
Озима пшениця 194 50,0 9700
Ячмінь 93 40,0 3720
Овес
Гречка 432 20,0 8640
Яра пшениця
Технічні культури всього 632 х 12640
Цукрові буряки
Соя 632 20,0 12640
РАЗОМ 1351 х 35700

 

         Кількість працюючих – 51 чол.

Середньомісячна оплата праці –  6803,00 грн.

Виплачено та видано продукцією (зерно, мука, крупа)

а) на земельний пай – 5935,30 тис. грн.

б) на майнові паї – ___-______тис. грн.

 

Орендна плата на земельний пай станом на 2016 рік –16800 грн. 00 коп.

 

ДПДГ “Саливонківське” ІБКіЦБ  НААН

 

Продукція  Всі категорії господарств
2016 рік (факт) 2017 рік ( прогноз) 2017 рік до 2016 року
+,-

 

%
Зернові культури (після доробки), ц  

49498

 

51200

 

+1702

 

103

Цукрові буряки
Озима пшениця 38928 40000 +1072 103
Ячмінь 2796 -2796  
Овес 949 – 949  
Гречка 6631 6200 -131 98
Яра пшениця 494 1650 +1156 334
Зернові культури, га 1203 1110 -93 92
Цукрові буряки        
Озима пшениця 780 800 +20 103
Ячмінь 62 -62  
Овес 26 -26  
Гречка 320 260 -60 81
Яра пшениця 15 50 +35 333
Худоба (приріст), ц        
Молоко        
Надій на корову (кг)        
Велика рогата худоба        
у тому числі:        
Корови        
Свині, гол.        
         

 

Кількість працюючих –   138 чол.

Середньомісячна оплата праці –    4359,00грн.

 

КП “Гребінківське ЖКГ”

 

Станом на 01.12.2016 р. в комунальному підприємстві працює 25 чоловік, у тому числі: адміністрація – 6 чол., двірники – 4 чол., водій – 1 чол., тракторист – 1 чол., слюсарі-сантехніки – 3 чол., робітники по благоустрою селища – 6 чол, електрик – 1 чол., маляр-штукатур – 1 чол., декретна відпустка – 2 чол.

 

№ п/п ПОКАЗНИКИ Одиниця виміру Факт 2016 рік  

План

2017

1 2 3 4 5
ПОСЛУГИ:  
1. Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах  грн. 1332410,62 1732133,79
2.

Чисельність працюючих – всього

чол. 22 25
3. Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості чол. 18 22
4. Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості грн. 3065,22  

4138,05

5. Фонд оплати праці грн. 662088,42 893819,37
6. Дебіторська заборгованість  грн 120358,31

7293,55 – юр.

113064,76 – ЖФ

 

50000,00 ЖФ

7. Кредиторська заборгованість грн
8. Заборгованість по сплаті ПДВ грн. 203531,50

 

 

КП “Гребінківське ЖКГ” обслуговує 26 багатоквартирних будинків, з них:

-5-ти поверхових – 6 будинків

– 3-х поверхових – 3 будинків

– 2-х поверхових – 7 будинків

– 1-но поверхових – 10 будинків.

На території житлового фонду, що обслуговує КП “Гребінківське ЖКГ”, за період з 01.01.2016 по 31.11.2016 було виконано наступні роботи (крім робіт, що входять до постійних по обслуговуванню будинків):

 • ремонт комина житлового будинку по вул.Південна, 22, просп.Науки 69;
 • ремонт розподільчого вузла водопостачання по вул.Південна, 8,16;
 • влаштування пандуса по вул.Південна, 22;
 • виготовлення та установка інформаційних табличок на кожен під’їзд житлового фонду(36 шт);
 • ремонт лавочок житлового фонду по вул.Південна.
 1. Постійно підтримується в належному стані водопровідну та каналізаційну системи житлового фонду.
 2. При сприянні селищної ради було виконано:
 • відновлення опалення в клубі по вул.Святопокровська;
 • відремонтовано та встановлено дитячий майданчик по вул. Святопокровська (на території Будинку культури);
 • встановлено 30 сміттєвих урн на території центрального парку та по алеї на проспекті Науки.
 1. Для потреб підприємства за рахунок місцевого бюджету було придбано генератор, компресор, будівельні матеріали для будівництва ангара на території свердловини по вулиці Цукрова.
 2. Підприємство постійно намагається підтримувати чистоту громадських місць (меморіалів, пам’ятників, зупинок, вулиць, парків), а саме: збирання та вивезення сміття, косіння території селища механізованим та ручним способом, зрізання та чистка дерев, посипання протиожеледними сумішами центральної алеї, парки та прибудинкову територію житлового фонду.
 3. З 01 березня 2016 року КП “Гребінківське ЖКГ” запровадило так звану “пакетну”  систему вивезення твердих побутових відходів від мешканців приватного сектору. За період з 01.03.2016р по 01.12.2016р було зібрано та вивезено на сміттєзвалище 540 м3 побутового сміття від населення приватного сектору (із розрахунку 9000 пакетів х 0,06 м3).

КП “Гребінківський ККП”

 

 

№ п/п ПОКАЗНИКИ Одиниця виміру Факт 2016 рік  

План

2017

1 2 3 4 5
ПОСЛУГИ:  
1. Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах  грн. 389691,50 389000
2.

Чисельність працюючих – всього

чол. 19 19
3. Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості чол. 15,75 15,5
4. Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості грн. 2127,90 3520,98
5. Фонд оплати праці грн. 40174,00 654900,00
6. Дебіторська заборгованість
7. Кредиторська заборгованість грн
8. Заборгованість по сплаті ПДВ грн. Не платник ПДВ

 

 

 

Бюджет

Бюджет Гребінківської селищної ради на 2016 р. ( надалі – бюджет ) затверджений рішенням сесії від 29.12.2015 р. за  № 372 – XXVI – VI  по доходах в сумі 7322100 .00  грн. у т.ч :

Загальний фонд – 7272100.00грн. та спеціальний фонд -50000.00 грн.

Доходи загального фонду селищного бюджету за  2016р. виконані у сумі 11604557,00 грн. і становить 106,31 % до затверджених річних призначень та106,31 %  затверджених показників на 12 місяців. Доходи спеціального фонду  виконано в сумі 160391,00 грн. і становить 200,33% до затверджених річних призначень та 200,33 % затверджених показників  на 12 місяців.

Найбільшим джерелом  формування закріплених доходів селищного бюджету є Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів,   на долю якого припадає 3222710,00 грн загальної суми зазначених доходів. Доходна частина селищного бюджету виконана  по місцеві податки – 111,23 %, по єдиний податок – 117,28% ,     Виконання доходної частини селищного бюджету  у 2016 р. характеризується  показниками, наведеними в таблиці  № 1

 

№ п/п   Найменування доходів згідно  бюджетною

Класифікацією

Затверджено на

2016р.

Фактичне надходж.

за 2016р

Виконання

%

  11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 100 2000 200
  13000000 Рентна плата за використання інших природних ресурсів 3300 177,93 5,39
  13020200

 

Збір за спеціальне водокористування місцевого значення   4334,86  
  13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 1000 -2165,24 420
  13020400 Надходження рентної плати 2300 -1991,69 -86,60
  14040000 Внутрішні податки на товари та послуги 3439380 3222710,54 93,70
  14040000 Акцизний податок 3439380 3222710,54 93,70
  18000000 Місцеві податки 7358471 8184924,91 111,23
    Земельний податик      
  18010100 Податок на майно віддемне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 3400 13077,05 384,62
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений особами, які є власниками житлової нерухомості 40100 50594,8 126,17
  18010400 Податок на майно відмінне від земельної, сплачений юридичними особами які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 335000 335150,71 150,71
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб 414500 437821,83 105,63
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3767835 4162651,10 110,48
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб 142000 126918,15 89,38
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб 96000 167839 175
  18011100 Транспортний податок з фізичних осіб 18800 6250,00 33,24
  18011000 Транспортний податок з юридичних осіб 50000 25000 50,00
  18030000 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 1300 2062,36 158,64
  18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 1300 2062,36 158,64
  18040100 Збір за провадження торгівельної діяльності(роздрібна торгівля(, сплачений фізичними особами що справлявся до 01.01.2015р   -1171,87  
  18040200 Збір за провадження торгівельної діяльності(роздрібна торгівля(, сплачений юридичними особами що справлявся до 01.01.2015р   -3350  
  18040600 Збір за провадження торгівельної діяльності(ресторане господарювання торгівля(, сплачений юридичними особами що справлявся до 01.01.2015р   -1324,28  
  18050000 Єдиний податок 2293036 2689198,37 117,28
  18050100 Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року   -5684,09  
  18050200 Єдиний податок з фізичними осіб, нарахований до 1 січня 2011 року   -1832,31  
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 196200 208836,99 106,44
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1534936 1815947,32 118,31
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75% 561900 671930,46 119,58
  22000000 Адміністративні збори 114100 194537,84 170,50
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 14100 22769,35 161,48
  22012600 Адміністративні збори за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень   112  
  22090000 Державне мито 100000 162196,49 162,20
  22090100 Державне мито що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів на спадщину і дарування 99800 162187,99 162,51
  22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   9  
  22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 200 0 0
  22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань   820  
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції   7640  
    ВСЬОГО 10915351,00 11604556,2 106,31
           

Спеціальний фонд

1. Податок з власників транспортних засобів      
2. Бюджет розвитку      
3. Плата за оренду майна бюджетних установ 50000 130690,88 261,4
10. Благодійні внески ,гранти та дарунки 28920 29700 102,7
  Всього доходів спеціального фонду

 

78920 160390,88 200,33
  Разом загальний і спеціальний фонди 10994271,00 11764947,00 107,0

 

Виконання видаткової частини селищного бюджету характеризується даними , наведеними в наступній таблиці:

 

№ п/п                    Найменування показника Затверджено на

звітний період

Фактичне виконання Виконання

%

1 Органи місцевого самоврядування 2361524 1606474 67
Соціальний захист населення 50000 45600 48
Благоустрій 3766112 2770364,08 43
Інші субвенції 596628 56628  
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 50400 50400 0
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 60000 48106,72 15
землеустрій 60000 59976,04 0
Інші видатки      
Проведення навчально- тренувальних зборів 60000 14267 24
  Всього видатків загального фонду 3278489 1634639 50

Спеціальний фонд

Видотки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією ремонтом та утриманням автомобільних доріг 1266878 1007949 79
Капітальні вкладення 2059261 89738 22
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 100000 0 0
Благоустрій міст 28920 0 0
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 0 0 0
Землеустрій 150000 0 0
Благоустрій (7) 100000 55967 56
Органи місцевого самоврядування(7) 27000 24485 91
Органи місцевого самоврядування 50000 14270 28
  Всього видатки спеціального фонду 3782059 1192409 32

На протязі півріччя працював комітет з конкурсних торгів. В зв’язку з запровадженням в Київській області електронної системи державних закупівель товарів, робіт та послуг, виконавчим комітетом заключено договори з з Товариством з обмеженою відповідальністю “Держзакупівлі.Онлайн” договір про приєданання до Регламенту авторизованого електронного майданчику “Держзакупівлі.Онлайн” та ТОВ “Е-ТЕНДЕР”. Тендерним комітетом проводяться електронні публічні закупівлі згідно з Законом про публічні закупівлі. У 2016 році тендерним комітетом проведено відкриті торги на закупівлю екскаватора, який в даний час перебуває на зберіганні в КП “Гребінківське ЖКГ” і після проведення державної регістрації буде передаватись у господарське відання комунального господарства.

 

Благоустрій, будівництво та реконструкція

 

План благоустрою селища на 2016 рік був розроблений виконавчим комітетом і затверджений рішенням сесії Гребінківської селищної ради від 16.02.2015 року № 45-ІII-VIІ та змінами до нього (рішення сесії селищної ради від 08.09.2016 року № 153-VI-VIІ). Хід його виконання постійно перебував на контролі виконавчого комітету.

В зимовий період проводилась робота по прочистці доріг вулиць селища силами КП “Гребінківське ЖКГ”, підприємств селища згідно закріплених за ними Правилами благоустрою територіями, дорогами вулиць.

На протязі року проведено два місячника по благоустрою – весінній двомісячник (з  01 квітня по 01 червня 2016 року, рішення виконавчого комітету від 29 березня 2016 року № 24 “Про проведення двомісячника по благоустрою, озелененню та санітарній очистці селища”) та осінній місячник (з 01 жовтня по 01 листопада 2016 року, рішення виконавчого комітету від 29 вересня 2016 року № 93 “Про проведення осіннього двомісячника по благоустрою”).

8-10 квітня першими активними учасниками двомісячника благоустрою стали мешканці  багатоквартироного  житлового будинку № 48 по проспекту Науки. Вони за власні кошти і своїми силами викорчували кущі, встановили та пофарбували новий паркан, загорнули ями та спланували територію за парканом. Їх ініціативу підхопили мешканці будинків №№26,28. Дякуючи їх старанням проспект Науки став ще чистішим і красивішим

14 квітня виконавчим комітетом було організовано проведення робіт по  побілці дерев по проспекту Науки та  центрального селищного парку. До цієї роботи долучилися учні та вчителі Гребінківської гімназії, ПАТ “Саливонківський цукровий завод”, ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”, ТОВ “Агронерудремпостач”, КП “Гребінківське ЖКГ”, працівники Гребінківської лікарні, ДНЗ “Казочка” і “Дзвіночок”, філій відділу пенсійного забезпечення Пенсійного Фонду України та Управління соціального захисту населення Васильківської РДА, ЦДЮТ, працівники дорослої та дитячої бібліотек. Працівники ДП ДГ “Саливінківське” привели в належний санітарний стан парк навпроти контори господарства по вулиці Білоцерківська та побілили в ньому дерева. Не прийняли участь у побілці дерев КП “Гребінківський ККП”, Гребінківське споживче товариство та ПРАТ “Гребінки-Хлібопродукт”.

19 квітня було організовано та проведено роботи по приведенню в належний санітарний стан території Меморіалу жертвам голодомору 1932-1933 років. Активну участь у проведенні робіт взяли працівники ПАТ “Саливонківський цукровий завод”, ЗОШ І-ІІІ ст., гімназії, ДНЗ “Казочка” і “Дзвіночок”, дитячої бібліотеки та бібліотеки для дорослих, виконавчого комітету селищної ради, МНВК “Гребінківський”, ЦДЮТ. Учні та вчителі гімназії під орудою свого директора обсадили алею на меморіалі чудовими ірисами, що принесли з дому.

Цього ж дня  працівниками Гребінківської селищної ради на новій ритуальній площадці селищного кладовища було висаджено 20 туй, 20 кущів самшиту, підготовлені клумби для висадки квітів, а учні та вчителі Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів побілили парк біля цукрового заводу.

20 квітня на Меморіалі жертвам голодомору 1932-33 років було висаджено 300 кущів спіреї, 20 кущів ялівцю, та 15 декоративних дерев. На новому кладовищі висаджено 150 кущів спіреї. Активну участь у цій акції взяли працівники селищної ради, вчителі Гребінківської гімназії, ТОВ “Агронерудпремпостач”, працівники Гребінківської лікарні, ДНЗ “Казочка” і “Дзвіночок”,  дорослої та дитячої бібліотек.

Адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ” проводилася робота по заключенню договорів на централізований вивіз сміття з вулиць селища. З цією метою на ряді вулиць селища, зокрема Шевченка, Ярова, Святопокровська, Урожайна, Перемоги та прилеглих до них вулиць проведено сходи жителів за участю відповідальних працівників виконкому, депутатів селищної ради, директорів  КП “Гребінківське ЖКГ” та КП “Гребінківський ККП”.  Адміністрацією ПАТ “Саливонківський цукровий завод” (в.о. виконавчого директора Сідлецький О.М.) безкоштовно виділено 10 тон вапна.

З метою утримання мережі доріг вулиць селища, вуличного освітлення, водопровідних та каналізаційних мереж комунальної власності селищної ради, об’єктів соціальної сфери у належному стані проведено:

– капітальні ремонти: під’їзної дороги на селищному кладовищі в смт Гребінки Васильківського району Київської області на суму 998552 грн.; дороги по вулиці Лесі Українки на суму 1070344,00 грн.; дороги по вулиці Молодіжна на суму 396311,00 грн.; дороги по вулиці Світанкова на суму 336278,00 грн.; всього на суму 2801485,00 грн. Капітальний ремонт дороги по вулиці Лесі Українки було включено до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 07 червня 2016 року № 129-05-VІІ. З метою співфінансування проведення робіт між Гребінківською селищною радою та Київською обласною радою укладено договір на співфінансуваня, згідно якого селищна рада передала у 2016 році на засадах міжтрансферного трансферту 107030 грн. Київській обласній раді;

– поточні ремонт доріг вулиць: по провулку Франка на суму 198750 грн.; Лугова на суму 105000 грн.; Партизанська на суму 198000 грн.; Індустріальна на суму 90000 грн. (кошти АБЗ “Гребінківський”); під’їзних доріг до будинків №№ 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 по проспекту Науки на суму 198999,60 грн.; всього на суму 790749,60 грн.

– роботи по встановленню ритуальної площадки на території Гребінківського кладовища на суму 31400 грн.;

– поточний ремонт  туалету на Гребінківському кладовищі на суму 52556,13 грн.;

– поточний ремонт Меморіалу загиблим в роки війни 1941-1945 років односельчанам на суму 199682,45 грн.;

– придбання табличок з перейменованими назвами вулиць та номерними знаками на суму 43548,00 грн.;

– встановлення огорожі біля приміщення селищної ради на суму 148987,10 грн.;

– встановлення пам’ятного знаку патріотам України на суму 120350,00 грн.;

– обрізання дерев по проспекту Науки на суму 198758,00 грн.;

– створення топографічних планів масштабу 1:2000 по матеріалах аерофотозйомки в смт Гребінки (І черга) на суму 20000,00 грн.;

– реконструкція ліній вуличного освітлення: вулиць Пушкіна, Корольова, Європейської, 8 Березня, провулку 8 Березня на суму 410309,00 грн.; вулиці Урожайна на суму 434009,00 грн.; вулиці Соборна на суму 146580,00 грн.; всього на суму 990898,00 грн.;

– поточні ремонти ліній вуличного освітлення: по пров. ІІ Партизанський та І Партизанський, провулку  8 Березня на суму 25093,60 грн.; по проспекту Науки на суму 14000 грн.; вулиць Чехова, Виноградна, Світанкова на суму 91473,63 грн.; Чайковського, Проектна, Лермонтова, Гагаріна на суму 117539,84 грн.; Жовтнева на суму 52700, 00 грн.; Лесі Українки на суму 45560,72 грн.; проспекту Науки на суму 78895,20 грн., вулиці Зелена на суму 49964,40 грн., вулиці Православна на суму 21439,20 грн., провулку Мічуріна на суму 12919,20 грн.,стадіону, всього на суму 509585,75 грн.;

– придбано світильники вуличного освітлення на суму 198100 грн.;

– поточний ремонт ВРЩ-0,4 кВ по усуненню виявлених невідповідностей згідно акта-вимоги № 011733 на суму 8000 грн.;

– поточний ремонт існуючої артсвердловини на території Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 50000 грн. (кошти районного бюджету);

– поточний ремонт існуючої артсвердловини на території Гребінківської районної лікарні на суму 50000 грн. (кошти районного бюджету);

– встановлення тренажерів на селищному стадіоні на суму 28400 грн. (за сприяння депутата обласної ради Юрович Н.М.).

В рамках проведення двомісячника по благоустрою,озелененню та санітарній очистці селища закуплено і висаджено:

–  петунії на суму 18750 грн.;

–  кущі (спірея, ялівець козацький, ялівець, самшит) на суму 8490 грн.;

–  дерева (горобина, сумах, верба, туя) на суму 10252 грн.

З метою забезпечення проведення робіт по благоустрою, утримання об’єктів благоустрою придбано:

– екскаватор на суму 844900,00 грн.;

–  мотокосу FS450 та газонокосарку Viking MB 650,1 VM на суму 34527,10 грн.;

– голівку косильну  Stihl AutoCut FS 450, комплект захисного пристрою, струну косильну квадратну на суму 2309,40 грн.;

–  масло для 2-х тактних двигунів, змазку літієвої універсальної на суму 469,80 грн.;

– насосний агрегат ЕЦВ 6-10-140 на суму 21440,00 грн.

На протязі 2016 року введено в дію наступні об’єкти соціального і комунального призначення:

– ритуальну площадку на території Гребінківського кладовища на суму 31400 грн.;

– встановлено пам’ятний знак патріотам України на суму 120350,00 грн.;

– встановлено тренажери на селищному стадіоні на суму 28400 грн. (за сприяння депутата обласної ради Юрович Н.М.);

– придбано інвентар та влаштовано дитячу площадку біля приміщення Будинку культури по вулиці Святопокровська, 158 на суму 25596 грн.;

– закуплено обладнання та змонтовано систему відеоспостереження на території селища, яка включає 10 відеокамер, на суму 56354 грн.;

– встановлено трибуни на селищному стадіоні на суму 285986,63 грн.;

В листопаді 2016 року ТОВ “Інвесттеплоцентр” на території Гребінківської районної лікарні змонтовано та введено в експлуатацію твердопаливну котельню, в якій встановлено автономну теплогенеруючу установку потужністю 2 МВт з двома котлами АРС-1000, а також влаштовано теплові мережі від котельні до наступних приміщень лікарні: стаціонару, дитячого відділення, адміністративного корпусу, швидкої допомоги, пральні.

 

 

 1. Перелік виконаних у 2016 році має такий вигляд:
Перелік виконаних

робіт

Одиниця

виміру

Кількість Вартість,

грн.

Примітка
Капітальні  ремонти доріг вулиць
Капітальний ремонт дороги на селищному кладовищі кв.м   955298,00

 

Виконком

 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Лесі Українки     1070344,00 Указні кошти

Виконком

Капітальний ремонт дороги по вулиці Молодіжна     396311,00 Виконком
Капітальний ремонт дороги по вулиці Світанкова     336278,00 Виконком
Поточні ремонти доріг вулиць
Поточний ремонт дороги по вулиці Франка  

кв.м

 

 

 

198750,00

 

Виконком

Поточний ремонт дороги по вулиці Лугова  

кв.м

 

 

 

105000,00

 

Виконком

Поточний ремонт дороги по вулиці Партизанська кв.м   198000,00 Виконком
Поточний ремонт дороги по вулиці Індустріальна кв.м   90000,00 АБЗ “Гребінки”
Поточний ремонт під’їзних доріг до будинків №№ 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 по проспекту Науки кв.м    

198999,60

Виконком
Послуги з посипання доріг протиожеледною сумішшю     4179,88 Виконком
Виконком
Реконструкція ліній вуличного освітлення вулиць Пушкіна, Корольова, Європейської, 8 Березня, провулку 8 Березня      

410309,00

 

Виконком

Реконструкція вуличного освітлення по вул. 1 Травня з живленням від ТП-72 та ТП-450     585922,00 Виконком
Реконструкція ліній вуличного освітлення по вулиці Урожайна     434009,00 Виконком
Реконструкція ліній вуличного освітлення вулиці Соборна     146580,00 Виконком
Поточний ремонт ліній вуличного освітлення по провулку ІІ Партизанський та І Партизанський, провулку 8 Березня      

25093,60

 

Виконком

Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по проспекту Науки      

14000,00

 

Виконком

Поточний ремонт ліній вуличного освітлення вулиць Чехова, Виноградна, Світанкова

 

     

91473,63

 

Виконком

Поточний ремонт ліній вуличного освітлення по вулицях Чайковського, Проектна, Лермонтова, Гагаріна

 

     

117539,84

 

Виконком

Поточний ремонт мереж зовнішнього вуличного освітлення по вул. Жовтневій від ТП-324      

52700,00

 

Виконком

Поточний ремонт мереж зовнішнього вуличного освітлення по вул. Котляревського від ТП-50      

60512,65

 

Виконком

Поточний ремонт мереж зовнішнього вуличного освітлення по вул. Л.Українки від ТП-648      

45560,72

 

Виконком

Поточний ремонт вуличного освітлення по проспекту Науки     78895,20 Виконком
Поточний ремонт вуличного освітлення по вулиці Челюскінців     32977,20 Виконком
Поточний ремонт вуличного освітлення по провул. Мічуріна     12919,20 Виконком
Поточний ремонт вуличного освітлення по вулиці Зелена     49964,40 Виконком
Поточний ремонт вуличного освітлення по вулиці Православна     21439,20 Виконком
Придбання світильників     198100,00 Виконком
Поточний ремонт ВРЩ-0,4 кВ приміщення селищної ради     8000,00 Виконком
Роботи по встановленню ритуальної площадки на селищному кладовищі      

31400,00

 

Виконком

Поточний ремонт туалету на Гребінківському кладовищі     52556,13 Виконком
Поточний ремонт Меморіалу загиблим в роки війни 1941-1945 років односельчанам      

199682,45

 

Виконком

Встановлення огорожі біля приміщення селищної ради     148987,19 Виконком
Встановлення трибун на селищному стадіоні     274000,00 Виконком
Додаткові роботи по встановленню трибуна на селищному стадіоні      

11986,63

 

Виконком

Встановлення пам’ятного знаку патріотам України     120350,00 Виконком
Влаштування дитячого майданчика біля приміщення БК по вул. Святопокровська, 158      

25595,00

 

Виконком

Влаштування мережі відеоспостереження на території селища      

56354,00

 

Виконком

Обрізування дерев по проспекту Науки     198758,00 Виконком
Створення топографічних планів масштабу 1:2000 по матеріалах аерофотознімання в смт Гребінки (І черга)      

20000,00

 

Виконком

Придбання екскаватора     844900,00 Виконком
Придбання квітів для висадки на клумбах     18750,00 Виконком
Придбання кущів (спірея, ялівець, ялівець козацький, самшит)      

8490,00

 

Виконком

Придбання дерев (горобина, сумах, верба, туя)     10252,00 Виконком
Придбання мотокоси та газонокосарки     34527,10 Виконком
Придбання масла та змазки літієвої     469,80 Виконком
Придбання насосного агрегату     21440,00 Виконком
Придбання голівки косильної, комплекту захисного пристрою, струни косильної      

2309,40

 

Виконком

Поточний ремонт існуючої артсвердловини на території Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст.     50000,00 Кошти районного бюджету
Поточний ремонт існуючої артсвердловини на території Гребінківської районної лікарні     50000,00 Кошти районного бюджету
Придбання інвентаря для дитячого майданчика БК     25595,00 Виконком
Придбання та встановлення тренажерів на селищному стадіоні     28400,00 ПСП “Світанок”
Придбання вуличних табличок     43548,00 Виконком
Всього робіт на суму, грн.:     8217506,82  

 

 

Утримання об?єктів комунальної власності та об?єктів соцкультпобуту.

 

В комунальній власності Гребінківської селищної ради станом на 01.01.2017 року перебувають 9 об?єктів комунальної власності, зокрема:

– приміщення Гребінківської селищної ради по вулиці Леніна,2;

– приміщення Гребінківського селищного відділення міліції по вулиці Київська, 91/2 ;

– приміщення Будинку культури по вулиці Карла Маркса, 158;

– приміщення ДНЗ “Казочка” по вулиці Леніна, 23а;

– приміщення Центру дитячої та юнацької творчості по вулиці Леніна,80;

– приміщення ДНЗ “Дзвіночок” по вулиці Південна,9;

– очисні споруди по вулиці Індустріальна, 6;

– приміщення молочної кухні по проспекту Науки, 62.

Частина об?єктів комунальної власності перебуває в оренді.

Виконавчим комітетом селищної ради були розроблені і затверджені рішенням виконкому від 15.06.2016 року № 65 Заходи щодо підготовки об’єктів житла і соцкульпобуту до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року, виконання яких було під постійним контролем. Виконання Заходів дало можливість підготуватися і нормально вступити в опалювальний сезон. За сприяння виконавчого комітету проведено поточний ремонт приміщення Будинку культури та опалювальної мережі закладу.

Проблемним питанням є забезпечення питною водою об’єктів соцкультпобуту центральної частини селища, багатоквартирних житлових будинків, розташованих на проспекті Науки (житлові фонди ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”, КП “Гребінківський ККП”), багатоквартирний житловий будинок по проспекту Науки, 36а. За кошти районного бюджету проведено проведено поточні ремонти артезіанських свердловин, розташованих на територіях ЗОШ І-ІІІ ст. та лікарні, що дало можливість зменшити навантаження на свердловину, яка належить ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”.

З метою сприяння реформі у житловій галузі виконавчим комітетом заслухано питання “Про виконання Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” на території селища”.

 

Тарифи на комунальні послуги

Рішенням селищної ради від 12 липня 2016 року затверджено План діяльності з підготовки регуляторних актів на території селищної ради. На протязі 2016 року виконавчим комітетом розглянуто, а рішеннями сесії селищної ради затверджено та погоджено наступні питання:

– Про погодження тарифів на послугу “Постачання пару та холодної води” до приміщень Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. та ДНЗ “Казочка”;

– Про погодження тарифів на холодне водопостачання та водовідведення ТДВ “Агропрогрес”;

– Про погодження тарифів на холодне водопостачання для КП “Гребінківське ЖКГ”;

– Про погодження тарифів на водовідведення для КП “Гребінківське ЖКГ”;

– Про затвердження тарифу на послугу “Вивезення твердих побутових відходів” для КП “Гребінківське ЖКГ”;

– Про погодження тарифу на послугу “Постачання пари та гарячої води” до приміщень Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст.,  ДНЗ “Казочка”, Гребінківської районної лікарні, яку надає ТОВ “Інвесттеплоцентр”.

Рішенням виконавчого комітету затверджено Порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги на території селища. На протязі року проводила роботу Робоча група по обгрунтованості розмірів тарифів на житлово-комунальні послуги.

З метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства на сесії селищної ради заслухано питання “Про розгляд листа адміністрації КП “Гребінківське ЖКГ”. Розгляд даного питання пов’язано з самовільними діями адміністрації КП “Гребінківський ККП”, яка самостійно встановила тариф на утилізацію твердих побутових відходів на селищному сміттєзвалищі. По даному питанню прийнято рішення сесії, яке адміністрація КП “Гребінківський ККП” продовжує ігнорувати. Розгляд питання продовжиться на засіданнях комісії, утвореної рішенням ради і в разі необхідності в судовому порядку.

 

Зв’язок

         Утримання провідного зв’язку на території селища здійснюється станційно-лінійною дільницею № 2 районного телекомунікаційного центру № 221. Кількість працюючих, станом на 01.01.2017 року – 6 чол. (начальник, електромеханіки – 3, 2 монтерів). Протяжність радіоліній – 101 км., телефонної мережі (ТМЗК) – 672 км. За 2016 рік було відремонтовано: по поточному ремонту – 55 км., по капітальному ремонту – 12 км., замінено 8 опор, установлено 8 люків кабельної каналізації Кількість абонентів телефонної мережі загального користування налічує 1600 одиниць, з них підключено до мережі ШСД (Інтернет) – 640 абонентів та 318 радіоточок. В зв’язку з проведенням  ПАТ “Київобленерго” обрізки крон дерев, пошкоджені абонентські лінії проводового мовлення на вулицях Святопокровська, Спартаківська, Володимирська. Для відновлення радіомовлення по вказаних вулицях необхідні опори та сталевий оцинкований дріт, необхідно замінити деякі дерев’яні опори. Матеріали замовлено технічною службою, і при їх отриманні будуть проводитись відновлювальні роботи.

Крім “Укртелекому”, послуги Інтернету на території селища надають: FRESHTEL (ТОВ “Українські новітні технології), ТОВ “Кристал Телеком”, ПП “ТРК “Міський телевізійний центр” (оптоволоконні лінії).

 

48-ДПРП смт ГРЕБІНКИ

Аналіз НС

За 2016 рік підрозділ 48-ДПРП смт Гребінки здійснило 86 виїздів. Серед них на пожежі – 51 виїзд, що на 7,3 % менше, ніж у попередньому році, 8 виїздів на ДТП, 18 на навчання, та 9 інших виїздів (хибні виклики, відкривання дверей тощо). В районі обслуговування на пожежах загинуло 3 людини (серед них 1 дитина). Дані про кількість виїздів показані на діаграмі.

Діаграма 1

Діаграма 2

Діаграма зміни кількості пожеж по рокам наведений нижче.

 

 

Крім цього особовий склад 48-ДПРП смт Гребінки приймав активну участь у ліквідації лісової пожежі в зоні відчуження.

 

Робота щодо покращення соціально-побутового стану підрозділу

За 2016 рік в 48-ДПРП смт Гребінки виконана наступна робота стосовно покращення соціально-побутового стану підрозділу:

 • В будівлі частини замінені всі вікна на металопластикові (у кількості 7 одиниць);
 • Зроблено ремонт на посту технічного обслуговування (поштукатурено стіни, пофарбовано, на підлогу покладено плитку, зроблено дошку для зберігання інструментів);
 • Пофарбовано батареї та трубопроводи в частині;
 • Заготовлено дрова на опалювальний період;
 • 8 чоловік особового складу забезпечено комплектами літнього форменого одягу;
 • 4 чоловіка особового складу отримали берці;
 • 5 чоловік отримали новий бойовий одяг;
 • усьому особовому складу видано підшоломники.

 

Робота щодо ремонту пожежної техніки:

 • Відремонтовано пожежний насос;
 • Замінено стартер на вакуумному насосі;
 • Відремонтовано карбюратор;
 • Замінено бензонасос
 • Проведено зварювальні роботи на газоструменевому апараті.

Кадрова робота

Протягом 2016 року на посаду командира відділення 3-ї чергової зміни призначено прапорщика служби цивільного захисту Меньшиха Дмитра Сергійовича.

Чергові спеціальні звання отримали:

 • командир відділення Чумак Геннадій Борисович (прапорщик с.ц.з.);
 • командир відділення Гаман Олександр Анатолійович (прапорщик с.ц.з.)

Весь особовий склад пройшов атестацію рятувальників, люстраційну перевірку та щорічний медичний огляд.

Агітаційна та профорієнтаційна робота:

Протягом 2016 року неодноразово проводились екскурсії в 48-ДПРП з дітьми, що навчаються в Гребінківській середній школі та Гребінківській гімназії. Крім цього безпосередньо в навчальних закладах проводились лекції щодо правил поводження з вогнем, у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, правил поведінки на воді, льоду, та запрошувались діти на навчання до вищих навчальних закладів ДСНС України. З різними верствами населення проводилась робота щодо дотримання правил поведінки на льоду, використання піротехнічних засобів тощо.

   

Освіта

Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст.

 

Педагогічний колектив Гребінківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у своїй роботі керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про середній загальноосвітній заклад”, Указами Президента щодо освіти, Концепцією загальної середньої освіти , власним Статутом.

У 2015-2016 навчальному році в школі в 28-ми класах навчалося 655 учні.

З них у школі І ступеня          –        307    учні;

ІІ ступеня         –        289    учні;

ІІІступеня        –        57     учнів.

Інклюзивне навчання             –           4     учні

Індивідуальне навчання        –           3    учні (Гушла А., Задоєнко О., Дем’яненко М.)

Гребінківську середню загальноосвітню школу очолюють:

Ковальчук Валентина Михайлівна – директор школи, 1955 року народження, вчитель української  мови і літератури, педагогічний стаж 39 років, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, відмінник освіти України.

Гук Ганна Григорівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1961 року народження, вчитель історії, педагогічний стаж 35 років, спеціаліст вищої категорії,  учитель-методист , відмінник освіти України.

Корнієнко Юлія Анатоліївна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1980 року народження , вчитель математики, педагогічний стаж  17 років, спеціаліст І  категорії.

Кушніренко Олена Вікторівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1970  року народження, вчитель початкових класів, педагогічний стаж 24 роки, спеціаліст ІІ категорії.

Жила Леонід Васильович – заступник директора  по господарській частині.

Соціальний педагог – Ахмедгараєва Наталія Рінатівна, педагог-організатор – Котухова Ксенія Заудіновна, практичний психолог – Перекупенко Вероніка Леонідівна.

Педагогічний колектив складається з 58-ти вчителів. З них 52 основних працівників, 6 сумісників.

Якісний склад педагогічних працівників такий:

Кваліфікаційна категорія « Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Вчитель-методист»:   (25%)

 1. Ковальчук В.М. Радзієвська Н.А.
 2. Бойченко Л.І. Яковенко Т.В
 3. Круглик С.В.           Бура В.М..
 4. Линник Л.М.            Гук Г.Г.
 5. Пащенко Ю.Г.           Лисюченко Р.І.
 6. Мельник О.М. Москалюк Н.В.
 7. Марченко Л.А.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої  категорії», педагогічне звання «Старший вчитель»;     (23%)

 1. Пархоменко Л.І. 7. Руденко Н.М.
 2. Сергієнко С.А. 8. Гонор Т.А.
 3. Желяк М.О. Столяренко В.А.
 4. Забарна Р.В. Кучеренко С.М.
 5. Ковальчук В.О. Невзгляденко Л.О.
 6. Корнієнко І.С. Сілецька О.В.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»: (6%)

 1. Войтенко С.І.
 2. Волошина Т.М.
 3. Мушта В.О.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст І категорії» –    (17%)

 1. Кириленко Ю.Б. Руденко Н.О.
 2. Зуб Н.М. Рожкова Т.І.
 3. Куценко О.А. Котухова К.З.
 4. Корнієнко Ю.А.
 5. Строкач Т.П.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ІІ категорії» (8%)

 1. Кушніренко О.В. 3. Пльондер О.А.
 2. Олійник С.Ф.                          4. Численок Ю.Ф.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст»    (23%)

 1. Савчук Т.Г.                           Савченко Л.О.
 2. Усенко Л.І. Ковтуненко О.Ю.
 3. Ковальчук О.В. Одинцова Н.В.
 4. Варениця М.П. Перекупенко В.Л.
 5. Яворський О.Ю. Ахмедгараєва Н.Р.
 6. Тимощук В.В.

 

Із основних вчителів   мають вищу освіту – 47 чоловік. Четверо  вчителів мають середню спеціальну освіту і  один – середню освіту та навчається у КПУ імені М.П.Драгоманова.

В основному школа укомплектована педагогічними кадрами.

У школі  працює 30 чоловіки  обслуговуючого персоналу.

Школа працює за кабінетною системою: обладнані 2 кабінети інформатики,  фізики, математики, біології, географії, хімії, історії, англійської мови, кабінет психолога та соціального педагога, кабінет логопеда, обслуговуючої праці, майстерні по обробці дерева і металу. Працює спортивний зал, їдальня.

Робочий навчальний план школи включає інваріантну та варіативну складову. Всі години варіативної складової використовувались на ведення профільного навчання, додаткових предметів та курсів за вибором.

 

Організація допрофільного навчання у 8, 9-х  класах

З урахуванням кадрово-методичного забезпечення та умов навчально-технічної бази, згідно бажань учнів та їх батьків введено курс  за вибором та факультативів, а саме:

 • у 8-А класі введено  курс за вибором «Уроки для  стійкого розвитку » (Лист МОНУ від 06.08.2010 №1/11-7504, автор О.Пометун. Збірник навчальних програм   спецкурсів,  курсів за вибором та факультативів для допрофільної підготовки та профільного навчання за  заг.ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010.) – 1 година на тиждень;
 • у 8-А класі введено факультативний курс «Хімія в побуті» (Лист МОНУ від 20.11.2009 №1/11-9438, автор О.Замулко. Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії, варіативна складова Типових навчальних планів 5-12 класів. Тернопіль: Мандрівець – 2010) – 1 година на тиждень;
 • у 8-Б класі введено курс за вибором «Зелений пакет» (Наказ МОНУ від 28.10.2010 №1021. Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч.І. – К.: ВАТ «Поліграф-книга», 2010.) – 1 година на тиждень;
 • у 8-Б класі,  введено курс за вибором «Визначні постаті України середини ХУІ ст.- ХУІІІ ст.» (Лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11-1652, автори Н.Лівун, В.Островський. Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму. Київ –) – 1 година на тиждень ;
 • у 8-х класах введено факультативний курс «У світі поетичного слова». (Лист МОНмолодьспорту України №1.4/18-Г-507 від 30.06.2011, автор В.І.Цимбалюк. Навчальний посібник для факультативних занять 8-9 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2012.) – по 0.5 години на тиждень;
  • у 9-А класі  введено курс  за вибором  «Мікробіологія з основами вірусології» (Лист МОНУ від 21.10.2008 №1/11-5142, автори М.Левченко, І.Матущенко. Збірник навчальних програм, курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання упор. В.Курсон, С.Фіцайло, С.Яценко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009.) –  0,5 години на тиждень;
  • у 9-Б класі введено курс за вибором «Рідний край» (Наказ МОНУ від 28.10.2010 №1021, автори: Г.В.Андрусяк, Т.Г.Гільберг. Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч.І. – К.: ВАТ «Поліграф-книга», 2010.) – 0,5 години на тиждень;
 1. В робочий навчальний план 9-В класу до варіативної складової введено 1 годину російської мови для підсилення філологічного напряму.

Організація профільного навчання.

 • у 10-му класі, з метою профільного навчання введено курс за вибором «Історія України ХХ ст. в особах» (Лист МОНУ від 12.02.2010 №1/11-1652, автор Т.Чубукова. Збірник навчальних програм  для учнів 10-11-х класів суспільно-гуманітарного напрямку Київ, 2010.) – 1 година на тиждень;
 • у 10-му класі, з метою формування у школярів основних знань про права і свободи людини, розвитку громадянської і правової компетентності учнів введено курс за вибором «Права людини» (Лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11-1652, автори Т.Ремех, О.Пометун. Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11х класів суспільно-гуманітарного напрямку Київ, 2010.) – 1 година на тиждень;
 • у 10-му класі, з метою поглиблення знань учнів з питань культури рідного слова введено факультативний курс «Ділова українська мова» (Лист МОНУ від 10.08.2010 №1/9-538, автор О.Оперчук. Програма факультативного курсу для 10- (11) класу універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів // Методичні діалоги. – 2006.) –  1 година на тиждень;
 • у 11-му класі введено курс за вибором «Українське відродження у ХХ столітті» (Лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11-1652, автор І.Мацейків. Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11-х класів суспільно-гуманітарного напрямку. – Київ, 2010.) – 1 година на тиждень;
 • у 11-му класі з метою ознайомлення учнів із основними ліричними жанрами в українській літературі та з кращими зразками сучасної української поезії введено факультативний курс «Чарівний світ поезії» (Лист МОНмолодьспорт України № 1.4/18-Г-362 від 29.06.2010, автор В.І.Цимбалюк. Програма курсів за вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи / За заг. ред. К.В.Таранік-Ткачук. – К.: Грамота, 2011) –  5 години на тиждень;
 • у 11-му класі з метою формування навичок взаємодії старшокласників з різноманітним соціокультурним і природним середовищем введено курс за вибором «Історія української філософської думки ХХ століття» (Лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11-1652, автор В.М.Поздняков. Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11-х класів суспільно-гуманітарного напряму. –Київ. 2010.) – 1 година на тиждень.

 

Поділ класів на групи.

Поділ класів на групи при  вивченні  української мови, англійської мови, інформатики здійснюється відповідно до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня в виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та  Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 р. за №229/6517 (зі змінами)».

 1. – англійська мова 1-В, 3-В, 4-А, 4-В, 8-А, 10 клас;
 2. – українська мова 8-А, 10-й класи;
 3. – інформатика – 2-7-мі класи; 9-11 класи.
 4. У всіх 5-9 класах, де навчається 20 і більше чоловік, здійснюється поділ класів на групи для проведення уроків трудового навчання  згідно  дозволу Васильківської районної санітарно-епідемічної станції  та  керуючись  Державними санітарними нормами і правилами  влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного  процесу 5.5.2.008-01 (п.8.3, 9.16) В 2.2-4-97.
 5. У 10-11 класах для вивчення предмету «Захист Вітчизни» здійснюється поділ на групи ДПЮ та медико-санітарної підготовки. Даний поділ регламентовано нормативами , затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 .

Організація індивідуального навчання.

Згідно положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року №732, та на підставі медичних довідок      організовано  індивідуальне навчання для учнів  3-го  і 4-го класів. Три учні навчалися  індивідуально. Для 4-х учнів у 2015-2016 навчальному році організовано інклюзивне навчання.

Організація викладання предметів варіативної частини.

З урахуванням інтересів і потреб учнів, а також можливостей кадрово – методичного забезпечення визначено такі предмети за вибором, факультативи та спецкурси .

 • у 1-3-х класах, з метою розвитку творчого мислення, різних видів пам’яті, уяви введено курс за вибором «Розвиток творчих здібностей» (Лист МОНмолодьспорт України від 18.10.2011 №1.4/18-Г757, автор Л.Чмильова. Програма курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів, варіативна складова Базового навчального плану 1-4 класів. – Тернопіль: Мандрівець, 2012.);
 • у 4-х класах, з метою створення сприятливих умов для творчої діяльності, виховання художнього смаку та естетичної культури учнів введено курс за вибором «Поетика» ( Лист МОНУ від 20.08.2010 №1.4/18-3322, автор Т.Петровська. Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів, варіативна складова Типових навчальних планів 1-4 класів. – Тернопіль: Мандрівець, 2009.);
 • для забезпечення  синхронності у навчанні читання й письма в букварний період за рішенням педагогічної ради та ради Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на навчання української мови у 1-х класах виділено 1 годину з варіативної складової навчального плану, за програмою (Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2012.);
 • у 5-х та 6-А класах введено факультативний курс «Математичний калейдоскоп» (Протокол МОН України №4 від 24.06.2010, автор О.В.Гартфіль. Збірник програм з математики для допорофільної підготовки та профільного навчання (у 2-х частинах). – Ч.І. Допрофільна підготовка / Упор. Н.С.Прокопенко, О.П.Вашуленко, О.В.Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – с.15-22.) – по 1 годині на тиждень;
 • у 6-Б класі введено курс за вибором «Російська мова» (Лист МОНУ від 06.08.2010 №1/ІІ-7504, автор Т.Я.Фролова. Освітній портал КОІПОПК (електронний ресурс). –1 година на тиждень;
 • у 7-х класах введено факультативний курс «Лексика сучасної української літературної мови» з метою засвоєння учнями лексики рідної мови відповідно до норм сучасної української літературної мови. (Лист МОНмолодьспорт України від 20.06.2011 №1/9-483, автори О.Глазова, Ю.Кузнєцов. Лексика української мови: програма факультативного курсу для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів // Методичні діалоги. – 2006. – №1 – по 1 годині на тиждень;

Адміністрація школи велику увагу приділяє атестації та курсовій перепідготовці педпрацівників, що дає змогу підвищити та підтвердити вчителям фаховий рівень та виявити їх професійну підготовку , відповідність посаді. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України „Про освіту” (ст.54) на основі Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України №930 від 06.10.2010 року зі змінами затвердженими наказом МОН №1479 від 20.12.2011.   наказу № 109 від 01 квітня 2015 року по відділу освіти Васильківської РДА «Про підсумки проведення атестації педпрацівників у 2015-2016 н.р.».

Проатестувалось у 2015-2016 навчальному році – 10 педпрацівників.

Педагогічний колектив школи у 2015-2016 навчальному році розпочав працювати над науково-методичною проблемою „Впровадження ефективних педагогічних технологій як засіб досягнення високої результативності навчально-виховної роботи”.

Реалізуючи науково-методичну проблему, переважна більшість вчителів школи постійно перебувають в пошуку конкретних розробок, нових форм та методів роботи.

Працюють методичні об’єднання вчителів та методична рада школи, якою керую заступник директора з навчально-виховної роботи Гук Г.Г. Проведено 5 засідань методичної ради, 10 засідань педагогічної ради.

У 2015/2016 навчальному році в школі  проводиться інноваційна діяльність за програмами всеукраїнського рівня – «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку шляхом запровадження інклюзивного навчання»; медико-педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров’я» («ПіснеЗнайко»); програма всебічного розвитку дитини «Крок за кроком»; програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» та національний інноваційний  проект «Освіта для стійкого розвитку в дії».

Вчителі англійської мови працюють за підручником британських видань.

Слід відзначити участь учителів у підготовці та проведенні педагогічної виставки «Освіта Васильківщини-2016». Для участі в ній були підготовлені роботи з таких номінацій:

  №

п/п

Назва номінації Тема

матеріалів

Прізвище, ім’я, по батькові

вчителя, фах

Примітка
1. Початкова освіта Системність у формуванні навичок самостійної роботи учнів початкових класів на уроках математики Марченко Лариса Андріївна, вчитель початкових класів  
Формування загально навчальних компетентностей молодших школярів засобами інтерактивного навчання Желяк Марія Олексіївна, вчитель початкових класів  
Урок фізичної культури  як основна форма організації навчання при формуванні здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів Численок Юлія Федорівна, вчитель початкових класів  
2. Гуманітар-на освіта:

-Українська мова і література;

 

-Іноземна мова;

 

 

-Світова література;

Формування мовленнєвих компетентностей учнів 5-11 класів на уроках української мови та літератури засобами інтерактивних методів навчання Мушта Валентина Олексіївна, вчитель української мови та літератури  
Використання проектних технологій для формування мовленнєвих здібностей учнів при вивченні англійської мови Мельник Олена Миколаївна, вчитель англійської мови  
Розвиток культурологічної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури Кучеренко Світлана Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови  
3. Природни-чо-матема-тична освіта:

-Матема-тика

 

–  Географія

14.      

 

 

–  Біологія та основи здоров’я

Використання інноваційних методів для ефективності навчально-виховного процесу на уроках математики в умовах особистісно зорієнтованого навчання. Пльондер Олена Артемівна, вчитель математики, інформатики  
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії шляхом впровадження інноваційних технологій Пащенко Юлія Георгіївна вчитель географії, економіки  
Впровадження ефективних  методів навчання та виховання для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках природничого циклу Зуб Наталія Миколаївна, вчитель біології, географії  
4. Трудове навчання.

Фізична культура.

Основи безпеки життєдіяль-ності.

Впровадження ефективних педагогічних технологій у формуванні навичок здорового способу життя на уроках та в позаурочний час у 5-9 класах Москалюк Наталія Віталіївна, вчитель фізичної культури, валеології  

 

Вивчення та узагальнення системи роботи вчителів проходило на належному рівні. Вчителі школи були активними учасниками виставки «Освіта Васильківщини-2016». Методистами районного  методичного кабінету були  відзначені кращі виступи вчителів школи, які презентували свої методичні доробки під час проведення секційних засідань:

 • української мови та літератури Мушта В.О.;
 • російської мови та зарубіжної літератури Кучеренко С.М.;
 • іноземної мови Мельник О.М.;
 • фізичної культури Москалюк Н.В.

Результативним був семінар, проведений для заступників директорів школи з виховної роботи «Національно-патріотичне виховання учнів засобами позакласної та позашкільної освіти». На високому рівні були проведені три засідання районної школи передового педагогічного досвіду для вчителів початкових класів (керівник Руденко Н.М.), а також  засідання обласної школи передового педагогічного досвіду для вчителів образотворчого  мистецтва (керівник Круглик С.В.). Вчителі початкових класів Гонор Т.А., Волошина Т.М., Усенко Л.І. взяли участь у педагогічній практиці вчителів початкових класів, слухачів авторських курсів Ткаченко Л.П., продемонструвавши високу майстерність у проведенні уроків і позаурочних заходів.

Педагоги стали активними учасниками районних педагогічних читань та засідань районних методичних об’єднань.

На превеликий жаль у цьому навчальному  році учениця 11 класу Шендерівська Ірина претендувала за Золоту медаль, але історію здала на 8 балів і медалі не отримала.

У цьому році свідоцтво особливого зразка отримало 9 учнів-випускників 9-х класів, що на троє учнів більше, ніж у попередньому навчальному році.

Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні у 2015-2016 навчальному році нагороджено 71 учень, що на 4 учні більше ніж за минулий навчальний рік.

Педагогічний колектив приділяє  увагу організації  роботи з обдарованими дітьми. Були проведені шкільні предметні олімпіади з базових  дисциплін. Учні школи взяли активну участь у районному ІІ та обласному ІІІ турі олімпіад та показали стабільно хороші результати з предметів з базових дисциплін.

У 2013-2014 навчальному році  28 учнів стали переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

У ІІІ обласному етапі  учень 11-А класу, Любченко Олександр посів ІІ місце Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства та ІІІ місце з економіки і географії. Учениця 10-А класу – Линник Наталія посіла ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з світової літератури.

У 2014/2015 навчальному році учні школи вибороли 17 призових місць у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. З них Линник Наталія (11-А клас) – українська мова і література, географія, історія; Галіца Владислав (7-Б клас) – математика; Линник Юлія (9-Б клас) – російська мова і література; Корнієнко Оксана (9-А клас) – географія; Невзгляденко Юлія (11-А клас) – правознавство; Савчук Максим (8-В клас) – географія були переможцями ІІ етапу та учасниками ІІІ (обласного) етапу.

Зведена таблиця дає змогу зробити аналіз результативності школи на рівні району по кожному з предметів. Шкільна команда здобула високі результати з таких предметів:

 

№ п/п Предмет ПІП учасників районного туру Клас Місце Вчитель, що готував до олімпіади
1. Українська мова  і література Черниш Вікторія 11-А ІІІ Мушта В.О.
Шевченко Софія 8-Б ІІІ Корнієнко І.С.
Пльондр Дарина 7-В ІІІ Мушта В.О.
2. Математика Гутник Анастасія 6-А ІІ Пльондер О.А.
3. Англійська мова Рябцева Анастасія 8-А І Радзієвська Н.А.
Абдель Кадер Симон 10 ІІ Мельник О.М.
4. Географія Корнієнко Оксана 10 І Пащенко Ю.Г.
5. Історія Артемчук Єлизавета 10

 

ІІІ Забарна Р.В.
6. Економіки Москв’як Антон 11 ІІІ Пащенко Ю.Г.
7. Трудове навчання (технічна праця) Горбаченко Артем 9-В І Ковальчук В.О.
8. Російська мова і література Стрикало Марія 10 ІІ Сергієнко С.А.
9. Правознавство Семиволос Світлана

Корнієнко Оксана

Адаменко Мар’яна

9-В

10

11

І

І

І

Гук Г.Г.

Гук Г.Г.

Гук Г.г.

15 учнів школи стали переможцями та призерами, які вибороли І-ІІІ місця. З них  учениця 10 класу Артемчук Єлизавета посіла І місце з історії у ІІ етапі та була учасником ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, учень 9-В класу Горбаченко Артем став переможцем  районного етапу олімпіади з трудового навчання та був учасником ІІІ етапу. А учениця 9-В класу Семиволос Світлана посіла І місце в районного та  обласному етапах з правознавства. Учениця 11 класу Адаменко Маріанна здобула перемогу в ІІ етапі олімпіади з правознавства і була учасником ІІІ етапу, а учениця 10 класу Корнієнко Оксана посіла І місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства та ІІІ місце в ІІІ (обласному) етапі олімпіад з правознавства.

Учні брали активну участь:

 • У Всеукраїнському конкурсі з природознавства «Колосок»:

–  2013-2014 н.р. – 64 учасники, з них 26 учнів – золото, 38 учнів – срібло.

– 2014-2015 н.р. – 90 учасники – 22 учнів – золото, 58 учнів – срібло.

– 2015-2016 н.р. – 73 учасники, з них 47 «Золотий колосок», 9 – «Срібний колосок».

 • У Всеукраїнському конкурсі суспільних дисциплін і громадянської освіти «Лелека»:

–  2013-2014 н.р. – 33 учасники з них 3 золотий, 13 срібний, 9 бронзовий;

– 2014-2015 н.р. – 29 учасників, з них 2 золотих, 7 срібних, 13 бронзових призерів;

–  2015-2016 н.р. – 47 учасників, з них 5- золото, 14 – срібло, 15- бронзових;

 • У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»:

– 2013-2014 н.р. – 68 учаників, зних 29 відмінний, 32 добрий.

– 2014-2015 н.р. – 94 учасники, з них 37 відмінних, 29 добрих результатів;

– 2015-2016 н.р.- 35 учасників, з них 19 відмінний, 4- добрих;

 • У Міжнародному конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика:

–  2013-2014 н.р. – 60 учасників, з них Гутник А. (4 клас), Линник Ю. (8 клас) І місце.

– 2014-2015 н.р. –  64 учасники, з них Луценко Анна учениця 3-А класу стала переможцем  ІІ туру та учасником  ІІІ туру;

2015-2016 н.р. – 65 учасників, з них Дзекан Альона (4-Б клас), Сторонська Дарія (6-А клас), Артемчук Єлизавета (10 клас), Виштак Вероніка (9-А клас) були учасниками ІІ етапу- переможець ІІ та учасник ІІІ туру, Денисюк Олександра 7-А клас;

 • У Міжнародному конкурсі з фізики «Левеня»:

– 2013-2014 н.р. – 22 учасники

– 2014-2015 н.р. – 23 учасники, з них 5 відмінних, 7 добрих результатів.

– 2015-2016 н.р. – 11 учасників, з них 3 добрі результати

 • Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»
 • 2013-2014 н.р. – 35 учасників з них 5 – диплом переможця
 • 2014-2015 н.р. – 36 учасників з них 3 – диплом переможця, 14-диплом ІІ ступеня,  – диплом ІІІ ступеня.
 • 2015-2016 н.р. – 14 учасників, з них – 4 диплом переможця, 3-дипломІІ ступеня, 2 – диплом ІІІ ступеня.
 • Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус»
 • 2013-2014 н.р. – 27 учасників, з них 4 диплом І ступеня всеукраїнського рівня;
 • 2014-2015 н.р. – 20 учасників, з них 3 диплом І ступеня всеукраїнського рівня; 12 – диплом ІІ ступеня обласного рівня.
 • 2015-2016 н.р. – 13 учасників, з них 1 диплом І ступеня всеукраїнського рівня, 3 дипломи ІІ ступеня обласного рівня.
 • Мовно-літературний конкурс імені Т.Г.Шевченка
 • 2013-2014 н.р. – 45 учеників, з них Семиволос С. ( 7-В)– ІІ місце, Линник Н. (10-А ) – І місце.
 • 2014-2015 н.р. – 40 учеників, з них Семиволос С. ( 8-В)– І місце в ІІ етапі та була учасником ІІІ етапу.
 • 2015-2016 н.р. – 44 учасники, з них Овдієнко О.(7-А), Урчик С. (8-Б), Линник Ю. (10) – були учаниками ІІ етапу.

У 2015-2016 н.р. у шкільному товаристві МАН «Пошук» працювало 5 учнів. Керівниками секцій шкільного осередку МАН призначено вчителів Корнієнко І.С., Яковенко Т.В., Буру В.М. У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України брала участь учениця 9-А класу Корнієнко Руслана. Її робота була відзначена журі та знаходиться на доопрацюванні.

Керуючись законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Конвенцією ООН про права дитини, Концепцією національно-патріотичного виховання молоді,  Програмою  «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України» школа  працює за програмою виховної роботи «Через систему цінностей до формування ключових життєвих  компетентностей».

Метою програми є систематизація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої, творчої особистості, з громадською позицією, здатною до життєтворчості і самореалізації у різних сферах життєдіяльності.

Згідно програми розроблено план організації позакласної, позашкільної навчально-виховної роботи. План поділений  на 9 тематичних місячників  та 7 блоків.

До кожного блоку, який є напрямком виховної системи, входять традиційні і нетрадиційні форми та методи роботи з класними колективами:  години спілкування, бесіди, круглі столи, творчі проекти, конкурси,  тренінги, вікторини, ток-шоу, конференції,  ігри, акції, ярмарки, виставки, змагання.

Виконуючи завдання родинного блоку в школі були проведені такі виховні  заходи: традиційні свята Першого і Останнього дзвоника; загальношкільні батьківські збори на тему: «Співпраця батьків, учителів, дітей: досвід і проблеми», «Роль сім’ї у формуванні ціннісного ставлення до праці», родинне свято «І у вас, і у нас все буде гаразд», свята до 8-Березня та Дня Матері;  фольклорні дійства «Варвара-вишивальниця», «Подарунки від Святого Миколая», «Прийди, весно, з радістю!», «Великодні гаївки»,  виховна година «З повагою до старших»,   день відкритих дверей для батьків;  вечір зустрічі з випускниками школи; майстер-клас із мамами-рукодільницями; родинні посиденьки; презентація авторських казок (спільний проект батьків і учнів); випускні вечори

Найважливішим напрямком виховної роботи у 2015-2016 н.р. було національно-патріотичне виховання учнів: усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини,  формування активної громадської позиції. Працюючи над виконанням  завдання громадсько-патріотичного блоку, в закладі проводилась така робота:  акція «Грані добра»;  благодійні ярмарки-продаж, передача продуктів харчування і теплих речей для поранених у зоні АТО (Київський військовий госпіталь); збір коштів для випускника школи, пораненого в зоні АТО; святкування Дня Прапора, Дня незалежності, 403-річниці селища Гребінок; мітинг-рексвієм по вшануванню пам’яті жертв Голодомору, жертв Чорнобильської катастрофи, жертв нацизму;  зустріч з заступником батальйону  «Айдар» В.Дворецькою, уроки мужності і звитяги, виховний захід по вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні «Не зорі падають із неба, зірки ідуть на небеса»; виховний захід «Афганістан: події і факти»  та зустріч із головою Ради ветеранів Афганістану В.М.Кияницею; святкування Дня Збройних Сил України, Дня українського козацтва та Дня захисника Вітчизни, Дня Пам’яті і примирення, Дня Перемоги: акція «Голуб миру» та  «Хай завжди буде мир», участь у І і ІІ етапі ВПГ «Джура», обласній краєзнавчій конференції.

Виконуючи завдання оздоровчо-спортивного блоку, протягом року проведено: акцію «Увага! Діти на дорозі», змагання з техніки пішохідного туризму у закритих приміщеннях; місячника «Територія безпеки» (міні-проект «Порадник», колаж «Енергія здоров’я», анкета громадської думки «Друзі та вороги здоров’я»); профілактичні бесіди; бесіди-інструктажі; інтерактивне заняття «Благаю: живи!»; малу спортивну арену; участь у відкритому чемпіонаті Київської області з водного та велосипедного туризму.

Учні школи  взяли участь  у всіх спортивних змаганнях району: з легкої атлетики; футболу; баскетболу; естафеті до Дня Перемоги; зональних змаганнях з міні-футболу присвячених пам’яті І.А.Вереньова; районних змаганнях з настільного тенісу; шашок тощо. За підсумками результатів виступів команд шкіл Васильківського району за 2015-2016 н.р школа посіла призове місце в районі.

Виконуючи завдання морально-етичного блоку, класними керівниками були проведені бесіди про культуру спілкування та етичні норми, галерея роздумів «Мої життєві пріоритети», година відкритих думок. З метою засвоєння учнями суспільних цінностей в школі пройшов день озвучених інтерв’ю «Толерантність твоїми очима». Цікавими формами роботи  стали: тренінг «Сходинки етикету», дуель знавців правил етики, диспут «Як ти розумієш слово «доброчинність?», сімейний урок «Я-син (донька)», урок гарної поведінки «Не кидай слів на вітер», фестиваль для дітей з обмеженими можливостями «Повір у себе», християнська вистава.

У ціннісно-особистісному напрямку виховання формується ставлення учнів до соціальних впливів, готовність до виконання різних соціальних ролей. Цьому сприяли: учнівська конференція «Від маленьких справ – до вершин успіху», інтелектуальні ігри «Марафон», «Пізнай себе»,  ділова гра «Лідер живе у кожному»,  зустрічі з волонтерами, представниками громадських організацій, духовенством,  працівниками влади; діагностика професійних нахилів учнів, інтерактивні заняття «Готуємо лідера» та «Поміняємось ролями»; засідання клубу старшокласників «Гімнастика почуттів»;  засідання учкому; тренінгові заняття; само тестування; анкетування «Чого я прагну?»; практикум «Детонатор настрою»; робота вожатих у  пришкільному таборі «Сонечко».

В ході виконання завдань еколого-трудового блоку проводились трудові десанти  по прибиранню шкільної та пришкільної території, території стадіону, парку, дитячого майданчика та Меморіалу жертвам Голодомору; акція «Годівничка», районні акції «Парад квітів біля школи» та «Галерея кімнатних рослин», екологічний  проект «Замість ялинки – різдвяна композиція», марафон «Від відходів – до доходів»; санітарні дні; екологічні рейди «Чистий клас»; «Чистий двір»; проект  «Академія дизайну» (оформлення кімнат); виставка-продаж «Умілі ручки»; місячник бережного ставлення до природи. У рамках місячника: практикум «Глобальні проблеми мого краю», урок милування природою, флеш-моб «Молодь обирає красу і здоров’я», конкурс об’ємних плакатів, засідання дискусійного клубу «Професійний  навігатор».

Робота естетично-творчого блоку була спрямована на  формування естетичної  культури учнів та художнього  сприйняття дійсності. Протягом  2015-2016 навчального року проведено такі виховні заходи: конкурс квіткових  композицій «Миру-мир!»; асфальтовий живопис «Пісня у малюнку»; конкурси малюнків, колажів, плакатів; виставка виробів прикладного мистецтва; свято до Дня учителя; свято для жінок – працівників освіти селища; новорічні розважальні програми; виховний захід «Мальовнича Україна» та  «Т.Шевченко і сучасність»; поїздки у  театр імені П.Саксаганського, дельфінарій, цирк,  зоопарк, на завод новорічних іграшок, «Кулиничі»; «Рошен»; вечори відпочинку для старшокласників.

Було організовано виступи: Київської національної філармонії; Рівненської державної філармонії; театру живий екзотичних тварин; Державного цирку; мобільного планетарію; лялькових театрів і перегляд фільмів у ЗD форматі; театру незрячих.

З вересня стартував спільний проект Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Гребінківської дитячої школи мистецтв. Назва його – «Мистецтво облагороджує думку». Мета – підтримка і розвиток обдарованих дітей, формування їх естетичної культури, художньо-естетичних цінностей, смаків, емоцій, почуттів, культури мислення та поведінки. Директор школи мистецтв Терещенко М.В. допомагає розвивати співочий талант у дітей.

Учні школи взяли участь у всіх районних виховних заходах:

– районний етап обласного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Неосяжна моя Україна!» та обласного конкурсу фоторобіт «Моя Україна»: І місце – 6 учнів; ІІ місце –4 учні ; ІІІ місце – 1 учень, 2 подяки; обласний етап – І місце – 1 учень;

– районні інтелектуальні ігри: «З народного джерела» – І місце; «Інтелект-марафон» – ІІ місце; «Пізнай себе» – І місце;

–  конкурс дитячої та юнацької творчості «Урок казки»: Імісце – 1, ІІмісце – 3, ІІІ місце – 1;

– районний конкурс сучасної патріотичної пісні «Калиновий дзвін»: Імісце – 4, ІІмісце – 2, ІІІмісце – 4, подяка – 1;

– районні етапи виставок-конкурсів «Новрічна композиція» та «Український сувенір»: Імісце – 3.

Протягом 2015-2016 навчального року в школі працювало 9 гуртків:

 • вокальний – керівник Яворський О.Ю.
 • ізостудія – керівник Круглик С.В.
 • «Ерудит» – керівник Кушніренко О.В.
 • юні барабанщиці – керівник Котухова К.З.
 • юний баскетболіст – керівник Москалюк Н.В.
 • українська народна вишивка – керівник Войтенко С.І.
 • сучасний танець – керівник Бесідовська Р.Д.
 • Пензлик – керівник Ковальчук О.В.
 • Бальні танці – керівник Тимощук В.В.
 1. Робота гуртків проводилась згідно календарних планів, затверджених директором школи Ковальчук В.М.  Заняття проводились згідно графіка, систематично велися журнали гурткової роботи.
 2. З натхненням працював вокальний колектив під керівництвом Яворського О.Ю. І як результат – призові місця на конкурсах пісенної творчості:
 • конкурс естрадної пісні:
 1. І місце – Калитенко О. (11), Худобіна О. (10), Кошковська А. (7-А); Прокопець І. (10);
 2. ІІ місце – Трочинська А., Хожай Д. (8-А);
 3. ІІІ місце – Кузьменко М. (2-Б), Дробенко А. (4-В), Перекупенко С. (6Б);
 • районний огляд художньої самодіяльності:
 1. І місце – Прокопець І. (10);
 2. ІІ місце – дует у складі Хожай Д., Трочинської А. (8-А0;
 • дует у складі Калитенко О. (11), Худобіної О. (10);Кошковська А. (7-А);
 1. ІІІ місце – ВІА
 2. Подяка – ансамбль хлопчиків початкових класів.
 3. Плідною була участь вихованців гуртка «Українська народна вишивка» (керівник Войтенко С.І.) у районному етапі Всеукраїнської виставки «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»: І місце – 2учні, ІІ місце – 3учні, ІІІ місце -4учні, подяка – 3учні. Гуртківці та С.І.Войтенко зібрали матеріали, зробили орнаменти вишивок всіх областей України і створили проект «Україна вишивана».
 4. Прикрашають свята юні барабанщиці (керівник Котухова К.З.), призовими місцями  гуртківці клубу інтелектуалів (керівник Кушніренко О.В.), захоплюють виступи учасників  студії бального танцю (керівник Тимощук В.В.), гуртка сучасного танцю (керівник Бесідовська Р.Д.), спортсмени  під керівництвом Москалюк Н.В., гуртка «Пензлик» (керівник Ковальчук О.В.).
 5. Професійно і майстерно працює керівник ізостудії Круглик С.В. За  плечима її вихованців –  великий внесок у рейтинг результативності:
 • виставка-конкурс «Арт-факторія»: – І місце – Вуйчак С. (6-А), Небесенко А. (6-А), Овдієнко О.( 7-А), Мушта Б. (9-В); ІІ місце – Кушніренко А (7-В), Корнієнко Р. (9-А), Славінська А. (5-В), Овдієнко Н. (10);  ІІІ місце – Одинцова А. (5-А), Перекупенко С. (6-Б), Яценко А. (6-А);
 • районний конкурс юних художників «Чарівна палітра»: І місце – Кушніренко А. (7-В), Перекупенко С. (6-Б); ІІ місце – Вуйчак С. (6-А), Небесенко А. (6-А), Овдієнко Н.( 7-А), Славінська А. (5-В); ІІІ місце – Овдієнко О.( 7-А), Мушта Б. (9-В), Корнієнко Р. (9-А);
 • районний етап Всеукраїнських конкурсів «Космічні фантазії» та «Крим у моєму серці»: І місце – Кушніренко А. (7-В), Овдієнко О. (7-А), Корнієнко Р. (9-А), Овдієнко Н. (10); обласний етап – І місце – Овдієнко Н. (10);
 1. У школі діє учнівське самоврядування під керівництвом педагога-організатора Котухової К.З. У цьому навчальному році було змінено назву і структуру органів учнівського самоврядування. На загальношкільній учнівській конференції було затверджено повну назву: «Шкільна учнівська Держава Успіху».   Головним органом стала учнівська Рада, яка обирає старостат. Змінилися і комісії. Тепер постійно діючих комісій 6, а 2 комісії створюються за необхідності, по рішенню Ради. 2 учнівські конференції, реалізовано кілька проектів, підготовано та проведено всі виховні заходи, передбачені планом роботи.  Лідери учнівського самоврядування на чолі з головою учнівської Ради Корнієнко Р. Взяли участь у 5-ти засіданнях районної Ради АШКО дітей Васильківщини, де вони презентували роботу  шкільної учнівської організації. Засідання учнівської Ради проходять щомісяця, двічі на місяць збираються члени старостату. Раз на місяць проводяться загальношкільні робочі лінійки.

Реалізовані такі проекти:

-«Увага! Діти на дорозі!»;

– «Благо! Живи!»;

– «Гребінки – частина України»;

– «Нащадки козацької слави»;

– «Ми – патріоти»;

– «Професійний навігатор»;

– «Екологічні проблеми мого краю»;

– «Грані добра».

Команда наших учнів посіла ІІ місце у двох етапах районної ВПГ «Джура» («Сокіл»).

 1. Лідери учнівського самоврядування брали активну участь у підготовці та проведенні загальношкільних та селищних заходів.
 2. Протягом 2015-2016 навчального року соціально-психологічна служба школи працювала систематично, грамотно і результативно.  Керівниками психологічної служби Кульчицькою Г.Є. і Перекупенко В.Л. проведено ряд заходів:
 3. – адаптація учнів 1 класів до навчання у школі; проективний тест особистісних ставлень, соціальних емоцій і ціннісних орієнтацій «Будиночки»; методика «Школа звірів» (дає змогу виявити шкільні неврози на початковій стадії розвитку, а також чи сформувалась позиція учня на даний період);
 4. – адаптація учнів 5-х класів до середньої ланки: анкета «Адаптація» (проблемні зони і труднощі навчання в школі, переважаючі інтереси учнів, відношення до себе і людей, плани на майбутнє); соціометричне дослідження (виявлення лідерів, особистих здібностей); тести «Чи хороший ти друг?», «Наш клас найдружніший»;
 5. – просвітницька робота щодо здорового способу життя: бесіди «Ні – шкідливим звичкам!», «Шкідливі звички та їх наслідки», «Ми за здоровий спосіб життя»; діагностичні опитування «Моя думка про шкідливі звички»; година відвертих думок «бережи здоров’я з молоду» (інформаційне повідомлення про куріння, алкоголь, наркотики; перегляд відеофільмів «Сповідь наркомана», «Джек пот», «Вплив шкідливих звичок на внутрішні органи»; обговорення; висновки);
 6. – години спілкування з учнями щодо корекції страхів та тривожності:  «Дитячі страхи, Шляхи їх подолання», «Страхи, фобії, тривога», «Особливості подолання тривожності (практичні рекомендації»;
 7. – індивідуальна корекційно-розвиваюча робота з учнями: бесіди «Конфлікт та способи його подолання», «Суїцид не вирішує проблеми», «Обов’язки поводження у школі», «Не чини правопорушень у школі», «Як лихослів’я впливають на фізичний стан здоров’я», Інтернет «Добро чи зло?», «Чого я прагну досягнути у житті»,; розвиваючі заняття на розвиток уваги, пам’яті, мислення, інтелекту, мовлення, пізнавальної діяльності; діагностики «Людина під дощем», «Моя сім’я», «Сім’я звірів», «Їжачок», «сходинки», «Словниковий запас», «Мотивація до навчальної діяльності», «Темперамент», «Шкала особистісної тривожності»; Арт-терапія (вираження себе, заспокійливий засіб, розвиток дрібної моторики); релаксаційні вправи.
 8. Соціальний педагог Ахмедгараєва Н.Р. постійно працює з дітьми соціально-незахищених категорій. Проводилась індивідуальна робота з учнями із «Групи ризику» та учнями схильними до девіантної поведінки, відвідувалися сім’ї учнів, що мають пропуски занять, організовувались дискусії, диспути,  дискусії,  практикуми, творчі лабораторії, «круглі столи»,  зустрічі з працівниками правоохоронних органів; проводились анкетування та соціальні дослідження. Проведена зустріч з старшим інспектором з ювенальної превенції сектору превенції Васильківського ВПГУНП в Київській області майором поліції Загородньою Наталією Євгенівною та інспектором майором поліції Лук’янченком Дмитро Валерійовичем.
 9. Ведеться систематична робота з батьками: класні та загальношкільні батьківські збори, засідання батьківських комітетів класів та школи, індивідуальні бесіди, інструктажі, практичні поради, засідання батьківського всеобучу, робота лекторської групи, спільні проекти, виставки, ярмарки тощо.
 10. Методичне об’єднання класних керівників (1-4 класів та 5-11 класів) працює над проблемою: «Розвиток життєвих компетенцій учасників навчально-виховного процесу шляхом впровадження проектної діяльності», спрямовуючи свою діяльність на реалізацію державних освітніх програм.
 11. Прикладом роботи з дитячим колективом є всі класні керівники початкової ланки. На високому рівні працюють класні керівники середньої і старшої ланок. Цікаві форми роботи продемонстрували: Кучеренко С.М. (5-Б), Корнієнко І.С. (5-А), Яковенко Т.В. (9-А), Пащенко Ю.Г. (9-В), класні керівники 1-4 класів.

У 2016/2017 навчальному році учні школи взяли активну участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіадах із 16 предметів та вибороли 34 призові місця.

Переможцями стали:

 • Овдієнко Олександра учениця 8-А класу– з географії, історії, образотворчого мистецтва;
 • Крічко Анна учениця 8-А класу – з біології;
 • Рябцева Анастасія учениця 9-А класу – з англійської мови;
 • Барановська Вікторія учениця 9-А класу – з правознавства;
 • Гринюк Катерина учениця 9-А класу – з образотворчого мистецтва;
 • Шевченко Мофія учениця 9-Б класу – з правознавства;
 • Семиволос Світлана учениця 10-Б класу – з правознавства;
 • Куроченко Аліна учениця 10-Б класу – із зарубіжної літератури;
 • Линник Юлія учениця 11 класу – з російської мови;
 • Корнієнко Оксана учениця 11 класу – з правознавства та зарубіжної літератури;
 • Артемчук Єлизавета учениця 11 класу – з історії.
 1. Ці учні взяли та продовжують брати участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
 2. У районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН взяли участь учні 9-Б класу Сокальський Геннадій та Галіца Владислав та посіли ІІ місце; учениця 9-А класу Трочинська Анастасія посіла ІІІ місце.
 3. Учні Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів взяли участь у таких селищних заходах: День Конституції (молоді), Свято Івана Купала, День Незалежності, День селища, День Машинобудівника, День учителя, День сільського господарства, новорічні віншування, вітання відомого краєзнавця М.П.Тарана.
 4. У І семестрі 2016/2017 навчального року у школі відбулися такі виховні заходи:
 • свято Знань та Першого дзвоника;
 • конкурс тематичних плакатів «Увага! Діти на дорозі!»
 • учнівська конференція, вибори активу;
 • засідання загальношкільного батьківського комітету;
 • конкурс квіткових композицій «Голуб миру»;
 • старт акції «Грані добра»;
 • тематичне засідання лідерів самоврядування «Джура і товаришування»;
 • літопис класу-родини;
 • мітинг до Дня миру;
 • мітинг вшанування пам’яті захисників Вітчизни;
 • зустріч з учасниками бойових дій в АТО Циганенко С.;
 • творчий проект «Квітка щастя»;
 • проект «Обереги моєї землі»;
 • вистава про правила вуличного руху;
 • мобільний планетарій;
 • фільми у 3D форматі;
 • екологічна акція «Ошатне селище»;
 • конкурс декламаторів «Легенди мого краю»;
 • конкурс плакатів «Здоров’я – мудрих гонорар»!
 • свято Осені;
 • козацькі розваги;
 • інтелектуальна гра «В епоху славного козацтва»;
 • колективна справа «Особиста карта цінностей»;
 • лекція про наркозалежність;
 • загальношкільні батьківські збори «Дитина та світ ІКТ: дії батьків та школи для забезпечення інформаційної безпеки школярів»;
 1. захід-реквієм «Голгофа голодної смерті»;
 • осінній бал;
 • експеримент арій, KIDS WILLS;
 • поїздки у театр см.П.Саксаганського, на фабрику новорічних іграшок, у дельфінарій;
 • акція по збору речей для дітей, що перебувають у зоні АТО;
 • районний фестиваль для дітей з особливими потребами;
 • Андріївські вечорниці;
 • виховний захід «Нащадки славних козаків»;
 • свято Миколая;
 • Святий вечір;
 • новорічні свята різдвяні віншування.

Участь учнів у районних та обласних  виховних заходах:

 • районний етап обласного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Неосяжна моя Україна»  (1м. – 1 , 2 м. – 3, обл.етап 2 м. – 1);
 • районний етап обласного конкурсу фоторобіт «Моя Україна!» (1м. -3, 3м. -1, подяка -1, обл.етап 1м. -1, 2м.-1);
 • районний конкурс дитячих творчих робіт «Київщина без корупції» (1м – 2, обл.етап 1 м -1);
 • пошукова акція учнівської молоді «Герої серед нас: сучасні захисники України» ( 1м.-1, обл. етап –подяка);
 • районний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» (1м. -3, 2м. -1, 3м. -1);
 • районна інтелектуальна гра «З народного джерела» (5-6 класи) (1м.);
 • районний брейн-ринг «Підліток і право» (10-11 класи) (1м.);
 • районна гра «Інтелектуальний марафон» (7-9 кл.) (1м.);
 • районна виставка-конкурс робіт юних художників «Чарівна палітра» (2м.-4, 3м.-2);
 • районний конкурс малюнків «Право очима дітей» (1м.-1, 2м.-2, 3м.-3, подяка – 1);
 • районний конкурс сучасної української національно – патріотичної пісні «Калиновий дзвін» (гран-прі -1, 1м.-5, подяка – 1);
 • районний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося, брати мої» ( 1м.-2, 3м. -2, подяка – 2);
 • районний етап виставки-конкурсу «Новорічна композиція» (1м. -3).

Учні школи взяли участь у конкурсах:

 • Міжнародний конкурс з української мови ім..Петра Яцика
 • у ІІ (районному етапі взяли участь 3 учні
 1. І місце посіла учениця 8-В класу Пльондер Дарина;
 2. ІІІ місце – учениця 11 класу Абдель Кадер Сімона
 • Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка
 1. у ІІ (районному) етапі взяли участь 3 учні
 2. І місце посіла учениця 6-Б класу Хлєбородова Катерина
 • Міжнародний природничий конкурс «Колосок» (1-10 класи):
 1. Взяли участь 72 учні
 2. 1-2 клас – 22 учні
 3. 3-4 клас – 34 учні
 4. 5-6 клас – 5 учнів
 5. 7-8 клас – 7 учнів
 6. 9-11 клас – 4 учні
 7. Отримали сертифікати:
 8. «Золотий колосок» – 45 учнів
 9. «Срібний колосок» – 32 учні
 10. «Колосок» – 6 учнів.
 • Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (2-11 класи)
 1. Взяли участь:
 2. у Всеукраїнському етапі – 39 учнів;
 3. у Міжнародному етапі – 78 учнів.
 4. Результатів ще немає.
 5. Звіт спортивної роботи за І семестр 2016/2017 навчального року:
 6. ІІІ місце – першість району з футболу серед учнів 7-9 класів.
 7. Спартакіада допризовної молоді серед школярів Васильківського району , присвячена Дню захисника України:
 • І місце – Линник Юлія (11 клас) – віджимання від лави;
 • ІІ місце – Жмурчук Дмитро (11 клас) – біг 100м;
 • ІІІ місце – Доманська Вікторія (10 клас) – біг 100м;
 • стрільба з пневматичної гвинтівки.
 1. І місце – кубок Васильківського району з футболу серед учнів 10-11 класів;
 2. ІІ місце – першість району з настільного тенісу серед сільських і селищних рад (Симоненко Катерина – 11 клас);
 3. ІІІ місце – першість  району з шашок серед школярів 7-9 класів (Ткаченко Яна – 8-Б клас, Шостак Дмитро – 9-А клас);
 4. ІІ місце – відкрита першість Білоцерківської районної дитячо-юнацької спортивної школи з волейболу серед дівчат 2002-2003 р.н.;
 5. ІІІ місце – відкрита першість Васильківської районної ДЮСШ з баскетболу серед юнаків 2003-2004 р.н.;
 6. ІІ місце – Шостак Дмитро – 9-А клас – особиста першість Васильківського району серед аматорів;
 7. ІІІ місце – першість Васильківського району з баскетболу серед дівчат 7-9 класів.
 8. Діяльність шкільної бібліотеки у 2015/2016 навчальному році була спрямована на інформаційне, методичне, довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу.
 9. Значна увага була приділена на забезпечення інформаційно-бібліографічних потреб читачів, виховання інформаційної культури, вдосконалювалась робота по індивідуальному вивченню читацьких інтересів учнів.
 10. Оперативно здійснювалось належне комплектування фонду і комплекс заходів,  спрямованих на формування збереження і використання книжкового фонду, пропаганди книг та читання.
 11. Протягом року шкільна бібліотека працювала в багатьох напрямках. До кожної визначної події в бібліотеці були оформлені книжкові виставки:
 • до першого уроку – книжкова виставка «Свою Україну любіть»;
 • до Дня селища – книжкова виставка «Гребінки, селище моє, тебе любитиму я вічно!»;
 • до Дня вчителя «Вдячність і шана вам, учителі!»;
 • до дня української писемності «Диво, створене людиною»;
 • книжкова виставка «Світ краси Шевченківського слова»;
 • до тижня здоров’я – книжкова виставка «Здоровий спосіб життя – норма нашого здоров’я»;
 • книжкова виставка «Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе!»;
 • до дня мови – книжкова виставка «Мова кожного народу – неповторна і своя»;
 • книжкова виставка до Дня Перемоги «Зі сплаву геройства і мертвих й живих писалось ім’я перемоги»;
 • до Дня матері «Я матері вклонюся до землі».
 1. Оформляли стен до Дня пам’яті жертв Голодомору «Розіп’яте село».
 2. Проводились бібліотечні уроки:
 • довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (5-6 кл.);
 • турнір бібліотекознавців (8-9 кл.);
 • вибір книг у бібліотеці (2-3 кл.);
 • періодичні видання для учнів старшого шкільного віку (10-11 кл.);
 • бібліотечний урок «Автори та ілюстратори книг» (5-9 кл.).
 1. Проводились заходи:
 • до Дня народження О.П.Довженка – «Я народився і жив для добра і любові»;
 • до Всеукраїнського Дня бібліотек – «Майбутнє України – в наших руках» (8 класи);
 • подорож до країни Читляндії (екскурсія учнів 2-3 класів);
 • конкурс читців українських народних казкок «За народними казками» (2-5 класи).
 1. Проводились вікторини:
 • герої позитивні та негативні (2-5 класи);
 • «За народними казками» (2-1 класи);
 • «Веселий ерудит»;
 • «Казковий світ природи».
 1. Проводився турнір «Ерудити інформаційного пошуку» (6-7 класи):

Проводилася презентація «Біле й чорне у професії» (6-8 класи);

«Толерантність урятує світ» (9-10 класи)

До Всеукраїнського тижня  дитячої та юнацької книги проводились заходи:

 • конкурс «Літературний ланцюжок» (4-5 класи);
 • знайомство з героями книг А.Ліндгрен (6-7 класи);
 • «Сторінками прочитаних книг» (7-8 класи);
 • книжкові лабіринти (9 класи);
 • інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» (7-8 класи);
 • конкурс загадок на кмітливість (3-4 класи».
 1. Протягом року велася робота з боржниками, виписувалась преса, проводилась інвентаризація, складались акти на списання зношеної літератури та підручників, непридатних для використання. Велася робота з документацією.

Працюють шкільні їдальні, в яких харчується 1-ші класи – 83 дітей, 2-11 класів –  310  дітей. Учні 1-4 класів харчуються  за рахунок коштів виділених державою. Старші учні харчувалися за рахунок коштів батьків.

Щорічно при школі працює літній табір «Сонечко» де оздоровлюються діти початкових класів :   щороку оздоровлюється 100 дітей.

В школі працює вчитель-логопед – Руденко Т.І., яка надає допомогу  учнями у яких є проблеми з мовою.

В перших класах навчається   84    учні.  Здійснено набір до 1-го класу (94 учні) . Проведено підготовчі заняття і заступник директора школи з навчально-виховної роботи Корнієнко Ю.А. разом з учителями, що працюють у 1-х класах  підготували і провели  батьківські  збори.

Щорічно проводиться облік дітей від народження до 18 років, відповідальна Корнієнко Ю.А.  Для того, щоб охопити всіх дітей навчанням,  вчасно проводиться облік дітей в с.Соколівка, яке підпорядковано нашому навчальному закладу.

Господарська робота.

 1. Проводяться ремонти приміщень школи.
 2. Проведено косметичний ремонт майстерні, маленької школи, початкової школи «Горобинка».
 3. Проведені ремонти бензокіс.
 4. Встановлено котел для твердого палива в початковій школі «Горобинка».
 5. Замінено крани і труби в опалювальній системі.
 6. Пофарбовано спортивні снаряди на спортивному майданчику.
 7. Закуплено посуд для шкільної їдальні (каструлі, тарілки, чашки, вилки).
 8. Батьками 11-го класу придбано дошку в 36 кімнату.
 9. Відремонтовано комп’ютери у 32 (Зацним О.С.) та 36 кімнатах (Угнівенком І.В.).
 10. Відремонтовано бойлер та замінено електропроводку до плит у їдальні.
 11. Придбали тонометр.
 12. Відремонтовано ганок біля школи.
 13. Відремонтовано у туалеті стінку (перекладено плитку).
 14. Закуплено матеріали для проведення сигналізації до 36 кімнати.
 15. Відремонтовано багатожильний кабель на строй майданчику.
 1. Відділом освіти Васильківської РДА було придбано та надано допомогу:
  1. Для табору виділено медикаменти та миючі і дезінфікуючі засоби.
  2. Комплект парт (кімната №31).
  3. Дві дошки ( кімнати 14 , 19).
  4. Три ксерокси.
  5. Відремонтоване опалення (замінено теплотрасу від котельні до їдальні).
  6. Відремонтовано заземлення в комп’ютерному класі і в їдальні.
  7. Споруджено водяну свердловину.
  8. Встановлено фільтри для очистки питної води.

Кошти з благодійного фонду використовуються на придбання  товарів (цемент, фарба, розчинник, ґрунтовка, клей, брус, кутник, цвяхи, болт, гайка, саморізи,  круг відрізний,  розетки, вилки, трос, кабель, лопати,  замок навісний і врізний, туалетний папір, термометри, лампочки, миючих засобів, ганчірки для миття підлоги, канцтовари, ялинкові прикраси, відра для миття підлоги, віники;  м’ячі футбольні, баскетбольні, волейбольні і т.п.) проводився ремонт автомобілів, закуплювалися запчастини, виділялися кошти для бензину, техоглядів, страхових полісів, на придбання пального для доведення учнів  на конкурси, змагання. Для роботи газонокосилки купували масло, бензин, льоску та ін. Для комп’ютерного класу придбано мишки, клавіатури для заміни тих, що вийшли з ладу.

Селишний голова Збаращенко Н.С. опікується проблемами школи. Заасфальтовано дорогу – під’їзд до школи з вул..1 Травня; подарували волейбольну сітку і 8 м’ячів волейбольних. На останньому дзвонику вручили 1000 грн., за які будуть придбані мікрофони.

 

Гребінківська гімназія

Гребінківська гімназія – загальноосвітній навчальний заклад ІІ – ІІІ ступенів суспільно – гуманітарного напрямку. У 2015/2016 н.р. виховна діяльність гімназії була спрямована на реалізацію ЗаконівУкраїни “Про освіту”, “Про загальнусереднюосвіту”, державних національнихпрограм, „Про позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, указами Президента України „Про національну програму „Діти України””, „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”, Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Конвенцією ООН про права дитини, концепцією національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Програмою „Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, Згідно з річним планом гімназії у 2015-2016н.р. виховна робота гімназії спрямована на реалізацію єдиної виховної проблеми „Виховання свідомого громадянина, покликаного усвідомлювати себе частинко своєї родини, класу, гімназії,держави, патріота своєї країни;створення умов для формування творчої, самостійної, гуманної особистості, здатної цінувати себе і поважати інших . Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання учнів через впровадження інноваційних технологій на всіх ступенях навчання” .

Для їх реалізації у гімназії був розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні  заходи щодо втілення національної програми «ДітиУкраїни», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», Програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніхнавчальних закладів України», заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

Протягом  2015/2016 року  в гімназії  були проведені такі традиційні загально гімназійні заходи:

Свято «День знань».Урочиста лінійка.

Перший урок «Ми єдиний народ, ми єдина країна!»

Урок мужності «Нас надихають подвиги героїв»

Місячник безпеки вуличного руху

Свято до Дня вчителя «Уклін вам, любі вчителі!»

До міжнародного Дня миру «Ми – діти України – майбутнє України! »

Виставка квітів «Квітковий оберіг»

Осінній ярмарок;

До міжнародного Дня миру акція «Діти гімназії – за МИР!»

До Дня захисника України та Дня українського козацтва  – Змагання «Ми козацького роду діти!»

Участь у благодійному ярмарку  до Дня Святого Миколая (допомога воїнам АТО та благодійна допомога тим учням, родини яких перебувають у скрутному становищі);

Новорічні свята «Новорічна пригода», «Карнавальна ніч 2016 »

Акція «Живи, книго!»

Тижні безпеки життєдіяльності

Привітання шефів з професійними святами

Учні гімназії брали участь у таких районних заходах:

 

Назва заходу

 

Прізвище,ім`я учня, клас

 

Місце

 
 

Районний  етап Всеукраїнського конкурсу робіт фотоаматорів “Моя Україно!”

Номінація «Друзі людини»

Іванова Каріна

Номінація  «Архітектура та мистецтво»  

Монзолевська Владислава

Токар Іван

Номінація «Пейзаж»

Ганіченко Катерина

 Номінація «Жанрове, казкове та комедійне фото»

Дідківський Михайло

Номінація  «Перлини малої Батьківщини»

Ганіченко Катерина

Номінація «Портрет»

Ганіченко Катерина

Номінація «Експериментальне фото»

Ганіченко Катерина

 

1  місце

 

 

 

3  місце

3  місце

 

 

2      місце

 

 

3 місце

 

 

1 місце

 

 

3 місце

 
 

Районний конкурс юних фотоаматорів «Неосяжна моя, Україно!»

Номінація  «Дива України очима дітей»

Ганіченко Катерина

Номінація  «Наші мандри»

Дідківський Михайло

Номінація  «Архітектурні пам’ятки України»

Бадзюк Анна

Номінація  «Свята спадщина»

Куроченко Тарас

 

3 місце

 

Подяка

 

3 місце

 

1місце

 
Фестиваль – конкурс дитячої

та юнацької творчості «Урок казки» 2015

Номінація «Казковий художник»

Діхтяр Анна

Швидка Ліля

Засуха Анна

 

1 місце

3 місце

3 місце

 
Районний  фінал інтелектуальної гри «Інтелектуальний марафон»  

Команда учнів 6-8 класів

 

3 місце

 
Інтелектуальна гра «З народного джерела»  

Команда учнів 5-6 класів

 

5  місце

 
Інтелектуальна гра «Пізнай себе» Команда учнів 8-11 класів 5  місце  
Районний  конкурс виконавців сучасної, естрадної, патріотичної пісні «В серці маю Україну, як святиню вічну»,

який проводився в рамках фестивалю-конкурсу

«Калиновий дзвін»

 

Аркан Тамара

Бадзюх Анна

Головата Богдана

 

Дует  – Головата Богдана, Бадзюх Анна

 

3 місце

3 місце

2 місце

 

3 місце

 
Конкурс юних художників «Чарівна палітра»

 

Швидка Лілія 5 клас

Яценко Аліна 5 клас

Аркан Ольга 7 клас

Монзолевська Владислава 10кл

1 місце

2 місце

3 місце

2 місце

 
Номінація «Натюрморт» Діхтяр Анна

Засуха Анна

Яценко Аліна

2 місце

2 місце

3 місце

 
Районний етап

обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва «Скарбирідного краю»

«Квітковафантазія»

Художнякераміка

Не брали участі  
Районний

етап обласного конкурсу малюнків

«Право очима дітей»

 

Засуха Анна

Яценко Аліна

Швидка Лілія

Діхтяр Анна

Монзолевська Владислава

подяка

3 місце

подяка

1 місце

2 місце

 
Районний  етап виставки промислового дизайну «Арт-факторія» Засуха Анна

Шевченко Даніїл

Діхтяр Анна

Монзолевська Владислава

Подяка

2 місце

1 місце

2 місце

 
Конкурс  малюнків  «Здай кров заради життя» Діхтяр Анна 1 місце  
Районний  етап Всеукраїнської виставки-конкурсу

«Новорічна композиція»

Номінація «Стилізована ялинка»

Номінація  «Новорічний букет»

Номінація  «Новорічна картина та колаж»

Номінація  «Новорічний вінок»

Номінація  «Новорічна композиція»

«Новорічна іграшка»

 Не брали участі  
Районний  етап Всеукраїнської виставки-конкурсу “Український сувенір Номінація : « Зразки традиційних іграшок,  копії стародавніх іграшок»

Номінація «Сувеніри»

Не брали участі  
Районний  етап Всеукраїнської виставки-конкурсу “Новорічна композиція”  

 

Не брали участі  
Районний

етап обласного конкурсу малюнків

«Війна очима дітей»

Швидка Лілія 6 Б

Яценко Аліна 6-А

Діхтяр Анна  10клас

Подяка

 

І місце

 
Районний

конкурсу солістів виконавців «Таланти Васильківщини 2016»

Номінація «Виконавці авторської поезії»

Штома Євген

Номінація «Художнє читання декламаторське мистецтво»

Пільганчук Ангеліна

 

 

І місце

ІI місце

подяка

 
Участь  в заходах за програмою Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»): «Впоряд»

виставка-конкурс  рукописних газет, звіт-презентація про виконання «Доброго діла» та « брейн-ринг»  «Шляхами козацької слави».

ІV місце

ІI місце

 

ІІ місце

 

 

 

Районний

Конкурс- огляд художніх колективів «Веселка 2015»

 


п/п
Назва колективу або ПІБ учасника Вікова група Назва твору, що виконується Жанр (номінація) Автори твору Тривалість виступу Музичний супровід Керівник
ХОРЕОГРАФІЧНІ КОЛЕКТИВИ
1 Студія «Акварель» ІІ вікова група «Колискова» хореографія Ю. Яковлев

 Е. Крилатов

3 хвилини так Фокіна Ю.Ю.
2 Студія «Акварель» ІІІ вікова група «Вальс квітів» хореографія Чайковський 3 хвилини так Фокіна Ю.Ю.
ЮНІ ПОЕТИ, ЧИТЦІ ПОЕЗІЇ
3 Дідковська Ольга 9 клас «Лебеді материнства» Читці Василь Симоненко 3 хвилини _____ Сирота Л.Ф.
4 Пільганчук Ангеліна 11 клас «Біль…» Читці Ольга Деменчук 2 хвилини ______ Сирота Л.Ф.
3 Штома Євген ІІІ вікова група Власна поезія Поет Власна поезія 3 хвилини _____ Токар О.П.
СОЛІСТИ-виконавці народної пісні
4 Войтенко Юлія ІІІ вікова група  

«»

Народна пісня

Вокальний спів   3 хвилини Так Шевченко

В.С.

ВОКАЛЬНІ КОЛЕКТИВИ
5 Тріо

 студія «Акварель»

ІІІ вікова група «Квітка-розмарія» Вокальний спів Михайло Ткач Олександр Пушкаренко 3 хвилини Так Шевченко

В.С.

6 Студія «Акварель» ІІІ віковагрупа «Біля тополі» Вокальний спів Петро Солодуха Павло Солодуха 4 хвилини Так Шевченко В.С.

 

7 Студія «Акварель» ІІ віковагрупа «Нам потрібне мирне небо» Вокальний спів Марічка Білівська

Оксана Перова-Рошка

3 хвилини Так Шевченко

В.С.

 

У закладі створений банк даних обдарованих та здібних учнів – це учні, переможці гімназійних та районних конкурсів за напрямками позакласної роботи. У гімназійному  банку даних перебуває 45 таких учнів.

З метою виховання учнів засобами театрального та циркового мистецтва учні гімназії протягом семестру відвідували вистави театру ім.Саксаганськогом.Біла  Церква та на циркові вистави у м.Київ.

На належному рівні перебуває робота по випуску електронної версії гімназійної газети «Фішка».Члени редакційної колегії випускають тематичні та періодичн видання газети. Також постійно координується робота групи гімназії в одній із соціальних мереж. Таким чином, кожен клас має змогу ознайомитись з новинами, як івідбуваються у гімназійному житті.

З метою вивчення природничої та історико-культурної спадщини України та набуття туристичних навичок організовані екскурсії по містах України. Діти відвідали міста Умань, Львів. Також класні керівники разом з батьківськими комітетами класів організовували для учнів екскурсії до музеїв Київщини.

З метою попередження та профілактики негативних проявів в учнівському середовищі протягом семестру класні керівники проводять батьківські збори, на яких розглядаються питання щодо роз’яснення нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

Відповідно до Концепції громадянського виховання; Закону України „Про забезпечення соціально-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Комплексної програми запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності ”, „Комплексної програми профілактики злочинності” у закладі забезпечене своєчасне виявлення сімей, діти з якихопинились в складних життєвих умовах, їхоблік та систематична перевірка умов утримання та виховання. На обліку в гімназії таких сімей 10, в них виховується17дітей. Із цією категорією сімей проводиться систематична робота спеціалістів та соціального педагога гімназії.

З вересня 2015-2016 року  для учнів гімназії  був організований кінолекторій: по попередженню дорожньо – транспортного травматизму; по профілактиці ризикованої поведінки та інших соціальних проблем.

Протягом 2015/2016н.р. велика увага приділялася збереженню життя та здоров’я учнів школи, дотримання ними правил техніки безпеки. Узакладі, періодично проходять інструктажі для класних керівників щодо своєчасного та повного пакету документів у разі травмуванняучнів у побуті чи під час навчально – виховного процесу.

Велика увага у закладі приділяється розвитку самоврядування, створенню учнівського колективу. Всі виховні заходи були націлені на те, щоб зміст і форми колективної творчої діяльності допомагали учневі знайти себе, самовизначитись.

У гімназії успішно діє учнівське самоврядування. На початку навчального року були проведені загальногімназійні збори, на яких затвердили план роботи Гімназійного братства на рік та обрали Раду лідерів. Протягом семестру один раз на місяць проводились засідання Ради лідерів, де проводилось корегування планів на місяць, узгоджуючи їх з роботою гімназії, району. Радою визначався і зміст роботи центрів.

В цьому навчальному році шляхом таємного голосування більшістю голосів було обрано президентом Гімназійного братства ученицю  11 класу  Байлем Олену.

Центром „Дисципліни і порядку” проводились рейди-перевірки щодо носіння учнівської форми. Також цим центром проводились перевірки стану класних кімнат, стану чергування по гімназії та в класах, поведінки в їдальні.

Центром „Здоров’я та спорту” організовувались і проводились змагання з футболу, баскетболу, турнір з настільного тенісу, випускались стінгазети.

 

 

МНВК “Гребінківський”

 

У 2015-2016 навчальному році (на травень 2016 року) навчалося 150 учнів із 7 навчальних закладів Васильківського району. Закінчили курс навчання і отримали кваліфікаційні документи 54 водії транспортних засобів та 10 операторів комп’ютерного набору. Крім того, підготовлено і випущено 52 водії категорії “В” з числа населення.

У 2016-2017 навчальному році (на кінець грудня 2016 року) в комбінаті навчається 144 учні по спеціальностям: “Водій транспортних засобів” і “Оператор комп’ютерного набору”.

На кінець 2016 року в комбінаті працювало 20 працівників, 7 – педагогічних і 13 – обслуговуючого персоналу.

Навчально-виробнича база комбінату протягом року утримувалась в належному стані, придатному до проведення навчального процесу.

В кінці 2015-2016 навчального року проведено підготовку навчальної бази до наступного навчального року. Зроблений поточний ремонт приміщень.

Автопарк комбінату нараховує 13 транспортних засобів, з них для навчання учнів використовується 6 транспортних засобів.

Автобус використовується для підвезення учнів на навчання в Гребінківську ЗОШ І-ІІІ ст. в рамках програми “Шкільний автобус”.

Транспортні засоби на початок 2016-2017 навчального року були відремонтовані та пройшли технічний огляд.

В грудні 2016 року, за сприяння виконкому селищної ради в основному приміщенні селищної ради проведений поточний ремонт з обладнанням внутрішнього туалету та заміною на пластикові 13 вікон. В грудні комбінат перепідключений до швидкісної мережі Інтернет з WI-FI.

 

Васильківський районний ЦДЮТ

 

Педагогічний колектив ЦДЮТ в 2016 році працював над вирішенням науково-методичної проблеми «Оптимізація діяльності творчих об’єднань ЦДЮТ шляхом впровадження інноваційних технологій, інтерактивних форм роботи, теорії життєтворчості».

Продовжувався процес реформування закладу, пошук раціональних ідей функціонування, запровадження нових педагогічних технологій щодо творчого розвитку дітей та  юнацтва.

Життєдіяльність закладу будувалася на передачі вихованцям соціальних цінностей, становленні їх здатності шукати, знаходити та стверджувати смисл свого життя.

Контингент гуртківців на 31.12.2016 був сформований згідно Положення та Статуту закладу і налічує 2169 вихованців. Діапазон напрямків навчання в ЦДЮТ охоплює усі сфери сучасного життя:

 • науково-технічний – 10 груп, 152 вихованців;
 • художньо-естетичний – 94 групи, 1417 вихованців;
 • еколого-натуралістичний – 2 групи, 32 вихованців;
 • туристсько-краєзнавчий – 13 груп, 260 вихованців;
 • гуманітарний – 4 груп, 62 вихованців;
 • дослідницько-експериментальний – 7 груп, 131 вихованців;
 • соціально-реабілітаційний – 2 групи, 40 вихованців;
 • військово-патріотичний – 4 групи, 60 вихованців
 • фізкультурно-спортивний – 1 група, 15 вихованців.

загальна кількість творчих об’єднань – 28;

гуртків – 59;

в них груп – 137.

Колективом ЦДЮТ проводиться робота по забезпеченню дітей сільського регіону рівним доступом до якісної позашкільної освіти.

Творчі об’єднання ЦДЮТ працюють: на базі  ЦДЮТ, Калинівського філіалу, 22-х  ЗОШ, 2- х  ДНЗ, І-го СБК. Гуртковою роботою охоплені діти з 25 населених пунктів району.  З смт Гребінок навчається 582 вихованці.

В творчих об’єднаннях ЦДЮТ проводиться робота з категорією соціально-незахищених дітей району. В гуртках ЦДЮТ займаються: 332 дітей –  з малозабезпечених родин, 14 дітей – з особливими потребами, 18 дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 24 дітей –  з девіантними проявами поведінки.

Процент охоплення дітей району віком  від 5 до 18 років творчими об’єднаннями ЦДЮТ становить 33 % .

Серед них дітей дошкільного віку – 100,  молодшого шкільного віку – 512, середнього – 912, старшокласників – 640..

В 2016 році , беручи участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних заходах, вихованці ЦДЮТ  та учні Гребінківських навчальних закладів показали високі результати:

 1. Ляшенко Руслана – вихованка Васильківського районного ЦДЮТ, переможець Всеукраїнського та обласного гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії в номінації «Образотворче мистецтво», переможець обласної виставки дитячих плакатів «Частинка Криму в моєму серці»
 2. Дворник Ірина– вихованка Васильківського районного ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ, переможець Всеукраїнської виставки–конкурсу «Український сувенір» у номінації «Предмети вжитку, переможець обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» в номінації «Космічне мистецтво»
 3. Ткач Таїсія – вихованка Васильківського районного ЦДЮТ , дипломант Всеукраїнської та переможець обласної новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» у номінації  «Новорічна картина чи колаж» ,призер  обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося ж, брати мої!” , у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво, призер обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» в номінації «Космічне мистецтво»
 4. Кисіль Тетяна – вихованка Васильківського районного ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ І-ІІІст.,призер обласного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» у номінаціі «Стилізована ялинка»
 5. Курмазенко Владислава – вихованка Васильківського районного ЦДЮТ,учениця Гребінківської ЗОШ, призер обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» в номінації «Космічне мистецтво»
 6. Овдієнко Олександра, учениця Гребінківської ЗОШ І-ІІІст., переможець обласної виставки дитячих плакатів «Частинка Криму в моєму серці»
 7. Волинець Віталіна вихованка гуртка “Спортивний туризм” Васильківського районного ЦДЮТ, яка стала чемпіонкою області в особистому заліку, посівши І місце, серед дівчат старшої вікової групи в обласних змаганнях зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді Київщини
 8. Галаневич Лукія учениця Гребінківської ЗОШ, призер (ІІ місце) обласного конкурсу фотографій “Неосяжна моя Україно!”, за роботу «На Зелені святки»
 9. Ганіченко Катерина, учениця Гребінківської гімназії, призер (ІІ місце)  обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» за роботу  «Після дощу …»
 10. Гарматівський Артур, учень Гребінківської ЗОШ, переможець обласного конкурсу творчих робіт «Київщина без корупції», у номінації «Журналістський матеріал» , за роботу «Без корупції?»;
 11. Діхтяр Анна, вихованка Васильківського районного ЦДЮТ, учениця Гребінківської гімназії, переможець обласного конкурсу творчих робіт «Київщина без корупції», у номінації «Плакати» , за роботу «Махінаціям – ні!» , переможець районного етапу виставки-конкурсу дитячого малюнку «Право очима дитини» та  конкурсу юних художників  «Чарівна палітра»
 12. Колектив народної театральної студії «Ассоль» Васильківського районного ЦДЮТ, який отримав найвищу нагороду «ГРАН-ПРІ» обласного фестивалю дитячих театральних колективів «Театральні обрії» за виставу «Ножик» (за мотивами оповідання Шолом-Алейхема)
 13. Колектив учнів 8 класу Гребінківської ЗОШ (Кушніренко Аліна та Тихоненко Дмитро), яки стали лауреатами обласної пошукової акції «Герої серед нас: сучасні захисники України», за роботу «Сильніша за долю»
 14. Конопольска Софія вихованкагуртка «Лідер-клуб» Васильківського районного ЦДЮТ, переможець (І місце) обласної історико-краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Київщина козацька» за роботу «Петро Могила – фундатор освіти в епоху козацтва» та  призер (ІІ місце) обласної пошукової акції «Герої серед нас: сучасні захисники України», напрям «Сучасні захисники України»,за роботу «За мир і цілісність України» , переможця районного етапу конкурсу робіт фотоаматорів «Неосяжна моя, Україно!»
 15. Кушніренко Аліна, учениця Гребінківської ЗОШ, призер (ІІ місце) обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» за роботу «Після мандрівки» (номінації «Натюрморт»)
 16. Овдієнко Олександра, вихованка Васильківського районного ЦДЮТ , призера (ІІІ місце) обласного конкурсу дитячого малюнка «Право очима дітей», в номінації «Живопис», за роботу «Право на громадянство» та переможця районного етапу конкурсу творчих робіт  «Київщина без корупції»
 17. Перекупенко  Софія, вихованка Васильківського районного ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ, призер (ІІ місце) обласного конкурсу дитячого малюнка «Право очима дітей», в номінації «Живопис», за роботу «Право на сім’ю»; переможець районного конкурсу сучасної патріотичної «Калиновий дзвін»
 18. Перфілова Анастасія, вихованка Васильківського районного ЦДЮТ, призер (ІІ місце) обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» за роботу Лялька-мотанка «З бабусиної скрині» (напрям «Копії стародавніх іграшок, збережених в родинах протягом декількох поколінь»)
 19. Порхун Олександра, вихованка гуртка «Лідер-клуб», переможець обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», за напрямом «З попелу забуття», за роботу «В останньому вогняному кидку»
 20. Рада лідерів гімназійного братства Гребінківської гімназії Васильківської районної ради, призер (ІІІ місце) обласної пошукової акції «Герої серед нас: сучасні захисники України», напрям «Сучасні захисники України», за роботу «Герої творять дійсність – сучасність творить Героїв»
 21. Сідєльнікова Світлана, вихованка гуртка «В’язання спицями» Васильківського районного ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ, переможець Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», нагородженоДипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної освіти за роботу «Любава»;
 22. Тарасюк Олександра, учениця Гребінківської ЗОШ , переможець (І місце) обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» за роботу «Мій братик як Ален Делон» (номінація «Портрет»)
 23. Шадура Вікторіявихованка гуртка «Соломоплетіння» Васильківського районного ЦДЮТ, переможець Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», нагороджено Дипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної освіти за роботу «Криниченька»

В 2016 році вихованці ЦДЮТ стали переможцями районних конкурсів, змагань та фестивалів стали наступні вихованці Гребінківських навчальних закладів:

 1. Ансамбль скрипалів Гребінківської ЗОШ –в номінації «Інструментальні колективи»
 2. Діхтяр Анна – вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської гімназії – в номінації «Образотворче мистецтво»
 3. Корнієнко Руслана – учениця Гребінківської ЗОШ- в номінації «Образотворче мистецтво»
 4. Кузнєцова Юлія, вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ – в номінації «Декоративно-вжиткове мистецтво»
 5. Кузьменко Олександра, учениця Гребінківської ЗОШ І-ІІІст – в номінаціях «Декламаторське мистецтво», «Авторська поезія»
 6. Кушніренко Аліна – учениця Гребінківської ЗОШ- в номінації «Образотворче мистецтво»
 7. Лизун Анастасія, вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ – в номінації «Декоративно-вжиткове мистецтво»
 8. Москаленко Марина – вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ І-ІІІст. – в номінації «Декоративно-вжиткове мистецтво»
 9. Овдієнко Наталія , учениця Гребінківської ЗОШ- в номінації «Декоративно-вжиткове мистецтво»
 10. Сідєльнікова Світлана, вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ – в номінації «Декоративно-вжиткове мистецтво»
 11. Угнівенко Олександра, вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ – в номінації  «Декоративно-вжиткове мистецтво»
 12. Фердерер Ольга, вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ- в номінації «Декоративно-вжиткове мистецтво»
 13. Щербатюк Владислава – вихованка ЦДЮТ- в номінації «Образотворче мистецтво»
 14. Галаневич Лукія, учениця Гребінківської ЗОШ, переможець конкурсу робіт фотоаматорів «Неосяжна моя, Україно!»
 15. Клименко Анатолій, учень Барахтівського НВК, переможець конкурсу робіт фотоаматорів «Неосяжна моя, Україно!»
 16. Ганіченко Катерина, учениця Гребінківської гімназії, переможець конкурсу робіт фотоаматорів « Моя Україно!»
 17. Кушніренко Аліна, учениця Гребінківської ЗОШ, переможець конкурсу робіт фотоаматорів « Моя Україно!»
 18. Тарасюк Олександра, учениця Гребінківської ЗОШ, переможець конкурсу робіт фотоаматорів « Моя Україно!»
 19. Угнівенко Олександра, учениця Гребінківської ЗОШ, переможець конкурсу робіт фотоаматорів « Моя Україно!»
 20. Дворник Ірина, вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ, переможець виставки-конкурсу «Український сувенір»
 21. Небесенко Анастасія, учениця Гребінківської ЗОШ, переможець виставки-конкурсу «Український сувенір»
 22. Одинцова Анна, учениця Гребінківської ЗОШ, переможець виставки-конкурсу «Український сувенір»
 23. Гарматівський Артур, учень Гребінківської ЗОШ , переможець конкурсу творчих робіт «Київщина без корупції»
 24. Діхтяр Анна, вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської гімназії , переможець конкурсу творчих робіт «Київщина без корупції»
 25. Монзолевська Владислава, учениця Гребінківської гімназії, переможець конкурсу творчих робіт «Київщина без корупції»
 26. Овдієнко Олександра, учениця Гребінківської ЗОШ , переможець конкурсу творчих робіт «Київщина без корупції»
 27. Діхтяр Анна, учениця Гребінківської гімназії, переможець виставки-конкурсу дитячого малюнку «Право очима дитини»
 28. Перекупенко Софія, учениця Гребінківської ЗОШ, переможець виставки-конкурсу дитячого малюнку «Право очима дитини»
 29. Діхтяр Анна, учениця Гребінківської гімназії, переможець конкурсу юних художників «Чарівна палітра»
 30. Худобіна Олександра – учениця Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст., ЦДЮТ, переможець конкурсу сучасної патріотичної «Калиновий дзвін»
 31. Прокопець Ірина – учениця Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. , переможець конкурсу сучасної патріотичної «Калиновий дзвін»
 32. Шульгіна Анна – учениця Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст.. , переможець конкурсу сучасної патріотичної «Калиновий дзвін»
 33. Перекупенко Софія – учениця Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст.. , переможець конкурсу сучасної патріотичної «Калиновий дзвін»
 34. Трочинська Анастасія – вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст.. , переможець конкурсу сучасної патріотичної «Калиновий дзвін»
 35. Тарасенко Маргарита – учениця Гребінківської ЗОШ І-ІІІст. , переможець конкурсу сучасної патріотичної «Калиновий дзвін»
 36. Глушковська Діана , учениця Гребінківської ЗОШ, переможець виставки-конкурсу «Новорічна композиція»
 37. Славінський Іван – учень Гребінківської ЗОШ, , переможець виставки-конкурсу «Новорічна композиція»
 38. Славінська Анастасія, учениця Гребінківської ЗОШ , переможець виставки-конкурсу «Новорічна композиція»
 39. Дворник Ірина, вихованка ЦДЮТ, учениця Гребінківської ЗОШ , переможець виставки-конкурсу «Новорічна композиція»

Діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних конкурсів та фестивалів були нагороджені грамотами відділу освіти Васильківської райдержадміністрації, пам’ятними сувенірами, та  їх керівники – грамотами відділу освіти  райдержадміністрації на заключному святі традиційного районного фестивалю обдарованих дітей «Таланти Васильківщини – 2016» та святі обдарованих дітей «Різдвяна зіронька Васильківщини-2017»

Мета діяльності педагогічного колективу ЦДЮТ в 2016 році  спрямована на: виховання всебічно і гармонійно розвинутої особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні, надання дітям та юнацтву додаткової освіти, здійснення їх попередньої профорієнтації та організацію культурного дозвілля – була досягнута.

Стратегія розвитку ЦДЮТ базується на принципі забезпечення широкого спектру соціально-освітніх послуг для покращення якості життя дітей і молоді, для успішної соціалізації вихованців.

Навчально-виховний процес в закладі здійснюють 60 педагогів, з них:

–      1 – Заслужений вчитель України,

–      3 – нагороджені знаком МОН «Софія Русова»,

–      4 – відмінники освіти Уклаїни

–      2 –  грамотами обласної адміністрації,

–      2 – грамотами обласної Ради,

–      4 – грамотами райдержадміністрації,

–      3 – грамотами районної ради,

–   24 – грамотами відділу освіти.

6 педагогів пройшли курсову перепідготовку і були атестовані, згідно положення.

Методична робота в ЦДЮТ спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми, над якою працює колектив, модернізацію змісту, форм і методів навчально-виховного процесу і базується на:

 • створенні умов для творчої самореалізації педагогів;
 • програмного та методичного забезпечення роботи керівників творчих об’єднань;
 • впровадження нових технологій навчання;
 • вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.

Працювала «Школа педагогічної майстерності». Методичний відділ підготував та провів 14 семінарів-практикумів. Було вивчено і узагальнено досвіди роботи 3 педагогів ЦДЮТ. План методичної роботи на 2016 н. рік був виконаний.

Працівники ЦДЮТ підготували та провели 36 районних масових заходи для школярів та 24 – для вихованців творчих об’єднань ЦДЮТ. В 2016 році вихованці ЦДЮТ та школярі району взяли участь в 46 обласних заходах та конкурсах. План організаційно-масової роботи з школярами району та вихованцями ЦДЮТ на 2016  навчальний рік був виконаний.

Актуальними для педагогів ЦДЮТ є ряд завдань, над вирішенням яких постійно працює колектив:

– сприяння формуванню життєвих цінностей та смислів вихованців, забезпечення умов для розкриття, розвитку та реалізації творчого потенціалу вихованців, сприяння самореалізації вихованців шляхом розкриття їх природніх здібностей;

– забезпечення  виконання «Концепції національно-патріотичного виховання молоді», фізичного, психічного та соціального розвитку, формування здорового способу життя дітей та молоді;

– забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти дітей сільського регіону.

 

Гребінківська міська бібліотека для дорослих

Читачів – 970

Відвідувань – 3270

Книговидача – 12850

Нові надходження – 282

Книжковий фонд – 8636

Масові заходи – 36

До Дня Соборності України

Боротьба українського народу за Соборність своїх земель  одна із важливих сторінок нашої історії. 22 січня 1919 року – це дата, якій судилося навічно вкарбуватися в історію України. В цей день весь український народ віддає  шану  Акту злуки. Коли були зламані кордони між двома українськими республіками.

Саме цій знаменній події присвячена істотко-патріотична викладка «У єдності сила народу», яка створена з метою виховання у читачів патріотизму і гордості за героїчне минуле та сьогодення українського народу.

До Дня пам’яті Героїв Крут

Бій під Крутами – трагедія української історії і перемога духу, яких мало в історії людства. Українські студенти пожертвували своїм життям, аби спинити армію більшовиків. Цей приклад самопожертви молоді багато в чому нагадує подвиг Небесної сотні та «кіборгів».

Ця тема була обговорена на героїко-патріотичній годині. «Юнацтво сповнене надії», Так само, як і 98 років тому, наша країна бореться зі зброєю в руках за свою Свободу і Незалежність. І надзвичайно важливо відновити у свідомості і серцях українців ідею згуртованості суспільства навколо головних ідей – незалежності держави.

До Дня Героїв Небесної сотні

Їх назвали Небесною сотнею – українців, які загинули в Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути українцем і за свою Батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, журавлиним ключем полинула у  вирій вічності, ставши нашими Ангелами-Охоронцями.

Гіркі події тих днів не могли залишити байдужими читачів бібліотеки, які прийшли віддати шану загиблим героям і взяти участь у прем’єрі нової книги Андрія Кокотюхи – «Вогняна зима» . Події зими 2013-2014 років змінили  життя країни та життя кожного українця. Новий роман Андрія Кокотюхи – це складна мозаїка емоцій, що вирували на майдані, в Маріїнському парку і навіть під шоломом бійця «беркута». Що ж спільного поміж бізнесменом, студентом, продавцем косметики, тітушкою, беркутівцем? Паспорт громадянина України і те, що за збігом  обставин усі вони опинились у вирі «вогняної зими».

До Дня Конституції України

Цьогорічний День Конституції України – ювілейний! Основному закону української державності – 20 років. До цієї дати у бібліотеці демонструвалася історико-аналітична  викладка «Децентралізація в  Україні – досягнення і проблеми»  яка була підготовлена з газетно-журнальних матеріалів  і інтернет документів.

Особливу увагу було звернено на статтю із газети голів сільських і селищних рад майбутньої Гребінківської  об’єднаної територіальної громади.

До Дня Незалежності України

До 25-річниці Незалежності України, в бібліотеці була проведена година державності «Ще золотіти нашій булаві».

На годині державності була відтворена історія державотворення та боротьби за незалежність України, розкриті факти новітньої історії  України.

 

До Дня Захисника України і дня Українського козацтва

У багатовіковій історії України важливе місце належить козацтву. Тому символічно, що День українського козацтва і День захисника України відзначається саме 14 жовтня.

До цієї дати у бібліотеці проведена  історико-ретроспективна година «Чародії війська запорізького, козаки-характерники», на якій ознайомили присутніх з маловідомими сторінками військового мистецтва козаків. Особливо цікавою була розповідь з матеріалів журналу «Українська родина», яка анонсувала книгу легенди «степових дзвіночків» або країна мамаїв-характерників.

До дня Гідності і Свободи

Історія нашої країни сповнена героїки, романтики, справжнього героїзму, насичена цікавими, часом драматичними подіями. Україна – нація героїв. Козацькі ватажки, герої національно- визвольної боротьби, юні студенти, які загинули під Крутами, учасники помаранчевої революції і Революції Гідності, Героїв Небесної сотні і ті патріоти, які сьогодні на передовій захищають рідну землю – всі вони складають гордість і славу України. Про це, а також про патріотизм, любов до Батьківщини йшла мова на годині національної гідності «Світильник патріотизму є в наших серцях, не дамо йому згаснути».

Учасники години висловлювали власні думки про те, що бути патріотом – це не лише любов до України, це також треба робити все, щоб вона стала кращою, а люди щасливими і заможними.

Краєзнавчий куточок

Народні традиції  та звичаї завжди були духовною основою життя українців. Вони формувалися протягом багатьох століть. Зараз народні традиції стали одним із головних чинників відродження національної свідомості.

У бібліотеці функціонує постійно діючий куточок «У цьому світі ми єдині. Духовна культура українців на якому підібрана література, що містить відомості про формування і розвиток української нації, традиції духовної культури українського народу.

Краєзнавчий куточок призначений для всіх бажаючих ознайомитись з історією української культури. Упродовж  року читачі бібліотеки мали змогу ознайомитись з наданою літературою.

До дня всіх закоханих

До самого романтичного свята року – дня всіх закоханих бібліотека презентувала яскраву , цікаву виставку – настрій «Душа співає про кохання».

Ознайомитися з літературними пам’ятками великої любові та з любовною лірикою поетів світу і пізнати як кохали та переживали ці палкі, часом і трагічні миті, а  також дізнатися, як вберегти любов від буденщини та дріб’язкових суперечок.

Виставка користувалася популярністю серед молоді. При рекомендації читачеві книги, відбувалися  емоційні і цікаві обговорення.

До Міжнародного дня прав жінок і миру

Читачам була запропонована бесіда біля плакату – попурі «Які красиві ми – дівчата і жінки».

Бібліотечний плакат – це ефективний  традиційний засіб спілкування з читачами і, водночас – це неупереджений документ, який дозволяє  намилуватися красивими і щасливими обличчями жінок і дає уяву про те, що життя яке вирує навкруги, знаходиться поряд з нами.

Читачі, які ознайомились з плакатом – попурі висловлювали своє задоволення про те, що плакат-попурі їм дуже сподобався. Він вніс якусь різноманітність у масову роботу бібліотеки.

До Міжнародного дня щастя

Була проведена інформаційна година «Станьмо кращими і щасливими». Це свято було створено з метою підтримати ідею про те, що  прагнення до щастя є спільним почуттям для всіх людей нашої планети і є однією із основних цілей людства.

До всесвітнього дня здоров’я

До уваги читачів була презентована виставка-порада «лікувальні властивості різних видів рукоділля». Відвідувачі мали змогу ознайомитися з матеріалами, які розповідали, що кожен, хто хоч раз пробував щось робити своїми руками отримував не тільки естетичне задоволення, а й заспокоював нерви, знімав напругу і тим самим допомагає своєму здоров’ю.

До Дня чорнобильської трагедії

26 квітня 2016 року виповнилось 30 років з моменту страшної для всього людства техногенної катастрофи – аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Бібліотека з нагоди цієї сумної дати підготувала викладку – скорбота з днем інформації протягом дня: «Чорнобиль: він ще народу болить».

Читачі, які відвідували цього дня бібліотеку, ознайомлювалися з документами, які були представлені на викладці-скорбота, вони розповідали про тривожну атмосферу того дня, про мужність і силу героїв-ліквідаторів. Від того страшного дня пройшло 30 років, а біль від того дня й досі залишилася у серцях українського народу.

До Дня перемоги і дня примирення

У цей день увазі читачам була запропонована історико-патріотична викладка «День Перемоги – свято, що гуртує покоління».

Представлені на історико-патріотичній викладці експозиційні матеріали, висвітлювали події, які відбувалися під час другої світової війни. Це художні і публіцистичні твори, спогади ветеранів, трудівників тилу, які страшною ціною здобули перемогу.

До Дня матері і Міжнародного дня родини

Мабуть до самого найпрекраснішого почуття, яке виникає у людей при думці про їх сім’ю і її традиції, в бібліотеці була проведена година сімейного відпочинку «Людина починається з сім’ї».

Багато українців передають це почуття із роду в рід, щоб вони не втрачали своєї важливості і насичували духовністю кожне наступне покоління.

Зустріч пройшла у формі спілкування на якому усі прийшли до згоди, що з незапам’ятних часів сім’я була і залишається основою основ, будучи запорукою продовження роду і традицій.

До Дня пам’яті жертв політичних репресій

З нагоди цієї трагічної дати читачам була запропонована викладка національної пам’яті «Розстріляне відродження». Ця викладка проінформувала читачів про те, що вшановуючи пам’ять жертв політичних репресій, ми висловлюємо своє право на історичну правду, повертаємо собі історію, яку від нас намагалися приховати, відроджуємо твори представників «Розстріляного відродження», стверджуємося як нація.

До Дня вишиванок

В Україні вже десятий ріку відзначають День вишиванок. Це гарне свято, до якого українці додають яскраві барви етнічного вишитого одягу.

Цьогоріч в бібліотеці було проведено інформаційно-просвітницький екскурс «Знайомтесь – світ вишиванок», який був спрямований на відновлення національної пам’яті.  Протягом неділі, читачі, які відвідували бібліотеку, мали змогу ознайомитись з матеріалами, які були представлені на екскурсі, про мистецтво вишивки, українського одягу, схеми українських орнаментів.

Серед читачів є майстрині, які займаються вишивкою і вони поділилися своїми схемами для вишивання.

До Міжнародного дня людей похилого віку

На протязі багатьох років у бібліотеці традиційно відзначається Міжнародний день людей похилого віку.

Година-чуйності «Нам літа – не біда» об’єднала однодумців, молодих душею людей. Низький уклін, шана, повага людям, яких ніяк не можна назвати людьми похилого  віку. На годині чуйності, обговорювались дуже серйозні теми, такі як, якщо ти робиш добро людям , допомагаєш їм, ділися з людьми кращим, і хочеш, щоб вони були щасливими, то це треба робити постійно, а не винятково і не звертати увагу на те, що люди можуть бути невдячними.

Розмова дала не тільки гарного настрою, ай показала, що людина в будь-якому віці може бути корисною і щасливою.

До дня захисту прав людини

В рамках Всеукраїнського тижня права в бібліотеці проведений тиждень популяризації правових знань з інформаційно-правовою годиною «Закон і право для всіх єдині».

Протягом тижня читачі, які відвідували бібліотеку отримували інформацію про важливість знань громадянами своїх прав, наданих Конституцією та іншими законодавчими актами.

При спілкуванні з читачами вивчалися правові запити, більшість із яких читачі отримали відповідь зразу через запити по інтернету.

Масові заходи до знаменних і літературних дат

До 140 річчя від дня народження Джека Лондона, американського письменника і публіциста, присвячена літературна полиця «Віра в людину і благородство душі».

В творах, які були представлені на полиці, гостро звучить соціальна тема. Письменник писав про безкорисливість і дружбу. Його книги й досі залишаються духовними супутниками нових поколінь читачів.

До 125 річчя від дня народження Павла Тичини, українського поета, перекладача, літературознавця, критика, публіциста, громадського і державного діяча, була розгорнута поетична викладка «Співець єдиної родини», яка розповіла про життя і творчість поета, про його складний життєвий шлях.

До 115 річчя від дня народження Валеріана Підмогильного, українського письменника, перекладача, одного із найвидатніших новелістів ХХ ст., до уваги читачів була запропонована літературна викладка «митець, який вийшов за межі свого часу».

На викладці демонструвався доробок творчий письменника: повісті, оповідання. Про складний життєвий шлях і творчий внесок талановитого письменника у скарбницю української літератури розповіли матеріали отримані із інтернету.

До 140 річчя від дня народження Лесі Українки.

У відчутті мудрого і красивого поринули читачі при знайомстві з матеріалами, яку були представлені на літературній експозиції «До Лесі про науку любові».

На сторінках видань, на викладці – її життєвий і творчий шлях, широкий світ поезії і драматургії. Винятково велике значення творчість Л.Українки займає в національній літературі, а її поетичний дар та громадська позиція і сьогодні допомагає виховувати людей.

До 105 річниці від дня народження Л.Дмитерка українського письменника, драматурга, прозаїка, публіциста експонувалася тематична викладка «Свідок і сучасник найвеличнішої епохи людства». Увазі читачам пропонувалися художні твори письменника, літературознавчі праці про його життя і діяльність.

До 110 річчя від дня народження А.Шияна, українського письменника, прозаїка, драматурга була підготовлена літературна викладка «Талановитий майстер ліплення людських характерів», на якій представлені твори письменника , його біографію, матеріали, які були представлені на викладці, розповідають про людину, яка своєю працею і пошуками, у своїх творах висвітлювала людину з народу, що боролася за краще майбутнє.

До 65 річчя від дня народження Василя Шкляра, українського письменника, на вшанування його творчості, була проведена літературна година однієї книги «Чорне сонце» Василя Шкляра – це голос прабатьків, голос рідної крові».

У книзі В.Шкляра «Чорне сонце»  розповідається про сучасні події на околицях Маріуполя і ведеться розповідь від імені безпосереднього учасника тих подій – бійця полку «Азов». Це притча про сучасного українського воїна, який в одній руці тримає автомат, а в другій книгу.

До 95 річчя від дня народження Миколи Зарудного, українського письменника і драматурга, читачам був запропонований літературний портрет «Оптиміст з національною самобутністю».

Літературний портрет письменника ознайомив читачів з його творчістю, яка висвітлювала філософський оптимізм і національну самобутність, а також з літературою про його життя.

До 160 річчя від дня народження Івана Франка, українського письменника, ученого, мислителя, митця-реформатора, літературознавця, історика, громадсько-політичного діяча, з нагоди цієї дати, була розгорнута літературна полиця «Велика благородна душа, що гріє усю Україну».

Ця полиця – творче відлуння письменницького таланту. На літературній полиці читачі ознайомились з творами письменника, а також літературою про його життя і творчість. Особливу увагу на полиці було приділено його філософським творам.

До 115 річчя від дня народження С.Скляренка, українського письменника, публіциста, журналіста була присвячена історико-літературна викладка «Талановитий автор історичного роману». Історична викладка розповідала про те, що у своїх художніх творах автор уперше показав Київську Русь, як визначну державу світу, що відіграла ключову роль в історії слов’янства. Читачів зацікавила представлена література на виставці, яка нагадала їм про давно прочитані романи.

До 110 річчя від дня народження Івана Багряного, українського письменник, публіциста, журналіста, політичного і громадського діяча, читачам була запропонована викладка-роздум «Іван Багряний – політик і поет».

Постать І. Багряного – одна із драматичніших і найяскравіших постатей і в українській літературі першій половині ХХ ст. Увазі читачам були запропоновані художні твори письменника, літературознавчі праці про його життя, діяльність а також статті з періодичних і інтернет видань.

До 135 річчя від дня народження Івана Кочерги, українського драматурга, театрального і літературного критика, публіциста, основоположника жанрів романтичної драми, трагічного водевілю, філософської трагікомедії, читачам була запропонована літературна викладка – портрет «Фундатор української драматургії».

І.Кочерга ішов складним шляхом пізнання, заглиблення в непрості істини у суспільному житті країни, в свідомості кожної людини, Матеріали, які були представлені на викладці, висвітлювались основні етапи літературної творчості письменника, особливий наголос зроблений на його драматургічну спадщину. Змістовні та різноманітні матеріали, які були представлені на викладці, робили її дуже цікавою для читачів.

До 80 річчя від дня народження Миколи Вінгаровського українського письменника, сценариста, кіноактора і кінорежисера, до уваги читачів  була підготовлена викладка – огляд «За мене відповідає моя творчість».

Матеріали, які були представлені на викладці, висвітлювали творчий шлях багатогранної і самобутньої постаті, яка стала небуденним явищем в українській літературі.

До 90 річчя від дня народження Олеся Бердника українського письменника-фантаста, філософа, одного із засновників Української Гельсінської Групи, провідника українського гуманістичного об’єднання «Українська духовна Республіка» була проведена літературно-пізнавальна година «Прийдешнє, минуле і сучасне у фантастичних феєріях Олеся Бердника».

Олесь Бердник невизнаний і недооцінений у повній мірі і, як письменник і просто як справжній українець, який боровся за єдину Соборну Україну.

Читачі бібліотеки ознайомились з творчої спадщиною письменника. Під час заходу особливо акцентувалась увага на зміст українського гуманітарного об’єднання «українська Духовна Республіка», тому що його спадщина набула нового змісту у контексті Майдану.

До Дня народження Т.Г.Шевченка

Гребінківським осередком ГО «Просвіта»  ім. Т.Г.Шевченка, Гребінківським осередком ВО «Свобода» провели історичний альманах «Т.Г.Шевченко і відродження української нації»

Історичний альманах провів читач бібліотеки Тромса І.Ф. всі учасники уважно слухали розповідь про те, що Т.Г.Шевченко має для українського народу епохальне значення. Він  сприяв і сприяє формуванню нації в гордий народ і будив високі національні почуття.

За активної участі учасників заходу, в атмосфері невимушеного спілкування відбулося обговорення теми історичного альманаху. Учасники заходу наголосили на тому, що Т.Г.Шевченко для нас насамперед політичний символ, об’єднуючий націю, формуючий українську національні свідомість, Висловлена думка про те, що Т.Г.Шевченко зробив великий внесок задля національного розвитку України, спонукає до осмислення та усвідомлення того, що нема такої події в нашій історії, де б він не був на місті. Зустріч пройшла у формі живого спілкування . Для учасників історичного альманаху була підготовлена книжкова виставка «Т.Г.Шевченко – совість нашого народу» і плакат.

До Дня народження Івана Дзюби

Широко відомого в Україні і за її межами літературознавця і критика, громадського діяча, правозахисника.

На честь цієї дати у бібліотеці відбулося засідання історичного клубу на тему:

«Він перший, хто посмів сказати, що російський інтернаціоналізм – це звичайна русифікація».

На початку засідання, ведучий зазначив, що усе своє життя Іван Дзюба досліджував сучасний стан і розвиток літературознавчих процесів в Україні, а народився у робочій сім’Ї на Донбасі, вчився російській філології, а став апологетом рідного українства.

Особливу увагу було акцентовано на тому, що за гострі публіцистичні праці й відкриті виступи на захист української інтелігенції самовидавські матеріали і за безпрецедентну працю «Інтернаціоналізм чи русифікація?» він зазнав переслідувань і навіть арешту.

Учасниками засідання наголошувалось на тому, що в особі талановитого літературознавця гармонійно поєднується мужність, яскраві  риси вченого та організатора науки, подвижника культурного і громадського життя.

Усі учасники засідання історичного клубу брали активну участь у розмові.

Для учасників історичного клубу була підготовлена книжкова виставка по темі. Вона відкрила членам клубу цікаві сторінки життя і творчості І.Дзюби, розповіла про маловідомі факти по матеріалі із інтернету.

До Дня народження Михайла Грушевського

З нагоди 150 річчя від дня народження видатного українського історика, громадського і політичного діяча Михайла Грушевського, відбулося засідання історичного клубу на тему: «Історична постать першої величини».

Як зазначили учасники засідання, що масштабність наукової та суспільно-політичної діяльності М.Грушевського перетворила його ім’я на символ українства кінця ХІХ ст. Його називають будівничим нової України, який своєю діяльністю і творчістю заклав фундамент національно-культурного, інтелектуального, державного відродження української нації ХХ століття.        Зокрема, учасниками засідання була обговорена книга професора Гарвардського університету Сергія Плохія «Великий переділ», яка розповідає про незвичайну історію Грушевського-людини, його шлях від дитинства до лідера української революції та символу нескореності української науки і культури.

Традиційно до засідання клубу була підготовлена книжкова виставка по темі засідання, яка із зацікавленістю була переглянута учасниками засідання, а потім читачами бібліотеки.

 

Гребінківська дитяча бібліотека

 

У 2016 році деяльність бібліотеки була спрямована на реалізацію державних і районних програм розвитку культури і бібліотечної галузі. На сьогодні Гребінківська дитяча бібліотека стала не лише тим місцем, де можна взяти і прочитати книгу, а й відпочити, користуючись читальним залом.

Протягом року працівники дитячої бібліотеки постійно працювали над організацією бібліотечного обслуговування та задоволенням запитів різних груп користувачів-дітей.

З метою підвищення іміджу бібліотеки було проведено пізнавальну гру з учнями 2-х класів”Дім, де живуть книги” та ряд екскурсій до бібліотеки, оновлення бібліотечного фонду, організовано виставку-огляд “Книжковий фуршет”.

І. Основні показники діяльності бібліотеки в 2016 році:

Читачів – 911

Книговидача – 16721 книга

Відвідування – 6154

ІІ. Формування, впорядкування і збереження бібліотечного фонду в процесі його використання.

На 01.01.2017 року книжковий фонд бібліотеки становить 13538 примірників. За 2016 рік до бібліотеки надійшло 330 примірників. Фонд було поповнено за рахунок коштів (10 тисяч гривень), виділений Гребінківською селищною радою.

ІІІ. Вивчення користувачів та формування їхніх інтересів.

З метою вивчення користувачів та формування їхніх інтересів бібліотекою протягом року було проведено ряд заходів: оформлено книжкові виставки та тематичні полиці “БібліоЕксперти радять”, “Розумна обережність – запорука безпеки”, “Космічні старти”, “Бринить, співає рідна мова!”, “У книжок немає канікул”, “Чорнобильський дзвін б’є у наші серця”, “Прочитай! Це цікаво!”, проведено міні-обговорення з читачами “Післямова від прочитаного”, та бесіди про прочитане “Роздуми над прочитаною книгою”.

Проводились екскурсії до бібліотеки, аналізи читання різнихвікових груп, складались індивідуальні та рекомендаційні списки літератури для різних категорій читачів: “Ці казки – скарби народні” (2-4 клас), “У майстерні лісовичка” (3-5 клас), “Сучасна мода одна – здоров’я”, (5-9 класи), “Володарі світу фантазії” (5-8 клас) та рекомендаційні списки літератури “Молодь обирає життя”, “Душа природи чуйна і ласкава”, “Добро твориться просто”.

ІV. Заходи з популяризації літератури.

Протягом 2016 року бібліотекою проведено ряд заходів з популяризації літератури серед читачів:

– до Міжнародного дня рідної мови година поезії “Ласкава, мамина єдина наша мова” (3 Б, 3 В класи);

– урок доброти “Людина починається з добра” (4-5 класи);

– колективні читання за книгою “Православні свята” (2-4 класи);

– хвилинка-інформинка “Наркоманія – хвороба з молодим обличчям” (7-9 класи).

Велику увагу бібліотека приділяла патріотичному вихованню підростаючого покоління, формуванню у них шанобливого ставлення до історії своєї країни, народу, традицій та звичаїв. Протягом року в бібліотеці проходили слідуючі заходи:

– до Дня Незалежності України виставка-огляд “Воля, вистраждана кров’ю”;

– до Дня пам’яті жертв голодомору годину пам’яті “Великий голод – вічний гріх”;

– літературна година “Вклонися подвигу солдат” (День Перемоги);

– літературні читання віршів “Вітчизна у серці” (День захисника України);

– година пам’яті “Гірчить попід вікнами сивий полин” ( до 30-річчя Чорнобильської аварії);

– конкурсна програма “Дорога до зірок” (до 55-річчя польоту Ю.Гагаріна в космос).

До ювілейних дат дитячих письменників проведено:

– поетичні читання “Поетеса божою милістю” (до 75-річчя від дня народження Г.Губач);

– літературна вікторина “У світі Франкової казки”;

– огляд літератури “Поетеса і казкар Галина Малик”;

– оглядова бесіда книжкової виставки “Крізь минуле бачити майбутнє” (до 115-річчя від дня народження С.Скляренка);

– літературна вікторина “Мандрівка у світ казки О.Іваненко”.

До Всеукраїнського тижня дитячого читання в бібліотеці було організовано і проведено book-шоу “Книжковий БУМ!”.

2016 рік для бібліотеки був особливий. Адже бібліотека відзначила свій ювілей – 65 років. При підтримці і допомозі селищної ради, Гребінківської гімназії, Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. був підготовлений і проведений ювілейний захід. Бібліотека отримала цінні подарунки від селищної ради: бібліотечні меблі (столи, стільці), 2 комп’ютери, драбину, було встановлено грати на вікна та нові двері.

 

ДНЗ (ясла – садок) “Дзвіночок”

 

Кадрове забезпечення

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач,вихователь-методист,музичний керівник, інструктор з фізкультури, 8 вихователів.

Освітній рівень педагогів:

Всі педагоги мають педагогічну освіту. Фахову педагогічну освіту має  9  чоловік. У порівнянні з попереднім роком ( якісний склад педпрацівників збільшився на 27% і становить58%.

 

Стаж роботи педагогічних працівників:

до 10 років – 2 педагоги  (17%)

до 20 років -3 педагоги (25%)

більше 20 років – 6 педагогів (50%)

більше 30 – 1педагог(8%)

Кваліфікаційний рівень педагогів:

4 педагоги – мають вищу кваліфікаційнукатегорію    33%

3педагоги-мають першу кваліфікаційну категорію     25%

5 педагогів – мають тарифний розряд                            42%

ІІІ Методична робота

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу педагогічний колектив використовував альтернативні методики та технології, а саме:

Навчання читанню за методикою Л. Шелестової, (старша група, вихователь Шевченко Ю.М.);

Система мовленнєвих ігор, елементарного музикування Карла Орфа та

використання елементів методики М.М. Шуть ( всі групи, музичний керівник Ковальчук Т. В.)

Розвиток  творчих здібностей у дітей середнього та молодшого віку. Автор  Людмила Шульга   (вихователь середньої групи Глівінська О. М.,вихователь молодшої групи  Приліпка Т. Г.)

Методика фізичного виховання Вільчковського Е.С. та елементи методики фізичного виховання Єфименка М. М.(всі групи інструктор з фізкультури Волинська Л. А.);

Методика розвитку мовлення дітей . Автор А.М. Богуш (всі групи )

А також парціальні програми:

Парціальна програма гуртка «Малярик – веселкарик» схвалено науково – методичною радою КОІПОПК  протокол № 5 від 23.03.2012. Автори: Ганіченко О.Ю., Приліпка Т. Г. (вихователь середньої групи Глівінська О. М.)

Парціальна програма гуртка «Малярик – веселкарик» схвалено науково – методичною радою КОІПОПК  протокол № 5 від 23.03.2012. Автори: Ганіченко О. Ю., Приліпка Т. Г.) (вихователь старшої групи Люта Л. А.)

Парціальна програма гуртка «Юні олімпійці» схвалено науково – методичною радою КОІПОПК  протокол № 5 від 23.03.2012 .Автор і керівник інструктор з фізкультури Волинська Л. А.)

Парціальна програма гуртка «Малята – майстрята» схвалено науково – методичною радою КОІПОПК  протокол № 5 від 23.03.2012. Автори: Григораш Л. М., Калініченко Н. Є. (вихователь молодшої групи Калініченко Н. Є.)

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років.  Автор Лохвицька Л. В.( вихователь Григораш Л. М.ІІ молодша група);

«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. Автор  Єфименко М. М. (інструктор з фізкультури Волинська Л. А. всі групи;

З 14.03 по 25.03.16 згідно плану  районного відділу освіти пройшла  фронтальна перевірка освітньої діяльності ДНЗ. Визнано: на задовільному рівні

З 18.04 по 22.04.2016 року відповідно плану пройшов «Тиждень безпеки дитини». Під час якого відбувся тренінг евакуації дітей та працівників з приміщення дитячого садка а також з дітьми проведені різноманітні заходи. Підсумком яких було організовано виставку дитячих робіт та фотоматеріалів.

Про майстерність педагогів закладу свідчить участь педагогів у різних конкурсах.

Ганіченко О. Ю. взяла участь у Всеукраїнському фестивалі – огляді «Калейдоскоп педагогічних ідей з екологічного виховання дошкільників» . Нею представлені матеріали освітнього проекту з екологічного виховання «Квіти – окраса нашої  Землі» для дітей середнього та старшого віку,  в якому вона посіла четверте місце по кількості балів у Київській області (Розміщено на сайті Педпреса).

Храмичева О. П. Всеукраїнський огляд досвіду роботи УО та ДНЗ з питань організації та розвитку дошкільної освіти : творчий проект «Математика в світі фольклору» (Розміщено на сайті Педпреса).

В листопаді 2016 р. проведено районний  семінар-практикум  для вихователів -методистів, вихователів ДНЗ та НВК з теми: «Підвищення результативності логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку шляхом впровадження інноваційних технологій» .

Опубліковано в журналі «Дошкільне виховання» № 1 2017 р. інтегроване заняття вихователя Храмичевої О. П.  «Кольоровий навколо».

На  районній педагогічній виставці  „ Освіта Васильківщини – 2016”

були представлені методичні матеріали з досвіду роботи педагогів за напрямками:

№ з/п Автор Назва матеріалів.

Вид досвіду

Коротка анотація
1. Вихователь Люта Лариса Анатолівна Система роботи з теми «Навчання дітей дошкільного віку декоративно – зображувальній діяльності за мотивами українських народних промислів». У системі роботи відображено різні активні форми та окреслено відповідні завдання з ознайомлення дошкільників з декоративно –зображувальною діяльністю за мотивами українських народних промислів.
2. Творча група:

вихователь – методист                      Григораш Л. М.

Вихователі:

Ганіченко О. Ю.

Храмичева О.П.

Музичний керівник

Ковальчук Т. В.

Досвід роботи «Використання методів проектів у навчально – виховному процесі дошкільного навчального закладу»

 

 

В досвіді представлені план роботи творчої групи, анкети, плани засідання творчої майстерні-лабораторії для педагогів району, консультації, матеріали  семінару – практикуму, робота з батьками, розроблені авторами навчальні проекти з дітьми, реалізація яких здійснюється в ігровій формі шляхом залучення дітей до різних видів діяльності
3. Вихователі:

Калініченко Н. Є.

Храмичева О. П.

Наочний матеріал «І в саду, і на огороді» Виготовлені з тканини овочі та фрукти, які мають об’ємну форму
4. Вихователі:

Ганіченко О. Ю.

Глівінська О. М.

Панно

«Світ очима дітей»

Малюнки дітей оформлені у формі панно

Під час літнього оздоровлення дітей було організовано Олімпійський день. Цікаво пройшли свята: «Свято урожаю», « Новий рік», «Рідну матусю радо ми вітаємо». Також щотижнево проводились розваги відповідно до річного плану муз. керівника Ковальчук Т. В,  інструктора з фізкультури, Волинської Л. А. та вихователів, раз у місяць День здоров’я.

VII. Адміністративно – господарська діяльність

Харчування дітей

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування їжі та зберігання продуктів харчування. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог щодо технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держсанепідемслужби.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постанови  Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», № 202/165, 26.02.2013, Наказу Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Питання харчування дітей в ДНЗ було розглянуте на виробничих нарадах (протокол №  2 від 04.01.2016р., №3 від 01.04.2016, на загальних батьківських зборах протокол № 3 від   .Систематично щоквартально видаються накази про виконання норм харчування в ДНЗ (з повним аналізом та планом заходів відповідно до результатів).

Виконані роботи

 1. Заміна метало пластикових вікон по всіх групах та приміщеннях першого поверху.
 2. Встановлено загорожу майданчика групи раннього віку.
 3. Відремонтовано та пофарбовано вежу.
 4. Зроблено косметичний ремонт по всіх групових кімнатах.
 5. Законсервовано фруктів та овочів 150 банок по 3 л.
 6. Проведено ревізію кранів водогону.
 7. Перевірено справність каналізаційної системи.
 8. Проведено ревізію опалювального ел. котла, який потребує заміни.
 9. Відремонтовано східці входу біля кухні.
 10. Пофарбовано ганок, перила запасного виходу з другого поверху.
 11. Придбано морозильну камеру.
 12. Придбано холодильну камеру
 13. Придбано пральну машину
 14. Придбано комп’ютер .
 15. Поновлено декор музичної зали.

 

ДНЗ “Казочка”

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Казочка» загального розвитку  знаходиться  за юридичною адресою: 08662, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки,  вул. Леніна,23а,  тел. 7-20-64.

Мережа груп та контингент дітей.

В дошкільному навчальному закладі функціонує:

одна ясельна група і п’ять  дошкільних груп.

В І молодшій групі «Бджілка» перебуває 27 дітей,

В ІІ молодшій групі «Сонечко» -26 дітей,

в середніх групах: «Журавлик»  25  дітей, «Білосніжка» – 25;

в старших  «Капітошка» і «Ромашка» – 46 дітей.

Загальна кількість дітей в ДНЗ складає  – 149 осіб.

 

Фінансування дошкільного закладу  здійснює відділ освіти Васильківської районної державної адміністрації: виділяє кошти

 • на оплату заробітної плати працівникам ДНЗ;
 • на харчування та медичне обслуговування дітей ;
 • оплату комунальних послуг.

Територія закладу і розташовані на ній приміщення відповідають санітарним нормам і займають 1 га. Вона включає в себе ігрові  майданчики, квітники і має огорожу по всьому периметру земельної ділянки. Дошкільний заклад має типове приміщення загальною площею 1601кв.м.  і  розрахований  на  95  місць.

 

 

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 6
 раннього  віку 1
дошкільного  віку 5
3. Режим роботи груп:  
9 годин 2
10,5 годин 4
   
4. Кількість вихованців 146
5. Кількість педагогічних працівників 14
з них:  
завідувач 1
вихователь-методист 1
музичний керівник 1
вихователі 10
  практичний психолог 1

 

 

Дошкільний  навчальний  заклад   здійснює свою  діяльність  відповідно до Конституції України, Державного стандарту дошкільної освіти, законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, інших нормативно–правових актів, Статуту дошкільного навчального закладу та Програми розвитку дошкільного навчального закладу до 2017 року. Головною  метою  діяльності  ДНЗ є  задоволення  потреб  громадян у догляді,  оздоровленні, вихованні  та навчанні дітей дошкільного віку.

Дошкільний  навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 1 музичний керівник, 1 практичний психолог, 10 вихователів. Всього 14 педагогів.

 

Освітній рівень педагогів

 

 

Фаховий рівень педагогів

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Казочка» протягом року реалізовував державний  зміст  освіти, визначений  програмою виховання і навчання дітей «Дитина» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» .

Навчально-виховна робота ДНЗ  здійснювалася  за художньо-естетичним напрямом.

Протягом 2014 – 2015 н.р. педагогічний колектив працював над розв’язанням слідуючих завдань:

-здійснював інтегрований підхід до виховання в дітей патріотизму і толерантності до людей різних національностей;

-спрямував роботу педагогічного колективу на створення умов для  реалізації трудового виховання дітей в ДНЗ;

-продовжував роботу з батьками з питання безболісної адаптації  дітей до змінних умов  життя  та успішного входження у соціальне    середовище.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією ДНЗ, на основі діагностики самооцінки педагогів  та оцінки адміністрації , був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень такі педагоги: Давидова Н.М., Шадура Л.М., Бура С.О., Фещенко В.В., Оверченко В.В. (курси підвищення кваліфікації при КОІПОПК).

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, навчально-методичні посібники, книги для читання в дошкільному закладі, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом  навчального року педагоги.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом року такі форми методичної роботи: засідання педагогічної ради «Завдання діяльності колективу на 2014-2015н.р.» (серпень), «Здійснення інтегрованого підходу до виховання в дітей патріотизму і толерантності до людей різних національностей »(листопад), «Створення умов для реалізації трудового виховання дітей в ДНЗ » (березень), «Про підсумки роботи педагогічного колективу упродовж року»(травень); проблемний семінар «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності» (жовтень), семінар-тренінг «Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності » (лютий), постійно семінар «Психолого-педагогічна допомога родині в адаптації дитини до умов дитячого садка» (протягом року), колективні перегляди занять  (жовтень-квітень), консультації (щомісяця), взаємовідвідування прогулянок, режимних моментів, свят та розваг (протягом року), обговорення новинок методичної літератури та матеріалів періодичних видань.

Протягом  навчального року у закладі плідно працювала  театралізована студія «Колобок» під керівництвом музичного керівника Вангородської Н.Є., яка  передбачає залучення  дітей  до світу театру для  виховання в них особистісно-позитивного, естетичного ставлення до мистецтва, розвитку художньо-образного мислення, сенсорних та художніх здібностей .

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацював з районним центром дитячої та юнацької творчості: гурток англійської мови  (керівник Туровська В.А. ) та хореографічний гурток (керівник Бесідовська Р.Д.) в старших групах.

На протязі року педагогічний колектив дошкільного закладу брав участь у методичній роботі району. На базі дошкільного навчального закладу було проведено засідання районного  семінару-практикуму  для вихователів „Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства”  , в підготовці та проведенні якого всі педагоги брали активну участь. Особливо слід відмітити вихователів Гурську Н.І., Оверченко Ю.В., Шадуру Л.М., Фещенко В.В.

Колектив дошкільного закладу взяв участь у районній виставці «Освіта Васильківщини-2015», де були представлені парціальні програми для дітей старшого дошкільного віку вихователів: Гурської Н.І. з малювання «Маленькі художники» та Шадури Л.М. з економіки  „Все ми вмієм , все ми знаєм – економіку вивчаєм”.

Для якісної реалізації завдання, щодо здійснення інтегрованого підходу до виховання в дітей патріотизму і толерантності до людей різних національностей проведено тематичне вивчення з питання «Організація навчально-виховної діяльності з патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку ».

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що педагогічним колективом ведеться систематична, комплексна та планова робота щодо патріотичного виховання.

Перевірка виявила певні недоліки, на підставі чого були надані рекомендації педагогам:

 • використовувати різні жанри фольклору у різних видах діяльності (скоромовки, чистомовки);
 • використовувати в роботі з дітьми проблемно-пошукові ситуації на патріотичну тематику;
 • планувати мету спостережень, складання дітьми розповідей – міркувань на патріотичну тематику;
 • організовувати просвітницькі заходи серед батьків з метою розв’язання завдань патріотичного виховання: анкетування,консультації, тестування.

З метою вирішення другого головного завдання з спрямування роботи педагогічного колективу на створення умов для реалізації трудового

виховання дітей в ДНЗ було проведено тематичне  вивчення з питання «Організація роботи з формування навичок з художньої праці». За результатами тематичного вивчення  було  виявлено, що цьому питанню приділялась належна увага, але наслідки вивчення свідчать, що є необхідність враховувати у подальшій роботі наступні рекомендації:

 • організовувати виставки дитячих робіт з художньої праці з метою зацікавлення дітей, батьків, створення позитивних емоцій у дітей та виховання інтересу до художньої праці, бажання досягти хороших результатів;
 • планувати дидактичні ігри на закріплення знань, уточнення та поглиблення їх, про працю людей , на розрізнення предметів за матеріалом, розширення знань про навколишнє;
 • дібрати матеріал з питань організації художньої праці дошкільників вдома в батьківські куточки;
 • активізувати індивідуальну роботу з трудової діяльності вихованців.

Вихователем  групи  раннього віку (Кущ Л.О.) було виготовлено дидактичні матеріали для  батьків з питання узгодження дій родини й педагогічних працівників, щодо покращення адаптації малят до дитячого садка.

Діагностика рівня знань дітей старшого дошкільного віку проводилась у відповідності до програми «Впевнений старт» і дала наступні результати: 32% дітей групи мають високий рівень знань, 65% – середній, 3 % – низький (через погане відвідування дошкільної установи та проблеми зі здоров’ям) , що свідчить про засвоєння дітьми знань, умінь і навичок з різних розділів програми. Аналіз стану освітньо-виховного процесу свідчить, що  поставлені завдання у поточному році виконано.

Робота практичного психолога була організована за такими напрямками : організаційно-методичним, корекційним, консультативним, діагностичним та психологічної просвіти.

У системі проводилась робота з питання наступності дошкільного закладу та Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Вихователями відстежувалась результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. Протягом року були організовані екскурсії дітей: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (жовтень), на шкільний стадіон, до пам’ятника Т.Г.Шевченка (березень, травень). Проводилися ознайомлюючи зустрічі вчителів початкових класів з майбутніми першокласниками і їх батьками. Організовувались спільні свята та розваги.

За кошти Гребінківської селищної ради проведено підписку на  періодичні видання на суму 1106 грн.88 коп., за допомогою якої працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічних вмінь.

Працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми селища. Проведено облік дітей дошкільного віку від 0 до 6 років, які мешкають в селищі. Результати обліку звірено з даними дитячої консультації, на підставі проведеної роботи складено списки дітей від 0 до 6 років селища. Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється.

На протязі року приділялась увага покращенню харчування дітей. Діти отримували певну кількість продуктів, яка відповідає нормі, це – сметана, олія, масло, сир твердий, цукор, картопля, м’ясо, яйця, овочі. Менше норми: риба, молоко, сир кисломолочний, соки, фрукти (за недостатністю коштів).

З 2 червня відповідно до наказу МОНУ „Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних ДНЗ” № 404 від 17.04.2015, наказу відділу освіти Васильківської РДА від 14.05.2015 №162 „Про організацію харчування у ЗОШ та ДНЗ району” – вартість харчування за день становить 12,54  (група раннього віку) та 13,86  (дошкільні групи).

З 1 вересня по 31 травня відвідуваність становила 66%, всього пропущено              34%, з них по хворобі 25%, з інших причин  –  9%, дитячий травматизм – відсутній.

В дитячому садку дотримуються вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних вимог та протипожежних норм.

В літній період з дітьми педперсонал проводив загартовуючі процедури: максимальне перебування на свіжому повітрі, ходіння по траві босоніж, обливання ніг та рук, прийняття повітряних ванн у полегшеному одязі з поступовим роздяганням до трусиків, а також урізноманітнення харчування (достатня кількість фруктів і овочів, прийом фруктових соків о 10.00).

За минулий рік в ДНЗ за участю працівників установи та батьків проведено: ремонт спальні в молодшій групі  «Бджілка» та частковий ремонт групових кімнат в усіх вікових групах, ігрових та спортивних споруд на майданчиках. Для покращення розвивального, ігрового середовища у групових  кімнатах в старшій групі  «Капітошка» придбано сучасну стінку для іграшок та дидактичного матеріалу, в старшій групі «Журавлик» – куточок для книг та дидактичних ігор. За кошти селищної ради замінено 17 вікон, 2 вхідних дверей та 2 балконних.Таким чином покращення матеріальних умов зросло на 15% порівняно з минулим роком.

Систематично проводилась робота по благоустрою території дошкільного закладу та прилеглої до неї земельної ділянки. За браком коштів не проведено ремонт даху дошкільної установи.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив закладу має спрямувати свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

Освітньо-виховний процес в дошкільному закладі буде здійснюватися за програмою «Дитина» та програмою «Впевнений старт» для старших груп.

Планування освітньо-виховної роботи з дітьми буде здійснюватися за режимними моментами  з урахуванням видів дитячої діяльності та форм роботи педагогів.

 

Земельні питання

 

Передано в довгострокову оренду  земельні ділянки та заключено нотаріально

п’ять договорів оренди з організаціями та ФОП на суму  978476 грн.

Розробляються технічні документації  на землю під будівлями комунальної власності на суму 978476грн.

Розробляється технічна документація по нормативній грошовій оцінці земель селища Гребінки за дольовою участю района в сумі 50000 грн., селищного бюджету в сумі 50000 грн.

Надано дозвіл на розробку  технічної документації  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) земельних ділянок для будівництва, обслуговування житлових будинків – 15 громадянам.

Затверджено 32 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва, обслуговування житлових будинків  учасникам АТО та 12 проектів фізичним особам (громадянам).

Затверджено сім технічних документацій  із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)  меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості).

Затверджено  чотири  проекти землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  комунальної ділянки   за Гребінківською селищною радою  та отримано  реєстрацію права власності   на  центр дозвілля , стадіон, Гребінківською ЗОШ І-ІІІ  ст.., Гребінківською гімназією.

 

Культура, фізична культура та спорт

 

Координує цю роботу Рада КСК. На території селища працюють 4 народних художніх колективи: народний хор “Обрій”, народний фольклорний ансамбль “Діброва”, народний фольклорний ансамбль “Горлиця”, керівники яких фінансуються з селищного бюджету, народний аматорський колектив-оркестр народних інструментів Гребінківської школи естетичного виховання. За 11 місяців 2016 року проведено наступні масові заходи:

 

04.01

 

03.03.

 

 

 

Дитячий новорічний ранок

 

Концерт “Історії кохання” в рамках відзначення Міжнародного жіночого Дня 8 Березня

 

20.04. Традиційний турнір з міні-футболу серед ЗОШ пам’яті депутата селищної ради Вереньова І.А.
   
08.05. ХХІІ легкоатлетична естафета до 71-річчя Перемоги серед ЗОШ Васильківського району

 

09.05.

 

15.05.

 

 

 

01.06.

 

26.06.

 

 

26.06.

 

 

28.06.

 

 

06.07.

 

24.08.

 

 

24.09.

 

29.10.

 

 

12.11.

 

25.11.

 

 

03.12.

Відзначення 71-ої річниці Перемоги

 

Фінальні змагання Спартакіади Київської області з волейболу та шахів

 

День захисту дітей

 

Фестиваль патріотичного виховання до Дня Молоді “УКРАЇНА це Я!!!”

 

Відзначення Дня Молоді та Дня Конституції

 

Особиста першість Васильківського району з шашок

 

Свято Івана Купала

 

Відзначення річниці Проголошення Незалежності України

 

День селища

 

Концерт, присвячений здоровому способу життя “Гребінки-Фест”

 

Ветеранський турнір з міні-футболу

 

Захід до 83-ої річниці Голодомору “Не повториться біль душі людської”

 

Захід до Дня інвалідів “Повір у себе”

 

Вагомі досягнення мають і спортсмени селища. Команди селища з різних видів спорту успішно виступають в районних та обласних змаганнях, Спартакіадах. Починаючи з лютого місяця 2016 року, на території Київської області відповідно з затвердженим терміном проведення проводилися  змагання в рамках Спартакіади Київської області спортивні змагання на “Кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в районі у 2016 році”. З 9 видів спорту, представлених на Спартакіаді, спортсмени селища успішно виступили в 6 видах і забезпечили Васильківському району перше місце в обласній Спартакіаді. В районних змаганнях з настільного тенісу та шашок команди селища зайняли друге місце в районі.

В чемпіонаті Васильківського району з футболу (вища ліга) селище представляла  команда ФК “Гребінки”, яка виборола звання чемпіона району та володаря Суперкубку. В цьому році у нас з’явився спонсор – Загородній Юрій Іванович, відомий наш земляк, який до цього часу зробив чи не найбільший внесок у соціально-економічний розвиток селища. Команду також підтримує ДП ДГ “Саливінківське” (директор Фурман В.А.), ТОВ “Тихий Дніпро” , представник якого Силаєв В.А. подарував команді новий комплект футбольної форми. Також надають допомогу у розвитку фізкультури та спорту на території селища ПП Грюканов О.Г. (команди з волейболу, пляжного волейболу), СПД Сіленко Ю.В. (дитячий футбол), депутати селищної ради Ткаченко Ігор Олександрович, Волошин Віктор Миколайович

Виконавчий комітет селищної ради постійно сприяє розвитку різних видів спорту як для дорослих, так і для дітей. На підставі розробленої виконкомом і затвердженої рішенням сесії селищної ради Програми розвитку фізичної культури і спорту проведено оплату за:

– придбання сітки волейбольної, м’ячів волейбольних, грамот на суму 7878,00 грн.;

– нанесення логотипів на футболки для команди ФК “Гребінки” – 2887,85 грн.;

– придбання футбольних м’ячів для дитячих команд – 3501,15 грн.

З метою відновлення роботи селищного Будинку культури сектором культури та туризму Васильківської РДА проведено конкурс на прийняття на роботу директора Будинку культури. За кошти виконкому до Дня селища придбано та встановлено біля приміщення Будинку культури інвентар для дитячого майданчика на суму 25595 грн.

 

Оборонна робота

 

Проведена прописка  до призовної дільниці юнаків 1999 року народження в кількості 25 чол.

Весняний призов 2016 року – направлено в Васильківський військкомат в 167 призовників для проходження призовної медкомісії ( квітень-травень)

Призвано в Збройні Сили України – 4 чол.

Осінній призов 2016 р. – направлено в Васильківський військкомат 103 призовника для проходження призовної медкомісії ( вересень- жовтень)

Направлено в Васильківський військкомат 60 військовозобов’язаних для уточнення облікових даних та проходження медкомісії.

До 9 Травня надана одноразова матеріальна допомога інвалідам,учасникам бойових дій ВВВ, учасникам війни, сім’ям загиблих, учасникам АТО, учасникам бойових дій в Афганістані , всього 219 чол . на суму 60 тис.300 грн.

Надана одноразова матеріальна допомога учаснику АТО, інваліду 1 групи Ушакову Вадиму Сергійовичу в сумі 5 тис. грн. та  учаснику АТО Нагорному Віктору Петровичу в сумі 1 тис. грн.

В зв’язку з 30-ми роковинами трагедії на ЧАЕС, надано адресну одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I, II, III  категорії – всього 69 чол. на суму 14 тис. 800 грн.

 

Гребінківський відділ управління соціального захисту населення

 

На обліку в Гребінківському відділі Управління соціального захисту населення Васильківської РДА перебувають наступні категорії пільговиків: педагогічні працівники, медичні працівники, багатодітні сімї, ветерани війни, громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, ветерани військової служби. ветерани органів внутрішніх справ, учасники бойових дій (АТО). На прийомі з особистих питань (допомог по вагітності та пологах; при народженні дитини; одиноким матерям; інвалідам з дитинства; особам, що не мають права на пенсію; допомог по догляду за психічно хворими та ін…) прийнято 2298 громадян. Видано  520 довідок для надання пільг за користування природним газом та 106 довідок про перебування (не перебування) на обліку в нашому районі. Складено акти обстежень матеріально-побутових умов 222 особам для призначення субсидій. На обліку перебувають постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС І-ІІІ категорій: (дорослі) – 82 осіби, діти – 6 осіб; 41 малозабезпечена сім’я; 33 багатодітні сім’ї. Призначається і виплачується часткова компенсація вартості продуктів харчування, проїзду, надавались безкоштовні санаторно-курортні путівки, виплачувалась допомога на оздоровлення та допомоги на поховання особам(інвалідам),що перебували на обліку в управлінні.

 

Гребінківський відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Васильківського об’єднаного управління Фонду України

Київської області

 

Відділ обслуговує 14 населених пунктів, в яких проживає 21479 чоловік. На обліку перебуває 6585 пенсіонерів – жителів селища, з них: за віком – 5241 чол., по інвалідності – 558 чол., по втраті годувальника – 233 чол., за вислугу років – 128 чол., одержувачі соціальних пенсій – 54 чол., учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілі – 314 чол., ветерани війни – 34 чол. Середній розмір пенсії складає 1547,27 грн. Основні показники роботи відділу за 12 місяців 2016 року:

– кількість прийнятих громадян за принципом єдиного вікна – 7363;

– кількість проведених виїздних прийомів – 13;

– кількість письмових звернень громадян – 4;

– кількість призначених пенсій – 198;

– кількість проведених перерахунків – 2697.

 

Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

 

Робота по забезпеченню законності та правопорядку на території селища постійно була в полі зору виконкому селищної ради. На початку року працювало Гребінківське відділення поліції. В зв’язку з прийняттям Верховною Радою Закону України “Про національну поліцію” та набранням його чинності селищне відділення поліції було закрито. Селищний голова неодноразова зверталася до Васильківської районної, Київської обласної державних адміністрацій, Голови національної поліції України, Головного Управління Національної поліції в Київській області щодо його збереження. Київська ОДА  повторно звернулася до Головного Управління Національної поліції в Київській області з листом від 07.12.2016 року № 2763\6-23 з проханням відновлення роботи Гребінківського селищного відділення поліції. Надіємось, що звернення дадуть позитивний результат.

В межах сприяння у розкритті злочинів на території селища встановлено 10 камер відеоспостереження.

На протязі року працювала комісія по розробленню Статуту територіальної громади селища. Після проведення кропіткої роботи та обговорення проекту Статуту він був винесений на засідання сесії селищної ради і був затверджений рішенням V сесії Гребінківської селищної ради VII скликання від 12 липня 2016 року. Згідно з чинним законодавством Статут був поданий на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції в Київській області. 25 листопада 2016 року Статут пройшов державну реєстрацію, і Гребінківській селищній раді видане Свідоцтво за № 1 про державну реєстрацію Статуту територіальної громади селища Гребінки Васильківського району Київської області.

На виконання Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки” на протязі року працювала робоча комісія з питань зміни назв вулиць в селищі. Після напрацювань і пропозицій членів комісії питання було винесено на обговорення громадськості. По результатам роботи комісії та пропозицій громадськості рішенням сесій селищної ради перейменовано 23 вулиці та провулки селища. За кошти виконавчого комітету виготовлено таблички з новими назвами для всіх будинків вулиць, які перейменовано.

З метою забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства селища під час можливих несприятливих погодних умов та безаварійного пропуску дощових паводків, льодоходу і повені затверджено план дій виконкому селищної ради щодо забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення населення, готовності сил і засобів до дій в екстремальних весняних умовах та  створено оперативний штаб для організації робіт з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, викликаних несприятливими погодними умовами та для підготовки до дощових паводків, пропуску льодоходу та повені. У цьому році погода була сприятливою і особливих проблем не створила.

За сприяння керівників підприємств та організацій проведено Проводи на селищному кладовищі та забезпечено перевезення людей на кладовище та в зворотньому напрямку.

З 4 червня 2016 року в  приміщенні виконкому запрацював відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб селища Гребінки, який очолює головний спеціаліст Майструк Т.Л.  До кінця року відділ має такі результати: зареєстровано 222 особи, з них 94 дітей, знято з реєстрації 198 осіб, 482 громадяни змінили в паспорті назву вулиці в зв’язку з перейменуванням.

Відповідно до затвердженого виконкомом Положення про списання житлових будинків на території селища за заявами громадян розпорядженням селищного голови утворювались комісії по обстеженню будинків та складалися акти на списання будинків. Також за заявами громадян видавались Дублікати Свідоцтв про право особистої власності на житлові будинки.

За заявами юридичних та фізичних осіб розпорядженням селищного голови в кожному випадку утворювались комісії по впорядкуванню зелених насаджень та проводились обстеження зелених насаджень на предмет вилучення дерев, які перебували в аварійному стані, приймались відповідні рішення та ордери на зрізання дерев.

В зв’язку з ситуацією по африканській чумі свиней, що склалася в ТОВ “Маруна Нью” с. Соколівка та на виконання рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Васильківській районній державній адміністрації спільно з Гребінківською дільничою лікарнею ветеринарної медицини проводилась роз’яснювальна робота серед населення та власників тварин про небезпеку африканської чуми свиней і заходи захисту приватних господарств громадян.

Адміністративною комісією проведено 14 засідань, на яких розглянуто 16 матеріалів, по результатам розгляду яких на громадян накладено адміністративні стягнення в виді накладення штрафу на загальну суму 9470 грн. Дві постанови направлено для примусового виконання до Відділу державної виконавчої служби Васильківського МРУЮ. Найбільш “популярними” виявились правопорушення у сфері благоустрою (ст. 152 КУпАП), за порушення якої до адміністративної відповідальності притягнуто 14 громадян.

На квартирному обліку перебуває 31 особа, з них: на загальних підставах – 15 чоловік, позачерговиків – 4, першочерговиків – 12.

Селищним головою багато уваги було приділено вирішенню питання придбання житла за державні кошти сім’ї учасника АТО, інваліда І групи Ушакова Вадима Сергійовича.

За  2016 рік відбулися наступні демографічні зміни:

– народилось 42 дітей;

– померло 101 громадян;

– взяли шлюб 17 подружніх пар.