29.07.2021

Створення КНП “Гребінківська лікарня”: від витоків до реальності

Від адміністрація

Гребінківською селищною радою проводиться кропітка робота стосовно належного функціонування та фінансування закладів охорони здоров’я на території Гребінківської територіальної громади. З початку утворення Гребінківської територіальної громади на шляху утримання та налагодження медичної сфери була низка перепон, що заважали якісному поштовху до розвитку медицини.

Першим кроком відповідно до Розпорядження № 63 від 09.02.2021 року «Про створення робочої групи з питань медичного забезпечення населення Гребінківської селищної ради (територіальної громади) та вирішення поточних питань» з метою забезпечення належного рівня медичного обслуговування громади, розширення можливостей щодо його доступності та якості було створено та затверджено персональний склад комісії з питань медичного обслуговування населення Гребінківської селищної ради та вирішення поточних питань.

Надалі відповідно до Рішення Гребінківської селищної ради від 21 травня 2021 року № 146-06-VIII «Про звернення до Васильківської міської ради Обухівського району та Обухівської міської ради Київської області про надання згоди на передачу об’єктів у комунальну власність Гребінківської селищної територіальної громади » до Гребінківської селищної територіальної громади передано у власність майновий комплекс Комунального некомерційного підприємства «Васильківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування »  Васильківської міської ради та  майно комунального закладу « Лікувально-реабілітаційний центр» Васильківської районної ради.

Тобто, враховуючи той факт, що Гребінківська лікарня не була у комунальній власності Гребінківської територіальної громади, домовленість про зміну комунальної власності від м. Васильків до Гребінківської громади було вже питанням, що терміново потребувало уваги.

Згодом відповідно до Рішення Гребінківської селищної ради від 21 травня 2021 року № 147-06-VIII « Про надання згоди на безоплатне прийняття майна з Васильківської міської ради Обухівського району Київської області до комунальної власності Гребінківської селищної ради » Гребінківською селищною радою було створено  та затверджено персональний склад комісії по прийняттю до комунальної власності Гребінківської селищної ради майна майнового комплексу Васильківської міської ради Обухівського району Київської області, який розташований на території Гребінківської селищної ради та персональний склад комісії з приймання – передачі комунального майна в оперативне управління щодо передання майна до комунальної власності  Гребінківської селищної ради.

За даним рішенням Гребінківська лікарня успішно на безоплатній основі перейшов у власність Гребінківської територіальної громади разом з майном, зокрема медичним устаткуванням, машинами швидкої допомоги і т.д.

Наступним кроком відповідно до Рішення Гребінківської селищної ради від 21 травня 2021 року № 148-06-VIII « Про затвердження передавальних актів» було затверджено передавальні акти по прийняттю до комунальної власності Гребінківської селищної ради майна майнового комплексу Васильківської міської ради Обухівського району Київської області, який територіально розташований на території Гребінківської селищної ради та акти з приймання-передачі комунального майна в оперативне управління. На підставі даного рішення було подано державному реєстратору передавальний акт та інші необхідні документи для проведення реєстраційних дій в порядку, визначеному чинним законодавством та зареєстровано право власності на нерухоме майно.

Зрештою, рішенням Гребінківської селищної ради від 21 травня № 149-06- VIII було:

 1. Створено Комунальне некомерційне підприємство «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області.
 2. Визначено, що комунальне некомерційне підприємство «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області є комунальним унітарним неприбутковим підприємством, яке з моменту його реєстрації набуває статусу юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку, власні бланки.
 3. Затверджено Статут Комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області.
 4. Відділу фінансів Гребінківської селищної ради передбачити кошти в бюджеті громади на утримання Комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області.
 5. Затвердити штатний розпис Комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області.
 6. Закріпити згідно із затвердженим передавальним актом за Комунальним некомерційним підприємством «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області на праві оперативного управління відповідні активи (нерухоме, рухоме та інше окремо визначене майно) та пасиви.

 

Надалі відповідно до Рішення Гребінківської селищної ради від 21 травня 2021 року № 150-06-VIII було:

 1. Призначено Толочка Олександра Станіславовича на посаду в. о. Генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області.
 2. Доручено виконуючому обов’язки генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради Білоцерківського району, Київської області здійснити усі необхідні майнові та організаційно – правові заходи щодо проведення відповідних реєстраційних дій згідно чинного законодавства.

Саме на цьому етапі відновлення сфери охорони здоров’я Гребінківщини було зроблено одні з найголовніших та найсуттєвіших кроків зовнішньої підтримки, а зокрема

 • Збережено КНП «Гребінківська лікарня» разом з майном у власності Гребінківської територіальної громади,
 • Виділено кошти бюджету Гребінківської громади на її функціонування,
 • Збережено більшість робочих місць кваліфікованого медичного персоналу.

Надалі в.о. Генерального директор КНП «Гребінківська лікарня» отримав доручення по внутрішньому поліпшенню роботи лікарні, зокрема «здійснити усі необхідні майнові та організаційно-правові заходи щодо проведення відповідних реєстраційних дій згідно чинного законодавства».

Наступним кроком було вже створення плану розвитку, оскільки без чіткого розуміння послідовності дій задля досягненню успіху, можна потрапити у стагнацію. Стратегія розвитку – це зелене світло до потужного ривка до успіху. Так, було затверджено Рішення № 187-06-VIII Про затвердження програми розвитку, функціонування та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна лікарня» на 2021-2023 роки».

У даному рішенні зазначено наступне: «В. о. комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради Толочку О. С. забезпечити реалізацію Програми, фінансування даної Програми проводити в межах наявних асигнувань, затверджених у селищному бюджеті на 2021 рік».

Комунальне некомерційне підприємство «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України, до видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад належать видатки на оплату в сфері охорони здоров’я, а саме:

– комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

– місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Згідно до частини п’ятої статті 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників та фахівців з реабілітації (програми “місцевих стимулів”), а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охороні здоров’я.

Відповідно до статей 15, 16 Розділу Закону України «Про оплату праці», форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво органом.

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються з урахуванням вимог, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про оплату праці».

Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

На підприємствах і в організаціях, які знаходяться на госпрозрахунку і отримують дотації з бюджету, організація оплати праці здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці», але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацій та власних доходів з урахуванням умов, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Окрім цього, основна частина фінансування лікарням вторинної ланки медицини надходить відповідно до договорів з НСЗУ – це заробітні плати, зокрема. За місцевим самоврядуванням, як власником закладів, залишається утримання, комунальні послуги, інші поточні видатки та відповідальність за розвиток лікарні – як гарантія якісних медичних послуг для мешканців.

Таким чином Гребінківською селищною радою було прийняте Рішення від 21 травня 2021 року № 139-06-VIII «Про внесення змін до рішення від 22.12.2020 р. № 40-03-VIII «Про затвердження бюджету Гребінківської селищної територіальної громади на 2021 рік» та виділено коштів на підтримку Комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради Білоцерківського району, Київської області в сумі 200 000 гривень.

Також залучено більше 500 000 гривень благодійної допомоги від меценатів на фінансування Комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради.

Окрім того, хочемо звернути увагу, що 16.06.2021 року керівництвом Комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради подано до МОЗ України пакет документів для видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, реєстраційне досьє від 24.06.2021 року №2666/21/М.

У той же час керівництвом документи на отримання ліцензії підготовлені неналежним чином, внаслідок чого 21.07.2021 року до Комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної ради надійшло повідомлення про відмову у видачі ліцензії.

На даний час вживаються заходи щодо усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Гребінківською селищною радою було прийняте Рішення  від 14 липня 2021 року № 211-07-VIII «Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються Комунальним некомерційним підприємством «Гребінківська центральна лікарня» Гребінківської селищної з метою належного фінансування закладу охорони здоров’я.

Отже, лікарні надано всі передбачені законом можливості для самостійного забезпечення коштів для випрати заробітної плати, шляхом надання платних послуг.

Надалі ситуація з невиплатами заробітної плати працівникам погіршувалася. Так, 27.07.2021 року до Гребінківської селищної ради звернувся із зверненням, колектив Комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна лікарня» щодо невиплати заробітної плати співробітникам.

Вкотре проаналізувавши всю ситуацію, 28.07.2021року під час зустрічі з колективом Комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна лікарня» селищний голова надав вичерпну інформацію стосовно звернення та повідомив, що дане питання в стадії вирішення на сьогодні.

За час утворення КНП «Гребінківська лікарня» Гребінківській селищній раді вдалося подолати усі найпідступніші, найскладніші підводні камені та досягти мети – створення власного комунального некомерційного закладу з майном у хорошому стані, зберігши робочі місця більшої частини кваліфікованого медичного персоналу. Готовий продукт, який лиш потребував внутрішнього налагодження процесів було передано адміністрації КНП «Гребінківська лікарня», яка не змогла, на жаль, не змогла належним чином впоратися зі своїми обов’язками.